Menu główne

link do BIP

Licznik odwiedzin

1003422

Aktualności (archiwum)wstecz-aktualneWstecz (powrót do bieżących publikacji z menu "Aktualności")

,,Twój Parasol”

2020-04-16

Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie informuje o funkcjonowaniu bezpłatnej aplikacji mobilnej „Twój Parasol”, która jest narzędziem umożliwiającym uzyskanie wsparcia i niezbędnych informacji osobom doświadczającym przemocy w rodzinie.
Pod wskazanym linkiem znajduje się aplikacja do pobrania wraz z instrukcją obsługi:

czytaj całość publikacji ",,Twój Parasol”"

Dołączona galeria:

nazwawyswietlana

  Życzenia wielkanocne

  2020-04-08

  logo


  INFORMACJA O ZAKOŃCZONYM POSTĘPOWANIU BEZ WYBORU OFERTY

  2020-04-07

  Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie informuje o zakończeniu procedury dotyczącej naboru na świadczenie usług terapeutycznych w zakresie uzależnienia od alkoholu prowadzonych w Domu Pomocy Społecznej w Dębcach
  bez wyboru oferty.

  czytaj całość publikacji "INFORMACJA O ZAKOŃCZONYM POSTĘPOWANIU BEZ WYBORU OFERTY"

  Dołączone pliki:


  Komunikat dla osób potrzebujących wsparcia!!!

  2020-04-06

  Uprzejmie informujemy o możliwości skorzystania z konsultacji telefonicznych z Naszymi specjalistami. Z uwagi na zawieszenie mitingów przez Gryfińskie Stowarzyszenie Abstynenta ,,Feniks" osoby z problemem alkoholowym mogą kontaktować się pod numerem telefonu 603 - 420 - 511. Harmonogram obowiązuje w miesiącu kwietniu.

  Dołączone pliki:


  WAŻNA INFORMACJA!

  2020-03-27

  Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie informuje, że w związku
  z wprowadzeniem w Polsce stanu epidemii spowodowanym rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS-Cov-2 kasa w Ośrodku Pomocy Społecznej będzie nieczynna do odwołania.

  W związku z powyższym, wypłaty świadczeń dotychczas realizowane
  w kasie Ośrodka, będą Państwu przekazywane za pośrednictwem Poczty Polskiej przekazem pocztowym, do odwołania.

  Za powstałe utrudnienia bardzo przepraszamy.


  Konsultacje w Ośrodku Pomocy Społecznej w Gryfinie. Informujemy, iż konsultacje prowadzone przez naszych specjalistów udzielane będą telefonicznie.

  2020-03-23

  Dnia 25.03.2020r. w godz. 16:30-18:30 konsultacja w zakresie terapii rodzinnej , 537 925 988,
  Dnia 25.03.2020r. w godz. 16:30-18:30 konsultacja psychologa dla dzieci, młodzieży i ich rodzin, 608 536 999,
  Dnia 26.03.2020r. w godz. 16:00-18:00 konsultacja ze specjalistą ds. przeciwdziałania przemocy, 579 647 771.

  Konsultacje telefoniczne dla osób uczęszczających do Poradni Leczenia Uzależnień odbędą się:
  Dnia 24.03.2020r. w godz.16:30-20:30, 534 907 457,
  Dnia 26.03.2020r. w godz. 16:30-20:30, 730 191 268.
  Dodatkowe informacje udzielane są telefonicznie 91 416 25 27, wew. 134, 132, 137 w godzinach urzędowania OPS.

  O kolejnych terminach powiadomimy Państwa niebawem.


  WAŻNA INFORMACJA!!!

  2020-03-16

  Informujemy, iż od 16.03.2020r. do odwołania, biura Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie będą zamknięte dla interesantów. OPS będzie nadal pełnił swoje obowiązki, lecz interesanci będą obsługiwani telefonicznie lub przez internet.
  W sprawach wyjątkowo pilnych interesant uzyska niezbędną pomoc, w tym celu zostały wydzielone specjalne punkty bezpośredniego kontaktu z pracownikiem.
  Poniżej podajemy punkty:
  OPS ul. Łużycka 12 - wejście C (w podwórku)
  OPS ul. Sprzymierzonych 8 - główne wejście.
  Skontaktuj się z nami:
  Tel. 91-416-25-27 lub 91-416-25-08
  Tel. 91-416-93-50
  mail: sekretariat@ops.gryfino.pl

  Dołączone pliki:


  KOMUNIKAT

  2020-03-12

  W związku z komunikatem Przewodniczącego Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego
  z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie działań mających na celu zminimalizowanie ryzyka ewentualnego rozprzestrzeniania się koronawirusa
  Zwracamy się z prośbą do Mieszkańców Gminy Gryfino, by wizyty w Ośrodku Pomocy Społecznej ograniczyć do niezbędnego minimum, korzystając
  z alternatywnych form kontaktu – telefonicznego lub drogą elektroniczną.


  Informacja o wyborze oferty

  2020-03-05

  Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie informuje, iż w wyniku zakończenia procedury w trybie zapytania ofertowego dotyczącego zorganizowania i przeprowadzenia działań profilaktyczno – edukacyjnych w formie spektakli profilaktycznych nie powtarzających się tematycznie skierowanych do dzieci w wieku 6 – 9 lat oraz ich rodziców zamieszkałych na terenie Miasta i Gminy Gryfino dokonano wyboru oferty:

  czytaj całość publikacji "Informacja o wyborze oferty "

  Dołączone pliki:


  Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej ogłasza nabór na świadczenie usług terapeutycznych w zakresie uzależnienia od alkoholu prowadzonych w Domu Pomocy Społecznej w Dębcach.

  2020-03-05

  I. Zamawiający:
  Ośrodek Pomocy Społecznej
  ul. Łużycka 12
  74-100 Gryfino

  czytaj całość publikacji "Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej ogłasza nabór na świadczenie usług terapeutycznych w zakresie uzależnienia od alkoholu prowadzonych w Domu Pomocy Społecznej w Dębcach."

  Dołączone pliki:


  "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2019–2020

  2020-02-26

  Gmina Gryfino przystąpiła do realizacji ogłoszonego przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2019 – 2020. Program jest elementem polityki społecznej państwa w zakresie poprawy jakości życia dorosłych osób niepełnosprawnych, w szczególności poprzez umożliwienie im jak najbardziej niezależnego życia poprzez zapewnienie wsparcia, odpowiedniego do Ich potrzeb.

  czytaj całość publikacji ""Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2019–2020"

  Dołączone pliki:


  Gminny Program Wspierania Rodziny na lata 2017-2019

  2020-02-25

  Obowiązek opracowania i realizacji Programu wspierającego rodzinę nakłada na gminy Ustawa z dnia 09 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.
  Założeniem Programu jest wspieranie rodzin, w szczególności tych, w których występują problemy opiekuńczo – wychowawcze.

  Obecny Program zakłada kontynuację działań profilaktycznych na rzecz rodziny poprzez doskonalenie metod pracy z rodziną oraz wprowadzanie nowych form pomocy rodzinie w zależności od potrzeb. Program został opracowany na podstawie sprawozdań Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie oraz dotychczasowych doświadczeń wynikających z pełnienia obowiązków zawodowych pracowników socjalnych i asystentów rodziny.

  Dołączone pliki:


  Już przed nami kolejny termin wydawania żywności

  2020-02-24

  Zapraszamy wszystkie osoby zakwalifikowane do Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020, Podprogramu 2019 na drugą już partię żywności do naszego magazynu, w podwórku Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie, w terminie od 9 marca 2020r. do 13 marca 2020r, w godzinach od 8.00 do 13.00.


  Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie informuje o prowadzonej rekrutacji do otrzymania wsparcia w mieszkaniach chronionych.

  2020-02-13

  Serdecznie zapraszamy osoby z terenu Gminy Gryfino do składania wniosków
  o skierowanie do mieszkań chronionych.
  Ze wsparcia w mieszkaniach chronionych będzie mogło skorzystać łącznie 6 niepełnosprawnych osób (posiadających orzeczenie o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności), które potrzebują wsparcia w funkcjonowaniu w codziennym życiu, ale nie wymagają usług w zakresie świadczonym przez jednostkę całodobowej opieki.

  czytaj całość publikacji "Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie informuje o prowadzonej rekrutacji do otrzymania wsparcia w mieszkaniach chronionych."

  Dołączona galeria:

  nazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlana

  pelna galeriaZobacz pełną galerię (7 fot.)...


   Uprzejmie informujemy, iż dnia 11 lutego 2020 roku konsultacje prawnika nie odbędą się.

   2020-02-11

   Zapraszamy na kolejny dyżur 18.02.2020 roku w godzinach od 16.00 do 18.00


   INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

   2020-02-06

   Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie informuje, iż w wyniku zakończenia procedury naboru na świadczenie usług biegłego psychiatry w zakresie przeprowadzania badań i wydawania opinii w przedmiocie uzależnienia
   od alkoholu dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty:

   czytaj całość publikacji "INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY"

   Dołączone pliki:


   INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

   2020-01-31

   Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie informuje, iż w wyniku zakończenia procedury naboru na świadczenie usług biegłego psychologa w zakresie przeprowadzania badań i wydawania opinii w przedmiocie uzależnienia
   od alkoholu dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty:

   czytaj całość publikacji "INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY"

   Dołączone pliki:


   Rozpoczynamy wydawanie paczek żywnościowych

   2020-01-28

   Zapraszamy wszystkie osoby zakwalifikowane do Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020, Podprogramu 2019 w dniach od 3 lutego do 7 lutego 2020 roku w godzinach 8.00 - 13.00 do Ośrodka Pomocy Społecznej po odbiór artykułów żywnościowych.
   Serdecznie zapraszamy.


   Informacja o wynikach naboru

   2020-01-22

   Informacja o wynikach naboru na stanowisko - Podinspektor w Sekcji Organizacyjnej.

   Dołączone pliki:


   ZAPYTANIE OFERTOWE DOTYCZĄCE ZORGANIZOWANIA I PRZEPROWADZENIA DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNO - EDUKACYJNYCH W FORMIE SPEKTAKLI PROFILAKTYCZNYCH NIE POWTARZAJĄCYCH SIĘ TEMATYCZNIE SKIEROWANYCH DO DZIECI W WIEKU 6-9 LAT ORAZ ICH RODZICÓW ZAMIESZKAŁYCH NA TERENIE MIASTA I GMINY GRYFINO.

   2020-01-21

   Gryfino, 21 stycznia 2020 r.

   ZAPYTANIE OFERTOWE

   o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro.
   Zgodnie z art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
   (Dz.U. 2019 poz. 1843 ze zmianami).


   ZAMAWIAJĄCY:
   Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie
   ul. Łużycka 12
   74-100 Gryfino

   czytaj całość publikacji "ZAPYTANIE OFERTOWE DOTYCZĄCE ZORGANIZOWANIA I PRZEPROWADZENIA DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNO - EDUKACYJNYCH W FORMIE SPEKTAKLI PROFILAKTYCZNYCH NIE POWTARZAJĄCYCH SIĘ TEMATYCZNIE SKIEROWANYCH DO DZIECI W WIEKU 6-9 LAT ORAZ ICH RODZICÓW ZAMIESZKAŁYCH NA TERENIE MIASTA I GMINY GRYFINO."

   Dołączone pliki:


   Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

   2020-01-19

   Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie informuje, że w toku przeprowadzonego postępowania w trybie zapytania ofertowego dotyczącego świadczenia usług z zakresu terapii rodzinnej w celu rozwiązania kryzysów rodzinnych i zapobieganiu sytuacjom umieszczenia dzieci w pieczy zastępczej, a także z rodzinami objętymi procedurą ,,Niebieskie Karty” i indywidulanymi osobami będącymi w kryzysie dokonano wyboru oferty złożonej przez firmę:

   czytaj całość publikacji "Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty"


   Nabór - opiekun

   2020-01-16

   Gryfino, 16.01.2020 r.

   Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie informuje, że poszukuje osób do pracy na stanowisku opiekuna w mieszkaniu chronionym.

   czytaj całość publikacji "Nabór - opiekun"

   Dołączone pliki:


   Nabór - asystent osoby niepełnosprawnej

   2020-01-15

   Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie informuje, że poszukuje osób do pracy na stanowisku asystenta osoby niepełnosprawnej w mieszkaniu chronionym.

   Dołączone pliki:


   INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

   2020-01-15

   Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie informuje, iż w wyniku zakończenia procedury naboru na świadczenie usług psychologicznych dla dzieci, młodzieży i ich rodzin z terenu gminy Gryfino dokonano wyboru oferty:

   czytaj całość publikacji "INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY"

   Dołączone pliki:


   Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie ogłasza nabór na świadczenie usługi biegłego psychologa w zakresie przeprowadzania badań i wydawania opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu.

   2020-01-10

   I. Zamawiający:
   Ośrodek Pomocy Społecznej
   ul. Łużycka 12
   74-100 Gryfino

   czytaj całość publikacji "Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie ogłasza nabór na świadczenie usługi biegłego psychologa w zakresie przeprowadzania badań i wydawania opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu."

   Dołączone pliki:


   INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

   2020-01-10

   Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie informuje, iż w wyniku zakończenia procedury naboru na świadczenie usług terapeutycznych w zakresie uzależnienia od alkoholu prowadzonych w Domu Pomocy Społecznej w Dębcach dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty:

   czytaj całość publikacji "INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY"

   Dołączone pliki:


   Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie ogłasza nabór na świadczenie usługi biegłego psychiatry w zakresie przeprowadzania badań i wydawania opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu.

   2020-01-10

   I. Zamawiający:
   Ośrodek Pomocy Społecznej
   ul. Łużycka 12
   74-100 Gryfino

   czytaj całość publikacji "Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie ogłasza nabór na świadczenie usługi biegłego psychiatry w zakresie przeprowadzania badań i wydawania opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu."

   Dołączone pliki:


   INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

   2020-01-10

   Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie informuje, iż w wyniku zakończenia procedury naboru na świadczenie usług terapeutycznych w zakresie współuzależnienia od alkoholu dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty:

   czytaj całość publikacji "INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY"

   Dołączone pliki:


   INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

   2020-01-10

   Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie informuje, iż w wyniku zakończenia procedury naboru na świadczenie usług terapeutycznych w zakresie pomocy psychologicznej i psychoterapii dla osób z syndromem Dorosłych Dzieci Alkoholików dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty:

   czytaj całość publikacji "INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY"

   Dołączone pliki:


   INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

   2020-01-10

   Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie informuje, iż w wyniku zakończenia procedury naboru na świadczenie usług terapeuty rodzinnego dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty:

   czytaj całość publikacji "INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY"

   Dołączone pliki:


   INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

   2020-01-10

   Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie informuje, iż w wyniku zakończenia procedury naboru na świadczenie usług terapeuty ds. uzależnień dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty:

   czytaj całość publikacji "INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY"

   Dołączone pliki:


   INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

   2020-01-10

   Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie informuje, iż w wyniku zakończenia procedury naboru na świadczenie usług terapeutycznych w zakresie uzależnienia od alkoholu dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty:

   czytaj całość publikacji "INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY"

   Dołączone pliki:


   INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

   2020-01-10

   Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie informuje, iż w wyniku zakończenia procedury naboru na świadczenie usług prawnych na rzecz osób fizycznych dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty:

   czytaj całość publikacji "INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY"

   Dołączone pliki:


   INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

   2020-01-10

   Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie informuje, iż w wyniku zakończenia procedury naboru na świadczenie usług specjalisty ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty:

   czytaj całość publikacji "INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY"

   Dołączone pliki:


   Ogłoszenie o naborze

   2019-12-30

   Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie ul. Łużycka 12, 74 – 100 Gryfino ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze- podinspektor w Sekcji Organizacyjnej.

   czytaj całość publikacji "Ogłoszenie o naborze"

   Dołączone pliki:


   Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania

   2019-12-30

   Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie unieważnia postępowanie dotyczące naboru na świadczenie usługi biegłych w zakresie przeprowadzania badań i wydawania opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu, opublikowane
   na stronie Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie w dniu 22.11.2019 r.

   Uzasadnienie:
   Postępowanie zostało unieważnione, gdyż do Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie nie wpłynęła żadna oferta.

   Dołączone pliki:


   Zapytanie ofertowe dotyczące prowadzenia terapii rodzinnej w miejscu zamieszkania

   2019-12-23

   I. ZAMAWIAJĄCY

   Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie, ul. Łużycka 12, 74-100 Gryfino

   czytaj całość publikacji "Zapytanie ofertowe dotyczące prowadzenia terapii rodzinnej w miejscu zamieszkania "

   Dołączone pliki:


   Życzenia świąteczne

   2019-12-20

   logo


   Informacja o wyborze oferty

   2019-12-18

   Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie informuje, że w wyniku zakończenia procedury w trybie zapytania ofertowego na świadczenie usług – schronienia dla osób bezdomnych (kobiet i mężczyzn) z terenu Gminy Gryfino dokonano wyboru następujących ofert:

   czytaj całość publikacji "Informacja o wyborze oferty"

   Dołączone pliki:


   Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie ogłasza nabór na świadczenie usług psychologicznych

   2019-12-13

   I. Zamawiający:

   Ośrodek Pomocy Społecznej
   ul. Łużycka 12
   74-100 Gryfino

   czytaj całość publikacji "Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie ogłasza nabór na świadczenie usług psychologicznych"

   Dołączone pliki:


   OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

   2019-12-13

   Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie unieważnia postępowanie dotyczące naboru na świadczenie usług psychologicznych, opublikowane
   na stronie Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie w dniu 25.11.2019 r.

   czytaj całość publikacji "OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA"

   Dołączone pliki:


   OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

   2019-12-10

   Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie unieważnia postępowanie w trybie zapytania ofertowego

   Dołączone pliki:


   ZAPYTANIE OFERTOWE

   2019-11-27

   Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie zaprasza do składania ofert na zorganizowanie, przeprowadzenie i obsługę szkolenia dla członków Grup Roboczych oraz Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Gryfinie.

   czytaj całość publikacji "ZAPYTANIE OFERTOWE"

   Dołączone pliki:


   Zapytanie ofertowe na świadczenie usług – schronienia dla osób bezdomnych (kobiet i mężczyzn) z terenu Gminy Gryfino

   2019-11-27

   Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie zaprasza do złożenia oferty na zadanie świadczenia usług schronienia dla osób bezdomnych – kobiet i mężczyzn z terenu Gminy Gryfino.

   czytaj całość publikacji "Zapytanie ofertowe na świadczenie usług – schronienia dla osób bezdomnych (kobiet i mężczyzn) z terenu Gminy Gryfino"

   Dołączone pliki:


   Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie ogłasza nabór na świadczenie usług psychologicznych

   2019-11-25

   Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie ogłasza nabór na świadczenie
   usług psychologicznych

   czytaj całość publikacji "Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie ogłasza nabór na świadczenie usług psychologicznych"

   Dołączone pliki:


   Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie ogłasza nabór na świadczenie usługi biegłych w zakresie przeprowadzania badań i wydawania opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu.

   2019-11-22

   I. Zamawiający:
   Ośrodek Pomocy Społecznej
   ul. Łużycka 12
   74-100 Gryfino

   czytaj całość publikacji "Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie ogłasza nabór na świadczenie usługi biegłych w zakresie przeprowadzania badań i wydawania opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu."

   Dołączone pliki:


   Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie ogłasza nabór na świadczenie usług specjalisty ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie

   2019-11-22

   I. Zamawiający:
   Ośrodek Pomocy Społecznej
   ul. Łużycka 12
   74-100 Gryfino

   czytaj całość publikacji "Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie ogłasza nabór na świadczenie usług specjalisty ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie"

   Dołączone pliki:


   Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie ogłasza nabór na świadczenie

   2019-11-22

   usług terapeutycznych w zakresie pomocy psychologicznej i psychoterapii dla osób z syndromem Dorosłych Dzieci Alkoholików

   czytaj całość publikacji "Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie ogłasza nabór na świadczenie"

   Dołączone pliki:


   Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie ogłasza nabór na świadczenie usług terapeuty rodzinnego

   2019-11-22

   I. Zamawiający:
   Ośrodek Pomocy Społecznej
   ul. Łużycka 12
   74-100 Gryfino

   czytaj całość publikacji "Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie ogłasza nabór na świadczenie usług terapeuty rodzinnego"

   Dołączone pliki:


   Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie ogłasza nabór na świadczenie usług terapeutycznych w zakresie współuzależnienia od alkoholu

   2019-11-22

   I. Zamawiający:
   Ośrodek Pomocy Społecznej
   ul. Łużycka 12
   74-100 Gryfino

   czytaj całość publikacji "Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie ogłasza nabór na świadczenie usług terapeutycznych w zakresie współuzależnienia od alkoholu"

   Dołączone pliki:


   Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie ogłasza nabór na świadczenie usług terapeutycznych w zakresie uzależnienia od alkoholu

   2019-11-22

   I. Zamawiający:
   Ośrodek Pomocy Społecznej
   ul. Łużycka 12
   74-100 Gryfino

   czytaj całość publikacji "Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie ogłasza nabór na świadczenie usług terapeutycznych w zakresie uzależnienia od alkoholu "

   Dołączone pliki:


   Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie ogłasza nabór

   2019-11-22

   na świadczenie usług terapeutycznych w zakresie uzależnienia od alkoholu prowadzonych w Domu Pomocy Społecznej w Dębcach

   czytaj całość publikacji " Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie ogłasza nabór"

   Dołączone pliki:


   Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie ogłasza nabór na świadczenie usług specjalisty terapii uzależnień.

   2019-11-22

   I. Zamawiający:
   Ośrodek Pomocy Społecznej
   ul. Łużycka 12
   74-100 Gryfino

   II. Liczba miejsc: 1

   III. Forma zatrudnienia: umowa zlecenie

   czytaj całość publikacji "Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie ogłasza nabór na świadczenie usług specjalisty terapii uzależnień."

   Dołączone pliki:


   Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie ogłasza nabór na świadczenie usług prawnych na rzecz osób fizycznych

   2019-11-22

   I. Zamawiający:
   Ośrodek Pomocy Społecznej
   ul. Łużycka 12
   74-100 Gryfino

   II. Liczba miejsc: 1

   III. Forma zatrudnienia: umowa zlecenie

   czytaj całość publikacji "Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie ogłasza nabór na świadczenie usług prawnych na rzecz osób fizycznych"

   Dołączone pliki:


   Życzenia

   2019-11-21

   logo


   Dziś ważne święto dla Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie.

   21 listopada jest świętem pracowników służb społecznych,

   a przede wszystkim pracowników socjalnych,

   stąd pragniemy przekazać Państwu serdeczne podziękowania za codzienną,

   wymagającą ogromnego zaangażowania i wielkiej wytrwałości pracę

   na rzecz wszystkich potrzebujących.


   Z wyrazami szacunku
   życzy dyrekcja Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie.


   INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

   2019-11-04

   Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie informuje, iż w wyniku zakończenia procedury naboru na świadczenie usług psychologicznych dla dzieci, młodzieży i ich rodzin z terenu gminy Gryfino dokonano wyboru oferty:

   czytaj całość publikacji "INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY"

   Dołączone pliki:


   OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

   2019-10-23

   Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie unieważnia postepowanie w trybie zapytania ofertowego opublikowane na stronie Ośrodka Pomocy Społecznej
   w Gryfinie w dniu 28.09.2019 r. dotyczące zorganizowania, przeprowadzenia
   i obsługi szkolenia wyjazdowego dla członków Zespołu Interdyscyplinarnego
   ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Gryfinie.

   czytaj całość publikacji "OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA"

   Dołączone pliki:


   OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

   2019-10-18

   Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie unieważnia postepowanie dotyczące naboru na świadczenie usług psychologicznych, opublikowane na stronie Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie w dniu 28.09.2019 r.

   czytaj całość publikacji "OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA"

   Dołączone pliki:


   Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie ogłasza nabór

   2019-10-18

   na świadczenie usług psychologicznych

   czytaj całość publikacji "Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie ogłasza nabór "

   Dołączone pliki:


   Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

   2019-10-18

   Dyrektor Ośrodka Pomocy w Gryfinie informuje, że w wyniku zakończenia procedury konkursowej w trybie zapytania ofertowego dotyczącego organizacji i przeprowadzenia kursu zawodowego „Pomoc kuchenna – przygotowywanie posiłków w żywieniu zbiorowym” dla 4 uczestników projektu w ramach realizacji projektu „Skuteczna pomoc – kompleksowe wsparcie”, dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty:

   czytaj całość publikacji "Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty "

   Dołączone pliki:


   Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

   2019-10-17

   Dyrektor Ośrodka Pomocy w Gryfinie informuje, że w wyniku zakończenia procedury konkursowej w trybie zapytania ofertowego dotyczącego przeprowadzenia usługi zlecenia organizacji i przeprowadzenia kursu zawodowego „kurs stylizacji paznokci” dla uczestników projektu w ramach realizacji projektu „Skuteczna pomoc – kompleksowe wsparcie”, dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty:

   czytaj całość publikacji "Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty "

   Dołączone pliki:


   Konsultacje specjalisty ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie z dnia 10 października 2019r. zostają przeniesione na dzień 17 października 2019r.

   2019-10-08

   link do strony www.efs.gov.pl

   .


   Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

   2019-10-03

   Dyrektor Ośrodka Pomocy w Gryfinie informuje, że w wyniku zakończenia procedury konkursowej w trybie zapytania ofertowego dotyczącego przeprowadzenia usługi zlecenia opieki nad osobami zależnymi, dziećmi uczestników projektu w ramach realizacji projektu „Skuteczna pomoc – kompleksowe wsparcie”, dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty:

   czytaj całość publikacji "Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty "

   Dołączone pliki:


   INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

   2019-10-01

   Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie informuje, iż w wyniku zakończenia procedury naboru na świadczenie usług terapeutycznych w zakresie uzależnienia od alkoholu prowadzonych w Domu Pomocy Społecznej w Dębcach

   czytaj całość publikacji "INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY"

   Dołączone pliki:


   Ośrodek Pomocy Społecznej informuje, iż dnia 8 października 2019 r. konsultacje prawnika nie odbędą się.

   2019-09-30

   Dodatkowy termin porad wyznaczony jest na dzień 29 października 2019 r; w godzinach od 16:00 do 18:00.


   ZAPYTANIE OFERTOWE

   2019-09-28

   Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie zaprasza do składania ofert na zorganizowanie, przeprowadzenie i obsługę szkolenia wyjazdowego dla członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Gryfinie.

   czytaj całość publikacji "ZAPYTANIE OFERTOWE"

   Dołączone pliki:


   Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie ogłasza nabór na świadczenie usług psychologicznych

   2019-09-28

   I. Zamawiający:

   Ośrodek Pomocy Społecznej
   ul. Łużycka 12
   74-100 Gryfino

   II. Liczba miejsc: 1

   III. Forma zatrudnienia: umowa cywilno-prawna/ umowa o świadczenie usług w przypadku firm

   IV. Cel i zakres wykonywania zadań:
   Świadczenie usług psychologicznych dla dzieci, młodzieży i ich rodzin z terenu gminy Gryfino, w zakresie:
   • prowadzenia interwencji psychologicznej dla ofiar przemocy,
   • prowadzenia konsultacji psychologicznych o charakterze terapeutycznym dla: ofiar
   i sprawców przemocy, osób zagrożonych alkoholizmem i narkomanią,
   • prowadzenia diagnozy psychologicznej środowiska rodziny zagrożonej lub dotkniętej przemocą, alkoholizmem i narkomanią.

   czytaj całość publikacji "Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie ogłasza nabór na świadczenie usług psychologicznych"

   Dołączone pliki:


   Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

   2019-09-26

   Dyrektor Ośrodka Pomocy w Gryfinie informuje, że w wyniku zakończenia procedury konkursowej w trybie zapytania ofertowego dotyczącego przeprowadzenia usługi cateringu dla 15 uczestników projektu w ramach realizacji projektu „Skuteczna pomoc – kompleksowe wsparcie”, dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty:

   czytaj całość publikacji "Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty "

   Dołączone pliki:


   Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

   2019-09-26

   Dyrektor Ośrodka Pomocy w Gryfinie informuje, że w wyniku zakończenia procedury konkursowej w trybie zapytania ofertowego dotyczącego organizacji przeprowadzenia usługi transportu dla 5 uczestników projektu w ramach realizacji projektu „Skuteczna pomoc – kompleksowe wsparcie”, dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty:

   czytaj całość publikacji "Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty "

   Dołączone pliki:


   Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie ogłasza nabór

   2019-09-17

   na świadczenie usług streetworkera

   czytaj całość publikacji "Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie ogłasza nabór"

   Dołączone pliki:


   Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie ul. Łużycka 12, 74 – 100 Gryfino ogłasza nabór

   2019-09-10

   na wolne stanowisko asystenta rodziny .

   czytaj całość publikacji "Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie ul. Łużycka 12, 74 – 100 Gryfino ogłasza nabór"

   Dołączone pliki:


   Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie ul. Łużycka 12, 74 – 100 Gryfino ogłasza nabór

   2019-09-10

   na wolne stanowisko pracownika socjalnego.

   czytaj całość publikacji "Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie ul. Łużycka 12, 74 – 100 Gryfino ogłasza nabór"

   Dołączone pliki:


   ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

   2019-09-09

   „Pomoc kuchenna (przygotowywanie posiłków w żywieniu zbiorowym” oraz „Kurs stylizacji paznokci”

   czytaj całość publikacji "ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY"

   Dołączone pliki:


   ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

   2019-09-06

   1.Zamawiający Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie zaprasza do złożenia oferty na catering dla 15 uczestników projektu „Skuteczna pomoc-kompleksowe wsparcie” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej VII, Działanie 7.1.

   czytaj całość publikacji "ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY"

   Dołączone pliki:


   ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

   2019-09-06

   1. Zamawiający Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie zaprasza do złożenia oferty na zapewnienie opieki nad osobami zależnymi (dziećmi) uczestników projektu „Skuteczna pomoc-kompleksowe wsparcie” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej VII, Działanie 7.1. W ramach działania Aktywna Integracja.

   czytaj całość publikacji "ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY"

   Dołączone pliki:


   ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

   2019-09-06

   1.Zamawiający Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie zaprasza do złożenia oferty na transport dla 5 uczestników projektu „Skuteczna pomoc-kompleksowe wsparcie” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej VII, Działanie 7.1. W ramach działań aktywna integracja.

   czytaj całość publikacji "ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY"

   Dołączone pliki:


   Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie ogłasza nabór na świadczenie usług terapeutycznych w zakresie uzależnienia od alkoholu prowadzonych w Domu Pomocy Społecznej w Dębcach

   2019-09-06

   I. Zamawiający:
   Ośrodek Pomocy Społecznej
   ul. Łużycka 12
   74-100 Gryfino

   II. Liczba miejsc: 1

   III. Forma zatrudnienia: umowa zlecenie

   czytaj całość publikacji "Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie ogłasza nabór na świadczenie usług terapeutycznych w zakresie uzależnienia od alkoholu prowadzonych w Domu Pomocy Społecznej w Dębcach"

   Dołączone pliki:


   INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

   2019-09-06

   INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

   czytaj całość publikacji "INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY"

   Dołączone pliki:


   Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

   2019-09-05

   Dyrektor Ośrodka Pomocy w Gryfinie informuje

   czytaj całość publikacji "Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty "

   Dołączone pliki:


   Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

   2019-09-03

   Dyrektor Ośrodka Pomocy w Gryfinie informuje

   czytaj całość publikacji "Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty "

   Dołączone pliki:


   Ośrodek Pomocy Społecznej uprzejmie informuje o rozpoczęciu się zapisów do Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020, Podprogramu 2019.

   2019-08-28

   Ośrodek Pomocy Społecznej uprzejmie informuje o rozpoczęciu się zapisów do Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020, Podprogramu 2019.

   czytaj całość publikacji "Ośrodek Pomocy Społecznej uprzejmie informuje o rozpoczęciu się zapisów do Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020, Podprogramu 2019. "


   Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie ul. Łużycka 12, 74 – 100 Gryfino ogłasza nabór

   2019-08-20

   na wolne stanowisko asystenta rodziny .

   czytaj całość publikacji "Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie ul. Łużycka 12, 74 – 100 Gryfino ogłasza nabór"

   Dołączone pliki:


   SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM UDZIELANIA WSPARCIA W PROJEKCIE „SKUTECZNA POMOC – KOMPLEKSOWE WSPARCIE” 2019r.

   2019-08-09

   X-XII 2019

   czytaj całość publikacji "SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM UDZIELANIA WSPARCIA W PROJEKCIE „SKUTECZNA POMOC – KOMPLEKSOWE WSPARCIE” 2019r."


   SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM UDZIELANIA WSPARCIA W PROJEKCIE „SKUTECZNA POMOC – KOMPLEKSOWE WSPARCIE” 2019r.

   2019-08-09

   VII-IX 2019

   czytaj całość publikacji "SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM UDZIELANIA WSPARCIA W PROJEKCIE „SKUTECZNA POMOC – KOMPLEKSOWE WSPARCIE” 2019r."


   INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

   2019-08-08

   Podinspektor w Sekcji Organizacyjnej

   czytaj całość publikacji "INFORMACJA O WYNIKACH NABORU "

   Dołączone pliki:


   ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

   2019-08-06

   ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

   czytaj całość publikacji "ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY"

   Dołączone pliki:


   ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

   2019-08-06

   ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

   czytaj całość publikacji "ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY"

   Dołączone pliki:


   Usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych

   2019-08-02

   realizacja programu

   czytaj całość publikacji "Usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych"

   Dołączone pliki:


   Rejestr jednostek specjalistycznego poradnictwa

   2019-08-01

   Rejestr jednostek specjalistycznego poradnictwa

   Dołączone pliki:


   Informacja o organizacjach pozarządowych udzielających pomocy osobom dotkniętym przemocą w rodzinie.

   2019-08-01

   organizacje pozarządowe udzielające pomocy osobom dotkniętym przemocą w rodzinie

   Dołączone pliki:


   Informacja dot. podmiotów realizujących programy korekcyjno - edukacyjne dla sprawców przemocy w rodzinie w woj. zachodniopomorskim.

   2019-08-01

   podmioty realizujące programy korekcyjno - edukacyjne dla sprawców przemocy w rodzinie

   Dołączone pliki:


   Gmina Gryfino ogłasza nabór do Programu Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej pn. "Opieka wytchnieniowa” - edycja 2019 – Moduł I, finansowanego z Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych.

   2019-07-30   "Opieka wytchnieniowa”

   czytaj całość publikacji "Gmina Gryfino ogłasza nabór do Programu Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej pn. "Opieka wytchnieniowa” - edycja 2019 – Moduł I, finansowanego z Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych. "

   Dołączone pliki:


   Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie ogłasza nabór

   2019-07-30

   "Opieka wytchnieniowa”

   czytaj całość publikacji "Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie ogłasza nabór"


   Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie ogłasza nabór na świadczenie usług doradcy zawodowego

   2019-07-24

   Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie ogłasza nabór na świadczenie usług doradcy zawodowego

   czytaj całość publikacji "Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie ogłasza nabór na świadczenie usług doradcy zawodowego"

   Dołączone pliki:


   Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie ogłasza nabór

   2019-07-19

   na świadczenie usług psychologicznych

   czytaj całość publikacji "Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie ogłasza nabór "

   Dołączone pliki:


   Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie ul. Łużycka 12, 74 – 100 Gryfino ogłasza nabór

   2019-07-16

   na wolne stanowisko urzędnicze- podinspektor w Sekcji Organizacyjnej.

   czytaj całość publikacji "Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie ul. Łużycka 12, 74 – 100 Gryfino ogłasza nabór "

   Dołączone pliki:


   Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

   2019-07-12

   dot. organizacji kolonii socjoterapeutycznej

   Dołączone pliki:


   Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

   2019-07-09

   Gryfino dnia 04.07.2019r.

   Dyrektor Ośrodka Pomocy w Gryfinie informuje, że w wyniku zakończenia procedury konkursowej w trybie zapytania ofertowego dotyczącego organizacji przeprowadzenia usługi transportu dla 5 uczestników projektu w ramach realizacji projektu „Skuteczna pomoc – kompleksowe wsparcie”, dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty:

   czytaj całość publikacji "Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty"

   Dołączone pliki:


   Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania

   2019-07-09

   Unieważnienie postępowania dot. naboru na świadczenie usług terapeuty w Domu Pomocy Społecznej w Dębcach.

   Dołączone pliki:


   SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM UDZIELANIA WSPARCIA W PROJEKCIE „SKUTECZNA POMOC – KOMPLEKSOWE WSPARCIE” 2019r.

   2019-06-29

   IV-VI 2019

   czytaj całość publikacji "SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM UDZIELANIA WSPARCIA W PROJEKCIE „SKUTECZNA POMOC – KOMPLEKSOWE WSPARCIE” 2019r."


   Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

   2019-06-28

   Gryfino dnia 28.06.2019r.

   Dyrektor Ośrodka Pomocy w Gryfinie informuje, że w wyniku zakończenia procedury konkursowej w trybie zapytania ofertowego dotyczącego przeprowadzenia usługi zlecenia opieki nad osobami zależnymi, dziećmi uczestników projektu w ramach realizacji projektu „Skuteczna pomoc – kompleksowe wsparcie”, dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty:

   czytaj całość publikacji " Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty "

   Dołączone pliki:


   ZAPYTANIE OFERTOWE

   2019-06-26

   Gryfino, 24.06.2019 r.

   o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro. Zgodnie z art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2018 poz. 1986 ze zmianami).

   ZAMAWIAJĄCY:
   Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie
   ul. Łużycka 12
   74-100 Gryfino

   PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:
   Zorganizowanie 10 - dniowej kolonii letniej z programem profilaktyczno-edukacyjnym w zakresie profilaktyki uzależnień i przeciwdziałania przemocy. Program powinien zawierać elementy socjoterapii i być realizowany przez wykwalifikowaną kadrę nauczycielską dla przewidywanej liczby 20 dzieci z rodzin dysfunkcyjnych w wieku 12-15 lat zamieszkałych na terenie Miasta i Gminy Gryfino.

   czytaj całość publikacji " ZAPYTANIE OFERTOWE"

   Dołączone pliki:


   ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

   2019-06-25

   Zamawiający Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie zaprasza do złożenia oferty

   czytaj całość publikacji "ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY"

   Dołączone pliki:


   Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

   2019-06-25

   Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
   Dyrektor Ośrodka Pomocy w Gryfinie informuje, że w wyniku zakończenia procedury konkursowej w trybie zapytania ofertowego dotyczącego przeprowadzenia usługi cateringu dla 15 uczestników projektu w ramach realizacji projektu „Skuteczna pomoc – kompleksowe wsparcie”, dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty:

   czytaj całość publikacji "Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty "

   Dołączone pliki:


   Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie ogłasza nabór na świadczenie usług terapeutycznych w zakresie uzależnienia od alkoholu prowadzonych w Domu Pomocy Społecznej w Dębcach

   2019-06-21

   I. Zamawiający:
   Ośrodek Pomocy Społecznej
   ul. Łużycka 12
   74-100 Gryfino

   czytaj całość publikacji "Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie ogłasza nabór na świadczenie usług terapeutycznych w zakresie uzależnienia od alkoholu prowadzonych w Domu Pomocy Społecznej w Dębcach"

   Dołączone pliki:


   ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

   2019-06-17

   Zamawiający Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie zaprasza do złożenia oferty

   czytaj całość publikacji "ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY"

   Dołączone pliki:


   ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

   2019-06-10

   1. Zamawiający Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie zaprasza do złożenia oferty na catering dla 15 uczestników projektu „Skuteczna pomoc-kompleksowe wsparcie” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej VII, Działanie 7.1.

   2. Opis przedmiotu zamówienia
   Catering dla 15 uczestników w ramach projektu „Skuteczna pomoc-kompleksowe wsparcie” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej VII, Działanie 7.1.

   czytaj całość publikacji "ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY"

   Dołączone pliki:


   Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

   2019-05-27

   Dyrektor Ośrodka Pomocy w Gryfinie informuje, że w wyniku zakończenia procedury konkursowej w trybie zapytania ofertowego dotyczącego organizacji i przeprowadzenia kursu zawodowego dla 7 uczestników projektu w ramach realizacji projektu „Skuteczna pomoc – kompleksowe wsparcie”, dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty:
   - Cech Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorców w Gryfinie

   czytaj całość publikacji "Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty "

   Dołączone pliki:


   ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

   2019-05-09

   ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

   czytaj całość publikacji "ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY"

   Dołączone pliki:


   Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie ogłasza nabór na świadczenie usług streetworkera

   2019-05-02

   Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie
   ogłasza nabór na świadczenie usług streetworkera

   czytaj całość publikacji "Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie ogłasza nabór na świadczenie usług streetworkera"

   Dołączone pliki:


   INFORMACJA O PRZEDŁUŻENIU TERMINU NABORU NA ŚWIADCZENIE DORADCY ZAWODOWEGO

   2019-05-02

   W związku z kończącym się terminem naboru na świadzcenie usług doradcy zawodowego Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie informuje, iż termin składania dokumentów dotyczących naboru został przedłużony do dnia 13 maja 2019r.


   Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie ogłasza nabór na świadczenie usług Koordynatora Klubu Integracji Społecznej w ramach projektu „Skuteczna pomoc- kompleksowe wsparcie”

   2019-05-02

   Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie
   ogłasza nabór na świadczenie usług Koordynatora Klubu Integracji Społecznej w ramach projektu „Skuteczna pomoc- kompleksowe wsparcie”

   czytaj całość publikacji "Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie ogłasza nabór na świadczenie usług Koordynatora Klubu Integracji Społecznej w ramach projektu „Skuteczna pomoc- kompleksowe wsparcie”"

   Dołączone pliki:


   Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie ogłasza nabór na świadczenie usług Koordynatora Klubu Integracji Społecznej w ramach projektu „Skuteczna pomoc- kompleksowe wsparcie”

   2019-05-02

   Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie
   ogłasza nabór na świadczenie usług Koordynatora Klubu Integracji Społecznej w ramach projektu „Skuteczna pomoc- kompleksowe wsparcie”

   czytaj całość publikacji "Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie ogłasza nabór na świadczenie usług Koordynatora Klubu Integracji Społecznej w ramach projektu „Skuteczna pomoc- kompleksowe wsparcie”"

   Dołączone pliki:


   Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie ogłasza nabór na świadczenie usług doradcy zawodowego

   2019-04-24

   Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie
   ogłasza nabór na świadczenie usług doradcy zawodowego

   czytaj całość publikacji "Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie ogłasza nabór na świadczenie usług doradcy zawodowego"

   Dołączone pliki:


   Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie ogłasza nabór na świadczenie usług streetworkera

   2019-04-18

   II. Forma zatrudnienia: umowa zlecenie/ usługa

   czytaj całość publikacji "Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie ogłasza nabór na świadczenie usług streetworkera"

   Dołączone pliki:


   ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

   2019-04-17

   Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie zaprasza do złożenia oferty cenowej nie przekraczającej, wyrażonej w złotych, równowartości 30 000,00 euro tj. zgodnie
   z Dz. U. z 2018 poz. 1986 na zadanie: „Dostawa sprzętu i oprogramowania dla OPS
   w Gryfinie”

   czytaj całość publikacji "ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY"

   Dołączone pliki:


   Życzenia

   2019-04-15

   logo

   Z okazji
   Świąt Wielkanocnych
   serdeczne życzenia
   miłości, radości i życzliwości
   w gronie najbliższych,
   ciepłego rodzinnego nastroju
   oraz smakowitości i obfitości
   na świątecznym stole

   składają
   Dyrektor i Pracownicy
   Ośrodka Pomocy Społecznej
   w Gryfinie


   UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA

   2019-04-05

   Unieważniam postępowanie w trybie zapytania ofertowego z dnia 26.03.2019r. dotyczące zapewnienia opieki nad osobami zależnymi (dziećmi) uczestników projektu w ramach realizowanego projektu pn. ,,Skuteczna pomoc – kompleksowe wsparcie”.

   czytaj całość publikacji "UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA "

   Dołączone pliki:


   Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie ogłasza nabór na świadczenie usług terapeutycznych w zakresie uzależnienia od alkoholu prowadzonych w Domu Pomocy Społecznej w Dębcach

   2019-04-04

   Umowa - zlecenie

   czytaj całość publikacji "Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie ogłasza nabór na świadczenie usług terapeutycznych w zakresie uzależnienia od alkoholu prowadzonych w Domu Pomocy Społecznej w Dębcach"

   Dołączone pliki:


   Ogłoszenie dotyczące ilości wolnych miejsc w mieszkaniu treningowym

   2019-04-04

   Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie realizujący w okresie 27.12.2016 r.
   – 31.03.2019 r. projekt pn.: ,,Mieszkanie treningowe – krok do samodzielności”
   nr: RPZP.07.06.00-32-K016/16 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014 – 2020, Działanie 7.6 Wsparcie rozwoju usług społecznych świadczonych w interesie ogólnym, informuje, że w mieszkaniu treningowym w miesiącu kwietniu 2019 r. pozostało 1 wolne miejsce.
   Usługami mogą zostać objęte osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym m.in. os. niepełnosprawne intelektualnie, z zaburzeniami psychicznymi, osoby bezdomne, rodzice samotnie wychowujący dzieci, które wymagają wsparcia w funkcjonowaniu
   w codziennym życiu.

   czytaj całość publikacji "Ogłoszenie dotyczące ilości wolnych miejsc w mieszkaniu treningowym"


   Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie ogłasza nabór na świadczenie usług doradcy zawodowego

   2019-04-04

   Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie ogłasza nabór na świadczenie usług doradcy zawodowego

   czytaj całość publikacji "Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie ogłasza nabór na świadczenie usług doradcy zawodowego"

   Dołączone pliki:


   Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie ogłasza nabór na świadczenie usług streetworkera

   2019-04-04

   Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie ogłasza nabór na świadczenie usług streetworkera

   czytaj całość publikacji "Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie ogłasza nabór na świadczenie usług streetworkera"

   Dołączone pliki:


   Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie ogłasza nabór na świadczenie usług terapeuty środowiskowego

   2019-04-04

   Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie ogłasza nabór na świadczenie usług terapeuty środowiskowego

   czytaj całość publikacji "Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie ogłasza nabór na świadczenie usług terapeuty środowiskowego"

   Dołączone pliki:


   Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie uprzejmie informuje o terminie wydawania żywności.

   2019-04-04

   Kwiecień 2019

   czytaj całość publikacji "Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie uprzejmie informuje o terminie wydawania żywności. "


   Ogłoszenie w sprawie gotowości świadczenia usług przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie

   2019-04-02

   Gryfino, dnia 02.04.2019r.

   Ogłoszenie w sprawie gotowości świadczenia usług
   przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie
   realizujący w okresie 27.12.2016 r. – 31.03.2019 r.
   projekt pn.: ,,Mieszkanie treningowe – krok do samodzielności”


   Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie realizujący w okresie 27.12.2016 r.
   – 31.03.2019 r. projekt pn.: ,,Mieszkanie Treningowe – krok do samodzielności”
   nr: RPZP.07.06.00-32-K016/16 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014 – 2020, Działanie 7.6 Wsparcie rozwoju usług społecznych świadczonych w interesie ogólnym, ogłasza gotowość świadczenia usług w mieszkaniu treningowym w ilości 4 miejsc.

   Usługami mogą zostać objęte osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym m.in. os. niepełnosprawne intelektualnie, z zaburzeniami psychicznymi, osoby bezdomne, rodzice samotnie wychowujący dzieci, które wymagają wsparcia w funkcjonowaniu w codziennym życiu.

   Informacji można zasięgnąć w sekretariacie Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie przy ul. Łużyckiej 12, pok. Nr 8 lub telefonicznie: (91) 416-25-27.

   DYREKTOR
   Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie
   Aleksandra Szymanowicz

   Dołączone pliki:


   Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

   2019-04-01

   Gryfino dnia 01.04.2019r.

   Dyrektor Ośrodka Pomocy w Gryfinie informuje, że w wyniku zakończenia procedury konkursowej w trybie zapytania ofertowego dotyczącego organizacji przeprowadzenia usługi transportu dla 5 uczestników projektu w ramach realizacji projektu „Skuteczna pomoc – kompleksowe wsparcie”, dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty:

   czytaj całość publikacji "Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty "

   Dołączone pliki:


   Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

   2019-04-01

   Gryfino dnia 01.04.2019r.

   Dyrektor Ośrodka Pomocy w Gryfinie informuje, że w wyniku zakończenia procedury konkursowej w trybie zapytania ofertowego dotyczącego przeprowadzenia usługi cateringu dla 15 uczestników projektu w ramach realizacji projektu „Skuteczna pomoc – kompleksowe wsparcie”, dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty:

   czytaj całość publikacji " Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty "

   Dołączone pliki:


   SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM UDZIELANIA WSPARCIA W PROJEKCIE „SKUTECZNA POMOC – KOMPLEKSOWE WSPARCIE” 2019r.

   2019-03-29

   I-III 2019

   czytaj całość publikacji "SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM UDZIELANIA WSPARCIA W PROJEKCIE „SKUTECZNA POMOC – KOMPLEKSOWE WSPARCIE” 2019r."


   Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie ogłasza nabór na świadczenie usług opiekuna w mieszkaniu treningowym

   2019-03-26

   Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie
   ogłasza nabór na świadczenie usług opiekuna w mieszkaniu treningowym

   czytaj całość publikacji "Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie ogłasza nabór na świadczenie usług opiekuna w mieszkaniu treningowym"

   Dołączone pliki:


   ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

   2019-03-26

   ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

   czytaj całość publikacji "ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY"

   Dołączone pliki:


   ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

   2019-03-22

   1.Zamawiający Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie zaprasza do złożenia oferty na transport dla 5 uczestników projektu „Skuteczna pomoc-kompleksowe wsparcie” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej VII, Działanie 7.1. W ramach działań aktywna integracja.

   czytaj całość publikacji "ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY"

   Dołączone pliki:


   ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

   2019-03-22

   1.Zamawiający Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie zaprasza do złożenia oferty na catering dla 15 uczestników projektu „Skuteczna pomoc-kompleksowe wsparcie” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej VII, Działanie 7.1.

   czytaj całość publikacji "ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY"

   Dołączone pliki:


   Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

   2019-03-13

   Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

   czytaj całość publikacji "Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty"

   Dołączone pliki:


   Dni Wydawania Żywności:

   2019-03-13

   18.03.2019-22.03.2019

   (poniedziałek-piątek)

   W godzinach:

   8:00-13:00


   Informacja o wyborze oferty

   2019-02-27

   Dyrektor Ośrodka Pomocy w Gryfinie informuje, że w wyniku zakończenia procedury konkursowej w trybie zapytania ofertowego na świadczenie usług schronienia - dla osób bezdomnych (kobiet i mężczyzn) z terenu Gminy Gryfino dokonano wyboru oferty

   czytaj całość publikacji "Informacja o wyborze oferty"

   Dołączone pliki:


   Terapeuta rodziny

   2019-02-26

   Zapytanie ofertowe dotyczące prowadzenia terapii rodzinnej w miejscu zamieszkania

   czytaj całość publikacji "Terapeuta rodziny"

   Dołączone pliki:


   Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie ul. Łużycka 12, 74 – 100 Gryfino ogłasza nabór

   2019-02-22

   na wolne stanowisko pracownika socjalnego.

   czytaj całość publikacji "Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie ul. Łużycka 12, 74 – 100 Gryfino ogłasza nabór "

   Dołączone pliki:


   Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania

   2019-02-20

   dot. naboru z dn.01.02.2019 roku na świadczenie usług terapeutycznych w zakresie uzależnienia od alkoholu prowadzonych w Domu Pomocy Społecznej
   w Dębcach.

   Dołączone pliki:


   Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

   2019-02-14

   Dyrektor Ośrodka Pomocy w Gryfinie informuje, że w wyniku zakończenia procedury konkursowej w trybie zapytania ofertowego dotyczącego przeprowadzenia usługi zlecenia opieki nad osobami zależnymi, dziećmi uczestników projektu w ramach realizacji projektu „Skuteczna pomoc – kompleksowe wsparcie”, dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty:

   czytaj całość publikacji "Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty"

   Dołączone pliki:


   Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

   2019-02-08

   Dyrektor Ośrodka Pomocy w Gryfinie informuje, że w wyniku zakończenia procedury konkursowej w trybie zapytania ofertowego dotyczącego przeprowadzenia usługi cateringu dla 15 uczestników projektu w ramach realizacji projektu „Skuteczna pomoc – kompleksowe wsparcie”, dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty:

   czytaj całość publikacji "Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty "

   Dołączone pliki:


   Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

   2019-02-08

   Dyrektor Ośrodka Pomocy w Gryfinie informuje, że w wyniku zakończenia procedury konkursowej w trybie zapytania ofertowego dotyczącego organizacji przeprowadzenia usługi transportu dla 5 uczestników projektu w ramach realizacji projektu „Skuteczna pomoc – kompleksowe wsparcie”, dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty:

   czytaj całość publikacji "Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty "

   Dołączone pliki:


   Zapytanie ofertowe na świadczenie usług – schronienia dla osób bezdomnych (kobiet i mężczyzn) z terenu Gminy Gryfino

   2019-02-07

   Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie zaprasza do złożenia oferty na zadanie świadczenia usług schronienia dla osób bezdomnych – kobiet i mężczyzn, ostatnio zameldowanych na terenie Gminy Gryfino.

   czytaj całość publikacji "Zapytanie ofertowe na świadczenie usług – schronienia dla osób bezdomnych (kobiet i mężczyzn) z terenu Gminy Gryfino"

   Dołączone pliki:


   Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie ogłasza nabór na świadczenie usługi biegłych w zakresie przeprowadzania badań i wydawania opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu.

   2019-02-06

   Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie ogłasza nabór na świadczenie
   usługi biegłych w zakresie przeprowadzania badań i wydawania opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu.

   czytaj całość publikacji "Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie ogłasza nabór na świadczenie usługi biegłych w zakresie przeprowadzania badań i wydawania opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu."

   Dołączone pliki:


   Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania

   2019-02-05

   dot. naboru z dnia 17 grudnia 2018 roku na świadczenie usług biegłych w zakresie przeprowadzania badań i wydawania opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu.

   Dołączone pliki:


   Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie ogłasza nabór na świadczenie usług terapeutycznych w zakresie uzależnienia od alkoholu prowadzonych w Domu Pomocy Społecznej w Dębcach

   2019-02-01

   Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie ogłasza nabór na świadczenie usług terapeutycznych w zakresie uzależnienia od alkoholu prowadzonych w Domu Pomocy Społecznej w Dębcach

   czytaj całość publikacji "Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie ogłasza nabór na świadczenie usług terapeutycznych w zakresie uzależnienia od alkoholu prowadzonych w Domu Pomocy Społecznej w Dębcach"

   Dołączone pliki:


   Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie zaprasza do złożenia oferty na zapewnienie opieki nad osobami zależnymi (dziećmi) uczestników projektu „Skuteczna pomoc-kompleksowe wsparcie”

   2019-02-01

   w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 współfinasowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej VII, Działanie 7.1. W ramach działania Aktywna integracja.

   czytaj całość publikacji "Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie zaprasza do złożenia oferty na zapewnienie opieki nad osobami zależnymi (dziećmi) uczestników projektu „Skuteczna pomoc-kompleksowe wsparcie”"

   Dołączone pliki:


   Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie ogłasza nabór na świadczenie usług terapeutycznych w zakresie uzależnienia od alkoholu

   2019-02-01

   Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie ogłasza nabór na świadczenie usług terapeutycznych w zakresie uzależnienia od alkoholu.

   czytaj całość publikacji "Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie ogłasza nabór na świadczenie usług terapeutycznych w zakresie uzależnienia od alkoholu "

   Dołączone pliki:


   Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania

   2019-02-01

   dot. naboru z dnia 18 grudnia 2018 r. na świadczenie usług terapeutycznych w zakresie uzależnienia od alkoholu.

   Dołączone pliki:


   Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania

   2019-02-01

   dot. naboru z dnia 18 grudnia 2018 r. na świadczenie usług terapeutycznych w zakresie uzależnienia od alkoholu prowadzonych w Domu Pomocy Społecznej w Dębcach.

   Dołączone pliki:


   ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

   2019-01-29

   Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie zaprasza do złożenia oferty na catering dla 15 uczestników projektu

   czytaj całość publikacji "ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY"

   Dołączone pliki:


   ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

   2019-01-29

   Zamawiający Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie zaprasza do złożenia oferty

   czytaj całość publikacji "ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY"

   Dołączone pliki:


   Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie ul. Łużycka 12, 74 – 100 Gryfino ogłasza nabór na wolne stanowisko pracownika socjalnego.

   2019-01-15

   Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie
   ul. Łużycka 12, 74 – 100 Gryfino
   ogłasza nabór
   na wolne stanowisko pracownika socjalnego.

   czytaj całość publikacji "Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie ul. Łużycka 12, 74 – 100 Gryfino ogłasza nabór na wolne stanowisko pracownika socjalnego."

   Dołączone pliki:


   Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie zaprasza do złożenia oferty cenowej

   2019-01-14

   Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie zaprasza do złożenia oferty cenowej nie przekraczającej, wyrażonej w złotych, równowartości 30 000,00 euro tj. zgodnie
   z Dz. U. z 2018 poz. 1986 na zadanie: „Dostawa sprzętu i oprogramowania dla OPS
   w Gryfinie” zgodnej ze specyfikacją

   czytaj całość publikacji "Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie zaprasza do złożenia oferty cenowej "

   Dołączone pliki:


   Życzenia

   2018-12-21

   logo


   Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie ogłasza nabór na świadczenie usług terapeutycznych w zakresie współuzależnienia od alkoholu

   2018-12-18

   świadczenie usług terapeutycznych w zakresie współuzależnienia od alkoholu

   czytaj całość publikacji "Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie ogłasza nabór na świadczenie usług terapeutycznych w zakresie współuzależnienia od alkoholu "

   Dołączone pliki:


   Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie ogłasza nabór na świadczenie usługi biegłych w zakresie przeprowadzania badań i wydawania opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu.

   2018-12-18

   przeprowadzania badań i wydawania opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu.

   czytaj całość publikacji "Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie ogłasza nabór na świadczenie usługi biegłych w zakresie przeprowadzania badań i wydawania opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu."

   Dołączone pliki:


   Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie ogłasza nabór na świadczenie usług terapeuty rodzinnego

   2018-12-18

   świadczenie usług terapeuty rodzinnego

   czytaj całość publikacji "Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie ogłasza nabór na świadczenie usług terapeuty rodzinnego"

   Dołączone pliki:


   Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie ogłasza nabór na świadczenie usług prawnych na rzecz osób fizycznych

   2018-12-18

   na świadczenie usług prawnych

   czytaj całość publikacji "Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie ogłasza nabór na świadczenie usług prawnych na rzecz osób fizycznych"

   Dołączone pliki:


   Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie ogłasza nabór na świadczenie usług specjalisty ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie

   2018-12-18

   świadczenie usług specjalisty

   czytaj całość publikacji "Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie ogłasza nabór na świadczenie usług specjalisty ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie"

   Dołączone pliki:


   Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie ogłasza nabór na świadczenie usług terapeutycznych w zakresie uzależnienia od alkoholu

   2018-12-18

   na świadczenie usług terapeutycznych

   czytaj całość publikacji "Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie ogłasza nabór na świadczenie usług terapeutycznych w zakresie uzależnienia od alkoholu "

   Dołączone pliki:


   Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie ogłasza nabór na świadczenie usług specjalisty terapii uzależnień.

   2018-12-18

   świadczenie usług specjalisty terapii uzależnień.

   czytaj całość publikacji "Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie ogłasza nabór na świadczenie usług specjalisty terapii uzależnień."

   Dołączone pliki:


   Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie ogłasza nabór na świadczenie usług terapeutycznych w zakresie uzależnienia od alkoholu prowadzonych w Domu Pomocy Społecznej w Dębcach

   2018-12-18

   świadczenie usług terapeutycznych

   czytaj całość publikacji "Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie ogłasza nabór na świadczenie usług terapeutycznych w zakresie uzależnienia od alkoholu prowadzonych w Domu Pomocy Społecznej w Dębcach"

   Dołączone pliki:


   Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie ogłasza nabór na świadczenie usług terapeutycznych w zakresie pomocy psychologicznej i psychoterapii dla osób z syndromem Dorosłych Dzieci Alkoholików

   2018-12-18

   świadczenie usług terapeutycznych

   czytaj całość publikacji "Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie ogłasza nabór na świadczenie usług terapeutycznych w zakresie pomocy psychologicznej i psychoterapii dla osób z syndromem Dorosłych Dzieci Alkoholików"

   Dołączone pliki:


   ZARZĄDZENIE NR 0003-44/2018 DYREKTORA OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W GRYFINIE z dnia 03 grudnia 2018 r.

   2018-12-03

   link do strony www.efs.gov.pl

   w sprawie ustalenia dnia 24 grudnia 2018 r. dniem wolnym od pracy dla pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie

   czytaj całość publikacji "ZARZĄDZENIE NR 0003-44/2018 DYREKTORA OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W GRYFINIE z dnia 03 grudnia 2018 r."

   Dołączone pliki:


   Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie ul. Łużycka 12, 74 – 100 Gryfino ogłasza nabór

   2018-11-29

   na wolne stanowisko urzędnicze Podinspektor w Dziale Pomocy Społecznej w Sekcji Usług Społecznych w Zespole do Spraw Organizacji Usług Społecznych

   czytaj całość publikacji "Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie ul. Łużycka 12, 74 – 100 Gryfino ogłasza nabór"

   Dołączone pliki:


   Podziękowania

   2018-11-22

   Dzień Pracownika Służb Społecznych - podziękowania w załączeniu

   Dołączone pliki:


   Dzień Pracownika Socjalnego

   2018-11-21

   logo


   INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

   2018-11-02

   INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

   czytaj całość publikacji "INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY"

   Dołączone pliki:


   SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM UDZIELANIA WSPARCIA W PROJEKCIE „SKUTECZNA POMOC – KOMPLEKSOWE WSPARCIE” 2018r.

   2018-10-30

   X-XII 2018

   czytaj całość publikacji "SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM UDZIELANIA WSPARCIA W PROJEKCIE „SKUTECZNA POMOC – KOMPLEKSOWE WSPARCIE” 2018r."


   Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

   2018-10-23

   Dyrektor Ośrodka Pomocy w Gryfinie informuje, że w wyniku zakończenia procedury konkursowej w trybie zapytania ofertowego dotyczącego organizacji i przeprowadzenia spotkania informacyjnego, składającego się z dwóch paneli, panel I „Zarządzanie budżetem domowym i przeciwdziałanie zadłużeniu”, panel II „Oblicza uzależnień-przeciwdziałanie uzależnieniu od alkoholu, tytoniu i innych środków psychoaktywnych” dla min. 30 osób w ramach realizacji projektu „Skuteczna pomoc – kompleksowe wsparcie”, dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty:

   czytaj całość publikacji "Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty "

   Dołączone pliki:


   ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

   2018-10-15

   1. Zamawiający Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie zaprasza do złożenia oferty na organizację i przeprowadzenie kursów zawodowych dla 5 osób z uwzględnieniem kursu na: brukarz (2 osoby), asystent osoby niepełnosprawnej z kursem masażu (3 osoby) dla uczestników projektu „Skuteczna pomoc-kompleksowe wsparcie” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej VII, Działanie 7.1.

   czytaj całość publikacji "ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY"

   Dołączone pliki:


   UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA

   2018-10-15

   Gryfino, dnia 15.10.2018r.

   Unieważniam postępowanie w trybie zapytania ofertowego z dnia 05.10.2018r. dotyczące organizacji i przeprowadzenia kursów zawodowych w ramach realizowanego projektu pn. ,,Skuteczna pomoc – kompleksowe wsparcie”.

   Uzasadnienie:
   Zamawiający unieważnił przedmiotowe postępowanie, gdyż do dnia 12.10.2018r., tj. do dnia składania ofert, do Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie wpłynęła jedna oferta nie spełniająca wymogów z zapytania ofertowego.

   Dołączone pliki:


   Zaproszenie do złożenia oferty

   2018-10-12

   1. Zamawiający: Gmina Gryfino, – Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Łużycka 12, 74-100 Gryfino woj. zachodniopomorskie
   2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.
   3. Nazwa zamówienia: „Wymiana instalacji LAN elektrycznej i oświetleniowej
   na I i II piętrze oraz piwnicy w budynku administracyjnym przy: ul. Łużyckiej 12 w Gryfinie”.

   czytaj całość publikacji "Zaproszenie do złożenia oferty"

   Dołączone pliki:


   Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie ul. Łużycka 12, 74 – 100 Gryfino ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze Podinspektor w Sekcji Organizacyjnej.

   2018-10-11

   Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie
   ul. Łużycka 12, 74 – 100 Gryfino
   ogłasza nabór
   na wolne stanowisko urzędnicze Podinspektor w Sekcji Organizacyjnej.

   czytaj całość publikacji "Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie ul. Łużycka 12, 74 – 100 Gryfino ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze Podinspektor w Sekcji Organizacyjnej."

   Dołączone pliki:


   ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

   2018-10-09

   1. Zamawiający Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie zaprasza do złożenia oferty na organizację i przeprowadzenie debaty, spotkania informacyjnego, składającego się z dwóch paneli, dla uczestników projektu „Skuteczna pomoc-kompleksowe wsparcie” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej VII, Działanie 7.1. W ramach działań środowiskowych.

   czytaj całość publikacji "ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY"

   Dołączone pliki:


   ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

   2018-10-05

   1. Zamawiający Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie zaprasza do złożenia oferty na organizację i przeprowadzenie kursów zawodowych dla 5 osób z uwzględnieniem kursu na: brukarz (1 osoba), dekarz-cieśla (1 osoba), asystent osoby niepełnosprawnej (3 osoby) dla uczestników projektu „Skuteczna pomoc-kompleksowe wsparcie” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej VII, Działanie 7.1.

   czytaj całość publikacji "ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY"

   Dołączone pliki:


   INFORMACJA O WYNIKACH NABORU Podinspektor w Sekcji Finansowo - Księgowej

   2018-10-03

   OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W GRYFINIE

   informuje, że w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko
   została wybrana Pani Katarzyna Iwaniuk zamieszkała w miejscowości Gryfino.

   czytaj całość publikacji "INFORMACJA O WYNIKACH NABORU Podinspektor w Sekcji Finansowo - Księgowej"

   Dołączone pliki:


   Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie ul. Łużycka 12, 74 – 100 Gryfino ogłasza nabór

   2018-09-11

   na wolne stanowisko urzędnicze Podinspektor w Sekcji Finansowo – Księgowej.

   czytaj całość publikacji "Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie ul. Łużycka 12, 74 – 100 Gryfino ogłasza nabór "

   Dołączone pliki:


   SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM UDZIELANIA WSPARCIA W PROJEKCIE „SKUTECZNA POMOC – KOMPLEKSOWE WSPARCIE” 2018r.

   2018-09-09

   VII-IX 2018

   czytaj całość publikacji "SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM UDZIELANIA WSPARCIA W PROJEKCIE „SKUTECZNA POMOC – KOMPLEKSOWE WSPARCIE” 2018r."


   Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

   2018-09-06

   Zapytanie ofertowe dotyczące prowadzenia terapii rodzinnej.

   Dołączone pliki:


   Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

   2018-08-31

   Gryfino dnia 30.08.2018r.

   Dyrektor Ośrodka Pomocy w Gryfinie informuje, że w wyniku zakończenia procedury konkursowej w trybie zapytania ofertowego dotyczącego organizacji i przeprowadzenia kursów zawodowych dla 5 uczestników projektu w ramach realizacji projektu „Skuteczna pomoc – kompleksowe wsparcie”, dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty:

   czytaj całość publikacji " Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty"

   Dołączone pliki:


   ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

   2018-08-21

   1. Zamawiający Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie zaprasza do złożenia oferty na organizację i przeprowadzenie kursów zawodowych dla 5 osób z uwzględnieniem kursu na: kasy fiskalne wraz z fakturowaniem (1 osoba), pielęgnacja terenów zielonych (2 osoby) opiekun osób starszych i niepełnosprawnych z kursem masażu (2 osoby) dla uczestników projektu „Skuteczna pomoc-kompleksowe wsparcie” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 współfinasowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej VII, Działanie 7.1.

   2. Opis przedmiotu zamówienia
   Organizacja i przeprowadzenie kursów zawodowych w ramach projektu „Skuteczna pomoc-kompleksowe wsparcie” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 współfinasowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej VII, Działanie 7.1.
   dla 5 osób z podaniem:
   - harmonogramu kursów,
   - kalkulacji kosztów danego kursu na osobę,
   - łącznego kosztu wszystkich kursów.
   Szacunkowa liczba godzin kursów:
   zgodnie z Rozporządzeniem MEN (zajęcia praktyczne i teoretyczne), przy czym liczba godzin z zakresu danego kursu musi być zgodna z obowiązującymi przepisami w tym zakresie.

   czytaj całość publikacji "ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY"

   Dołączone pliki:


   ZAPYTANIE OFERTOWE

   2018-08-02

   Gryfino, 02.08.2018 r.

   Zapytanie ofertowe dotyczące prowadzenia terapii rodzinnej w miejscu zamieszkania

   I. ZAMAWIAJĄCY
   Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie, ul. Łużycka 12, 74-100 Gryfino.

   II.PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
   Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług z zakresu terapii rodzinnej w celu rozwiązania kryzysów rodzinnych i zapobieganiu sytuacjom umieszczenia dzieci w pieczy zastępczej, a także do rodzin objętych procedurą ,,Niebieskie Karty”. Terapia rodzinna będzie prowadzona w 10 rodzinach zamieszkałych na terenie miasta i gminy Gryfino w ich miejscu zamieszkania, 4 x w miesiącu w każdej rodzinie, każde spotkanie po 90 minut z tym, że zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany liczby uczestników.

   czytaj całość publikacji "ZAPYTANIE OFERTOWE"

   Dołączone pliki:


   OGŁOSZENIE

   2018-07-19

   Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie informuje, że poszukuje osób do pracy na stanowisku opiekunki.

   czytaj całość publikacji " OGŁOSZENIE"

   Dołączone pliki:


   SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM UDZIELANIA WSPARCIA W PROJEKCIE „SKUTECZNA POMOC – KOMPLEKSOWE WSPARCIE” 2018r.

   2018-06-12

   IV-VI 2018

   czytaj całość publikacji "SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM UDZIELANIA WSPARCIA W PROJEKCIE „SKUTECZNA POMOC – KOMPLEKSOWE WSPARCIE” 2018r."


   "Dobry Start" dla ucznia

   2018-06-07

   300 złotych – tyle wynosi świadczenie „Dobry Start” dla każdego uczącego się dziecka. Rząd ustanowił program, na podstawie, którego rodziny otrzymają raz w roku 300 zł na każde dziecko uczące się w szkole – bez względu na dochody. Po raz pierwszy świadczenie trafi do rodzin w tym roku.

   czytaj całość publikacji ""Dobry Start" dla ucznia"

   Dołączona galeria:

   nazwawyswietlana

   Dołączone pliki:


   Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

   2018-06-06

   Gryfino dnia 05.06.2018r.

   Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie informuje, że w wyniku zakończenia procedury konkursowej w trybie zapytania ofertowego dotyczącego organizacji i przeprowadzenia kursów zawodowych dla 15 uczestników projektu w ramach realizacji projektu „Skuteczna pomoc - kompleksowe wsparcie”, dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty:

   czytaj całość publikacji "Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty"

   Dołączone pliki:


   Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie ogłasza konkurs na stanowisko asystenta rodziny.

   2018-05-29

   Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie ogłasza konkurs
   na stanowisko asystenta rodziny.

   czytaj całość publikacji "Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie ogłasza konkurs na stanowisko asystenta rodziny."

   Dołączone pliki:


   Zaproszenie do złożenia oferty

   2018-05-24

   1. Zamawiający Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie zaprasza do złożenia oferty na organizację i przeprowadzenie kursów zawodowych dla 15 osób z uwzględnieniem kursu na: opiekuna osób starszych, pielęgnacja terenów zielonych i innych zgodnych z zapotrzebowaniem lokalnego rynku pracy, dla uczestników projektu „Skuteczna pomoc-kompleksowe wsparcie” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej VII, Działanie 7.1

   Dołączone pliki:


   Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie 74 100 Gryfino ul. Łużycka 12 OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE W DZIALE ADMINISTRACJI W SEKCJI ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH I ALIMENTACYJNYCH

   2018-05-18

   Stanowisko pracy: Podinspektor w sekcji świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych

   czytaj całość publikacji "Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie 74 100 Gryfino ul. Łużycka 12 OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE W DZIALE ADMINISTRACJI W SEKCJI ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH I ALIMENTACYJNYCH"

   Dołączone pliki:


   Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie 74 - 100 Gryfino ul. Łużycka 12 OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE W DZIALE POMOCY SPOŁECZNEJ W SEKCJI USŁUG SPOŁECZNYCH DO ZESPOŁU PROFILAKTYKI UZALEŻNIEŃ I PRZECIWDZIAŁANIU PRZEMOCY

   2018-05-11

   Stanowisko pracy: Podinspektor w zespole profilaktyki uzależnień i przeciwdziałaniu przemocy.

   czytaj całość publikacji "Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie 74 - 100 Gryfino ul. Łużycka 12 OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE W DZIALE POMOCY SPOŁECZNEJ W SEKCJI USŁUG SPOŁECZNYCH DO ZESPOŁU PROFILAKTYKI UZALEŻNIEŃ I PRZECIWDZIAŁANIU PRZEMOCY "

   Dołączone pliki:


   INFORMACJA O WYNIKACH dotycząca naboru na dwa wolne stanowiska urzędnicze: Podinspektor w Sekcji Usług Społecznych

   2018-05-11

   OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W GRYFINIE


   informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowiska
   na jedno stanowisko została wybrana Pani Agnieszka Kraśniak zamieszkała
   w miejscowości Gryfino.

   czytaj całość publikacji "INFORMACJA O WYNIKACH dotycząca naboru na dwa wolne stanowiska urzędnicze: Podinspektor w Sekcji Usług Społecznych"

   Dołączone pliki:


   Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie 74 - 100 Gryfino ul. Łużycka 12 OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE W DZIALE POMOCY SPOŁECZNEJ W SEKCJI USŁUG SPOŁECZNYCH DO ZESPOŁU PROFILAKTYKI UZALEŻNIEŃ I PRZECIWDZIAŁANIU PRZEMOCY Stanowisko pracy: Podinspektor w zespole profilaktyki uzależnień i przeciwdziałaniu przemocy.

   2018-04-19

   Stanowisko pracy: Podinspektor w zespole profilaktyki uzależnień i przeciwdziałaniu przemocy.

   czytaj całość publikacji "Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie 74 - 100 Gryfino ul. Łużycka 12 OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE W DZIALE POMOCY SPOŁECZNEJ W SEKCJI USŁUG SPOŁECZNYCH DO ZESPOŁU PROFILAKTYKI UZALEŻNIEŃ I PRZECIWDZIAŁANIU PRZEMOCY Stanowisko pracy: Podinspektor w zespole profilaktyki uzależnień i przeciwdziałaniu przemocy."

   Dołączone pliki:


   Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie 74 - 100 Gryfino ul. Łużycka 12 OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE W DZIALE POMOCY SPOŁECZNEJ W SEKCJI USŁUG SPOŁECZNYCH DO ZESPOŁU PROFILAKTYKI UZALEŻNIEŃ I PRZECIWDZIAŁANIU PRZEMOCY Stanowisko pracy: Podinspektor w zespole profilaktyki uzależnień i przeciwdziałaniu przemocy.

   2018-04-19

   Stanowisko pracy: Podinspektor w zespole profilaktyki uzależnień i przeciwdziałaniu przemocy.

   czytaj całość publikacji "Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie 74 - 100 Gryfino ul. Łużycka 12 OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE W DZIALE POMOCY SPOŁECZNEJ W SEKCJI USŁUG SPOŁECZNYCH DO ZESPOŁU PROFILAKTYKI UZALEŻNIEŃ I PRZECIWDZIAŁANIU PRZEMOCY Stanowisko pracy: Podinspektor w zespole profilaktyki uzależnień i przeciwdziałaniu przemocy."

   Dołączone pliki:


   Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

   2018-04-10

   Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie informuje, iż w toku przeprowadzonego postępowania w trybie zapytania ofertowego dotyczącego świadczenia usług prowadzenia treningów usamodzielniających w mieszkaniu treningowym w ramach realizacji projektu pn. ,,Mieszkanie treningowe – krok do samodzielności” nr RPZP.07.06.00-32-K016/16 , dokonano wyboru oferty:

   czytaj całość publikacji "Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty"

   Dołączone pliki:


   Zapytanie ofertowe dotyczące świadczenia usług prowadzenia treningów usamodzielniających w mieszkaniu treningowym

   2018-03-28

   Zapytanie ofertowe dotyczące świadczenia usług prowadzenia treningów usamodzielniających w mieszkaniu treningowym

   czytaj całość publikacji "Zapytanie ofertowe dotyczące świadczenia usług prowadzenia treningów usamodzielniających w mieszkaniu treningowym"

   Dołączone pliki:


   SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM UDZIELANIA WSPARCIA W PROJEKCIE „SKUTECZNA POMOC – KOMPLEKSOWE WSPARCIE” 2018r.

   2018-03-10

   I-III 2018

   czytaj całość publikacji "SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM UDZIELANIA WSPARCIA W PROJEKCIE „SKUTECZNA POMOC – KOMPLEKSOWE WSPARCIE” 2018r."


   Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

   2018-03-09

   Gryfino dnia 09.03.2018r.

   Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie informuje, że w wyniku zakończenia procedury konkursowej w trybie zapytania ofertowego dotyczącego świadczenia z organizacją warsztatów kompetencji i umiejętności społeczno-zawodowych w ramach realizacji projektu pn. „Skuteczna pomoc-kompleksowe wsparcie” oraz przeprowadzonej rozmowy kwalifikacyjnej, dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty:

   czytaj całość publikacji "Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty"

   Dołączone pliki:


   OGŁOSZENIE O WYNIKACH NABORU

   2018-03-09

   Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie, informuje, że w wyniku zakończenia procedury konkursowej na zapytanie ofertowe dotyczące świadczenia usług koordynatora KIS, nie wpłynęła żadna oferta.

   czytaj całość publikacji "OGŁOSZENIE O WYNIKACH NABORU"

   Dołączone pliki:


   INFORMACJA O WYNIKACH NABORU Podinspektor w Sekcji Świadczeń

   2018-03-09

   OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W GRYFINIE


   informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko
   została wybrana Pani Milena Szewczuk zamieszkała w miejscowości Gryfino

   czytaj całość publikacji "INFORMACJA O WYNIKACH NABORU Podinspektor w Sekcji Świadczeń"

   Dołączone pliki:


   Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie informuje o rozpoczęciu ponownej rekrutacji uczestników do projektu pn. ,,Mieszkanie treningowe – krok do samodzielności”

   2018-02-26

   Serdecznie zapraszamy osoby z terenu Gminy Gryfino, do udziału w projekcie „Mieszkanie treningowe – krok do samodzielności” współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 Europejskiego Funduszu Społecznego.

   czytaj całość publikacji "Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie informuje o rozpoczęciu ponownej rekrutacji uczestników do projektu pn. ,,Mieszkanie treningowe – krok do samodzielności”"

   Dołączona galeria:

   nazwawyswietlananazwawyswietlana

   Dołączone pliki:


   Informacja

   2018-02-23

   Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

   Dołączone pliki:


   ZMIANA TREŚCI ZAPYTANIA OFERTOWEGO dotyczącego: świadczenia usług związanych z organizacją warsztatów kompetencji i umiejętności społeczno-zawodowych z dnia 02.02.2018r.

   2018-02-09

   Gryfino, dnia 09.02.2018 r.

   Zakres zmian jest następujący:

   Treść przed zmianą:
   Grupa docelowa objęta warsztatami: 30 osób, w tym 10 osób niepełnosprawnych (osoby oddalone od rynku pracy tzw. III profil oraz osoby niepełnosprawne), tj. 15 osób, w tym 5 osób niepełnosprawnych w każdym roku realizacji projektu.

   Treść po zmianie:
   Grupa docelowa objęta warsztatami: 30 osób, w tym 11 osób niepełnosprawnych (osoby oddalone od rynku pracy tzw. III profil oraz osoby niepełnosprawne), tj. 15 osób, w tym 5 osób niepełnosprawnych w 2018 roku oraz 15 osób, w tym 6 osób niepełnosprawnych w 2019 roku.

   Pozostała treść zapytania ofertowego pozostaje bez zmian.

   Jednocześnie Zamawiający informuje, że termin składania ofert nie ulega zmianie.

   Dołączone pliki:


   Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie 74 - 100 Gryfino ul. Łużycka 12

   2018-02-06

   OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE W DZIALE ADMINISTRACJI W SEKCJI ŚWIADCZEŃ

   czytaj całość publikacji "Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie 74 - 100 Gryfino ul. Łużycka 12"

   Dołączone pliki:


   Zapytanie ofertowe dotyczące świadczenia usługi koordynatora Klubu Integracji Społecznej.

   2018-02-06

   Gryfino, 06.02.2018 r.

   I. ZAMAWIAJĄCY

   Gmina Gryfino – Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie, ul. Łużycka 12, 74-100 Gryfino.

   II.PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
   Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie, realizujący projekt pn. „Skuteczna pomoc-kompleksowe wsparcie” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, Oś Priorytetowa VII, Działanie 7.1, poszukuje 1 osoby na stanowisko: koordynatora KIS.
   Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na zapewnieniu prawidłowego nadzoru i funkcjonowania Klubu Integracji Społecznej.

   czytaj całość publikacji "Zapytanie ofertowe dotyczące świadczenia usługi koordynatora Klubu Integracji Społecznej. "

   Dołączone pliki:


   OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

   2018-02-06

   Gryfino, 06.02.2018 r.

   Unieważniam postępowanie w trybie zapytania ofertowego z dnia 19.01.2018r. dotyczące świadczenia usługi koordynatora Klubu Integracji Społecznej w ramach realizowanego projektu pn. ,,Skuteczna pomoc – kompleksowe wsparcie”.

   Uzasadnienie:
   Zamawiający unieważnił przedmiotowe postępowanie, gdyż do dnia 02.02.2018r., tj. do dnia składania ofert, do Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie nie wpłynęła żadna oferta.

   Dołączone pliki:


   Zapytanie ofertowe dotyczące świadczenia usług związanych z organizacją warsztatów kompetencji i umiejętności społeczno-zawodowych.

   2018-02-02

   Gryfino, 02.02.2018r.

   I. ZAMAWIAJĄCY
   Gmina Gryfino – Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie, ul. Łużycka 12, 74-100 Gryfino.

   II.PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
   Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie, realizujący projekt pn. „Skuteczna pomoc-kompleksowe wsparcie” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, Oś Priorytetowa VII, Działanie 7.1, ogłasza nabór na świadczenie usług związanych z organizacją warsztatów kompetencji i umiejętności społeczno-zawodowych.

   czytaj całość publikacji "Zapytanie ofertowe dotyczące świadczenia usług związanych z organizacją warsztatów kompetencji i umiejętności społeczno-zawodowych."

   Dołączone pliki:


   Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie ogłasza nabór na świadczenie usług psychiatrycznych dla osób uzależnionych od alkoholu

   2018-02-02

   Gryfino, dn. 02.02.2018

   I. Zamawiający:
   Ośrodek Pomocy Społecznej
   ul. Łużycka 12
   74-100 Gryfino

   II. Forma zatrudnienia: umowa zlecenie

   III. Cel i zakres wykonywania zadań:

   Indywidualne konsultacje psychiatryczne dla osób uzależnionych od alkoholu -
   wtorek w godz. 12.00- 14.00, czwartek w godz. 12.00-14.00 w miejscu zapewnionym przez Oferenta.

   czytaj całość publikacji "Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie ogłasza nabór na świadczenie usług psychiatrycznych dla osób uzależnionych od alkoholu"

   Dołączone pliki:


   ZMIANA TREŚCI ZAPYTANIA OFERTOWEGO dotyczącego świadczenia usługi koordynatora Klubu Integracji Społecznej z dnia 19.01.2018r.

   2018-01-24

   I. ZAMAWIAJĄCY

   Gmina Gryfino – Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie, ul. Łużycka 12, 74-100 Gryfino.

   II.PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
   Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie, realizujący projekt pn. „Skuteczna pomoc-kompleksowe wsparcie” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, Oś Priorytetowa VII, Działanie 7.1, poszukuje 1 osoby na stanowisko: koordynator KIS.
   Przedmiotem zamówienia jest zapewnienie nadzoru nad prawidłowym funkcjonowaniem Klubu Integracji Społecznej w ramach projektu.

   czytaj całość publikacji "ZMIANA TREŚCI ZAPYTANIA OFERTOWEGO dotyczącego świadczenia usługi koordynatora Klubu Integracji Społecznej z dnia 19.01.2018r."

   Dołączone pliki:


   Zapytanie ofertowe dotyczące świadczenia usług psychologicznych

   2018-01-22

   Gryfino, 22.01.2018 r.

   I. ZAMAWIAJĄCY

   Gmina Gryfino – Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie, ul. Łużycka 12, 74-100 Gryfino.

   II.PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

   Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie, realizujący projekt pn. „Skuteczna pomoc-kompleksowe wsparcie” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, Oś Priorytetowa VII, Działanie 7.1, poszukuje 1 osoby na stanowisko: psychologa.
   Przedmiotem zamówienia jest zapewnienie usług psychologa dla uczestników projektu, który przeprowadzi poradnictwo psychologiczne dla maksymalnie 30 uczestników projektu w planowanym okresie: luty 2018r. - grudzień 2019r.

   czytaj całość publikacji "Zapytanie ofertowe dotyczące świadczenia usług psychologicznych "

   Dołączone pliki:


   Zapytanie ofertowe dotyczące świadczenia usługi koordynatora Klubu Integracji Społecznej.

   2018-01-19

   I. ZAMAWIAJĄCY

   Gmina Gryfino – Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie, ul. Łużycka 12, 74-100 Gryfino.

   II.PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

   Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie, realizujący projekt pn. „Skuteczna pomoc-kompleksowe wsparcie” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, Oś Priorytetowa VII, Działanie 7.1, poszukuje 1 osoby na stanowisko: koordynator KIS.
   Przedmiotem zamówienia jest zapewnienie nadzoru nad prawidłowym funkcjonowaniem Klubu Integracji Społecznej w ramach projektu.

   czytaj całość publikacji "Zapytanie ofertowe dotyczące świadczenia usługi koordynatora Klubu Integracji Społecznej. "

   Dołączone pliki:


   Nowy projekt Gminy Gryfino SKUTECZNA POMOC - KOMPLEKSOWE WSPARCIE

   2018-01-15

   Zapraszamy wszystkich zainteresowanych mieszkańców Gminy Gryfino, a w szczególności osoby zagrożone wykluczeniem społecznym, do udziału w projekcie pn. „Skuteczna pomoc – kompleksowe wsparcie” realizowanym przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie.

   W ramach projektu realizowane będą różnorodne formy aktywizacji społeczno-zawodowej wynikające z indywidualnej diagnozy potrzeb oraz opracowanej indywidualnej ścieżki wsparcia, dla każdego z uczestników.
   Warunkiem przystąpienia do naboru jest:
   złożenie w terminie od 15.01.2018r. do 26.01.2018r. następujących dokumentów:
   1. Oświadczenie o przystąpieniu do udziału w projekcie (po zakwalifikowaniu, pracownik socjalny przeprowadzi wywiad środowiskowy)
   2. ankiety rekrutacyjnej

   Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy.

   Dokumenty można składać osobiście lub za pośrednictwem innych osób w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie ul. Łużycka 12 w godzinach 8-14.
   W przypadku pytań prosimy o kontakt telefoniczny pod nr 91 416-25-27 wew. 133.

   Załączniki:
   - ankieta rekrutacyjna
   - oświadczenie o przystąpieniu do projektu

   Dołączone pliki:


   OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W GRYFINIE REALIZUJE PROJEKT

   2018-01-04

   Gmina Gryfino otrzymała dofinansowanie w ramach projektu konkursowego ogłoszonego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, Oś Priorytetowa VII, Działanie 7.1 – SKUTECZNA POMOC – KOMPLEKSOWE WSPARCIE. Realizatorem projektu jest Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie.

   Okres realizacji projektu: 02.01.2018 r. - 31.12.2019 r.
   Całkowita wartość projektu: 508 600,00 zł.

   czytaj całość publikacji "OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W GRYFINIE REALIZUJE PROJEKT"


   Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie ogłasza nabór na świadczenie usług prawnych na rzecz osób fizycznych

   2017-12-29

   Gryfino, dn. 29.12.2017r.

   I. Zamawiający:
   Ośrodek Pomocy Społecznej
   ul. Łużycka 12
   74-100 Gryfino

   II. Liczba miejsc: 1

   III. Forma zatrudnienia: umowa zlecenie

   czytaj całość publikacji "Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie ogłasza nabór na świadczenie usług prawnych na rzecz osób fizycznych"

   Dołączone pliki:


   Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie ogłasza nabór na świadczenie usług psychiatrycznych dla osób uzależnionych od alkoholu

   2017-12-29

   Gryfino, dn. 29.12.2017r.

   I. Zamawiający:
   Ośrodek Pomocy Społecznej
   ul. Łużycka 12
   74-100 Gryfino

   II. Forma zatrudnienia: umowa zlecenie

   czytaj całość publikacji "Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie ogłasza nabór na świadczenie usług psychiatrycznych dla osób uzależnionych od alkoholu"

   Dołączone pliki:


   Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie ogłasza nabór na świadczenie usług specjalisty przeciwdziałania przemocy w rodzinie

   2017-12-29

   Gryfino, dn. 29.12.2017r.

   I. Zamawiający:
   Ośrodek Pomocy Społecznej
   ul. Łużycka 12
   74-100 Gryfino

   II. Liczba miejsc: 1

   III. Forma zatrudnienia: umowa zlecenie

   czytaj całość publikacji "Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie ogłasza nabór na świadczenie usług specjalisty przeciwdziałania przemocy w rodzinie"

   Dołączone pliki:


   Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie ogłasza nabór na świadczenie usług terapeutycznych w zakresie pomocy psychologicznej i psychoterapii dla osób z syndromem Dorosłych Dzieci Alkoholików

   2017-12-29

   Gryfino, dn. 29.12.2017r.

   I. Zamawiający:
   Ośrodek Pomocy Społecznej
   ul. Łużycka 12
   74-100 Gryfino

   II. Forma zatrudnienia: umowa zlecenie

   czytaj całość publikacji "Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie ogłasza nabór na świadczenie usług terapeutycznych w zakresie pomocy psychologicznej i psychoterapii dla osób z syndromem Dorosłych Dzieci Alkoholików"

   Dołączone pliki:


   Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie ogłasza nabór na świadczenie usług terapeutycznych w zakresie uzależnienia od alkoholu prowadzonych w Domu Pomocy Społecznej w Dębcach

   2017-12-29

   Gryfino, dn. 29.12.2017r.

   I. Zamawiający:
   Ośrodek Pomocy Społecznej
   ul. Łużycka 12
   74-100 Gryfino

   II. Forma zatrudnienia: umowa zlecenie

   czytaj całość publikacji "Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie ogłasza nabór na świadczenie usług terapeutycznych w zakresie uzależnienia od alkoholu prowadzonych w Domu Pomocy Społecznej w Dębcach"

   Dołączone pliki:


   Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie ogłasza nabór na świadczenie usług specjalisty terapii uzależnień

   2017-12-29

   Gryfino, dn. 29.12.2017

   I. Zamawiający:
   Ośrodek Pomocy Społecznej
   ul. Łużycka 12
   74-100 Gryfino

   II. Forma zatrudnienia: umowa zlecenie

   czytaj całość publikacji "Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie ogłasza nabór na świadczenie usług specjalisty terapii uzależnień"

   Dołączone pliki:


   Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie ogłasza nabór na świadczenie usług terapeutycznych w zakresie uzależnienia od alkoholu

   2017-12-29

   Gryfino, dn. 29.12.2017r.

   I. Zamawiający:
   Ośrodek Pomocy Społecznej
   ul. Łużycka 12
   74-100 Gryfino

   II. Forma zatrudnienia: umowa zlecenie

   III. Cel i zakres wykonywania zadań:
   Prowadzenie psychoterapii indywidualnej dla osób uzależnionych od alkoholu w miejscu wskazanym przez Zamawiającego wg niżej określonego harmonogramu:
   Poniedziałek w godz. 8.00 – 10.00 – terapia grupowa
   Poniedziałek w godz. 10.00 – 12.00 – terapia indywidualna
   Wtorek w godz. 16.00 – 20.00 – terapia grupowa
   Środa w godz. 8.00 – 10.00 – terapia indywidualna
   Środa w godz. 10.00 – 12.00 – terapia grupowa
   Czwartek w godz. 16.00 – 20.00 – terapia grupowa

   czytaj całość publikacji "Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie ogłasza nabór na świadczenie usług terapeutycznych w zakresie uzależnienia od alkoholu"

   Dołączone pliki:


   Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie ogłasza nabór na świadczenie usług terapeutycznych w zakresie współuzależnienia od alkoholu

   2017-12-29

   Gryfino, dn. 29.12.2017r.

   I. Zamawiający:
   Ośrodek Pomocy Społecznej
   ul. Łużycka 12
   74-100 Gryfino

   II. Forma zatrudnienia: umowa zlecenie

   III. Cel i zakres wykonywania zadań:
   Prowadzenie psychoterapii indywidualnej i grupowej dla osób współuzależnionych w drugi i czwarty wtorek miesiąca w godz. 8.00 – 14.00 w miejscu wskazanym przez Zamawiającego.

   czytaj całość publikacji "Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie ogłasza nabór na świadczenie usług terapeutycznych w zakresie współuzależnienia od alkoholu"

   Dołączone pliki:


   Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie ogłasza nabór na świadczenie usług terapeuty rodzinnego

   2017-12-29

   Gryfino, dn. 29.12.2017r.

   I. Zamawiający:
   Ośrodek Pomocy Społecznej
   ul. Łużycka 12
   74-100 Gryfino

   II. Liczba miejsc: 1

   III. Forma zatrudnienia: umowa zlecenie

   IV. Cel i zakres wykonywania zadań:
   Prowadzenie konsultacji z zakresu terapii rodzinnej w celu rozwiązania kryzysów rodzinnych, zapobiegania przemocy w rodzinie, zapobiegania rozpadowi rodziny z przeznaczeniem dla mieszkańców Gminy Gryfino szczególnie zagrożonych zjawiskiem przemocy oraz alkoholizmem. Konsultacje będą prowadzone w 4 razy w miesiącu po dwie godziny w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie w pierwsze cztery środy miesiąca lub w inny dzień w związku z zaistniałą potrzebą po wcześniejszym uzgodnieniu z osobą koordynującą zadania.

   czytaj całość publikacji "Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie ogłasza nabór na świadczenie usług terapeuty rodzinnego"

   Dołączone pliki:


   Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie ogłasza konkurs na stanowisko pracownika socjalnego w sekcji usług społecznych.

   2017-12-20

   I. Forma zatrudnienia:
   1. Umowa o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy.

   czytaj całość publikacji "Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie ogłasza konkurs na stanowisko pracownika socjalnego w sekcji usług społecznych."

   Dołączone pliki:


   Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie ul. Łużycka 12 ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze

   2017-11-17

   Stanowisko pracy: podinspektor w Sekcji Finansowo – Księgowej

   czytaj całość publikacji "Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie ul. Łużycka 12 ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze"

   Dołączone pliki:


   Na dworze coraz zimniej...

   2017-11-16

   Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie we współpracy ze Strażą Miejską rozpoczął monitoring miejsc, w których znajdują się osoby bezdomne.

   Ośrodek stale wspiera te osoby w tym trudnym okresie jesienno-zimowym, ale i TY możesz wesprzeć nas przynosząc do OPS rzeczy, które „zalegają” u CIEBIE w szafie, a mogłyby być jeszcze użytkowane przez inne osoby.
   Poszukujemy ciepłej odzieży w postaci: kurtek zimowych, czapek, rękawiczek, szalików, obuwia zimowego, spodni, swetrów, ciepłej bielizny i innej odzieży typowo zimowej.

   Rzeczy można dostarczyć do Ośrodka w każdy poniedziałek od godziny 14:30 do 16:00.
   Siedziba: ul. Łużycka 12, Gryfino (w podwórku wejście C)

   Pytania można kierować pod numerem telefonu 91-416-25-27 wew. 133

   Z góry dziękujemy!


   Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa

   2017-11-08

   W ramach realizacji Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym. Podprogram 2017, Gmina Gryfino ponownie będzie prowadziła nieodpłatną dystrybucję żywności.

   czytaj całość publikacji "Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa"

   Dołączona galeria:

   nazwawyswietlana

   Dołączone pliki:


   KOMUNIKAT !!!

   2017-10-11

   W nawiązaniu do komunikatu Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 06.10.2017 r. przekazujemy informacje dotyczącą szczegółów pomocy dla osób, które poniosły straty materialne w wyniku gwałtownych zjawisk atmosferycznych w nocy z 5-6 października br.

   Pomoc udzielana jest na wniosek osoby uprawnionej* i może być przeznaczona na remont lub odbudowę budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego, który uległ zniszczeniu, w zakresie umożliwiającym prowadzenie gospodarstwa domowego. Podstawą do określenia wysokości pomocy jest rodzinny wywiad środowiskowy o którym mowa w ustawie o pomocy społecznej, przeprowadzony przez pracownika socjalnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie, natomiast wielkość szkód zostanie oszacowana przez Komisję do spraw szacowania strat powołaną przez Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino.

   Wnioski o pomoc należy składać w Gminnym Centrum Zarządzania Kryzysowego w Urzędzie Miasta i Gminy w Gryfinie przy ul. 1 maja 16 lub telefonicznie zgłaszać informacje w sprawie szkód powstałych w wyniku gwałtownych zjawisk atmosferycznych pod numerem 91 416 20 11 wew. 333.


   *Osobami uprawnionymi zgodnie z Zasadami udzielania, ze środków rezerwy celowej budżetu państwa
   na przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych, pomocy finansowej w formie zasiłków celowych,
   o których mowa w ustawie o pomocy społecznej, dla rodzin lub osób samotnie gospodarujących, poszkodowanych w wyniku zdarzeń noszących znamiona klęski żywiołowej są:
   - właściciel budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego;
   - osoba, której przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do zniszczonego lub uszkodzonego lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego;
   - osoba, której przysługuje spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego;
   - osoba, która jest najemcą lokalu mieszkalnego lub budynku mieszkalnego;
   - osoba, na rzecz której ustanowione zostało prawo dożywocia.   Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino
   Mieczysław Sawaryn


   Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie 74 100 Gryfino ul. Łużycka 12 OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE W DZIALE ADMINISTRACJI W SEKCJI ŚWIADCZEŃ

   2017-10-03

   Stanowisko pracy: Podinspektor w sekcji świadczeń

   czytaj całość publikacji "Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie 74 100 Gryfino ul. Łużycka 12 OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE W DZIALE ADMINISTRACJI W SEKCJI ŚWIADCZEŃ"

   Dołączone pliki:


   Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie informuje, że w wyniku zakończenia procedury konkursowej oraz przeprowadzonych rozmów kwalifikacyjnych na stanowisko pracownika socjalnego

   2017-10-02

   w sekcji usług społecznych spośród złożonych aplikacji do konkursu nie została wybrana żadna oferta.

   czytaj całość publikacji "Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie informuje, że w wyniku zakończenia procedury konkursowej oraz przeprowadzonych rozmów kwalifikacyjnych na stanowisko pracownika socjalnego"

   Dołączone pliki:


   OGŁOSZENIE

   2017-09-04

   Lokalne Centrum Wolontariatu w Gryfinie zaprasza osoby chętne do podjęcia wolontariatu oraz placówki zainteresowane współpracą z wolontariuszami na” Dzień Otwarty”, który odbędzie się 8 września 2017r. o godz. 17:00 w Centrum Aktywności Lokalnej w Gryfinie ul. Sprzymierzonych 8. Więcej informacji pod nr tel. 607-770-443. Inicjatywa realizowana jest przez Lokalne Centrum Wolontariatu działające przy Ośrodku Pomocy Społecznej w Gryfinie. ZAPRASZAMY

   Dołączone pliki:


   OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W GRYFINIE INFORMUJE O TRWAJĄCYM OKRESIE ZASIŁKOWYM.

   2017-08-29

   W ZWIĄZKU Z POWYŻSZYM PRZYPOMINAMY, O SKŁADANIU WNIOSKÓW O USTALENIE PRAWA DO ZASIŁKU RODZINNEGO, ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO
   I ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZEGO 500+ NA NOWY OKRES 2017/2018.

   czytaj całość publikacji "OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W GRYFINIE INFORMUJE O TRWAJĄCYM OKRESIE ZASIŁKOWYM."

   Dołączone pliki:


   Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie ogłasza konkurs na stanowisko pracownika socjalnego w sekcji usług społecznych.

   2017-08-18

   I. Forma zatrudnienia:
   1. Umowa o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy.

   czytaj całość publikacji "Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie ogłasza konkurs na stanowisko pracownika socjalnego w sekcji usług społecznych."

   Dołączone pliki:


   Ogłoszenie o wynikach naboru

   2017-08-17

   Ogłoszenie w załączniku.

   Dołączone pliki:


   Informacja dotycząca Specjalistycznych Ośrodków Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w woj. Zachodniopomorskim

   2017-08-14

   Specjalistyczne Ośrodki Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w woj. Zachodniopomorskim

   Dołączone pliki:


   TYDZIEŃ TOLERANCJI I PRZYJAŻNI

   2017-08-14

   Od wielu lat Szkoła Podstawowa nr 2 w Gryfinie organizuje imprezę profilaktyczną
   pn. „Tydzień Przyjaźni i Tolerancji”. W tym roku szkolnym, kolorowy tydzie odbył się pod hasłem „Stop agresji i przemocy”. W ramach podejmowanych działań, zostały przeprowadzone zajęcia profilaktyczne w klasach 0 – VI poswięcone przeciwdziałaniu agresji i przemocy szkolnej poświęcone przyjaźni, życzliwości, poszanowaniu drugiego człowieka, wyrozumiałości i respektowaniu praw innych ludzi. W szkole organizowane były również konkursy tematyczne i wystawy prac poświęcone tolerancji. Gminny Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie wspierając tak wspaniałą inicjatywę przekazał nagrody dla dzieci biorących udział w konkursach.


   ONE BILION RISING / NAZYWAM SIĘ MILIARD

   2017-08-14

   W związku z organizacją ogólnoświatowej akcji przeciwko przemocy wobec kobiet pt. ONE BILION RISING / NAZYWAM SIĘ MILIARD po raz drugi Gmina Gryfino włączyła się w tą zacną inicjatywę i w dniu 14 lutego 2017 r. na Gryfińskim Nabrzeżu osoby zainteresowane i wspierające akcję zatańczyły a tym samym wsparły i zwróciły uwagę na problem molestowania seksualnego kobiet i dziewczyn co było hasłem przewodnim tegorocznego tańca.


   INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

   2017-07-28

   Informacja w załączeniu.

   Dołączone pliki:


   INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

   2017-07-28

   Informacja w załączeniu.

   Dołączone pliki:


   500 +

   2017-07-26

   logo


   www.mpips.gov.pl/plakat500plus

   www.mpips.gov.pl/Informator "Rodzina 500 plus - krok po kroku"

   www.mpips.gov.pl/Informator "Rodzina 500 plus"


   KOMUNIKAT !!!

   2017-07-26

   WNIOSKI NA ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE, ZASIŁEK RODZINNY ORAZ FUNDUSZ ALIMENTACYJNY NA NOWY OKRES ŚWIADCZENIOWY 2017/2018 MOŻNA SKŁADAĆ OD 1 SIERPNIA 2017R.


   Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie ogłasza konkurs na stanowisko pracownika socjalnego w sekcji usług społecznych.

   2017-07-24

   I. Forma zatrudnienia:
   1. Umowa o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy.

   czytaj całość publikacji "Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie ogłasza konkurs na stanowisko pracownika socjalnego w sekcji usług społecznych."

   Dołączone pliki:


   Zapytanie ofertowe dotyczące świadczenia usług zapewnienia opieki dzieciom i młodzieży podczas letniej kolonii profilaktyczno- edukacyjnej w zakresie profilaktyki uzależnień i przeciwdziałaniu przemocy

   2017-07-14

   I. Zamawiający:
   Ośrodek Pomocy Społecznej
   ul. Łużycka 12
   74-100 Gryfino

   czytaj całość publikacji "Zapytanie ofertowe dotyczące świadczenia usług zapewnienia opieki dzieciom i młodzieży podczas letniej kolonii profilaktyczno- edukacyjnej w zakresie profilaktyki uzależnień i przeciwdziałaniu przemocy"

   Dołączone pliki:


   Prace adaptacyjno-remontowe zakończone!

   2017-07-07

   Mieszkanie treningowe jest już prawie gotowe aby pierwsze osoby zamieszkały w nim. Obecnie zakończyły się prace adaptacyjno-remontowe, a teraz rusza kolejny etap wyposażenia mieszkania w niezbędne sprzęty.
   Trwa rekrutacja do projektu, wszystkie informacje oraz dokumenty dostępne są na stronie www.ops.gryfino.pl.
   Mieszkanie zostało przekazane przez Gminę Gryfino Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Gryfinie, który odpowiedzialny jest za realizację projektu pn." Mieszkanie treningowe- krok do samodzielności" ogłoszonego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, Oś Priorytetowa VII, Działanie 7.6.
   Całkowita wartość projektu wynosi 373 812, 18 zł.

   Dołączona galeria:

   nazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlana

   pelna galeriaZobacz pełną galerię (9 fot.)...


    Zapytanie ofertowe dotyczące świadczenia usług zapewnienia opieki w godzinach nocnych w mieszkaniu treningowym

    2017-06-14

    I. ZAMAWIAJĄCY

    Gmina Gryfino – Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie, ul. Łużycka 12, 74-100 Gryfino.

    czytaj całość publikacji "Zapytanie ofertowe dotyczące świadczenia usług zapewnienia opieki w godzinach nocnych w mieszkaniu treningowym"

    Dołączone pliki:


    Zapytanie ofertowe dotyczące świadczenia usług prowadzenia treningów usamodzielniających w mieszkaniu treningowym

    2017-06-14

    I. ZAMAWIAJĄCY
    Gmina Gryfino – Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie, ul. Łużycka 12, 74-100 Gryfino.

    czytaj całość publikacji "Zapytanie ofertowe dotyczące świadczenia usług prowadzenia treningów usamodzielniających w mieszkaniu treningowym"

    Dołączone pliki:


    Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania

    2017-06-14

    Unieważniam postępowanie w trybie zapytania ofertowego z dnia 25.05.2017r.

    Dołączone pliki:


    Trwają prace adaptacyjno – remontowe mieszkania treningowego

    2017-06-01

    Trwają prace adaptacyjno – remontowe mieszkania treningowego
    Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie informuje, że w ramach realizowanego projektu pn. ,,Mieszkanie treningowe – krok do samodzielności” trwają prace adaptacyjno – remontowe, które zakończą się w miesiącu czerwcu. W lipcu zakładamy wyposażenie mieszkania. Już wkrótce efekty…


    Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie ogłasza rekrutację uczestników do projektu pn. ,,Mieszkanie treningowe – krok do samodzielności”

    2017-06-01

    Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie ogłasza rekrutację

    czytaj całość publikacji "Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie ogłasza rekrutację uczestników do projektu pn. ,,Mieszkanie treningowe – krok do samodzielności”"

    Dołączone pliki:


    Zapytanie ofertowe dotyczące świadczenia usług zapewnienia opieki w godzinach nocnych w mieszkaniu treningowym

    2017-05-26

    I. ZAMAWIAJĄCY

    Gmina Gryfino – Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie, ul. Łużycka 12, 74-100 Gryfino.

    czytaj całość publikacji "Zapytanie ofertowe dotyczące świadczenia usług zapewnienia opieki w godzinach nocnych w mieszkaniu treningowym"

    Dołączone pliki:


    Zapytanie ofertowe dotyczące świadczenia usług prowadzenia treningów usamodzielniających w mieszkaniu treningowym

    2017-05-26

    I. ZAMAWIAJĄCY
    Gmina Gryfino – Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie, ul. Łużycka 12, 74-100 Gryfino.

    czytaj całość publikacji "Zapytanie ofertowe dotyczące świadczenia usług prowadzenia treningów usamodzielniających w mieszkaniu treningowym"

    Dołączone pliki:


    Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie realizuje projekt

    2017-04-28

    Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie realizuje projekt ogłoszony przez Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, Oś Priorytetowa VII, Działanie 7.6 - MIESZKANIE TRENINGOWE – KROK DO SAMODZIELNOŚCI. Całkowita wartość projektu wynosi 373 812, 18 zł.

    czytaj całość publikacji "Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie realizuje projekt "


    Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

    2017-04-06

    na "Przebudowę lokalu mieszkalnego komunalnego wraz z budową instalacji c.o. i gazowej, położonego przy ul. Szczecińskiej 2/1 w Gryfinie

    Dołączone pliki:


    Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

    2017-04-06

    na "Przebudowę lokalu mieszkalnego komunalnego wraz z budową instalacji c.o. i gazowej, położonego przy ul. Szczecińskiej 2/1 w Gryfinie

    Dołączone pliki:


    Zaproszenie do złożenia oferty na przebudowę lokalu mieszkalnego komunalnego wraz z budową instalacji c.o. i gazowej, położonego przy ul. Szczecińskiej 2/1 w Gryfinie

    2017-03-17

    Zaproszenie do złożenia oferty

    czytaj całość publikacji "Zaproszenie do złożenia oferty na przebudowę lokalu mieszkalnego komunalnego wraz z budową instalacji c.o. i gazowej, położonego przy ul. Szczecińskiej 2/1 w Gryfinie"

    Dołączone pliki:


    SEKCJA ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH I ALIMENTACYJNYCH W OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W GRYFINIE INFORMUJE

    2017-03-17

    UWAGA
    SEKCJA ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH I ALIMENTACYJNYCH
    W OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W GRYFINIE
    INFORMUJE IŻ, OD DNIA 01-04-2017R. ULEGAJĄ ZMIANIE GODZINY PRZYJMOWANIA INTERESANTÓW.

    GODZINY PRZYJMOWANIA INTERESANTÓW:
    PONIEDZIAŁEK – PIĄTEK
    OD 8:00 DO 14:00


    W SYTUACJACH WYJĄTKOWYCH PO GODZINIE 14:00 NALEŻY ZGŁASZAĆ SIĘ BEZPOŚREDNIO DO PRACOWNIKA MERYTORYCZNEGO


    Wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego (500+)

    2017-03-17

    UWAGA

    czytaj całość publikacji "Wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego (500+)"


    Zaproszenie do złożenia oferty na przebudowę lokalu mieszkalnego komunalnego wraz z budową instalacji c.o. i gazowej, położonego przy ul. Szczecińskiej 2/1 w Gryfinie

    2017-03-17

    Zaproszenie do złożenia oferty

    czytaj całość publikacji "Zaproszenie do złożenia oferty na przebudowę lokalu mieszkalnego komunalnego wraz z budową instalacji c.o. i gazowej, położonego przy ul. Szczecińskiej 2/1 w Gryfinie"

    Dołączone pliki:


    Projekt „ Kwalifikacje kluczem do sukcesu”

    2017-03-13

    Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie informuje, że Stowarzyszenie „Synergia” oraz Stowarzyszenie „Educare” realizuje projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020. Projekt skierowany jest do osób w wieku 18+ zamieszkujących na terenie Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego tj. na obszarze gmin: Szczecin, Stare Czarnowo, Dobra, Kołbaskowo, Nowe Warpno, Police, Świnoujście, Gryfino, Goleniów, Stepnica, Stargard oraz Kobylanka.

    W ramach projektu osoby, które posiadają niepotwierdzone kwalifikacje zawodowe np. doświadczenie w zawodzie, jednakże bez ukończonej szkoły itp. mogą uzyskać bezpłatnie tytuł czeladnika i mistrza w jednym z wielu zawodów gastronomicznych, mechanicznych, budowlanych, elektromechanicznych, kamieniarskich, stolarskich oraz rękodzielniczych np. jubiler, złotnik, krawiec, fryzjer itp.

    Uczestnicy projektu otrzymują bezpłatne wsparcie w postaci doradztwa edukacyjno- zawodowego oraz egzaminów zawodowych, a także bezpłatne materiały szkoleniowe, a w razie konieczności dojazdu zwrot kosztów.

    Każda osoba zainteresowana proszona jest o bezpośredni kontakt:

    Stowarzyszenie „Synergia”
    ul. Reduty Ordona 58/8, 71- 202 Szczecin
    Tel.91 307 07 22
    biuro@synergiaszczecin.pl
    www.synergiszczecin.pl


    Pomoc Żywnościowa

    2017-03-12

    Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie prowadzi nieodpłatną dystrybucję żywności w ramach realizacji Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.

    czytaj całość publikacji "Pomoc Żywnościowa"

    Dołączone pliki:


    Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2017

    2017-03-01

    Uchwałą NR XXXIII/308/17 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 23 lutego 2017 r. przyjęty został Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2017

    Dołączone pliki:


    Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2017-2021

    2017-03-01

    Uchwałą NR XXXIII/309/17 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 23 lutego 2017 r. został przyjęty Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2017-2021

    Dołączone pliki:


    Kolejny etap projektu

    2017-03-01


    Szanowni Państwo,
    W związku z realizacją projektu pn. „Wdrożenie usprawnień organizacyjnych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Gryfinie” informujemy, że z dniem 01 marca 2017r.
    zmianie ulega sposób załatwiania spraw z zakresu pomocy społecznej.
    Wnioski o pomoc społeczną należy składać w Punkcie Pierwszego Kontaktu.
    Pracownik socjalny dyżurujący w Punkcie udzieli Państwu wszystkich niezbędnych informacji dotyczących uzyskania pomocy społecznej oraz odpowie na inne Państwa pytania.
    Po złożeniu wniosku pracownik socjalny z danego rejonu skontaktuje się z Państwem w celu przeprowadzenia wywiadu środowiskowego w miejscu zamieszkania, niezbędnego do przyznania pomocy społecznej.
    Sposób załatwiania pozostałych spraw nie ulega zmianie.

    Wnioski i uwagi dotyczące nowego sposobu pracy Ośrodka prosimy zgłaszać w sekretariacie.

    Punkt Pierwszego Kontaktu znajduje się na parterze budynku.
    Dnia 1 marca br. dyżur pełni starszy pracownik socjalny Mirosława Bauer.

    Dołączona galeria:

    nazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlana

    pelna galeriaZobacz pełną galerię (6 fot.)...


     Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020

     2017-02-22

     Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie nadal prowadzi nieodpłatną dystrybucję żywności w ramach realizacji Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.

     czytaj całość publikacji "Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 "

     Dołączone pliki:


     Wdrożenie usprawnień organizacyjnych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Gryfinie

     2017-02-16


     Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie realizuje projekt ogłoszony przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej w ramach Działania: 2.5 Skuteczna pomoc społeczna „Wdrożenie usprawnień organizacyjnych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Gryfinie” do 30.09.2018 r.

     Poziom dofinansowania projektu wynosi 100%. Ośrodek otrzyma dotację w wysokości 353 140,91 zł. Celem głównym projektu jest poprawa skuteczności oraz efektywności pomocy społecznej na terenie gminy Gryfino poprzez wdrożenie nowego modelu organizacyjnego polegającego na rozdzieleniu zadań administracyjnych Ośrodka od pracy socjalnej oraz świadczenia usług socjalnych. Zakładamy, że nastąpi poprawa obsługi osób zgłaszających się do ośrodka pomocy społecznej, obejmująca wprowadzenie rozwiązań optymalizujących wykorzystanie kompetencji zatrudnionych w nim pracowników socjalnych. Zmiana struktury organizacyjnej opierać się będzie na wyodrębnieniu co najmniej 4 zespołów pracy i przypisaniu im ramowych zadań.

     czytaj całość publikacji "Wdrożenie usprawnień organizacyjnych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Gryfinie"

     Dołączona galeria:

     nazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlana

     pelna galeriaZobacz pełną galerię (7 fot.)...


      Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie ogłasza nabór na stanowisko asystenta rodziny.

      2017-02-06

      I. Forma zatrudnienia:
      1) umowa o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy, w systemie zadaniowego czasu pracy.
      2) zatrudnienie na czas określony: luty 2017 r. – grudzień 2017 r.

      czytaj całość publikacji "Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie ogłasza nabór na stanowisko asystenta rodziny."

      Dołączone pliki:


      Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie ogłasza nabór na świadczenie usług terapeuty rodzinnego do prowadzenia terapii w środowisku rodzinnym.

      2017-02-02

      Forma zatrudnienia: Umowa o świadczenie usług

      czytaj całość publikacji "Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie ogłasza nabór na świadczenie usług terapeuty rodzinnego do prowadzenia terapii w środowisku rodzinnym."

      Dołączone pliki:


      Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na przygotowanie szczegółowej diagnozy problemów i zjawisk społecznych, w Mieście i Gminie Gryfino prezentującej zarówno stan obecny problemów i potrzeb, jak i rekomendacji w zakresie dalszej profilaktyki

      2017-01-20

      I. Zamawiający:
      Gmina Gryfino - Ośrodek Pomocy Społecznej
      ul. Łużycka 12
      74-100 Gryfino

      czytaj całość publikacji "Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na przygotowanie szczegółowej diagnozy problemów i zjawisk społecznych, w Mieście i Gminie Gryfino prezentującej zarówno stan obecny problemów i potrzeb, jak i rekomendacji w zakresie dalszej profilaktyki"

      Dołączone pliki:


      Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie ogłasza nabór na świadczenie usług psychologicznych na rzecz osób fizycznych

      2017-01-12

      I. Zamawiający:
      Ośrodek Pomocy Społecznej
      ul. Łużycka 12
      74-100 Gryfino

      II. Liczba miejsc: 1

      III. Forma zatrudnienia: umowa zlecenie

      IV. Cel i zakres wykonywania zadań:
      1. Prowadzenie usług psychologicznych w formie indywidualnych konsultacji i porad
      2. Prowadzenie psychoterapii indywidualnej bądź rodzinnej w sytuacjach skrajnie urazowych (katastrofa, nagła śmierć, żałoba, gwałt, przemoc w rodzinie, próby samobójcze, klęski żywiołowe, itp.)

      czytaj całość publikacji "Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie ogłasza nabór na świadczenie usług psychologicznych na rzecz osób fizycznych"

      Dołączone pliki:


      Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie ogłasza nabór na świadczenie usług psychiatrycznych dla osób uzależnionych od alkoholu

      2017-01-12

      I. Zamawiający:
      Ośrodek Pomocy Społecznej
      ul. Łużycka 12
      74-100 Gryfino

      II. Forma zatrudnienia: umowa zlecenie

      III. Cel i zakres wykonywania zadań:
      Indywidualne konsultacje psychiatryczne dla osób uzależnionych od alkoholu -
      wtorek w godz. 12.00- 14.00, czwartek w godz. 12.00-14.00 w miejscu zapewnionym przez Oferenta.

      czytaj całość publikacji "Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie ogłasza nabór na świadczenie usług psychiatrycznych dla osób uzależnionych od alkoholu"

      Dołączone pliki:


      Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie ogłasza nabór na stanowisko asystenta rodziny.

      2017-01-03

      I. Forma zatrudnienia:
      1) umowa o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy, w systemie zadaniowego czasu pracy.
      2) zatrudnienie na czas określony: styczeń 2017 r. – grudzień 2017 r.

      czytaj całość publikacji "Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie ogłasza nabór na stanowisko asystenta rodziny."

      Dołączone pliki:


      Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie od 20 grudnia 2016 r. rozpoczął nieodpłatną dystrybucję żywności w ramach realizacji Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym

      2016-12-20

      Podprogram 2016.
      Żywność przekazywana jest z CARITASU Archidiecezji Szczecińsko – Kamieńskiej w Szczecinie, który w Podprogramie 2016 pełni funkcje organizacji partnera regionalnego.

      czytaj całość publikacji "Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie od 20 grudnia 2016 r. rozpoczął nieodpłatną dystrybucję żywności w ramach realizacji Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym"

      Dołączona galeria:

      nazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlana

      pelna galeriaZobacz pełną galerię (7 fot.)...


       Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie ogłasza nabór na świadczenie usług prawnych na rzecz osób fizycznych

       2016-12-19

       I. Zamawiający:
       Ośrodek Pomocy Społecznej
       ul. Łużycka 12
       74-100 Gryfino

       czytaj całość publikacji "Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie ogłasza nabór na świadczenie usług prawnych na rzecz osób fizycznych"

       Dołączone pliki:


       Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie ogłasza nabór na świadczenie usług psychiatrycznych dla osób uzależnionych od alkoholu

       2016-12-19

       I. Zamawiający:
       Ośrodek Pomocy Społecznej
       ul. Łużycka 12
       74-100 Gryfino

       czytaj całość publikacji "Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie ogłasza nabór na świadczenie usług psychiatrycznych dla osób uzależnionych od alkoholu"

       Dołączone pliki:


       Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie ogłasza nabór na świadczenie usług terapeutycznych w zakresie pomocy psychologicznej i psychoterapii dla osób z syndromem Dorosłych Dzieci Alkoholików

       2016-12-19

       I. Zamawiający:
       Ośrodek Pomocy Społecznej
       ul. Łużycka 12
       74-100 Gryfino

       czytaj całość publikacji "Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie ogłasza nabór na świadczenie usług terapeutycznych w zakresie pomocy psychologicznej i psychoterapii dla osób z syndromem Dorosłych Dzieci Alkoholików"

       Dołączone pliki:


       Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie ogłasza nabór na świadczenie usług terapeutycznych w zakresie uzależnienia od alkoholu prowadzonych w Domu Pomocy Społecznej w Dębcach

       2016-12-19

       I. Zamawiający:
       Ośrodek Pomocy Społecznej
       ul. Łużycka 12
       74-100 Gryfino

       czytaj całość publikacji "Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie ogłasza nabór na świadczenie usług terapeutycznych w zakresie uzależnienia od alkoholu prowadzonych w Domu Pomocy Społecznej w Dębcach"

       Dołączone pliki:


       Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie ogłasza nabór na świadczenie usług terapeutycznych w zakresie uzależnienia od alkoholu

       2016-12-19

       I. Zamawiający:
       Ośrodek Pomocy Społecznej
       ul. Łużycka 12
       74-100 Gryfino

       czytaj całość publikacji "Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie ogłasza nabór na świadczenie usług terapeutycznych w zakresie uzależnienia od alkoholu"

       Dołączone pliki:


       Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie ogłasza nabór na świadczenie usług terapeutycznych w zakresie współuzależnienia od alkoholu

       2016-12-19

       I. Zamawiający:
       Ośrodek Pomocy Społecznej
       ul. Łużycka 12
       74-100 Gryfino

       czytaj całość publikacji "Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie ogłasza nabór na świadczenie usług terapeutycznych w zakresie współuzależnienia od alkoholu"

       Dołączone pliki:


       Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie ogłasza nabór na świadczenie usług specjalisty przeciwdziałania przemocy w rodzinie

       2016-12-19

       I. Zamawiający:
       Ośrodek Pomocy Społecznej
       ul. Łużycka 12
       74-100 Gryfino

       czytaj całość publikacji "Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie ogłasza nabór na świadczenie usług specjalisty przeciwdziałania przemocy w rodzinie"

       Dołączone pliki:


       Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie ogłasza nabór na świadczenie usług terapeuty rodzinnego

       2016-12-19

       I. Zamawiający:
       Ośrodek Pomocy Społecznej
       ul. Łużycka 12
       74-100 Gryfino

       czytaj całość publikacji "Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie ogłasza nabór na świadczenie usług terapeuty rodzinnego"

       Dołączone pliki:


       Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie ogłasza nabór na świadczenie usług specjalisty terapii uzależnień

       2016-12-19

       Gryfino, dn. 16.12.2016 r.
       Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie ogłasza nabór na świadczenie usług
       specjalisty terapii uzależnień

       czytaj całość publikacji "Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie ogłasza nabór na świadczenie usług specjalisty terapii uzależnień"

       Dołączone pliki:


       Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie zaprasza do złożenia oferty

       2016-10-12

       na organizację 2 szkoleń miękkich na potrzeby zadania realizowanego w ramach Projektu Współfinansowanego z Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój pn.: „Wdrożenie usprawnień organizacyjnych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Gryfinie”

       Dołączone pliki:


       INFORMACJA O UDZIELANIU STYPENDIUM/ZASIŁKU SZKOLNEGO W ROKU SZKOLNYM 2016/2017

       2016-08-31

       Stypendium szkolne o charakterze socjalnym
       Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie informuje, że wnioski o stypendium szkolne o charakterze socjalnym przyjmowane będą od 1 września 2016 r. - do 15 września 2016 r. , a w przypadku słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych - do 15 października 2016 r. Wniosek , który zostanie złożony po upływie wyżej wymienionych terminów, musi zawierać uzasadnienie niezachowania wskazanych terminów.

       czytaj całość publikacji "INFORMACJA O UDZIELANIU STYPENDIUM/ZASIŁKU SZKOLNEGO W ROKU SZKOLNYM 2016/2017 "

       Dołączone pliki:


       INFORMACJA O WYNIKACH NABORU na stanowisku podinspektora w Sekcji Organizowania Społeczności Lokalnej

       2016-08-30

       OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W GRYFINIE


       informuje, że w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko, nie została zatrudniona żadna osoba z pośród zakwalifikowanych kandydatów.


       Uzasadnienie nierozstrzygnięcia naboru:
       W trakcie prowadzonego postępowania rekrutacyjnego stwierdzono, iż poziom posiadanej wiedzy kandydatów jest niewystarczający i nie gwarantuje skutecznego wykonywania obowiązków na powyższym stanowisku, za wyjątkiem jednej osoby, która z kolei nie akceptowała proponowanych warunków zatrudnienia.

       Dołączone pliki:


       OGŁOSZENIE O NABORZE

       2016-07-25

       Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie ul. Łużycka 12 ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze.

       Stanowisko pracy: podinspektor w Sekcji Organizowania Społeczności Lokalnej

       Dołączone pliki:


       HARMONGRAM CAL LIPIEC 2016

       2016-07-08

       Centrum Aktywności Lokalnej w Gryfinie ma przyjemność zaprosić dzieci na wakacyjne spotkania.

       Dołączone pliki:


       Ogłoszenie o naborze

       2016-06-13

       Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie ogłasza nabór na świadczenie usług trenera podwórkowego.

       Dołączone pliki:


       Ważna informacja dla mieszkańców Gminy Gryfino!

       2016-06-03

       Informujemy, że w dniu 03.06.2016 r. została opublikowana uchwała Rady Miejskiej w Gryfinie dotycząca przyjęcia gminnego programu osłonowego w zakresie zmniejszania wydatków poniesionych na leki przez mieszkańców Gminy Gryfino.
       Program ruszy od dnia 20.06.2016 r. Wnioski będą przyjmowane w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie ul. Łużycka 12.

       czytaj całość publikacji "Ważna informacja dla mieszkańców Gminy Gryfino!"

       Dołączone pliki:


       INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

       2016-06-03

       Kasjer w Sekcji Finansowo - Księgowej

       czytaj całość publikacji "INFORMACJA O WYNIKACH NABORU "

       Dołączone pliki:


       Harmonogram zajęć CAL czerwiec 2016

       2016-06-03

       Harmonogram zajęć CAL czerwiec 2016

       Dołączone pliki:


       Zorganizowanie 10 - dniowej kolonii letniej

       2016-05-24

       ZAPYTANIE OFERTOWE

       o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro
       Zgodnie z art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych /Dz.U. 2015 poz. 2164/.

       czytaj całość publikacji "Zorganizowanie 10 - dniowej kolonii letniej "

       Dołączone pliki:


       Jabłka w ramach programu

       2016-05-17

       Informujemy, że w dniu dzisiejszym Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie otrzyma bezpłatne jabłka.
       Jabłka te Ośrodkowi przekaże Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie we współpracy ze Szczecińską filią Chrześcijańskiej Służby Charytatywnej w ramach Programu "Embargo" Agencji Rynku Rolnego.
       W związku z powyższym dnia 18 maja o godz. 13:30 w Centrum Aktywności Lokalnej odbędzie się spotkanie dla mieszkańców Gryfina, objętych wsparciem Ośrodka Pomocy Społecznej. Z uczestnikami spotkania skontaktuje się pracownik socjalny.
       Spotkanie połączone będzie z prezentacją medialną pt. „18 powodów dla których warto jeść jabłka” oraz udostępnieniem ciekawych przepisów kulinarnych.
       Mamy nadzieję, że zachęci ona rodziny do regularnego spożywania tak zdrowego produktu.

       Dołączone pliki:


       Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie ul. Łużycka 12 ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze

       2016-05-12

       Stanowisko pracy: kasjer w Sekcji Finansowo - Księgowej

       czytaj całość publikacji "Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie ul. Łużycka 12 ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze"

       Dołączone pliki:


       Harmonogram zajęć CAL maj 2016

       2016-05-11

       Harmonogram zajęć CAL maj 2016

       Dołączone pliki:


       Gminny program osłonowy w zakresie zmniejszania wydatków poniesionych na zakup leków w Gminie Gryfino

       2016-05-10

       Rada Miejska w Gryfinie podjęła uchwałę w sprawie gminnego program osłonowego w zakresie zmniejszania wydatków poniesionych na zakup leków.

       czytaj całość publikacji "Gminny program osłonowy w zakresie zmniejszania wydatków poniesionych na zakup leków w Gminie Gryfino"

       Dołączone pliki:


       Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie ogłasza nabór na świadczenie usług terapeuty rodzinnego do prowadzenia terapii w środowisku rodzinnym.

       2016-04-13

       Forma zatrudnienia: Umowa o świadczenie usług

       czytaj całość publikacji "Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie ogłasza nabór na świadczenie usług terapeuty rodzinnego do prowadzenia terapii w środowisku rodzinnym."

       Dołączone pliki:


       Harmonogram CAL-kwiecien 2016

       2016-04-11

       Poniżej zamieszczamy harmonogram CAL.

       Dołączone pliki:


       Jak złożyć wniosek on-line -"Rodzina 500 plus"

       2016-04-01

       Poniżej zamieszczamy link do strony pod którym można uzyskać niezbędne informacje na temat możliwości złożenia wniosku on-line:
       http://www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/rodzina-500-plus/jak-zlozyc-wniosek-o-rodzina-500-plus-on-line/


       Program Rodzina 500+ w Gminie Gryfino/ kolejny komunikat

       2016-03-18

       logo


       Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie oraz Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie
       publikuje na stronach: www.gryfino.pl i www.ops.gryfino.pl niezbędnik, który ułatwi
       wypełnienie wniosku o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz
       rozszerzone informacje na temat realizacji Programu Rodzina 500+ w Gminie
       Gryfino.
       Osoby zainteresowane uzyskaniem informacji w sprawie złożenia wniosku
       zapraszamy dnia 23.03.2016 r. do Centrum Aktywności Lokalnej w Gryfinie od 16:00
       do 18:00.

       Dołączone pliki:


       Informacja o wynikach naboru Inspektor w Sekcji Świadczeń Rodzinnych i Alimentayjnych

       2016-03-17

       Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko została wybrana Pani Marta Szymczuk zamieszkała w miejscowości Choszczno.

       Dołączone pliki:


       Program Rodzina 500+ w Gminie Gryfino

       2016-03-16

       Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie informuje, że druki wniosków o ustalenie
       prawa do świadczenia wychowawczego dostępne są w siedzibie Sekcji Świadczeń
       Rodzinnych i Alimentacyjnych ul. Sprzymierzonych 8 w Gryfinie.
       Ponadto w załączeniu przekazujemy druk wniosku oraz dwa przykłady prawidłowo
       wypełnionych wniosków o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego:

       Przykład 1:
       Osoba ubiegająca się o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego na pierwsze
       i kolejne dziecko, spełniająca kryterium dochodowe.

       Przykład 2:
       Osoba ubiegająca się o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego na drugie i
       kolejne dziecko (nie obowiązuje kryterium dochodowe).

       WAŻNE:
       Sekcja Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych w kwietniu wydłużyła czas pracy w
       każdy poniedziałek do godziny 18:00, wnioski będą również przyjmowane w dwie
       soboty miesiąca tj. 09 i 23.04 od godziny 09:00-14:00.
       Ponadto dnia 23.03.2016 r. od 16:00 do 18:00 pracownicy Ośrodka Pomocy
       Społecznej będą pełnić dyżur w siedzibie Centrum Aktywności Lokalnej (ul.
       Sprzymierzonych 8), podczas którego będą udzielali niezbędnych informacji na
       temat świadczenia wychowawczego.

       PRZYPOMINAMY:
       Wnioski należy składać od dnia 1 kwietnia 2016 r.
       Wnioski złożone w okresie od 1 kwietnia do 1 lipca 2016r. zostaną rozpatrzone w
       terminie 3 m-cy od daty złożenia wniosku z wyrównaniem od 1 kwietnia.

       Dodatkowe informacje można uzyskać na stronie:
       http:​//www.​mpips.​gov.​pl/aktualnosci-wszystkie/rodzi​na-500-plus/art,7757,​poznaj-program-rodzina-500-plu​s-czesc-ii.html​

       Materiały do pobrania:
       Ustawa o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci. (Dz. U. z 2016r. poz.195):
       http:​//dziennikustaw.​gov.​pl/du/2016/195/1​

       Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 lutego
       2016 roku w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o świadczenie
       wychowawcze
       (Dz. U. z 2016r. poz. 214):
       http:​//dziennikustaw.​gov.​pl/DU/2016/21​

       Dołączone pliki:


       Program

       2016-03-07

       REALIZACJA :
       Za wdrożenie i realizację Programu Rodzina 500+ na terenie Gminy Gryfino odpowiedzialny jest Ośrodek Pomocy Społecznej /Sekcja Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych, ul. Sprzymierzonych 8 w Gryfinie (budynek pod Platanem)

       czytaj całość publikacji "Program "

       Dołączone pliki:


       HARMONOGRAM CAL - MARZEC 2016

       2016-03-07

       Zapraszamy do zapoznania się z harmonogramem zajęć w Centrum Aktywności Lokalnej na miesiąc marzec.

       Dołączone pliki:


       Podsumowanie lutego w Centrum Aktywności Lokalnej

       2016-03-07

       Za nami kolejny aktywny miesiąc w Centrum Aktywności Lokalnej w Gryfinie. Przez cały luty realizowaliśmy zarówno zajęcia stałe, jak i te o charakterze jednorazowym.

       czytaj całość publikacji "Podsumowanie lutego w Centrum Aktywności Lokalnej"


       Informacja dla kombatantów

       2016-02-26

       Szanowni Państwo

       Kombatanci i inne osoby uprawnione znajdujące się w trudnej sytuacji mogą zwrócić się o pomoc pieniężną bezpośrednio do Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych. Wzór wniosku o przyznanie pomocy pieniężnej ze środków budżetowych będących w dyspozycji Szefa Urzędu oraz szczegółowe informacje dotyczące procedury wnioskowania o pomoc są umieszczone na stronie internetowej Urzędu (www.udskior.gov.pl).

       Ustawa z dnia 24 stycznia 1991r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego ( tekst jednolity Dz. U z 2014 r. poz.1206 ze zm.)


       Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie 74 - 100 Gryfino ul. Łużycka 12 ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze

       2016-02-25

       1. Stanowisko pracy: Inspektor w Sekcji Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych

       czytaj całość publikacji "Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie 74 - 100 Gryfino ul. Łużycka 12 ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze"

       Dołączone pliki:


       Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie 74 - 100 Gryfino ul. Łużycka 12 ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze

       2016-02-22

       Stanowisko pracy: referent w Sekcji Administracyjno - Gospodarczej

       czytaj całość publikacji "Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie 74 - 100 Gryfino ul. Łużycka 12 ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze"

       Dołączone pliki:


       Serdecznie zapraszamy na spotkanie pn. „KRYZYS W ZWIĄZKU”

       2016-02-19

       Spotkanie odbędzie się dnia 11.03.2016r. w siedzibie Centrum Aktywności Lokalnej ul. Sprzymierzonych 8 (hotel pod Platanem) w godz.16.00- 20.00


       Nie ma związków idealnych, a kryzysy w związkach wbrew pozorom częstosą niezmiernie ważnym czynnikiem dla prawidłowego funkcjonowania każdego związku.

       Aby zweryfikować te i inne ważne informacje na temat związków serdecznie zapraszamy na 4 godzinne spotkanie. Spotkanie adresowane jest zarówno do wszystkich, którzy chcą udoskonalić swój związek jak i do tych, którzy pracują z rodzinami będącymi w kryzysie.

       czytaj całość publikacji "Serdecznie zapraszamy na spotkanie pn. „KRYZYS W ZWIĄZKU”"


       Finał akcji One Bilion Rising

       2016-02-15

       W dniu 14.02.2016r na Gryfińskim nabrzeżu odbył się finał akcji One Bilion Rising/ w języku polskim nazwa akcji Nazywam się Miliard. W roku 2016 w ramach akcji Nazywam się Miliard/ One Billion Rising Poland przede wszystkim nagłaśniano problem molestowania seksualnego kobiet i dziewczyn. Gmina Gryfino w roku 2016 po raz pierwszy włączyła się w tak zacną akcję. Już od grudnia 2015r. Pani Żaneta Pasternak wspierając inicjatywę uczyła wszystkie chętne osoby kroków tańca. Próby odbywały się w Centrum Aktywności Lokalnej. Akcja zorganizowana została przez Gminny Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Gryfinie, Gminną Komisję Rozwiazywania Problemów Alkoholowych w Gryfinie, Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie przy współpracy z Urzędem Miasta i Gminy Gryfino oraz Kongresem Kobiet. W akcji wzięło udział ponad 100 osób, mamy nadzieję, iż w roku 2017 do akcji przyłączy się jeszcze więcej osób, do czego zachęcamy. Dziękujemy serdecznie Pani Żanecie Pasternak za naukę kroków, dziękujemy również innym za pomoc techniczną w przygotowaniu akcji.


       ZBIERAMY NAKRĘTKI

       2016-02-11

       Ośrodek Pomocy Społecznej informuje, że został otworzony punkt zbierania nakrętek dla Piotrusia Wróbel, który walczy z siatkówczakiem obuocznym – złośliwym nowotworem dziecięcym.

       Nakrętki w każdej ilości można dostarczyć do Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie, ul. Łużycka 12 w godzinach od 7/30 do 15/30 od wtorku do piątku oraz od 8 do 16 w poniedziałki.

       Istnieje możliwość dostarczenia nakrętek w innych godzinach po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym.
       Kontakt Monika Parzych – Malawska tel. 504-557-618 lub 091 416 -25 -27 wew. 121.

       Dołączona galeria:

       nazwawyswietlana

       Dołączone pliki:


       HARMONOGRAM CAL - LUTY 2016

       2016-02-03

       Zapraszamy do zapoznania się z harmonogramem zajęć w Centrum Aktywności Lokalnej na miesiąc luty.

       Dołączone pliki:


       Podsumowanie stycznia w Centrum Aktywności Lokalnej

       2016-02-03

       Styczeń w Centrum Aktywności Lokalnej w Gryfinie nie należał do nudnych. Luty w CAL-u zapowiada się nie mniej emocjonująco. Zaplanowano kolejne atrakcje dla mieszkańców Gminy Gryfino

       czytaj całość publikacji "Podsumowanie stycznia w Centrum Aktywności Lokalnej"


       Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie ogłasza nabór na świadczenie usług psychiatrycznych dla osób uzależnionych od alkoholu

       2016-02-03

       I. Zamawiający:
       Ośrodek Pomocy Społecznej
       ul. Łużycka 12
       74-100 Gryfino

       czytaj całość publikacji "Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie ogłasza nabór na świadczenie usług psychiatrycznych dla osób uzależnionych od alkoholu"

       Dołączone pliki:


       „ŻYWY WOLONTARIAT” 2015

       2016-01-14

       NOMINOWANI DO NAGRODY, KTÓRYM KAPITUŁA KONKURSU PRZYZNA TYTUŁ „WOLONTARIUSZ ROKU 2015 GMINY GRYFINO”

       Dołączone pliki:


       harmonogram CAL/ styczeń

       2016-01-12

       Przedstawiamy harmonogram CAL na miesiąc styczeń.

       czytaj całość publikacji "harmonogram CAL/ styczeń "

       Dołączone pliki:


       Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie ogłasza nabór na świadczenie pracy asystenta rodziny.

       2015-12-17

       I. Zamawiający:
       Ośrodek Pomocy Społecznej
       ul. Łużycka 12
       74-100 Gryfino
       II. Forma zatrudnienia:
       Umowa o świadczenie usług

       czytaj całość publikacji "Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie ogłasza nabór na świadczenie pracy asystenta rodziny."

       Dołączone pliki:


       OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W GRYFINIE, INFORMUJE ŻE W DNIU 18-12-2015 R. NASTĄPI WYŁĄCZENIE PRĄDU I BRAK MOŻLIWOŚCI SKONTAKTOWANIA SIĘ TELEFONICZNIE Z OŚRODKIEM W GODZINACH OD 8.00 DO 15.30 UTRUDNIENIA BĘDĄ SPOWODAWNE W ZWIĄZKU Z TRWAJĄCYMI PRACAMI REMONTOWYMI.

       2015-12-16

       Za utrudnienia przepraszamy.


       Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie ogłasza nabór na świadczenie usług psychiatrycznych dla osób uzależnionych od alkoholu

       2015-12-10

       I. Zamawiający:
       Ośrodek Pomocy Społecznej
       ul. Łużycka 12
       74-100 Gryfino

       czytaj całość publikacji "Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie ogłasza nabór na świadczenie usług psychiatrycznych dla osób uzależnionych od alkoholu"

       Dołączone pliki:


       Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie ogłasza nabór na świadczenie usług terapeutycznych w zakresie uzależnienia od alkoholu

       2015-12-10

       I. Zamawiający:
       Ośrodek Pomocy Społecznej
       ul. Łużycka 12
       74-100 Gryfino

       czytaj całość publikacji "Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie ogłasza nabór na świadczenie usług terapeutycznych w zakresie uzależnienia od alkoholu"

       Dołączone pliki:


       Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie ogłasza nabór na świadczenie usług terapeutycznych w zakresie uzależnienia od alkoholu prowadzonych w Domu Pomocy Społecznej w Dębcach

       2015-12-10

       I. Zamawiający:
       Ośrodek Pomocy Społecznej
       ul. Łużycka 12
       74-100 Gryfino

       czytaj całość publikacji "Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie ogłasza nabór na świadczenie usług terapeutycznych w zakresie uzależnienia od alkoholu prowadzonych w Domu Pomocy Społecznej w Dębcach"

       Dołączone pliki:


       Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie ogłasza nabór na świadczenie usług terapeutycznych w zakresie pomocy psychologicznej i psychoterapii dla osób z syndromem Dorosłych Dzieci Alkoholików

       2015-12-10

       I. Zamawiający:
       Ośrodek Pomocy Społecznej
       ul. Łużycka 12
       74-100 Gryfino

       czytaj całość publikacji "Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie ogłasza nabór na świadczenie usług terapeutycznych w zakresie pomocy psychologicznej i psychoterapii dla osób z syndromem Dorosłych Dzieci Alkoholików"

       Dołączone pliki:


       Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie ogłasza nabór na świadczenie usług terapeutycznych w zakresie współuzależnienia od alkoholu

       2015-12-10

       I. Zamawiający:
       Ośrodek Pomocy Społecznej
       ul. Łużycka 12
       74-100 Gryfino

       czytaj całość publikacji "Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie ogłasza nabór na świadczenie usług terapeutycznych w zakresie współuzależnienia od alkoholu"

       Dołączone pliki:


       Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie ogłasza nabór na świadczenie usług psychologicznych na rzecz osób fizycznych

       2015-12-10

       I. Zamawiający:
       Ośrodek Pomocy Społecznej
       ul. Łużycka 12
       74-100 Gryfino

       czytaj całość publikacji "Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie ogłasza nabór na świadczenie usług psychologicznych na rzecz osób fizycznych"

       Dołączone pliki:


       Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie ogłasza nabór na świadczenie usług prawnych na rzecz osób fizycznych

       2015-12-10

       I. Zamawiający:
       Ośrodek Pomocy Społecznej
       ul. Łużycka 12
       74-100 Gryfino

       czytaj całość publikacji "Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie ogłasza nabór na świadczenie usług prawnych na rzecz osób fizycznych"

       Dołączone pliki:


       WARSZTATY W CAL DLA DZIECI

       2015-12-09

       Centrum Aktywności Lokalnej i Gryfiński Dom Kultury serdecznie zapraszają dzieci do udziału w warsztatach podczas, których samodzielnie wykonają świąteczny prezent dla rodziców.
       Szczegóły na plakacie!
       Zapraszamy!

       Dołączone pliki:


       HARMONOGRAM CAL- GRUDZIEŃ 2015

       2015-12-09

       PRZEDSTAWIAMY HARMONOGRAM NA MIESIĄC GRUDZIEŃ O POZOSTAŁYCH DZIAŁANIACH BĘDZIEMY INFORMOWAĆ NA BIEŻĄCO.

       Dołączone pliki:


       Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie ogłasza nabór na świadczenie usług specjalisty terapii uzależnień

       2015-12-08

       Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie ogłasza nabór na świadczenie usług specjalisty terapii uzależnień

       czytaj całość publikacji "Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie ogłasza nabór na świadczenie usług specjalisty terapii uzależnień"

       Dołączone pliki:


       Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie ogłasza nabór na świadczenie usług terapeuty rodzinnego

       2015-12-08

       Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie ogłasza nabór na świadczenie usług terapeuty rodzinnego

       czytaj całość publikacji "Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie ogłasza nabór na świadczenie usług terapeuty rodzinnego"

       Dołączone pliki:


       Spotkanie dla sołtysów

       2015-12-08

       Dnia 19.11.2015r. odbyło się spotkanie edukacyjno-informacyjne w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w Gminie Gryfino dla sołtysów jak i innych osób chętnych z terenów wiejskich. Spotkanie odbyło się o godz. 16.30 w siedzibie Centrum Aktywności Lokalnej w Gryfinie przy ul. Sprzymierzonych 8.
       Celem spotkania było utworzenie grupy liderów, którzy będą wyposażeni w specjalistyczną wiedzę w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, która posłuży edukacji, pomocy, zapewnieniu wsparcia mieszkańcom danych miejscowości jak również przyczyni się do zmniejszenia skali zjawiska jakim jest przemoc.
       Spotkanie było poświęcone zapoznaniu się ze zjawiskiem przemocy w rodzinie, uzyskaniu informacji na temat aspektów prawnych w związku ze stosowaniem przemocy w rodzinie jak również uzyskaniu informacji na temat procedury Niebieska karta. Ponadto zapoznaliśmy przybyłych ze zjawiskiem przeciwdziałania przemocy wobec kobiet, które najczęściej są osobami doświadczającymi przemocy. Omówiono kwestię uzależnienia od alkoholu, jak i możliwości poddania osoby nadużywającej alkohol leczeniu odwykowemu.
       Dziękujemy za przybycie sołtysom miejscowości Żórawie, Steklinko oraz Czepino. Żałujemy, że inni sołtysi nie mogli przybyć na spotkanie mimo tak ważnej kwestii jaką jest przemoc w rodzinie. Mamy nadzieje, że na kolejne spotkanie przybędzie więcej osób, które zaangażują się w walkę z przemocą w swoich miejscowościach.

       Dołączone pliki:


       Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie ogłasza nabór na świadczenie usług specjalisty przeciwdziałania przemocy w rodzinie

       2015-12-08

       Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie ogłasza nabór na świadczenie usług specjalisty przeciwdziałania przemocy w rodzinie

       czytaj całość publikacji "Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie ogłasza nabór na świadczenie usług specjalisty przeciwdziałania przemocy w rodzinie"

       Dołączone pliki:


       Spotkanie superwizyjne

       2015-12-08

       SPOTKANIE SUPERWIZYJNE pt: „ Wsparcie, poradnictwo oraz superewizje gminnych zespołów interdyscyplinarnych na terenie województwa zachodniopomorskiego”.

       W dniu 23.06.2015 r. w siedzibie Centrum Aktywności Lokalnej przy ulicy Sprzymierzonych 8
       w Gryfinie odbyło się spotkanie superwizyjne dla członków grup roboczych Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. W ramach projektu realizowanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego pt: „ Wsparcie, poradnictwo oraz superwizje gminnych zespołów interdyscyplinarnych na terenie województwa zachodniopomorskiego” w spotkaniu wzięło udział 6 pracowników socjalnych Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie i 5 policjantów z Komendy Powiatowej Policji w Gryfinie.
       Superwizja, której nadrzędnym celem jest pomoc drugiemu człowiekowi, skierowana została
       do profesjonalistów, którzy na co dzień pracują z osobami dotkniętymi i stosującymi przemoc. Także i tym razem grono pracowników socjalnych i służb mundurowych z gminy Gryfino, podczas kilkugodzinnego spotkania wymieniło się doświadczeniami, wątpliwościami a także pomysłami, jak skutecznie docierać z pomocą drugiemu człowiekowi. Poprzez wzajemne przemyślenia, wspólne zastanowienie się nad źródłem trudności, szukano istoty problemu, co niewątpliwie zaowocowało nowymi rozwiązaniami i pomysłami.

       Dołączone pliki:


       Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie ogłasza nabór na świadczenie usług mediatora

       2015-12-08

       Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie ogłasza nabór na świadczenie usług mediatora

       czytaj całość publikacji "Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie ogłasza nabór na świadczenie usług mediatora"

       Dołączone pliki:


       Konkurs "Żywy Wolontariat"

       2015-12-08

       serdecznie zapraszamy Państwa do udziału w konkursie „Żywy Wolontariat”. Jest to pierwsza edycja konkursu, którego realizację zainaugurowaliśmy po tym jak przy Ośrodku Pomocy Społecznej w Gryfinie w 2014 r. powstało Lokalne Centrum Wolontariatu.
       ZARZĄDZENIE Nr 0050.158.2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Konkursu „Żywy wolontariat”

       czytaj całość publikacji "Konkurs "Żywy Wolontariat""

       Dołączone pliki:


       Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie przeprowadza rozeznanie cenowe na świadczenie pracy asystenta rodziny .

       2015-12-07

       Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie przeprowadza rozeznanie cenowe na świadczenie pracy asystenta rodziny .

       czytaj całość publikacji "Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie przeprowadza rozeznanie cenowe na świadczenie pracy asystenta rodziny . "

       Dołączone pliki:


       ZAPRASZAMY WSZYSTKICH CHĘTNYCH DO WŁĄCZENIA SIĘ W OGÓLNOPOLSKĄ AKCJĘ „NAZYWAM SIĘ MILIARD”

       2015-11-30

       WYRAŹ SPRZECIW WOBEC PRZEMOCY TAŃCEM!!!

       Więcej informacji:
       http://www.feminoteka.pl/nazywamsiemiliard/

       czytaj całość publikacji "ZAPRASZAMY WSZYSTKICH CHĘTNYCH DO WŁĄCZENIA SIĘ W OGÓLNOPOLSKĄ AKCJĘ „NAZYWAM SIĘ MILIARD”"

       Dołączone pliki:


       Informacja o wynikach naboru na stanowisko Kasjer w sekcji Finansowo - Księgowej

       2015-11-25

       Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko została wybrana Pani Joanna Smulska zamieszkała w miejscowości Gryfino.

       Dołączone pliki:


       Informacja o wynikach naboru na stanowisko Pomoc administracyjna w sekcji Informatyki i Bezpieczeństwa Informacji

       2015-11-24

       Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko został wybrany Pan Kamil Sokołek zamieszkały w miejscowości Widuchowa.

       Dołączone pliki:


       ZARZĄDZENIE NR 0003 - 35 /15 Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie z dnia 18 listopada 2015r.

       2015-11-19

       w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy w Ośrodku Pomocy Społecznej w Gryfinie za święto przypadające w sobotę

       Dołączone pliki:


       Ogłoszenie o otwartym naborze

       2015-11-10

       Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino ogłasza otwarty nabór uczestników do projektu pn. „Dzienny Dom Senior - WIGOR” który realizowany jest na podstawie umowy o realizację zadania zleconego w ramach Programu Wieloletniego "Senior - WIGOR" na lata 2015-2020.

       czytaj całość publikacji "Ogłoszenie o otwartym naborze"

       Dołączona galeria:

       nazwawyswietlana

       Dołączone pliki:


       HARMONOGRAM CAL- LISTOPAD

       2015-11-10

       Centrum Aktywności Lokalnej pragnie poinformować, że jest już dostępny harmonogram na miesiąc Listopas. Gorąco zapraszamy.

       Dołączone pliki:


       Zaproszenie do złożenia oferty na modernizację układu zasilania oraz instalacji elektrycznej i LAN w OPS Gryfino

       2015-11-05

       Ośrodek Pomocy Społecznej zaprasza do złożenia oferty na modernizację układu zasilania oraz instalacji elektrycznej i LAN w OPS Gryfino.
       Szczegóły dotyczące zlecenia zawarte są w załącznikach. Termin składania ofert: 16 listopad 2015r. do godziny 12:00
       Oferty należy złożyć w sekretariacie na ul. Łużyckiej 12 74-100 w Gryfinie I piętro pok. Nr 8. Faxem pod nr. 91 416 25 27, pocztą lub na adres email opsgryfino@ops.gryfino.pl

       Dodatkowe informacje można uzyskać pod Nr Tel. 914162527 u Pani Ewy Grabowsiej-Macuk

       Z poważaniem
       Ewa Grabowska-Macuk

       Dołączone pliki:


       Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy

       2015-10-28

       1. Stanowisko pracy: Pomoc administracyjna w Sekcji Informatyki i Bezpieczeństwa Informacji

       czytaj całość publikacji "Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy"

       Dołączone pliki:


       Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze

       2015-10-27

       Stanowisko pracy: Kasjer w Sekcji Finansowo - Ksiegowej

       Dołączone pliki:


       Zostań Wolontariuszem

       2015-10-06

       JEŻELI CHCESZ:
       -CIEKAWIE SPĘDZAĆ WOLNY CZAS
       -POZNAĆ NOWYCH PRZYJACÓŁ
       - PODZIELIĆ SIĘ SWOIMI UMIEJĘTNOŚCIAMI
       - COŚ ZMIENIĆ W SWOIM ŻYCIU
       - ZDOBYC DOŚWIDCZENIE ZAWODOWE
       - POMÓC INNYM…

       czytaj całość publikacji "Zostań Wolontariuszem"

       Dołączone pliki:


       HARMONOGRAM CAL- PAŹDZIERNIK

       2015-10-05

       Centrum Aktywności Lokalnej pragnie poinformować, że jest już dostępny harmonogram na miesiąc Październik. Gorąco zapraszamy.

       Dołączone pliki:


       Informacja o wynikach naboru na stanowisko referenta w sekcji Informatyki i Bezpieczeństwa Informacji

       2015-09-30

       Informacja znajduje się w załączniku

       Dołączone pliki:


       Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie zaprasza do złożenia ofert na sprzedaż samochodu służbowego powypadkowego Volkswagen Transporter T4 będącego własnością Gminy Gryfino

       2015-09-30

       Przedmiot sprzedaży:
       - Samochód osobowy powypadkowy marki – Volkswagen Transporter T4, rok produkcji 1997, pojemność silnika – 2461 cm3/75 kW,(102 KM) rodzaj paliwa - olej napędowy, kolor powłoki lakierowej – zielony, nr rej. ZGR A067, przebieg 318153 km.

       czytaj całość publikacji "Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie zaprasza do złożenia ofert na sprzedaż samochodu służbowego powypadkowego Volkswagen Transporter T4 będącego własnością Gminy Gryfino"


       Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze

       2015-09-29

       Referent w Sekcji Pomocy Społecznej

       Dołączone pliki:


       Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze

       2015-09-15

       Stanowisko pracy: referent w Sekcji Informatyki i Bezpieczeństwa Informacji

       czytaj całość publikacji "Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze"

       Dołączone pliki:


       Relacja z II Rajdu Pieszego Wolontariuszy i Sympatyków Wolontariatu

       2015-09-15

       Piękna słoneczna pogoda, wspólna zabawa i serdeczne powitanie
       w Domu Pomocy Społecznej w Dębcach- tak w kilku słowach można podsumować
       II Rajd Pieszy Wolontariuszy i Sympatyków Wolontariatu.
       W dniu 10 września 2015 r. wyruszyliśmy o godzinie 9
       z placu Księcia Barnima I w Gryfinie do Domu Pomocy Społecznej w Dębcach.
       Zebrani uczestnicy Rajdu z niecierpliwością czekali na atrakcje dnia.
       W serdecznej atmosferze i blasku słońca rozpoczęliśmy naszą wędrówkę.
       Wzbudzaliśmy zaciekawienie przechodniów i kierowców zatrzymujących się przed bardzo liczną grupą uczestników Rajdu.
       Przygotowane na te okazję zagadki i angażujące zabawy bardzo urozmaiciły nasza wędrówkę.
       Malowniczą trasą przez Żabnicę bez problemów dotarliśmy po ok. 3 godzinach
       do kresu naszej wędrówki.
       W Domu Pomocy Społecznej w Dębcach zastała nas miła niespodzianka.
       Na polanie przed Domem mieszkańcy i pracownicy DPS czekający na uczestników Rajdu.
       Po powitaniach i krótkim odpoczynku czekała na nas grochówka, kiełbaski z ogniska i liczne smakołyki. Uczta biesiadna w pełnej krasie.
       Posileni, po trudach wędrówki mieliśmy jeszcze siłę, wymienić się doświadczeniami z pracy wolontarystycznej oraz bawić się do późnego popołudnia.
       Na zakończenie wszyscy uczestnicy Rajdu otrzymali Dyplom Wolontariusza i Sympatyka Wolontariatu uczestniczącego w II Rajdzie Pieszym.
       Kto nie był niech żałuje, ale pociesze Was, za rok kolejny Rajd, na którym będziemy bawić się równie dobrze. Mam nadzieję, że nie zabraknie nikogo kto lubi piesze wędrówki.
       Do zobaczenia za rok!

       Dołączona galeria:

       nazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlana

       pelna galeriaZobacz pełną galerię (22 fot.)...

       Dołączone pliki:


       Uwaga

       2015-09-11

       Do dnia 15 września br. należy składać wnioski o stypendium szkolne ( w uzasadnionych przypadkach wniosek można również złożyć po tym terminie).
       Stypendium szkolne może otrzymać uczeń, którego rodzina znajduje się w trudnej sytuacji materialnej wynikającej z niskich dochodów.
       Kryterium dochodowe uprawniające do stypendium wynosi 456 zł na osobę. (od października 2015 kwota ta wzrasta do 514 zł).
       Stypendia szkolne przyznawane są na wniosek rodziców albo wniosek pełnoletniego ucznia.
       Wniosek w sprawie stypendium powinien zawierać m. in. informację o dochodach (zaświadczenia lub odpowiednio oświadczenia ).


       OSTATNI DZWONEK DO SZKOŁY I PRZEDSZKOLA

       2015-08-21

       Centrum Aktywności Lokalnej zaprasza wszystkich chętnych do udziału w akcji:
       OSTATNI DZWONEK DO SZKOŁY I PRZEDSZKOLA
       Jeśli posiadasz niepotrzebne już artykuły szkolne, książki, plecaki, piórniki, mundurki, ubrania, pościel do przedszkola itp. i chciałbyś przekazać je dalej - przyjdź w dniach od 24.08.-27.08.2015 r. do Centrum Aktywności Lokalnej przy ul.
       Sprzymierzonych 8 (budynek pod Platanem) w godzinach od 09:00 do 15:30 i je pozostaw

       Finał akcji odbędzie się
       w dniu 27.08.2015r.
       w godz. od 15.30 do 17.30
       w CAL

       Podczas finału akcji nieodpłatnie będzie można wybrać/wymienić potrzebną dla siebie rzecz

       Informacje dodatkowe: 607-770-443

       Dołączona galeria:

       nazwawyswietlana

        Rajd Pieszy Wolontariuszy

        2015-08-21

        Lokalne Centrum Wolontariatu przy Ośrodku Pomocy Społecznej ma ogromną przyjemność zaprosić wolontariuszy i sympatyków wolontariatu z naszego miasta i okolic na RAJD PIESZY WOLONTARIUSZY, który odbędzie się 10 września br.

        czytaj całość publikacji "Rajd Pieszy Wolontariuszy"

        Dołączone pliki:


        WAKACJE W CAL - druga edycja

        2015-08-04

        Informujemy, że "Wakacje w CAL" mają swoją drugą edycję i odbywać się będą od dnia 17.08.2015 r. do 21.08.2015 r. w godzinach od 09:00-14:00. W warsztatach mogą wziąć udział dzieci od 5-12 lat będące mieszkańcami Gminy Gryfino, które nie korzystały z tej formy w pierwszym terminie realizacji warsztatów.

        Udział jest całkowicie bezpłatny, należy wziąć ze sobą jedynie drugie śniadanie. Deklarację należy złożyć w sekretariacie Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie mieszczącego się przy ul. Łużyckiej 12, który czynny jest w poniedziałki w godzinach od 08:00- 16:00 i od wtorku do piątku w godzinach od 07:30 do 15:30. O zakwalifikowaniu zadecyduje kolejności złożonych deklaracji. Zakwalifikowanych zostanie 10- ro dzieci.Rekrutacja trwa od 04.08.2015 r. do 11.08.2015 r.

        Deklaracja i regulamin dostępne w załączeniu na stronie internetowej www.ops.gryfino.pl oraz w wersji papierowej w budynkach Ośrodka Pomocy Społecznej ul. Łużycka 12 oraz w Centrum Aktywności Lokalnej ul. Sprzymierzonych 8 w Gryfinie od dnia 04.08.2015 r.

        Dołączone pliki:


        Certyfikat „Dobry Wolontariat” dla Lokalnego Centrum Wolontariatu przy Ośrodku Pomocy Społecznej w Gryfinie.

        2015-07-06

        Z wielką przyjemnością pragniemy poinformować, że Lokalne Centrum Wolontariatu przy Ośrodku Pomocy Społecznej w Gryfinie z dniem 19 czerwca 2015 r. uzyskało certyfikat „Dobry Wolontariat”.

        Certyfikat jest potwierdzeniem profesjonalnej oraz przyjaznej współpracy z wolontariuszami i wolontariuszkami przez nasze Centrum.

        czytaj całość publikacji "Certyfikat „Dobry Wolontariat” dla Lokalnego Centrum Wolontariatu przy Ośrodku Pomocy Społecznej w Gryfinie."

        Dołączona galeria:

        nazwawyswietlana

        Dołączone pliki:


        Wakacje w Cal

        2015-06-30

        Informujemy, iż w terminie od 13.07.2015 do 17.07.2015 r. w godzinach od 9.00 do 14.00 odbywać się będą warsztaty twórczości dla dzieci w wieku od 5-12 lat pn.„Wakacje w CAL”

        W warsztatach będzie mogło uczestniczyć 10 pierwszych osób(dzieci)- mieszkańców Gminy Gryfino, których opiekunowie od 30.06.2015 r. do 07.07.2015 r. złożą pisemną deklarację uczestnictwa dziecka w warsztatach.

        Deklarację należy złożyć w sekretariacie Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie mieszczącego się przy ul. Łużyckiej 12, który czynny jest w poniedziałki w godzinach od 08:00- 16:00 i od wtorku do piątku w godzinach od 07:30 do 15:30.

        O zakwalifikowaniu zadecyduje kolejności złożonych deklaracji.


        Deklaracja i regulamin dostępne będą na stronie internetowej www.ops.gryfino.pl oraz w wersji papierowej w budynkach Ośrodka Pomocy Społecznej ul. Łużycka 12 i w Centrum Aktywności Lokalnej ul. Sprzymierzonych 8 w Gryfinie od dnia 30.06.2015 r.

        Zajęcia są bezpłatne, należy wziąć ze sobą jedynie drugie śniadanie.

        Serdecznie zapraszamy!

        Dołączone pliki:


        Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie poszukuje kandydata do pełnienia funkcji opiekuna prawnego dla osoby całkowicie ubezwłasnowolnionej - 76 letniego mężczyzny mieszkającego na terenie Gminy Gryfino.

        2015-06-29

        Ośrodek - prowadzi też stały nabór kandydatów do bazy opiekunów prawnych.
        Gdy zaistnieją okoliczności, w których wymagane będzie ustanowienie opieki dla osoby zamieszkałej na terenie miasta lub gminy Gryfino, pracownik Ośrodka po przeprowadzeniu rozmowy z kandydatami z bazy, wskażę sądowi kandydatów na opiekuna prawnego. Ustanowienie opiekuna następuje postanowieniem sądu opiekuńczego.

        czytaj całość publikacji "Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie poszukuje kandydata do pełnienia funkcji opiekuna prawnego dla osoby całkowicie ubezwłasnowolnionej - 76 letniego mężczyzny mieszkającego na terenie Gminy Gryfino."

        Dołączone pliki:


        Ogłoszenie CAL

        2015-06-29

        Informujemy, że w Centrum Aktywności Lokalnej w Gryfinie w niżej wymienionych terminach będziecie mogli Państwo skorzystać z porad pracowników Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności oraz Ośrodka Pomocy Społecznej, którzy będą do Państwa dyspozycji od godziny 11:00 do 15:30.
        Dnia 30.06.2015 – Przewodnicząca Powiatowego Zespół do Spraw Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności udzieli Informacji na nurtujące pytania w zakresie orzecznictwa, kart parkingowych itp.
        Dnia 02.07.2015- pracownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie przybliży tematykę związaną z usługami opiekuńczymi, procedurami dotyczącymi Domów Pomocy Społecznej oraz ogólnymi informacjami na temat pomocy osobom niepełnosprawnym, starszym, samotnym.
        Serdecznie zapraszamy!


        Ogłoszenie o naborze na świadczenie usług trenera podwórkowego

        2015-06-22

        Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie ogłasza nabór na świadczenie usług trenera podwórkowego.

        czytaj całość publikacji "Ogłoszenie o naborze na świadczenie usług trenera podwórkowego"

        Dołączone pliki:


        Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie zaprasza do złożenia oferty na zorganizowanie kolonii letnich dla dzieci.

        2015-06-08

        Zorganizowanie 10-14 - dniowej kolonii letniej z programem profilaktyczno-edukacyjnym w zakresie profilaktyki uzależnień i przeciwdziałania przemocy. Program powinien zawierać elementy socjoterapii i być realizowany przez wykwalifikowaną kadrę nauczycielską dla przewidywanej liczby 10-13 dzieci z rodzin dysfunkcyjnych w wieku 8-15 lat z terenu Miasta i Gminy Gryfino.

        w załączniku całość zaproszenia do złożenia oferty

        Dołączone pliki:


        ZARZĄDZENIE NR 0003 - 14 /15 Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie z dnia 29 maja 2015r.

        2015-06-02

        w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy w Ośrodku Pomocy Społecznej w Gryfinie za święto przypadające w sobotę

        czytaj całość publikacji "ZARZĄDZENIE NR 0003 - 14 /15 Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie z dnia 29 maja 2015r."

        Dołączone pliki:


        Harmonogram CAL

        2015-06-01

        W załączeniu przekazujemy harmonogram CAL na miesiąc czerwiec 2015, o pozostałych działaniach będziemy informować na bieżąco.

        Dołączone pliki:


        Z dniem 01.06.2015r. Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie zakończył realizację zadań wynikających z obsługi Karty Dużej Rodziny.

        2015-06-01

        - Powyższe zadanie od miesiąca czerwca br. realizowane jest przez Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie Wydział Edukacji i Spraw Społecznych (ul. Sprzymierzonych 8 - Budynek „Pod Platanem”, telefon kontaktowy do w/w Wydziału: 91-416-93-50).


        Asystent rodziny

        2015-05-25

        Zadania asystenta rodziny określa ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2013 r. poz. 135 z późniejszymi zmianami).

        czytaj całość publikacji "Asystent rodziny"

        Dołączone pliki:


        Klub Seniora w CAL

        2015-05-07

        Gryfiński Klub Seniora działający w Centrum Aktywności Lokalnej zaprasza na spotkania w każdy czwartek w godzinach od 15:00 do 19:00.
        Udział w spotkaniach jest całkowicie bezpłatny.
        Na wszystkie pytania odpowiemy pod numerem telefonu : 781-728-706
        Jesteśmy : ul. Sprzymierzonych 8 w Gryfinie (Pod Platanem)


        Bezpieczny Senior

        2015-05-07

        Komenda Powiatowa Policji w Gryfinie
        wraz z Centrum Aktywności Lokalnej zaprasza na spotkanie
        pt. „ Bezpieczny Senior”
        Podczas spotkania zostaną poruszone tematy:
         bezpieczeństwo w domu czyli jak nie dać się oszukać,
         jak zareagować kiedy mamy podejrzenie, że skontaktował się z nami oszust
         najpopularniejsze oszustwa, jak działali przestępcy
         codzienne problemy osób starszych , samotnych

        Serdecznie zapraszamy nie tylko seniorów
        Zachęć swoich bliskich do uczestnictwa w tym spotkaniu

        21.05.2015 godzina 15:00
        CAL ul. Sprzymierzonych 8 w Gryfinie
        WSTĘP WOLNY!

        Dołączone pliki:


        Cygański wieczór z Papuszą

        2015-05-07

        Teatr Eliksir i CAL zapraszają 20 maja na wieczór cygański i spotkanie z poezją Papuszy. W programie znajdą się wiersze słynnej cygańskiej poetki Papuszy. Poza tym aktorzy z Teatru Eliksir zaprezentują utwory o tematyce cygańskiej znanych polskich i obcych poetów m.in. Agnieszki Osieckiej, Jerzego Ficowskiego, Jarosława Iwaszkiewicza, Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej, Małgorzaty Hillar i Charlesa Baudelaira.
        W programie także krótki wykład o kulturze romskiej, projekcje video oraz dużo muzyki i piosenek cygańskich. Razem z publicznością przypomnimy sobie najlepsze utwory i wspólnie je zaśpiewamy. O oprawę muzyczną zadba Tadek Wasilewski. Całość poprowadzi Janusz Janiszewski.

        Na wieczór poetycki 20.05.2015. godz. 18.30 w CAL
        zapraszają organizatorzy:
        CAL
        Teatr Eliksir
        Gryfiński Uniwersytet Trzeciego Wieku
        Gryfiński Dom Kultury
        WSTĘP WOLNY

        Dołączona galeria:

        nazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlana

         CAL na majówce

         2015-05-07

         Dnia 03.05.2015 podczas wspaniałych Dni Gryfina mieliśmy możliwość zaprezentować działalność Centrum Aktywności Lokalnej.
         Tego dnia mogliśmy zapoznać mieszkańców z ofertą oraz zachęcić do możliwości włączenia się w działalność Centrum Aktywności Lokalnej. Dużym powodzeniem cieszyła się informacja dotycząca Klubu Seniora, mamy nadzieję, że w czwartek zobaczymy się na spotkaniu 
         Chcielibyśmy podziękować osobom, które wspólnie tworzą z nami to miejsce oraz wspierają nas w realizacji podejmowanych przedsięwzięć .
         Dziękujemy!

         Dołączona galeria:

         nazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlana

         pelna galeriaZobacz pełną galerię (7 fot.)...


          Harmonogram CAL - maj

          2015-05-05

          Centrum Aktywności Lokalnej pragnie poinformować, że harmonogram na miesiąc maj jest już dostępny.Miesiąc maj zapowiada się ciekawie :)

          Dołączone pliki:


          Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie ogłasza nabór na świadczenie usług pedagoga rodziny.

          2015-04-17

          Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie ogłasza nabór na świadczenie usług
          pedagoga rodziny.

          czytaj całość publikacji "Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie ogłasza nabór na świadczenie usług pedagoga rodziny."

          Dołączone pliki:


          RODZINA PRZY SZACHOWNICY W CAL

          2015-04-10

          Już w sobotę 18 kwietnia odbędzie się pierwszy Otwarty Turniej Szachowy pod nazwą „Rodzina przy Szachownicy”. Turniej rozegrany zostanie w budynku „Pod Platanem” przy ul. Sprzymierzonych, czyli w Centrum Aktywności Lokalnej.

          czytaj całość publikacji "RODZINA PRZY SZACHOWNICY W CAL"

          Dołączone pliki:


          DZIAŁAJ W CAL!

          2015-04-10

          Centrum Aktywności Lokalnej w Gryfinie zaprasza mieszkańców, przedstawicieli instytucji, organizacji, stowarzyszeń i innych podmiotów do współpracy w inicjowaniu lokalnych wydarzeń. Współpraca ma charakter bezpłatny oraz bezprofitowy.
          Odwiedź nas, napisz lub zadzwoń i podziel się swoim pomysłem na aktywizowanie lokalnej społeczności.
          tel. 607 770 443
          email: aleksandra.szymanowicz@ops.gryfino.pl
          Poniżej zamieszczamy harmonogram.

          Dołączone pliki:


          Ogłaszenie o naborze na świadczenie usług terapeutycznych w zakresie uzależnienia od alkoholu

          2015-03-20

          Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie ogłasza nabór
          na świadczenie usług terapeutycznych w zakresie uzależnienia od alkoholu

          czytaj całość publikacji "Ogłaszenie o naborze na świadczenie usług terapeutycznych w zakresie uzależnienia od alkoholu"

          Dołączone pliki:


          Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2015

          2015-03-20

          http://www.bip.gryfino.pl/UMGryfinoFiles/file/uchwala_V_03015-zal.pdf


          Informacja

          2015-03-18

          Informujemy, że w harmonogramie na miesiąc marzec 2015 nastąpiła pomyłka dotycząca nazwiska - grupę teatralną prowadzi Pani Cerafin.


          Wolontariusze - relacja z warsztatów

          2015-03-16

          Relacja z warsztatów pn. WOLONTARIAT EUROPEJSKI
          W dniu 09 marca 2015 r. w Centrum Aktywności Lokalnej w Gryfinie przy ul. Sprzymierzonych 8 dwudziestu sześciu uczestników warsztatów pn. WOLONTARIAT EUROPEJSKI poznało wiedzę z zakresu m.in. korzyści płynących z bycia wolontariuszem w krajach UE. Dowiedzieli się w jaki sposób można wyjechać za granicę, aby odbyć projekt i jak pogodzić pracę, naukę z pomaganiem innym.
          Warsztaty prowadziło Regionalne Centrum Wolontariatu ze Szczecina z wolontariuszkami biorącymi udział w Programie Wolontariatu Europejskiego.
          Wolontariat Europejski daje młodym ludziom zamieszkującym Europę (nie tylko kraje Unii Europejskiej), szansę, by jako wolontariusz, wyjechać na okres kilku miesięcy do innego kraju i pracować przy różnych inicjatywach istotnych dla danej społeczności lokalnej.
          Spotkanie przebiegło w bardzo miłej atmosferze. Dwie wolontariuszki z Europy z zamiłowaniem do wolontariatu opowiadały o tym, że dla nich wolontariat jest sposobem na życie. Swoją pasją do wolontariatu europejskiego zainteresowały sporą grupę osób.
          Serdecznie dziękujmy wszystkim uczestnikom za aktywny udział. Warsztaty wywołały wiele emocji, uśmiechu oraz zaangażowania, dlatego serdecznie dziękujemy:
           Katarzynie Michalak z Regionalnego Centrum Wolontariatu przy Stowarzyszeniu POLITES w Szczecinie.
           Wolontariuszkom europejskim ze Stowarzyszenia POLITES: Carolinie de Albuquerque z Portugalii i Lucile Seguen z Francji.
           Lidii Mielniczuk opiekunowi grupy z ZSO w Gryfinie
           Barbarze Siwek opiekunowi grupy z ZSP nr 2 w Gryfinie
           Wolontariuszom Lokalnego Centrum Wolontariatu przy Ośrodku Pomocy Społecznej w Gryfinie
           Uczniom ZSP nr 2 i ZSO w Gryfinie.

          Dołączona galeria:

          nazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlana

          pelna galeriaZobacz pełną galerię (11 fot.)...

          Dołączone pliki:


          OGŁOSZENIE O NABORZE NA ŚWIADCZENIE USŁUG TERAPEUTY RODZINNEGO

          2015-03-12

          Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie ogłasza nabór na świadczenie usług terapeuty rodzinnego do prowadzenia terapii w środowisku rodzinnym.

          czytaj całość publikacji "OGŁOSZENIE O NABORZE NA ŚWIADCZENIE USŁUG TERAPEUTY RODZINNEGO"

          Dołączone pliki:


          OGŁOSZENIE O NABORZE NA ŚWIADCZENIE USŁUG PEDAGOGA RODZINY

          2015-03-12

          Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie ogłasza nabór na świadczenie usług
          pedagoga rodziny.

          czytaj całość publikacji "OGŁOSZENIE O NABORZE NA ŚWIADCZENIE USŁUG PEDAGOGA RODZINY"

          Dołączone pliki:


          Centrum Aktywności Lokalnej

          2015-03-05

          Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie poniżej zamieszcza harmonogram zajęć na miesiąc marzec oraz ważną informację dla wszytskich zainteresownych działalnością Centrum Aktywności Lokalnej.

          Dołączone pliki:


          ZARZĄDZENIE NR 0050.79.2014 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 02 lipca 2014r.

          2015-02-20

          W sprawie powierzenia realizacji rządowego programu dla rodzin wielodzietnych Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Gryfinie

          czytaj całość publikacji "ZARZĄDZENIE NR 0050.79.2014 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 02 lipca 2014r."

          Dołączone pliki:


          OGÓLNOPOLSKA KARTA DUŻEJ RODZINY

          2015-02-20

          Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie informuje, że od miesiąca lipca 2014r. - na mocy Uchwały Nr 85 Rady Ministrów z dnia 27 maja 2014 r. w sprawie ustanowienia rządowego programu dla rodzin wielodzietnych (M.P. poz. 430) oraz rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 maja 2014 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu dla rodzin wielodzietnych (Dz. U. poz.755 ze zm.) - przyjmuje wnioski o wydanie Karty Dużej Rodziny.

          czytaj całość publikacji "OGÓLNOPOLSKA KARTA DUŻEJ RODZINY"

          Dołączone pliki:


          Warsztaty

          2015-02-20

          Warsztaty

          Dołączona galeria:

          nazwawyswietlana

           Zajęcia

           2015-02-20

           zajęcia

           Dołączone pliki:


           Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie ogłasza

           2015-02-10

           nabór na świadczenie usług prawnych na rzecz osób fizycznych

           czytaj całość publikacji "Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie ogłasza "

           Dołączone pliki:


           TYGODNIOWY HARMONOGRAM ZAJĘĆ W CENTRUM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ

           2015-02-10

           nazwa zajęcia godzina osoba prowadząca

           czytaj całość publikacji "TYGODNIOWY HARMONOGRAM ZAJĘĆ W CENTRUM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ "

           Dołączone pliki:


           Zarządzenie Nr. 0050.5.2015 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 19 stycznia 2015r

           2015-01-29

           w sprawie realizacji zadań wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie

           czytaj całość publikacji "Zarządzenie Nr. 0050.5.2015 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 19 stycznia 2015r "

           Dołączone pliki:


           Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie ogłasza nabór na świadczenie usług prawnych na rzecz osób fizycznych

           2015-01-21

           I. Zamawiający:
           Ośrodek Pomocy Społecznej
           ul. Łużycka 12
           74-100 Gryfino

           czytaj całość publikacji "Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie ogłasza nabór na świadczenie usług prawnych na rzecz osób fizycznych"

           Dołączone pliki:


           Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie ogłasza nabór na świadczenie usług mediatora

           2015-01-14

           Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie ogłasza nabór na świadczenie usług mediatora

           czytaj całość publikacji "Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie ogłasza nabór na świadczenie usług mediatora"

           Dołączone pliki:


           Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie ogłasza nabór

           2014-12-24

           Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie ogłasza nabór
           na świadczenie usług psychiatrycznych dla osób uzależnionych od alkoholu

           czytaj całość publikacji "Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie ogłasza nabór "

           Dołączone pliki:


           Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie ogłasza nabór

           2014-12-24

           Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie ogłasza nabór
           na świadczenie usług terapeutycznych w zakresie współuzależnienia od alkoholu

           czytaj całość publikacji "Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie ogłasza nabór "

           Dołączone pliki:


           Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie unieważnia nabór

           2014-12-24

           Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie unieważnia nabór na świadczenie usług terapeutycznych w zakresie współuzależnienia od alkoholu, który został ogłoszony w dniu 17.12.2014 r. Przyczyną unieważnienia naboru na w/w stanowisko jest omyłka w ogłoszeniu o naborze.


           OGŁOSZENIE O NABORZE NA ŚWIADCZENIE USŁUG ASYSTENTA RODZINY

           2014-12-18

           OGŁOSZENIE O NABORZE NA ŚWIADCZENIE USŁUG ASYSTENTA RODZINY

           czytaj całość publikacji "OGŁOSZENIE O NABORZE NA ŚWIADCZENIE USŁUG ASYSTENTA RODZINY"

           Dołączone pliki:


           Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie ogłasza nabór na świadczenie usług specjalisty terapii uzależnień

           2014-12-17

           Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie ogłasza nabór na świadczenie usług
           specjalisty terapii uzależnień

           czytaj całość publikacji "Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie ogłasza nabór na świadczenie usług specjalisty terapii uzależnień"

           Dołączone pliki:


           Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie ogłasza nabór na świadczenie usług terapeuty rodzinnego

           2014-12-17

           Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie ogłasza nabór na świadczenie usług
           terapeuty rodzinnego

           czytaj całość publikacji "Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie ogłasza nabór na świadczenie usług terapeuty rodzinnego"

           Dołączone pliki:


           Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie ogłasza nabór na świadczenie usług specjalisty przeciwdziałania przemocy w rodzinie

           2014-12-17

           Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie ogłasza nabór na świadczenie usług
           specjalisty przeciwdziałania przemocy w rodzinie

           czytaj całość publikacji "Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie ogłasza nabór na świadczenie usług specjalisty przeciwdziałania przemocy w rodzinie"

           Dołączone pliki:


           Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie ogłasza nabór na świadczenie usług mediatora

           2014-12-17

           Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie ogłasza nabór na świadczenie usług
           mediatora

           czytaj całość publikacji "Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie ogłasza nabór na świadczenie usług mediatora"

           Dołączone pliki:


           Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie ogłasza nabór na świadczenie usług terapeutycznych w zakresie współuzależnienia od alkoholu

           2014-12-17

           Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie ogłasza nabór
           na świadczenie usług terapeutycznych w zakresie współuzależnienia od alkoholu

           czytaj całość publikacji "Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie ogłasza nabór na świadczenie usług terapeutycznych w zakresie współuzależnienia od alkoholu"

           Dołączone pliki:


           Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie ogłasza nabór na świadczenie usług terapeutycznych w zakresie uzależnienia od alkoholu

           2014-12-17

           Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie ogłasza nabór
           na świadczenie usług terapeutycznych w zakresie uzależnienia od alkoholu

           czytaj całość publikacji "Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie ogłasza nabór na świadczenie usług terapeutycznych w zakresie uzależnienia od alkoholu"

           Dołączone pliki:


           Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie ogłasza nabór na świadczenie usług terapeutycznych w zakresie uzależnienia od alkoholu prowadzonych w Domu Pomocy Społecznej w Dębcach

           2014-12-17

           Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie ogłasza nabór
           na świadczenie usług terapeutycznych w zakresie uzależnienia od alkoholu
           prowadzonych w Domu Pomocy Społecznej w Dębcach

           czytaj całość publikacji "Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie ogłasza nabór na świadczenie usług terapeutycznych w zakresie uzależnienia od alkoholu prowadzonych w Domu Pomocy Społecznej w Dębcach"

           Dołączone pliki:


           Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie ogłasza nabór na świadczenie usług terapeutycznych w zakresie pomocy psychologicznej i psychoterapii dla osób z syndromem Dorosłych Dzieci Alkoholików

           2014-12-17

           Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie ogłasza nabór
           na świadczenie usług terapeutycznych w zakresie
           pomocy psychologicznej i psychoterapii dla osób z syndromem Dorosłych Dzieci Alkoholików

           czytaj całość publikacji "Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie ogłasza nabór na świadczenie usług terapeutycznych w zakresie pomocy psychologicznej i psychoterapii dla osób z syndromem Dorosłych Dzieci Alkoholików"

           Dołączone pliki:


           Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie ogłasza nabór na świadczenie usług psychologicznych na rzecz osób fizycznych

           2014-12-17

           Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie ogłasza
           nabór na świadczenie usług psychologicznych na rzecz osób fizycznych

           czytaj całość publikacji "Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie ogłasza nabór na świadczenie usług psychologicznych na rzecz osób fizycznych"

           Dołączone pliki:


           Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie ogłasza nabór na świadczenie usług prawnych na rzecz osób fizycznych

           2014-12-17

           Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie ogłasza nabór na świadczenie usług prawnych na rzecz osób fizycznych.

           czytaj całość publikacji "Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie ogłasza nabór na świadczenie usług prawnych na rzecz osób fizycznych"

           Dołączone pliki:


           ZAPROSZENIE NA SPEKTAKL TEATRU BOMBA BOMBA

           2014-12-16

           Teatr Bomba Bomba działający przy Ośrodku Pomocy Społecznej w Gryfinie serdecznie zaprasza na przedstawienie pt: „Tajemnicza walizka. Nie ma się czego bać!”.
           Spektakl grany będzie 19 grudnia o godzinie 12.00 w sali kinowej Gryfińskiego Domu Kultury.Pretekstem do tej prezentacji będzie wizyta w Gryfinie współpracującej z Teatrem Bomba Bomba grupy teatralnej „Bärenherz” ze Schwedt.
           Wstęp na przestawienie wolny
           Serdecznie zapraszamy

           Teatr Bomba Bomba działa od marca 2014 roku, w ramach projektu pn. „Minimalizacja wykluczenia społecznego w Powiecie Gryfińskim” realizowanego przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie. Spektakl obejrzało już około 2 tysięcy widzów w kilku miejscowościach: Nowogardzie, Teatrze Kana i DK Słowianin w Szczecinie, w Suchaniu i kilkakrotnie w Gryfinie.
           Teatr tworzą: reżyser - Violina Janiszewska (art positiv studio) oraz aktorzy: Grzegorz Bryn, Sebastian Lewandowski, Roman Słonina, Aleksandra Stelmaszyk, Piotr Stelmaszyk, Katarzyna Tarczyńska, Ewa Tarczyńska,
           Koordynator projektu: Aleksandra Szymanowicz (OPS w Gryfinie)

           Dołączona galeria:

           nazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlana

            Rozeznanie cenowe na świadczenie pracy asystenta rodziny

            2014-12-05

            . Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie przeprowadza rozeznanie cenowe na świadczenie pracy asystenta rodziny na podstawie umowy o świadczenie usług o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości 30.000 euro na świadczenie usług asystenta rodziny.

            Dołączone pliki:


            Międzynarodowy Dzień Wolontariusza 2014

            2014-12-04

            Z okazji Międzynarodowego Dnia Wolontariusza wszystkim wolontariuszom, a w szczególności tym, którzy pracują w Lokalnym Centrum Wolontariatu przy Ośrodku Pomocy Społecznej w Gryfinie życzymy odnalezienia w pomaganiu innym źródła siły.

            Dołączone pliki:


            Informacja o wynikach naboru

            2014-11-20

            Podinspektor w Sekcji Finansowo - Księgowej

            czytaj całość publikacji "Informacja o wynikach naboru"

            Dołączone pliki:


            Relacja z otwarcia Centrum Aktywności Lokalnej przy Ośrodku Pomocy Społecznej w Gryfinie

            2014-11-17

            W piątek 7 listopada 2014 r. Pani Bożena Górak Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie, Pan Henryk Piłat Burmistrz Miasta i Gminy oraz Pan Mieczysław Sawaryn Przewodniczący Rady Miejskiej uroczyście otworzyli przecinając wstęgę Centrum Aktywności Lokalnej przy Ośrodku Pomocy Społecznej w Gryfinie. Centrum Aktywności Lokalnej powstało przy ulicy Sprzymierzonych 8, w pomieszczeniach po restauracji funkcjonującego przed wielu laty, hotelu „Pod Platanem”.

            Dołączone pliki:


            Zaproszenie do złożenia oferty

            2014-11-17

            Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie zaprasza do złożenia oferty polegającego na organizacji i przeprowadzeniu warsztatów kompetencji życiowych i umiejętności społeczno- zawodowych tj. warsztat umiejętności rodzicielskich /dwudniowy – jeden nocleg/ dla uczestników projektu systemowego „Minimalizacja wykluczenia społecznego w powiecie gryfińskim” finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

            Dołączone pliki:


            Oszacowanie wartości usługi

            2014-11-06

            Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie, zwraca się z prośbą o oszacowanie wartości zamówienia realizacji zadania polegającego na organizacji i przeprowadzeniu wyjazdowych warsztatów umiejętności rodzicielskich w ramach projektu systemowego „Minimalizacja wykluczenia społecznego w powiecie gryfińskim” finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VII, Działanie 7.1. Rozwój i upowszechnianie powszechnej integracji, Poddziałanie 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie powszechnej integracji przez powiatowe centra pomocy społecznej.


            Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie informuje, że dzień 03.11.2014 jest dniem wolnym od pracy ( za dzień 01.11.2014 )

            2014-10-29

            Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie informuje, że dzień 03.11.2014 jest dniem wolnym od pracy ( za dzień 01.11.2014 )


            Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze

            2014-10-29

            Stanowisko pracy: podinspektor w Sekcji Finansowo-Księgowej

            czytaj całość publikacji "Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze"

            Dołączone pliki:


            Teatr Bomba Bomba

            2014-10-21

            Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie realizuje projekt systemowy "Minimalizacja wykluczenia społecznego w powiecie gryfińskim". W roku 2014 do uczestnictwa w projekcie zaprosiliśmy także osoby niepełnosprawne, które objęte są wsparciem w formie warsztatów arteterapeutycznych. Efektem warsztatów jest m.in spektakl pt. "Tajemnicza walizka... nie ma się czego bać!". Nasi aktorzy odwiedzili już kilka ciekawych miejsc, jak również scena gryfińska nie jest im obca...Dla zainteresowanych poniżej zamieszczamy krótką notkę dotyczącą osiągnieć Teatru BOMBA BOMBA, jak również niewielką fotorelację..

            Dołączona galeria:

            nazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlana

            pelna galeriaZobacz pełną galerię (7 fot.)...

            Dołączone pliki:


            Zaproszenie do złożenia oferty

            2014-10-21

            Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie zaprasza do złożenia oferty na organizację i przeprowadzenie warsztatów praktycznych umiejętności „ABC Komputera – warsztat z podstaw obsługi komputera” dla uczestników projektu systemowego „Minimalizacja wykluczenia społecznego w powiecie gryfińskim” finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

            Dołączone pliki:


            Przemoc - gdzie szukać pomocy?

            2014-10-17

            1. 1. Punkt Doradztwa I Konsultacji Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie
            Gryfino ul. Łużycka 12; tel. 404-55-10


            DYŻURY
            Terapeuta uzależnienia od narkotyków pierwszy i trzeci poniedziałek miesiąca od 16.30 – 18.30
            Prawnik wtorek od 16.00- 18.00
            Terapeuta rodzinny środa od 16.30 – 18.30
            Spacjalista ds. przemocy środa od 16.30 – 18.30

            TERAPEUTA UZALEŻNIENIA OD NARKOTYKÓW pierwsza i trzeci poniedziałek miesiąca
            16.30-18.30


            Uprzejmie informujemy, iż dzień 16 października 2014r jest MIĘDZYNARODOWYM DNIEM MEDIACJI.

            2014-10-17

            W ramach Tygodnia Mediacji w dniach 13-18 października 2014r odbywać się będą dyżury mediatorów:
            13 października 2014r. o godzinie 16.00-18.00 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie , ul. Łużycka 91, pok.1
            16 października 2014r. o godzinie 13.00-15.00, Sąd Rejonowy w Gryfinie, ul. Grunwaldzka 2
            17 października 2014r. o godzinie 16.00-18.00, Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie, ul. Łużycka 12, wejście B

            Nie wszystkie sprawy muszą kończyć się w sądzie.
            Spróbuj mediacji!


            Uzyskanie prawa do świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych na okres 2014

            2014-10-17

            W celu uzyskania prawa do świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych na okres 2014/2015
            Sekcja Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych przypomina o złożeniu wniosków.
            Fundusz Alimentacyjny :
            1. Wnioski o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy są przyjmowane od dnia 1 sierpnia 2014r.
            2. W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia z funduszu alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek wraz z dokumentami do dnia 31 sierpnia 2014r., ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc październik następuje do dnia 31 października.
            3. W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek wraz
            z dokumentami w okresie od dnia 1 września do dnia 31 października, ustalenie prawa do świadczeń
            z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc październik następuje do dnia
            30 listopada 2014r.
            Zasiłek Rodzinny z dodatkami oraz Specjalny Zasiłek Opiekuńczy :
            1. Wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczeń rodzinnych na nowy okres zasiłkowy są przyjmowane od dnia 1 września 2014r.
            2. W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z dokumentami do dnia 30 września 2014, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc listopad następuje do dnia 30 listopada 2014.
            3. W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z dokumentami w okresie od dnia 1 października do dnia 30 listopada, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc listopad następuje do dnia 31 grudnia 2014r.

            Dołączone pliki:


            Wynik rekrutacji na stanowisko - Referent w sekcji Administracyjno - Gospodarczej

            2014-10-03

            Dokument w załączniku

            Dołączone pliki:


            Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie zaprasza do złożenia oferty na organizację i przeprowadzenie warsztatów praktycznych umiejętności – Magazynier

            2014-09-22

            Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie zaprasza do złożenia oferty na organizację i przeprowadzenie warsztatów praktycznych umiejętności – Magazynier z obsługą wózków widłowych dla uczestników projektu systemowego „Minimalizacja wykluczenia społecznego w powiecie gryfińskim” finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

            Dołączone pliki:


            ABC Komputera

            2014-09-17

            Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie, zwraca się z prośbą o
            oszacowanie wartości zamówienia na organizację i przeprowadzenie warsztatów
            praktycznych umiejętności „ABC Komputera – warsztat z podstaw obsługi
            komputera” w ramach projektu systemowego „Minimalizacja wykluczenia
            społecznego w powiecie gryfińskim” współfinansowanego ze środków
            Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał
            Ludzki dla uczestników projektu Priorytet VII, Działanie 7.1. Rozwój i
            upowszechnianie powszechnej integracji, Poddziałanie 7.1.2 Rozwój i
            upowszechnianie powszechnej integracji przez powiatowe centra pomocy
            społecznej.

            Dołączone pliki:


            Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze

            2014-09-04

            1. Stanowisko pracy: referent w Sekcji Administracyjno - Gospodarczej

            czytaj całość publikacji "Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze "

            Dołączone pliki:


            Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie zaprasza do złożenia oferty na realizację zadania polegającego na udzieleniu korepetycji dla dzieci

            2014-08-26

            Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie zaprasza do złożenia oferty na
            realizację zadania polegającego na udzieleniu korepetycji dla dzieci
            uczestników projektu systemowego „Minimalizacja wykluczenia społecznego w powiecie gryfińskim” finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

            Dołączone pliki:


            Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie zaprasza do złożenia oferty na organizację warsztatów praktycznych umiejętności – kurs prawa jazdy kat. B

            2014-08-26

            Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie zaprasza do złożenia oferty na organizację warsztatów praktycznych umiejętności – kurs prawa jazdy kat. B dla 7 uczestników projektu pn. ,,Minimalizacja wykluczenia społecznego w powiecie gryfińskim” finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

            Dołączone pliki:


            INFORMACJA NA TEMAT STYPENDIUM I ZASIŁKU SZKOLNEGO O CHARAKTERZE SOCJALNYM

            2014-08-25

            Od dnia 1 września 2014 r. można składać wnioski wraz z odpowiednimi załącznikami o przyznanie stypendium szkolnego o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkujących na terenie Gminy Gryfino na rok szkolny 2014/2015. Wnioski należy składać do dnia 15 września 2014 r. w Ośrodku Pomocy Społecznej w Gryfinie
            ul. Łużycka 12 w następujących godzinach:
            - poniedziałek 800 - 1600,
            - wtorek - piątek 730 - 1530

            czytaj całość publikacji "INFORMACJA NA TEMAT STYPENDIUM I ZASIŁKU SZKOLNEGO O CHARAKTERZE SOCJALNYM"

            Dołączone pliki:


            Oszacowanie wartości zamówienia

            2014-08-11

            Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie, zwraca się z prośbą o oszacowanie wartości zamówienia usługi organizacji i przeprowadzenia warsztatów praktycznych umiejętności - „magazynier z obsługa wózków widłowych” i „brukarz” w ramach projektu systemowego „Minimalizacja wykluczenia społecznego w powiecie gryfińskim” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki dla uczestników projektu Priorytet VII, Działanie 7.1. Rozwój i upowszechnianie powszechnej integracji, Poddziałanie 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie powszechnej integracji przez powiatowe centra pomocy społecznej.

            Dołączone pliki:


            Dostarczenie cateringu oraz obsługę spotkania integracyjnego dla uczestników projektu systemowego „Minimalizacja wykluczenia społecznego w powiecie gryfińskim

            2014-08-11

            Dostarczenie cateringu oraz obsługę spotkania integracyjnego dla uczestników projektu systemowego „Minimalizacja wykluczenia społecznego w powiecie gryfińskim” finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

            Dołączone pliki:


            Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania części parteru budynku mieszkalnego wileorodzinnego na świetlicę.

            2014-08-06

            Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania części parteru budynku mieszkalnego wielorodzinnego na świetlicę przy OPS w Gryfinie położonego przy ul. Sprzymierzonych 8 w Gryfinie.

            Dołączone pliki:


            Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej

            2014-07-31

            Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania części parteru budynku mieszkalnego wielorodzinnego na świetlicę przy OPS w Gryfinie położonego przy ul. Sprzymierzonych 8 w Gryfinie.

            Dołączone pliki:


            Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie zaprasza do złożenia oferty na dowozy

            2014-07-25

            Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie zaprasza do złożenia oferty na dowozy w okresie od sierpnia do grudnia 2014 r. uczestników projektu systemnowego „Minimalizacja wykluczenia społecznego w powiecie gryfińskim”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VII, Działanie 7.1. Rozwój i upowszechnianie powszechnej integracji, Poddziałanie 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie powszechnej integracji przez powiatowe centra pomocy społecznej.
            Ofertę należy złożyć do dnia 31.07.2014 r. w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie lub drogą mailową na adres:
            aleksandra.szymanowicz@ops.gryfino.pl

            Dołączone pliki:


            „Minimalizacja wykluczenia społecznego w powiecie gryfińskim”

            2014-07-17

            Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie, zwraca się z prośbą o oszacowanie
            wartości zamówienia realizacji zadania polegającego na świadczeniu pracy w
            charakterze korepetytora w ramach projektu systemowego „Minimalizacja
            wykluczenia społecznego w powiecie gryfińskim” finansowanego ze środków
            Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał
            Ludzki Priorytet VII, Działanie 7.1. Rozwój i upowszechnianie powszechnej
            integracji, Poddziałanie 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie powszechnej
            integracji przez powiatowe centra pomocy społecznej

            Dołączone pliki:


            Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie, zwraca się z prośbą o oszacowanie wartości zamówienia realizacjizadania polegającego na świadczeniu pracy w charakterze animatora lokalnego

            2014-07-10

            Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie, zwraca się z prośbą o oszacowanie wartości zamówienia realizacji zadania polegającego na świadczeniu pracy w charakterze animatora lokalnego w ramach projektu systemowego „Minimalizacja wykluczenia społecznego w powiecie gryfińskim” finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VII, Działanie 7.1. Rozwój i upowszechnianie powszechnej integracji, Poddziałanie 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie powszechnej integracji przez powiatowe centra pomocy społecznej.

            Dołączone pliki:


            Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania części parteru budynku mieszkalnego wielorodzinnego na świetlicę przy OPS w Gryfinie położonego przy ul. Sprzymierzonych 8 w Gryfinie.

            2014-07-09

            Numer ogłoszenia: 148687 - 2014; data zamieszczenia: 09.07.2014
            OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

            czytaj całość publikacji "Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania części parteru budynku mieszkalnego wielorodzinnego na świetlicę przy OPS w Gryfinie położonego przy ul. Sprzymierzonych 8 w Gryfinie."

            Dołączone pliki:


            OGÓLNOPOLSKA KARTA DUŻEJ RODZINY

            2014-07-04

            Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie informuje, że od miesiąca lipca 2014r. - na mocy Uchwały Nr 85 Rady Ministrów z dnia 27 maja 2014 r. w sprawie ustanowienia rządowego programu dla rodzin wielodzietnych (M.P. poz. 430) oraz rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 maja 2014 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu dla rodzin wielodzietnych (Dz. U. poz.755 ze zm.) - przyjmuje wnioski o wydanie Karty Dużej Rodziny.

            czytaj całość publikacji "OGÓLNOPOLSKA KARTA DUŻEJ RODZINY"

            Dołączone pliki:


            OGÓLNOPOLSKA KARTA DUŻEJ RODZINY

            2014-07-02

            Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie informuje, że od miesiąca lipca 2014r. - na mocy Uchwały Nr 85 Rady Ministrów z dnia 27 maja 2014 r. w sprawie ustanowienia rządowego programu dla rodzin wielodzietnych (M.P. poz. 430) oraz rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 maja 2014 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu dla rodzin wielodzietnych (Dz. U. poz.755 ze zm.) - przyjmuje wnioski o wydanie Karty Dużej Rodziny.

            czytaj całość publikacji "OGÓLNOPOLSKA KARTA DUŻEJ RODZINY"

            Dołączone pliki:


            Zapraszamy do złożenia oferty na realizację zadania polegającego na świadczeniu pracy w charakterze specjalisty do spraw osób niepełnosprawnych intelektualnie

            2014-07-02

            Ośrodek Pomocy społecznej w Gryfinie zaprasza do złożenia oferty na realizację zadania polegającego na świadczeniu pracy w charakterze specjalisty do spraw osób niepełnosprawnych intelektualnie dla 7 uczestników projektu z gminy Gryfino w ramach projektu systemowego „Minimalizacja wykluczenia społecznego w powiecie gryfińskim” finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

            Dołączone pliki:


            ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

            2014-07-01

            Ośrodek Pomocy społecznej w Gryfinie zaprasza do złożenia oferty na

            czytaj całość publikacji "ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY"

            Dołączone pliki:


            Nabór na świadczenie usług terapeuty rodzinnego

            2014-07-01

            Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie ogłasza nabór na świadczenie usług terapeuty rodzinnego

            Dołączone pliki:


            Nabór na świadczenie usług pedagoga rodziny

            2014-07-01

            Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie ogłasza nabór na świadczenie usług pedagoga rodziny

            Dołączone pliki:


            Zamawiający Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie zaprasza do złożenia oferty na realizację organizacjizajęć rehabilitacyjnych

            2014-06-24

            Zamawiający Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie zaprasza do złożenia oferty na realizację organizacjizajęć rehabilitacyjnych dla 3 uczestników projektu „Minimalizacja wykluczenia społecznego w powiecie gryfińskim” finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

            Dołączone pliki:


            Zamawiający Ośrodek Pomocy społecznej w Gryfinie zaprasza do złożenia oferty na realizację usług psychologicznych

            2014-06-24

            Zamawiający Ośrodek Pomocy społecznej w Gryfinie zaprasza do złożenia oferty na realizację usług psychologicznych dla uczestników projektu systemowego „Minimalizacja wykluczenia społecznego w powiecie gryfińskim” finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

            Dołączone pliki:


            Teatr Bomba Bomba

            2014-06-23

            zaprasza na spektakl "Tajemnicza walizka...Nie ma się czego bać!"

            Dołączona galeria:

            nazwawyswietlana

            Dołączone pliki:


            Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie zaprasza do złożenia oferty na realizację warsztatów kompetencji życiowych i umiejętności społeczno-zawodowych

            2014-06-13

            Zamawiający Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie zaprasza do złożenia oferty na realizację warsztatów kompetencji życiowych i umiejętności społeczno-zawodowych – WARSZTATY ARTETERAPEUTYCZNE dla uczestników projektu systemowego „Minimalizacja wykluczenia społecznego w powiecie gryfińskim” finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

            Dołączone pliki:


            Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie, zwraca się z prośbą o oszacowanie wartości zamówienia realizacji zadania polegającego na organizacji zajęć rehabilitacyjnych

            2014-06-10

            Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie, zwraca się z prośbą o oszacowanie wartości zamówienia realizacji zadania polegającego na organizacji zajęć rehabilitacyjnych dla 3 uczestników projektu z gminy Gryfino w ramach projektu systemowego „Minimalizacja wykluczenia społecznego w powiecie gryfińskim” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki finansowanego Priorytet VII, Działanie 7.1. Rozwój i upowszechnianie powszechnej integracji, Poddziałanie 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie powszechnej integracji przez powiatowe centra pomocy społecznej.

            Dołączone pliki:


            INFORMACJA DOTYCZĄCA ZAPORSZENIA DO ZŁOŻENIA OFERTY Z DNIA 28.05.2014 R.

            2014-06-10

            Informujemy, iż w związku z wprowadzeniem nowych zaleceń do wytycznych zmienia się termin złożenia oferty na organizację integracyjnej wycieczki w ramach projektu systemowego "Minimalizacja wykluczenia społecznego w powiecie gryfińskim". Ofertę należy złożyć w terminie nieprzekraczającym
            24.06.2014 r. Ponadto informujemy, że ulega zmianie termin organizacji wycieczki tj. najbardziej pożądany termin to lipiec- sierpień 2014 r.
            Pozostałe wymagania nie ulegają zmianie.


            Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie, zwraca się z prośbą o oszacowanie wartości zamówienia realizacji zadania polegającego na świadczeniu pracy w charakterze specjalisty do spraw osób niepełnosprawn

            2014-06-06

            Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie, zwraca się z prośbą o oszacowanie wartości zamówienia realizacji zadania polegającego na świadczeniu pracy w charakterze specjalisty do spraw osób niepełnosprawnych intelektualnie dla
            7 uczestników projektu z gminy Gryfino w ramach projektu systemowego „Minimalizacja wykluczenia społecznego w powiecie gryfińskim”
            współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w ramach projektu systemowego „Minimalizacja wykluczenia społecznego w powiecie gryfińskim” finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VII, Działanie 7.1. Rozwój i upowszechnianie powszechnej integracji, Poddziałanie
            7.1.2 Rozwój i upowszechnianie powszechnej integracji przez powiatowe centra pomocy społecznej.

            Dołączone pliki:


            Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie, zwraca się z prośbą o oszacowanie wartości zamówienia usługi organizacji i przeprowadzenia warsztatów

            2014-06-06

            Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie, zwraca się z prośbą o oszacowanie wartości zamówienia usługi organizacji i przeprowadzenia warsztatów złożonych z dwóch modułów tj. warsztatów z doradcą zawodowym oraz warsztatów z autoprezentacji, savior – vivre, wizażu i stylizacji w ramach projektu systemowego „Minimalizacja wykluczenia społecznego w powiecie gryfińskim” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki dla uczestników projektu Priorytet VII, Działanie 7.1. Rozwój i upowszechnianie powszechnej integracji, Poddziałanie 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie powszechnej integracji przez powiatowe centra pomocy społecznej.

            Dołączone pliki:


            Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie ogłasza nabór na świadczenie usług trenera podwórkowego.

            2014-06-04

            Propagowanie i organizowanie działań na rzecz środowiskowych form spędzania czasu wolnego dzieci.

            czytaj całość publikacji "Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie ogłasza nabór na świadczenie usług trenera podwórkowego."

            Dołączone pliki:


            Oszacowanie wartości zamówienia

            2014-06-03

            Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie, zwraca się z prośbą o oszacowanie wartości zamówienia usługi „terapia psychologiczna” w ramach projektu systemowego „Minimalizacja wykluczenia społecznego w powiecie gryfińskim” finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VII, Działanie 7.1.
            Rozwój i upowszechnianie powszechnej integracji, Poddziałanie 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie powszechnej integracji przez powiatowe centra pomocy społecznej.

            Dołączone pliki:


            Oszacowanie wartości zamówienia usługi organizacji i przeprowadzenia warsztatów arteterapeutycznych

            2014-06-03

            Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie, zwraca się z prośbą o oszacowanie wartości zamówienia usługi organizacji i przeprowadzenia warsztatów arteterapeutycznych w ramach projektu systemowego „Minimalizacja wykluczenia społecznego w powiecie gryfińskim” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki dla 8 uczestników projektu (osób niepełnosprawnych intelektualnie).
            w ramach projektu systemowego „Minimalizacja wykluczenia społecznego w powiecie gryfińskim” finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VII, Działanie 7.1. Rozwój i upowszechnianie powszechnej integracji, Poddziałanie
            7.1.2 Rozwój i upowszechnianie powszechnej integracji przez powiatowe centra pomocy społecznej.

            Dołączone pliki:


            ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

            2014-05-28

            "Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej zaprasza do złożenia oferty na
            organizację integracyjnej wycieczki w ramach projektu systemowego
            "Minimalizacja wykluczenia społecznego w powiecie gryfińskim".
            Postępowanie o zrealizowanie usługi prowadzone będzie w oparciu o art. 4
            pkt. 8 Ustawy Prawo zamówień publicznych – zamówienie nie przekracza 30 000
            euro.

            Dołączone pliki:


            Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie zaprasza do złożenia oferty na zorganizowanie kolonii letnich dla dzieci.

            2014-05-26

            Zorganizowanie 10-14 - dniowej kolonii z programem profilaktyczno-edukacyjnym w zakresie profilaktyki uzależnień i przeciwdziałania przemocy. Program powinien zawierać elementy socjoterapii i być realizowany przez wykwalifikowaną kadrę nauczycielską dla przewidywanej liczby 10-12 dzieci z rodzin dysfunkcyjnych w wieku 8-15 lat z terenu Miasta i Gminy Gryfino.

            Dołączone pliki:


            Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie prowadzi rozeznanie cenowe na świadczenie usług trenera podwórkowego

            2014-05-23

            Szczegóły w załącznikach

            Dołączone pliki:


            Zapewnienie opieki nad dziećmi podczas realizowanych zadań w ramach projektu systemowego „Minimalizacja wykluczenia społecznego w powiecie gryfińskim”

            2014-05-09

            Zapewnienie opieki nad dziećmi podczas realizowanych zadań w ramach
            projektu systemowego „Minimalizacja wykluczenia społecznego w powiecie gryfińskim” finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

            Dołączone pliki:


            ZOSTA Ń WOLONTARIUSZEM

            2014-03-20

            Dla wielu osób podjęcie wyzwania, jakim jest włączenie się w wolontariat to nie lada dylemat. Często na przeszkodzie stoi niewiedza i jak to zazwyczaj bywa lęk przed nieznanym.

            Dołączone pliki:


            Zaniechanie poboru opłaty skarbowej od decyzji ws. przyznania dodatku energetycznego

            2014-03-19

            Ministerstwo Finansów informuje, że 23 lutego 2014 r. wchodzi w życie rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 13 lutego 2014 r. w sprawie zaniechania poboru opłaty skarbowej (Dz. U. z 2014 r. poz. 224). Rozporządzenie reguluje kwestię zaniechania poboru opłaty skarbowej od decyzji w sprawie przyznania dodatku energetycznego, wydawanej na wniosek odbiorcy wrażliwego energii elektrycznej, o którym mowa w ustawie - Prawo energetyczne.
            Zaniechanie ma zastosowanie do wszystkich decyzji wydawanych na wnioski złożone od
            1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r.


            ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

            2014-03-12

            Zamawiający Ośrodek Pomocy społecznej w Gryfinie zaprasza do złożenia oferty na

            1. Organizację warsztatów z doradcą zawodowym dla niepełnosprawnych intelektualnie uczestników projektu systemowego ,,Minimalizacja wykluczenia społecznego w powiecie gryfińskim” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

            czytaj całość publikacji "ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY"

            Dołączone pliki:


            ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

            2014-03-06

            Zamawiający Ośrodek Pomocy społecznej w Gryfinie zaprasza do złożenia oferty na
            realizację usług psychologicznych dla uczestników projektu systemowego „Minimalizacja wykluczenia społecznego w powiecie gryfińskim” finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

            czytaj całość publikacji "ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY"

            Dołączone pliki:


            Zmiany w dyżurach Punktu Doradztwa i Konsultacji

            2014-02-24

            1. Punkt Doradztwa i Konsultacji
            Gryfino ul. Łużycka 12 tel. 404-55-10

            Dyżury specjalistów:
            wtorek – 16.00 – 18.00 – porady prawnika

            środa (pierwsza i trzecia każdego miesiąca) od 16.30 - 18.30 - konsultacje dla osób uzależnionych od narkotyków i ich rodzin

            środa (druga i czwarta każdego miesiąca) – 16.30 – 18.30 – konsultacje terapeuty rodzinnego

            czwartek – 16.00 – 18.00 - konsultacje psychologa


            Zapytanie ofertowe na świadczenie usług asystenta rodziny

            2014-02-11

            Zapytanie ofertowe na świadczenie usług asystenta rodziny

            czytaj całość publikacji "Zapytanie ofertowe na świadczenie usług asystenta rodziny"

            Dołączone pliki:


            Unieważnienie naboru na stanowisko asystent rodziny

            2014-02-11

            Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie unieważnia nabór na stanowisko „Asystent rodziny”, który został ogłoszony w dniu 18.12.2013 r. Przyczyną unieważnienia naboru na w/w stanowisko jest błąd w ogłoszeniu o naborze.

            Dołączone pliki:


            Dodatek Energetyczny

            2014-01-02

            Dodatki Mieszkaniowe
            Nowość - dodatek energetyczny

            Informujemy, że od 1 stycznia 2014 r. odbiorcy wrażliwemu energii elektrycznej, czyli osobie pobierającej dodatek mieszkaniowy będzie przysługiwał dodatek energetyczny.

            Dołączone pliki:


            Nabory na stanowiska Terapeuta rodziny i Pedagog

            2013-12-18

            Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie ogłasza nabór na stanowiska: 1. Terapeuta rodzinny. 2. Pedagog.
            do realizacji zadań w ramach ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej
            Forma zatrudnienia: umowa zlecenie

            Okres realizacji: styczeń-grudzień 2014r.

            czytaj całość publikacji "Nabory na stanowiska Terapeuta rodziny i Pedagog"

            Dołączone pliki:


            Nabór na stanowisko „Asystent Rodziny”

            2013-12-18

            Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie Ogłasza nabór na stanowisko „Asystent Rodziny” do realizacji zadań w ramach ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej na okres od stycznia do grudnia 2014r.

            czytaj całość publikacji "Nabór na stanowisko „Asystent Rodziny”"

            Dołączone pliki:


            Rozpoznanie rynku na organizację warsztatów praktycznych umiejętności „Warsztaty rękodzieła”

            2013-11-21

            Rozpoznanie rynku na organizację warsztatów praktycznych umiejętności „Warsztaty rękodzieła” dla uczestników projektu systemowego ,,Minimalizacja wykluczenia społecznego w powiecie gryfińskim” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

            Dołączone pliki:


            Rozpoznanie rynku na organizację warsztatów praktycznych umiejętności „ABC Komputera – warsztat z podstaw obsługi komputera”

            2013-11-20

            Rozpoznanie rynku na organizację warsztatów praktycznych umiejętności „ABC Komputera – warsztat z podstaw obsługi komputera” dla uczestników projektu systemowego ,,Minimalizacja wykluczenia społecznego w powiecie gryfińskim” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

            Dołączone pliki:


            Rozpoznanie rynku na organizację warsztatów kompetencji życiowych i umiejętności społeczno – zawodowych

            2013-11-20

            Rozpoznanie rynku na organizację warsztatów kompetencji życiowych i umiejętności społeczno – zawodowych „Warsztaty integracyjne dla rodzin” dla uczestników projektu systemowego ,,Minimalizacja wykluczenia społecznego w powiecie gryfińskim” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

            Dołączone pliki:


            Zaproszenie na spektakl

            2013-10-18

            Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie zaprasza wszystkich serdecznie na Ta teatr pod tytułem "Tragedomia - czyli tryptyk o katastrofie rodziny" który odbędzie się 18.10.2013 - Piątek o godz. 18:00 - Plac Barnima w Gryfinie

            Dołączona galeria:

            nazwawyswietlana

             Oferta realizacji zadania o nazwie "Tragedomia - czyli tryptyk o katastrofie rodziny"

             2013-10-09

             Stowarzyszenie Sztuka Kultury z siedzibą w Gryfinie oferuje Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Gryfinie realizację zadania o nazwie "Tragedomia - czyli tryptyk o katastrofie rodziny"

             czytaj całość publikacji "Oferta realizacji zadania o nazwie "Tragedomia - czyli tryptyk o katastrofie rodziny""

             Dołączone pliki:


             Rozpoznanie rynku na organizację warsztatów kompetencji życiowych i umiejętności społeczno – zawodowych

             2013-09-12

             Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie zaprasza do złożenia oferty w celu rozeznania rynku na organizację warsztatów kompetencji życiowych i umiejętności społeczno – zawodowych „Warsztat z autoprezentacji, savior – vivre, wizażu i stylizacji”, dla 28 uczestników (19 kobiet i 9 mężczyzn) projektu pn. ,,Minimalizacja wykluczenia społecznego w powiecie gryfińskim”.

             Dołączone pliki:


             Poszukujemy kandydatów do udzielania korepetycji

             2013-09-09

             Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie w związku z realizacją projektu: ,,Minimalizacja wykluczenia społecznego w powiecie gryfińskim” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VII: Promocja integracji społecznej Działanie: 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji Poddziałanie: 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy społecznej

             poszukuje kandydatów do udzielenia korepetycji

             Forma zatrudnienia: umowa zlecenia
             Okres realizacji: wrzesień-grudzień 2013 r.

             Dołączone pliki:


             List Referencyjny

             2013-09-02

             Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej

             Dołączone pliki:


             Pomoc dla pogorzelców

             2013-07-11

             Szanowni Państwo

             czytaj całość publikacji "Pomoc dla pogorzelców"


             Rozpoznanie rynku na organizację zajęć rehabilitacyjnych

             2013-07-11

             Rozpoznanie rynku na organizację zajęć rehabilitacyjnych dla 2 uczestników projektu systemowego ,,Minimalizacja wykluczenia społecznego w powiecie gryfińskim” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

             czytaj całość publikacji "Rozpoznanie rynku na organizację zajęć rehabilitacyjnych"

             Dołączone pliki:


             Rozpoznanie rynku na organizację warsztatów z doradcą zawodowym dla uczestników projektu systemowego ,,Minimalizacja wykluczenia społecznego w powiecie gryfińskim” współfinansowanego ze środków Europe

             2013-07-04

             Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie zaprasza do złożenia oferty w celu rozeznania rynku na organizację warsztatów z doradcą zawodowym, dla co najmniej 19 uczestników (12 kobiet i 7 mężczyzn) projektu pn. ,,Minimalizacja wykluczenia społecznego w powiecie gryfińskim”.

             Dołączone pliki:


             Dnia 09.05.2013 r. przy Gryfińskim Dom Kultury odbyło się pierwsze wspólne działanie w ramach projektu systemowego ,,Minimalizacja wykluczenia społecznego w powiecie gryfińskim”

             2013-06-07

             link do strony www.efs.gov.pl

             Dnia 09.05.2013 r. przy Gryfińskim Dom Kultury odbyło się pierwsze wspólne działanie w ramach projektu systemowego ,,Minimalizacja wykluczenia społecznego w powiecie gryfińskim”

             czytaj całość publikacji "Dnia 09.05.2013 r. przy Gryfińskim Dom Kultury odbyło się pierwsze wspólne działanie w ramach projektu systemowego ,,Minimalizacja wykluczenia społecznego w powiecie gryfińskim” "

             Dołączona galeria:

             nazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlana

             pelna galeriaZobacz pełną galerię (9 fot.)...


              Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie ogłasza nabór na stanowisko: Asystent Rodziny

              2013-04-25

              Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie ogłasza nabór na stanowisko:
              Asystent Rodziny
              szczegółowe informacje znajdują się w menu główne/ nabory na stanowiska


              Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie ogłasza nabór na stanowisko korepetytor

              2013-04-24

              Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie poszukuje kandydata do udzielenia korepetycji, w związku
              z realizowaniem zadań w ramach ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.
              Forma zatrudnienia: umowa zlecenie

              Okres realizacji: maj-czerwiec 2013r
              Miejsce świadczenia usługi: miejsce zamieszkania ucznia - teren gminy Gryfino.
              szczegółowe informacje znajdują się w menu główne/nabory na stanowiska


              Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie ogłasza nabór na stanowiska: Terapeuta rodzinny i Pedagog

              2013-04-24

              Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie ogłasza nabór na stanowiska:
              1. Terapeuta rodzinny.
              2. Pedagog.
              do realizacji zadań w ramach ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej
              Forma zatrudnienia: umowa zlecenie

              Okres realizacji: maj – wrzesień 2013r
              Szczegółowe informacje znajdują się w dziale menu główne/ nabory na stanowiska


              Wsparcie osób z wybranymi Zespołami Uwarunkowanymi Genetycznie

              2013-04-11

              Projekt ma na celu aktywizację na rynku pracy osób ze schorzeniami genetycznymi powodującymi dysfunkcje wzroku.

              Dołączona galeria:

              nazwawyswietlana

              Dołączone pliki:


              Zmiany od 1 stycznia 2013 - prawo do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka

              2013-02-27

              Ośrodek Pomocy Społecznej informuje, że od 1 stycznia 2013 r. prawo do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka (tzw. becikowego), będzie uzależnione od kryterium dochodowego, które będzie wynosić 1922 zł miesięcznie w przeliczeniu na osobę w rodzinie. Powyższe zmiany wynikają z ustawy z dnia 12 października 2012 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych, która w dniu 15 listopada 2012 r. została opublikowana w Dzienniku Ustaw (poz. 1255).


              ŻYCZENIA

              2012-12-05

              Najserdeczniejsze życzenia Dla Wolontariuszy pracujących przy Ośrodku Pomocy Społecznej w Gryfinie.

              czytaj całość publikacji "ŻYCZENIA"

              Dołączone pliki:


              Komunikat

              2012-06-11

              Komunikat w sprawie przedłużenia do 30 czerwca 2012 r. terminu do złożenia wniosku o przyznanie pomocy na podstawie rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne w okresie od kwietnia do czerwca 2012 r.

              czytaj całość publikacji "Komunikat "

              Dołączone pliki:


              Komunikat

              2012-05-21

              Komunikat w sprawie rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne w okresie od kwietnia do czerwca 2012 r.

              Rada Ministrów 9 maja 2012 r. przyjęła uchwałę w sprawie ustanowienia rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne oraz rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne (Dz. U. z dnia 18 maja 2012 r., poz. 551).

              czytaj całość publikacji "Komunikat"

              Dołączone pliki:


              Rajd Pieszy Wolontariuszy

              2012-05-14

              Wolontariusze pracujący przy Ośrodku Pomocy Społecznej mają ogromną przyjemność zaprosić wolontariuszy z naszego miasta i okolic na imprezę – RAJD PIESZY WOLONTARIUSZY, który odbędzie się 16 czerwca br.

              czytaj całość publikacji "Rajd Pieszy Wolontariuszy"


              Certyfikat Centrum Lokalnej Aktywności (CAL)

              2012-01-31

              W Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej na spotkaniu podsumowującym cykl edukacyjny 31 stycznia 2012 r. Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie otrzymał Certyfikat Centrum Aktywności Lokalnej jako metoda integracji i przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu.

              czytaj całość publikacji "Certyfikat Centrum Lokalnej Aktywności (CAL)"

              Dołączona galeria:

              nazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlana

               APEL - pomoc dla bezdomnych

               2011-12-15

               Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie apeluje do mieszkańców Gryfina o aktywne włączenie się w niesienie pomocy osobom bezdomnym narażonym na niebezpieczeństwo w czasie zimy.

               Są to przede wszystkim osoby pozbawione dachu nad głową i ciepłego posiłku. Wyrażamy nadzieję, iż los tych ludzi nie jest obojętny mieszkańcom naszego miasta, dlatego prosimy o sygnalizowanie występowania zagrożeń życia i zdrowia pod numerem telefonu:

               91 416 25 27 / 91 416 25 08

               Lub osobiście w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie ul. Łużycka 12 w godzinach od 7.30 do 15.30.

               Dołączone pliki:


               Konferencja podsumowująca realizację projektu „Profesjonalne kadry - lepsze jutro” w roku 2011

               2011-12-11

               Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej po raz trzeci pragnie uhonorować jednostki pomocy i integracji Społecznej, które najaktywniej uczestniczyły w proponowanych formach wsparcia realizowanych w ramach projektu systemowego pn.: Profesjonalne kadry - lepsze jutro.

               czytaj całość publikacji " Konferencja podsumowująca realizację projektu „Profesjonalne kadry - lepsze jutro” w roku 2011"


               Podziękowanie dla Wolontariuszy.

               2011-12-05

               „Dopiero wtedy osiąga się wielkość i wtedy się ona ujawnia, gdy człowiek umie służyć.”
               Kard. Stefan Wyszyński

               Z okazji Międzynarodowego Dnia Wolontariusza życzymy wszystkim wolontariuszom pracującym przy Ośrodku Pomocy Społecznej w Gryfinie, aby praca na rzecz innych dawała satysfakcję, która w przyszłości zaowocuje nowym doświadczeniem i pozwoli zachować zapał i pozytywną energię w realizacji własnych planów i marzeń.

               Dyrektor i Pracownicy Ośrodka Pomocy Społecznej W Gryfinie
               Gryfino, 5 grudnia 2011 r.

               Dołączone pliki:


               Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie otrzymał tytuł „Organizacja Przyjazna Wolontariuszom”.

               2011-11-12

               Po raz pierwszy w Polsce został zorganizowany konkurs przesz Sieć Centrów Wolontariatu, który pragnie uhonorować certyfikatem „Organizację Przyjazną Wolontariuszom”. Konkurs ma na celu wyróżnienie i promowanie pozytywnych przykładów organizacji i instytucji, które, na co dzień korzystając z wsparcia wolontariuszy, nie tylko przestrzegają obowiązujących norm prawnych, ale we współpracy tej idą o wiele dalej. Tworzą przyjazne środowisko pracy dla wolontariuszy, dbają o ich rozwój, właściwą organizację i koordynację pracy, wspierają w codziennych aktywnościach.

               czytaj całość publikacji "Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie otrzymał tytuł „Organizacja Przyjazna Wolontariuszom”."


               Obchody XX-lecia OPS

               2010-09-25

               W piątek 24 września 2010 r. o godz. 1200 w gryfińskim Gimnazjum im. Olimpijczyków Polskich w Gryfinie przy ulicy J. Iwaszkiewicza 70, odbyła się uroczystość zorganizowana przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie z okazji jubileuszu 20 - lecia Ośrodków Pomocy Społecznej.

               czytaj całość publikacji "Obchody XX-lecia OPS"

               Dołączona galeria:

               nazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlana

               pelna galeriaZobacz pełną galerię (16 fot.)...


                Pomoc dla Bogatyni.

                2010-08-31

                Pracownicy Ośrodków Pomocy Społecznej naszego Powiatu zorganizowali zbiórkę koleżeńską dla powodzian z Bogatyni.
                W akcji tej udział wzięli również mieszkańcy Gmin Powiatu Gryfińskiego, oraz Stowarzyszenie Abstynenta „Feniks” z Gryfina.

                Na wyróżnienie zasługują szczególnie Gminy Moryń, Chojna i Gryfino.

                Dziękujemy darczyńcom!

                Dołączona galeria:

                nazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlana

                pelna galeriaZobacz pełną galerię (12 fot.)...


                 Międzynarodowy Dzień Wolontariusza 5 grudnia 2008 r.

                 2008-12-05

                 „Cóż takiego skłania wolontariusza do poświęcania swego życia dla innych. Przede wszystkim naturalny odruch serca, który przynagla każdego człowieka do pomocy drugiemu bliźniemu(…)”
                 Jan Paweł II

                 Angażujących się na rzecz innych, nazywano kiedyś społecznikami, filantropami, albo bardziej górnolotnie altruistami. Wolontariat ma dzisiaj inną treść, mniej w nim odniesienia do pojęcia społecznikostwa, a bardziej łączy się z wykonywaniem nieodpłatnej pracy dla poprawy społecznej osób lub grup, ale zawsze jest to dar serca.

                 czytaj całość publikacji "Międzynarodowy Dzień Wolontariusza 5 grudnia 2008 r."                 wstecz-aktualneWstecz (powrot do biezacych publikacji z menu "Aktualności")

                 przejdź do góry...

                 Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie. ul. Łużycka 12, 74-100 Gryfino, tel. (91)416-25-27,(91)416-25-08, faks: (91)416-25-27

                 Korzystając z serwisu akceptujesz zasady wykorzystania plików cookies. więcej informacji