Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie

Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie


Wstecz (powrót do bieżących publikacji z menu "Aktualności"
Powrót

OGÓLNOPOLSKA KARTA DUŻEJ RODZINY

Data publikacji: 2014-07-02

Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie informuje, że od miesiąca lipca 2014r. - na mocy Uchwały Nr 85 Rady Ministrów z dnia 27 maja 2014 r. w sprawie ustanowienia rządowego programu dla rodzin wielodzietnych (M.P. poz. 430) oraz rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 maja 2014 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu dla rodzin wielodzietnych (Dz. U. poz.755 ze zm.) - przyjmuje wnioski o wydanie Karty Dużej Rodziny.Karta Dużej Rodziny przysługuje członkom rodziny wielodzietnej, przez którą rozumie się rodzinę, w której rodzic (rodzice) lub małżonek rodzica mają na utrzymaniu co najmniej troje dzieci:
- w wieku do ukończenia 18. roku życia;
- w wieku do ukończenia 25. roku życia (w przypadku gdy dziecko uczy się w szkole lub w szkole wyższej);
- bez ograniczeń wiekowych w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o znacznym albo umiarkowanym stopniu niepełnosprawności.

Przez członków rodziny wielodzietnej rozumie się :
- rodzica / rodziców, rodzica / rodziców zastępczych, osobę / osoby prowadzące rodzinny dom dziecka,
- małżonka rodzica,
- dziecko, przez które rozumie się także dziecko, nad którym sprawowana jest rodzinna piecza zastępczą.

Więcej informacji: www.rodzina.gov.pl
Oferta Partnerów Karty Dużej Rodziny
www.szczecin.uw.gov.pl/download.php?type=article&id=4254&download=12906
Wniosek o wydanie Karty Dużej Rodziny
https://rodzina.gov.pl/duza-rodzina/karta-duzej-rodziny?dzial=pliki


Załączniki:

  1. KARTA DUŻEJ RODZINY (plik docx 22KB)

Wstecz (powrót do bieżących publikacji z menu "Aktualności"
Link do Europejskie Programy RegionalneLink do Fundusze Europejskie Wiedza Edukacja RozwójLink do Biuletynu Informacji Publicznej