Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie

Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie


Wstecz (powrót do bieżących publikacji z menu "Aktualności"
Powrót

Nabory na stanowiska Terapeuta rodziny i Pedagog

Data publikacji: 2013-12-18

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie ogłasza nabór na stanowiska: 1. Terapeuta rodzinny. 2. Pedagog.
do realizacji zadań w ramach ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej
Forma zatrudnienia: umowa zlecenie

Okres realizacji: styczeń-grudzień 2014r.

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie ogłasza nabór na stanowiska: Terapeuta rodzinny i Pedagog

2013-12-17
Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie ogłasza nabór na stanowiska: 1. Terapeuta rodzinny. 2. Pedagog.
do realizacji zadań w ramach ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej
Forma zatrudnienia: umowa zlecenie

Okres realizacji: styczeń-grudzień 2014r.
- więcej ....
OPIS REALIZACJI ZADANIA:

1. Prowadzenie indywidualnej pracy z niewydolnymi opiekuńczo i wychowawczo rodzinami głównie w ich miejscu zamieszkania: - prowadzenie interwencji psychologicznej i pedagogicznej mającej na celu pomoc rodzinom we wzmacnianiu lub odzyskiwaniu zdolności do funkcjonowania w społeczeństwie i zapobieganiu sytuacjom zagrożenia umieszczenia dzieci w pieczy zastępczej, - dokonywanie analizy i oceny zjawisk, które powodują zapotrzebowanie na świadczenia z pomocy społecznej, - udzielanie wskazówek i pomocy w zakresie rozwiązywania spraw życiowych, - współpraca z pracownikami socjalnymi w zakresie planowania i realizacji pracy z rodziną. 2. Gromadzenie i analiza dokumentacji niezbędnej do opracowania diagnoz: pedagogicznej i psychologicznej (wstępnej i końcowej) dla wskazanych rodzin z ukierunkowaniem dalszej pracy z rodzinami.
NIEZBĘDNE WYMAGANIA:

- wykształcenie wyższe, - posiadanie kwalifikacji zawodowych, doświadczenia umożliwiającego realizację zadań jw., - fachowa wiedza z zakresu psychoterapii rodzin i uzależnień, promocji zdrowia, pedagogiki pracy socjalnej, - rzetelne prowadzenie wymaganej dokumentacji, - umiejętność pracy samodzielnej jak i w zespole, - podstawowa znajomość ustawy o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej.


WYMAGANE DOKUMENTY:

- Podanie wraz z życiorysem.
- Kserokopie dyplomów lub innych dodatkowych dokumentów potwierdzających kwalifikacje i uprawnienia. - Ewentualne rekomendacje i referencje.
- Oferta cenowa (koszt jednej godziny: cena brutto z uwzględnieniem konieczności ponoszenia kosztów dojazdu do Klienta przez Zleceniobiorcę).

Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem: Wspieranie rodziny i piecza zastępcza do 31.12.2013r do godz.11.00, na adres: Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie ul. Łużycka 12 (w sekretariacie).

Załączniki:

  1. Nabory na stanowiska Terapeuta rodziny i Pedagog (plik doc 34KB)

Wstecz (powrót do bieżących publikacji z menu "Aktualności"
Link do Europejskie Programy RegionalneLink do Fundusze Europejskie Wiedza Edukacja RozwójLink do Biuletynu Informacji Publicznej