Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie

Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie


Wstecz (powrót do bieżących publikacji z menu "Aktualności"
Powrót

Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie informuje o prowadzonej rekrutacji do otrzymania wsparcia w mieszkaniach chronionych.

Data publikacji: 2020-02-13

Serdecznie zapraszamy osoby z terenu Gminy Gryfino do składania wniosków
o skierowanie do mieszkań chronionych.
Ze wsparcia w mieszkaniach chronionych będzie mogło skorzystać łącznie 6 niepełnosprawnych osób (posiadających orzeczenie o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności), które potrzebują wsparcia w funkcjonowaniu w codziennym życiu, ale nie wymagają usług w zakresie świadczonym przez jednostkę całodobowej opieki.
A czym jest mieszkanie chronione?
Mieszkanie chronione jest formą pomocy społecznej przygotowującą pod opieką specjalistów osoby tam przebywające do prowadzenia samodzielnego życia
lub wspomagające te osoby w codziennym funkcjonowaniu. W mieszkaniach chronionych, które zostały utworzone w gminie Gryfinie będą zapewnione usługi bytowe oraz pomoc
w wykonywaniu czynności niezbędnych w życiu codziennym i realizacji kontaktów społecznych, w celu utrzymania lub rozwijania samodzielności osoby na poziomie jej psychofizycznych możliwości.
Postępowanie w zakresie przyznania tej formy wsparcia prowadzone jest przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie i wymaga przeprowadzenia przez pracownika socjalnego wywiadu środowiskowego na podstawie, którego wydawana jest decyzja administracyjna.

W sprawie szczegółowych informacji dotyczących możliwości ubiegania się o skierowanie do mieszkania chronionego należy kontaktować się z Panią Magdaleną Puzik pracownikiem socjalnym Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie,
tel. 91 416 25 27 wew. 113
zdjecie1zdjecie2zdjecie3zdjecie4zdjecie5zdjecie6zdjecie7
Wstecz (powrót do bieżących publikacji z menu "Aktualności"
Link do Europejskie Programy RegionalneLink do Fundusze Europejskie Wiedza Edukacja RozwójLink do Biuletynu Informacji Publicznej