Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie

Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie


Wstecz (powrót do bieżących publikacji z menu "Aktualności"
Powrót

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie ogłasza nabór na świadczenie usług specjalisty terapii uzależnień

Data publikacji: 2015-12-08

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie ogłasza nabór na świadczenie usług specjalisty terapii uzależnieńI. Zamawiający:
Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Łużycka 12
74-100 Gryfino
II. Liczba miejsc: 1
III. Forma zatrudnienia: umowa zlecenie
IV. Cel i zakres wykonywania zadań: Prowadzenie konsultacji w działaniach interwencyjno-wspierających dla osób uzależnionych od narkotyków i ich rodzin . Konsultacje będą prowadzone 2 razy w miesiącu po dwie godziny w pierwszą i trzecią środę miesiąca w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie lub w inny dzień w związku z zaistniałą potrzebą po wcześniejszym uzgodnieniu z osobą koordynującą zadania.
W ramach swoich obowiązków specjalista terapii uzależnień będzie miał za zadanie :
- prowadzenie indywidulanych konsultacji z zakresu terapii uzależnień
V. Termin realizacji
Przewidywany termin realizacji zamówienia: od stycznia do grudnia 2016 r.
VI. Wymagania
- wykształcenie wyższe, - kwalifikacje zawodowe - certyfikat specjalisty terapii uzależnień, - doświadczenie zawodowe, - fachowa wiedza z zakresu terapii uzależnień
- łatwość nawiązywania kontaktów,

VII. Wymagane dokumenty
- list motywacyjny, - kopie dokumentów potwierdzających posiadanie kwalifikacji zawodowych do wykonywania usługi, - kopie świadectw pracy, - ewentualnie rekomendacje i referencje, - oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb związanych z naborem ( zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych - Dz.U. z 2002 Nr 101 poz.926 z późn. zm.), - oświadczenie kandydata o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz posiadaniu pełni praw publicznych.
VIII. Istotne warunki podlegające ocenie
- cena - 40% - kwalifikacje zawodowe, doświadczenie zawodowe - 60%
IX. Informacje dodatkowe
1. Dokumenty należy składać w formie pisemnej w zamkniętej kopercie z dopiskiem Konsultacje-Terapeuta uzależnień za pośrednictwem poczty (liczy się data stempla pocztowego) lub osobiście na adres: Ośrodek Pomocy Społecznej , ul. Łużycka 12, 74-100 Gryfino w terminie do 18.12.2015 r.
2. Oferta cenowa musi zawierać ostateczną, sumaryczną cenę brutto za 1 godzinę świadczonych usług z uwzględnieniem konieczności ponoszenia kosztów w przypadku dojazdu do miejsca świadczenia konsultacji /załącznik Nr 1/.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania na każdym etapie bez ponoszenia konsekwencji i bez podania przyczyny.
4. O wyniku naboru na świadczenie usług specjalisty terapii uzależnień Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie poinformuje telefonicznie.
5. Informacji dotyczących naboru udziela : Inspektor Magda Kłaczkiewicz - tel. 91 416 25-27 (wew. 137) Starszy Inspektor Ewa Urbańska- tel. 91 416 25-27 (wew. 134).

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej

Załączniki:

  1. Załącznik nr 1 (plik doc 26KB)

Wstecz (powrót do bieżących publikacji z menu "Aktualności"
Link do Europejskie Programy RegionalneLink do Fundusze Europejskie Wiedza Edukacja RozwójLink do Biuletynu Informacji Publicznej