Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie

Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie


Wstecz (powrót do bieżących publikacji z menu "Aktualności"
Powrót

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie ogłasza nabór na świadczenie usług mediatora

Data publikacji: 2015-12-08

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie ogłasza nabór na świadczenie usług mediatoraI. Zamawiający:
Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Łużycka 12
74-100 Gryfino
II. Liczba miejsc: 1
III. Forma zatrudnienia: umowa zlecenie
IV. Cel i zakres wykonywania zadań:
Prowadzenie konsultacji w zakresie mediacji w celu rozwiązania konfliktów rodzinnych, zapobieganie przemocy w rodzinie, zapobieganie rozpadowi rodziny z przeznaczeniem dla mieszkańców gminy Gryfino szczególnie zagrożonych zjawiskiem przemocy oraz alkoholizmem. Konsultacje będą prowadzone w 1 raz w miesiącu po dwie godziny w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie w każdy pierwszy piątek miesiąca lub w inny dzień w związku z zaistniałą potrzebą po wcześniejszym uzgodnieniu z osobą koordynującą zadania.
W ramach swoich obowiązków mediator będzie miał za zadanie :
- prowadzenie mediacji
V. Termin realizacji
Przewidywany termin realizacji zamówienia: od stycznia do grudnia 2016 r.
VI. Wymagania
- wykształcenie wyższe,
- kwalifikacje zawodowe uprawniające do prowadzenia mediacji,
- doświadczenie zawodowe,
- fachowa wiedza z zakresu rozwiązywania konfliktów, sporów za pomocą mediacji.
- łatwość nawiązywania kontaktów,
VII. Wymagane dokumenty
- list motywacyjny,
- kopie dokumentów potwierdzających posiadanie kwalifikacji zawodowych do wykonywania usługi,
- kopie świadectw pracy,
- ewentualnie rekomendacje i referencje,
- oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb związanych z naborem ( zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych - Dz.U. z 2002 Nr 101 poz.926 z późn. zm.),
- oświadczenie kandydata o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz posiadaniu pełni praw publicznych.
VIII. Istotne warunki podlegające ocenie
- cena - 40%
- kwalifikacje zawodowe, doświadczenie zawodowe - 60%
IX. Informacje dodatkowe
1. Dokumenty należy składać w formie pisemnej w zamkniętej kopercie z dopiskiem Konsultacje-Mediator za pośrednictwem poczty (liczy się data stempla pocztowego) lub osobiście na adres: Ośrodek Pomocy Społecznej , ul. Łużycka 12, 74-100 Gryfino w terminie do 18.12.2015 r.
2. Oferta cenowa musi zawierać ostateczną, sumaryczną cenę brutto za 1 godzinę świadczonych usług z uwzględnieniem konieczności ponoszenia kosztów dojazdu do miejsca świadczenia konsultacji /załącznik Nr 1/.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania na każdym etapie bez ponoszenia konsekwencji i bez podania przyczyny.
4. O wyniku naboru na świadczenie usług mediatora Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie poinformuje telefonicznie.
5. Informacji dotyczących naboru udziela :
Inspektor Magda Kłaczkiewicz - tel. 91 416 25-27 (wew. 137)
Starszy Inspektor Ewa Urbańska- tel. 91 416 25-27 (wew. 134).

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej

Załączniki:

  1. Załącznik nr 1 (plik doc 27KB)

Wstecz (powrót do bieżących publikacji z menu "Aktualności"
Link do Europejskie Programy RegionalneLink do Fundusze Europejskie Wiedza Edukacja RozwójLink do Biuletynu Informacji Publicznej