Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie

Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie

Powrót

Protokół z przeprowadzonych konsultacji społecznych dotyczących proponowanych zmian w Gminnym Programie Osłonowym w zakresie zmniejszania wydatków poniesionych na leki przez mieszkańców gminy Gryfino.

Data publikacji: 2021-01-20

 

Gryfino, dnia 15 stycznia 2021 roku

 

 

 

Protokół

z przeprowadzonych konsultacji społecznych z mieszkańcami gminy Gryfino  dotyczących wyrażenia opinii na temat proponowanych zmian w Gminnym Programie Osłonowym
w zakresie zmniejszania wydatków poniesionych na leki przez mieszkańców gminy Gryfino.

 

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 0050.170.2020 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia
14 grudnia 2020 r., w okresie od 14.12.2020 r. do 14.01.2021 r. zostały przeprowadzone konsultacje społeczne mające na celu poznanie opinii mieszkańców gminy Gryfino na temat proponowanych zmian Gminnego Programu Osłonowego.Projekt Programu z proponowanymi zmianami zamieszczony został na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie www.gryfino.pl
w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.gryfino.pl,  na stronie internetowej Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie www.ops.gryfino.pl, w Biuletynie Informacji Publicznej Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie www.bip.ops.gryfino.pl oraz dostępny był w Urzędzie Miasta i Gminy
w Gryfinie oraz w Ośrodku Pomocy Społecznej w Gryfinie.W wyznaczonym terminie na konsultacje nie zgłoszono żadnych uwag, opinii i wniosków do przedstawianego projektu dokumentu.  
Za przeprowadzenie konsultacji odpowiedzialny był Ośrodek Pomocy Społecznej
w Gryfinie.

 

 

Z up. Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino

Z-ca Burmistrza Paweł Nikitiński

 

 

 


Zobacz także: archiwum "Aktualności" (archiwum)...
Link do Europejskie Programy RegionalneLink do Fundusze Europejskie Wiedza Edukacja RozwójLink do Biuletynu Informacji Publicznej