Menu główne

link do BIP

Licznik odwiedzin

982714

Aktualności


Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie ogłasza nabór

2020-08-06

na świadczenie usług trenera w mieszkaniu treningowym.

czytaj całość publikacji "Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie ogłasza nabór "

Dołączone pliki:


Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie informuje,

2020-08-06

że poszukuje osób do pracy na stanowisku opiekuna w mieszkaniu chronionym.

czytaj całość publikacji "Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie informuje, "

Dołączone pliki:


INFORMACJA DLA OSÓB POTRZEBUJĄCYCH WSPARCIA.

2020-08-03

Uprzejmie informujemy, że od dnia 04 sierpnia 2020 roku wznawiamy konsultacje specjalistów dla osób potrzebujących wsparcia. Z uwagi na stan epidemii informujemy o zachowaniu wszelkich zasad bezpieczeństwa. Przypominamy również o obowiązku zakrycia ust i nosa. W celu wyznaczenia terminu i godziny konsultacji udzielanych w Ośrodku Pomocy Społecznej prosimy o kontakt telefoniczny
pod numerem: 91 416 25 27 wew. 134, 137, 132. Harmonogram dyżurów znajduje się w załączniku.

Dołączone pliki:


Ogłoszenie o naborze

2020-07-31

Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie ul. Łużycka 12, 74 – 100 Gryfino ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze- podinspektor w Sekcji Organizacyjnej.

czytaj całość publikacji "Ogłoszenie o naborze"

Dołączone pliki:


INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

2020-07-31

na stanowisko Podinspektora w Sekcji Finansowo-Księgowej

Dołączone pliki:


Zapytanie ofertowe dotyczące realizacji warsztatów kompetencji i umiejętności społeczno-zawodowych

2020-07-29

I. ZAMAWIAJĄCY

Gmina Gryfino – Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie, ul. Łużycka 12, 74-100 Gryfino.

II.PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie, realizujący projekt pn. „Aktywniej do celu!” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, Oś Priorytetowa VII, Działanie 7.1, poszukuje 1 osoby na stanowisko: doradcy zawodowego.
Przedmiotem zamówienia jest zapewnienie usług doradcy zawodowego dla uczestników projektu, który przeprowadzi warsztaty kompetencji i umiejętności społeczno-zawodowych dla maksymalnie 30 uczestników projektu w planowanym okresie: wrzesień 2020r. do maj 2022r. Każda grupa po 15 osób w cyklu dziesięciomiesięcznym.

czytaj całość publikacji "Zapytanie ofertowe dotyczące realizacji warsztatów kompetencji i umiejętności społeczno-zawodowych "

Dołączone pliki:


Zapytanie ofertowe dotyczące świadczenia usług psychologicznych

2020-07-29

I. ZAMAWIAJĄCY

Gmina Gryfino – Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie, ul. Łużycka 12, 74-100 Gryfino.

II.PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie, realizujący projekt pn. „Aktywniej do celu!” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, Oś Priorytetowa VII, Działanie 7.1, poszukuje 1 osoby na stanowisko: psychologa.
Przedmiotem zamówienia jest zapewnienie usług psychologa dla uczestników projektu, który przeprowadzi poradnictwo psychologiczne dla maksymalnie 30 uczestników projektu w planowanym okresie: wrzesień 2020r. do maj 2022r. Każda grupa po 15 osób w cyklu dziesięciomiesięcznym.

czytaj całość publikacji "Zapytanie ofertowe dotyczące świadczenia usług psychologicznych "

Dołączone pliki:


Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie ul. Łużycka 12, 74 – 100 Gryfino ogłasza nabór

2020-07-28

na wolne stanowisko pracownika socjalnego.

czytaj całość publikacji "Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie ul. Łużycka 12, 74 – 100 Gryfino ogłasza nabór"

Dołączone pliki:


Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie rozpoczął rekrutację do projektu pn. "Aktywniej do celu!".

2020-07-27

Głównym celem projektu jest aktywizacja społeczno-zawodowa, zwiększająca szanse na zatrudnienie osób pozostających bez pracy, a także podnosząca poziom ich aktywności społecznej.

W ramach naszego projektu osoby zamieszkałe na terenie Gminy Gryfino mogą wziąć udział w ścieżce reintegracji społecznej, stworzonej zgodnie z ich potrzebami z pomocą doradcy zawodowego oraz psychologa. Aby osiągnąć ten cel zaplanowano następujące działania:
- aktywna integracja, w ramach której, odbędzie się cykl spotkań i zajęć z doradcą zawodowym oraz psychologiem oraz pakiet kursów zawodowych z uwzględnieniem lokalnego rynku pracy,
- działania środowiskowe, w ramach których uczestnicy projektu wraz z rodzinami mogą skorzystać z szeregu atrakcji takich jak: wyjazdy integracyjne, zabawy dla dzieci, pikniki rodzinne, warsztaty i wiele innych form zabaw o charakterze edukacyjnym, zdrowotnym i społecznym,

Jeśli jesteś mieszkańcem naszej Gminy, chcesz zmienić coś w swoim dotychczasowym życiu, poprzez podniesienie kompetencji społeczno-zawodowych, nabycie kwalifikacji zawodowych, zapraszamy do zgłaszania się do tutejszego Ośrodka .

Wszystkie osoby chętne do udziału w projekcie mogą zgłaszać się do OPS w Gryfinie ul. Łużycka 12 w godz. pracy Ośrodka, wejście C. Szczegółowych informacji udziela koordynator projektu pod numerem 91 416 25 27 wew. 133

Termin rekrutacji do dnia 31.07 2020.

Projekt realizowany w okresie 2 lat, w każdym roku po 15 osób.
Projekt współrealizowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.


Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie ul. Łużycka 12, 74 – 100 Gryfino ogłasza nabór

2020-07-06

na wolne stanowisko urzędnicze- podinspektor w Sekcji Finansowo-Księgowej

czytaj całość publikacji "Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie ul. Łużycka 12, 74 – 100 Gryfino ogłasza nabór"

Dołączone pliki:


INFORMACJA DLA OSÓB POTRZEBUJĄCYCH WSPARCIA

2020-06-30

Uprzejmie informujemy, że w pierwszej połowie miesiąca lipca konsultacje dla osób potrzebujących wsparcia udzielane są telefonicznie. Harmonogram dyżurów znajduje się w załączniku. O konsultacjach odbywających się w drugiej połowie miesiąca poinformujemy odrębnym komunikatem.

Dołączone pliki:


Opieka wytchnieniowa

2020-06-30

Opieka wytchnieniowa

Dołączone pliki:


Sekcja Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Gryfinie informuje,

2020-06-23

iż od dnia 1 lipca 2020r. wnioski o ustalenie prawa do n/w świadczeń można składać wyłącznie drogą elektroniczną.
• Świadczenia „Dobry Start” („ Emp@tia, bankowość elektroniczna, PUE ZUS)
• Świadczenia rodzinne ( Emp@tia )
• Świadczeń z funduszu alimentacyjnego ( Emp@tia )

czytaj całość publikacji "Sekcja Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Gryfinie informuje,"


Ogłoszenie w sprawie gotowości świadczenia usług przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie w mieszkaniu treningowym

2020-06-18

Ogłoszenie w sprawie gotowości świadczenia usług przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie realizujący w okresie 27.12.2016 r. – 31.03.2019 r. projekt pn.: ,,Mieszkanie treningowe – krok do samodzielności”

czytaj całość publikacji "Ogłoszenie w sprawie gotowości świadczenia usług przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie w mieszkaniu treningowym"

Dołączone pliki:


W dniu 12 czerwca 2020 r. Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie będzie nieczynny.

2020-06-10

Zarządzeniem Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie dzień 12 czerwca br. został wyznaczony dniem wolnym za święto przypadające w sobotę tj. 15 sierpnia 2020 r.


Informacja dla osób potrzebujących wsparcia.

2020-06-09

Uprzejmie informujemy, że w miesiącu czerwcu konsultacje dla osób potrzebujących wsparcia udzielane są telefonicznie. Harmonogram dyżurów znajduje się w załączniku.

Dołączona galeria:

nazwawyswietlana

Dołączone pliki:


KOMUNIKAT

2020-06-07

Szanowni Państwo,
w trosce o bezpieczeństwo mieszkańców informujemy, iż od dnia
08 czerwca 2020 r. do odwołania wyłączona zostaje bezpośrednia obsługa klientów Ośrodka.
Zalecaną formą załatwiania wszelkich spraw urzędowych pozostaje kontakt z wykorzystaniem komunikacji:

czytaj całość publikacji "KOMUNIKAT"


KOMUNIKAT DYREKTORA OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W GRYFINIE W SPRAWIE OBSŁUGI INTERESANTÓW W OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W GRYFINIE

2020-06-02

Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie informuje, że od dnia 25 maja 2020 r. przyjmowanie interesantów w Ośrodku Pomocy Społecznej odbywa się w wyznaczonych do tego miejscach, tj.:

czytaj całość publikacji "KOMUNIKAT DYREKTORA OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W GRYFINIE W SPRAWIE OBSŁUGI INTERESANTÓW W OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W GRYFINIE"


WAŻNA INFORMACJA

2020-05-22

Ośrodek Pomocy Społecznej informuje, że od dnia 25.05.2020r. interesanci będą przyjmowani w punktach z zachowaniem szczególnych warunków ostrożności.


Zapytanie ofertowe dotyczące prowadzenia usług psychologicznych w zakresie rozwiązywania problemów emocjonalnych dzieci i młodzieży.

2020-05-15

I. ZAMAWIAJĄCY

Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie, ul. Łużycka 12, 74-100 Gryfino

czytaj całość publikacji "Zapytanie ofertowe dotyczące prowadzenia usług psychologicznych w zakresie rozwiązywania problemów emocjonalnych dzieci i młodzieży. "

Dołączone pliki:


,,Twój Parasol”

2020-04-16

Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie informuje o funkcjonowaniu bezpłatnej aplikacji mobilnej „Twój Parasol”, która jest narzędziem umożliwiającym uzyskanie wsparcia i niezbędnych informacji osobom doświadczającym przemocy w rodzinie.
Pod wskazanym linkiem znajduje się aplikacja do pobrania wraz z instrukcją obsługi:

czytaj całość publikacji ",,Twój Parasol”"

Dołączona galeria:

nazwawyswietlana

  Życzenia wielkanocne

  2020-04-08

  logo


  INFORMACJA O ZAKOŃCZONYM POSTĘPOWANIU BEZ WYBORU OFERTY

  2020-04-07

  Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie informuje o zakończeniu procedury dotyczącej naboru na świadczenie usług terapeutycznych w zakresie uzależnienia od alkoholu prowadzonych w Domu Pomocy Społecznej w Dębcach
  bez wyboru oferty.

  czytaj całość publikacji "INFORMACJA O ZAKOŃCZONYM POSTĘPOWANIU BEZ WYBORU OFERTY"

  Dołączone pliki:


  Komunikat dla osób potrzebujących wsparcia!!!

  2020-04-06

  Uprzejmie informujemy o możliwości skorzystania z konsultacji telefonicznych z Naszymi specjalistami. Z uwagi na zawieszenie mitingów przez Gryfińskie Stowarzyszenie Abstynenta ,,Feniks" osoby z problemem alkoholowym mogą kontaktować się pod numerem telefonu 603 - 420 - 511. Harmonogram obowiązuje w miesiącu kwietniu.

  Dołączone pliki:


  WAŻNA INFORMACJA!

  2020-03-27

  Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie informuje, że w związku
  z wprowadzeniem w Polsce stanu epidemii spowodowanym rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS-Cov-2 kasa w Ośrodku Pomocy Społecznej będzie nieczynna do odwołania.

  W związku z powyższym, wypłaty świadczeń dotychczas realizowane
  w kasie Ośrodka, będą Państwu przekazywane za pośrednictwem Poczty Polskiej przekazem pocztowym, do odwołania.

  Za powstałe utrudnienia bardzo przepraszamy.


  Konsultacje w Ośrodku Pomocy Społecznej w Gryfinie. Informujemy, iż konsultacje prowadzone przez naszych specjalistów udzielane będą telefonicznie.

  2020-03-23

  Dnia 25.03.2020r. w godz. 16:30-18:30 konsultacja w zakresie terapii rodzinnej , 537 925 988,
  Dnia 25.03.2020r. w godz. 16:30-18:30 konsultacja psychologa dla dzieci, młodzieży i ich rodzin, 608 536 999,
  Dnia 26.03.2020r. w godz. 16:00-18:00 konsultacja ze specjalistą ds. przeciwdziałania przemocy, 579 647 771.

  Konsultacje telefoniczne dla osób uczęszczających do Poradni Leczenia Uzależnień odbędą się:
  Dnia 24.03.2020r. w godz.16:30-20:30, 534 907 457,
  Dnia 26.03.2020r. w godz. 16:30-20:30, 730 191 268.
  Dodatkowe informacje udzielane są telefonicznie 91 416 25 27, wew. 134, 132, 137 w godzinach urzędowania OPS.

  O kolejnych terminach powiadomimy Państwa niebawem.


  WAŻNA INFORMACJA!!!

  2020-03-16

  Informujemy, iż od 16.03.2020r. do odwołania, biura Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie będą zamknięte dla interesantów. OPS będzie nadal pełnił swoje obowiązki, lecz interesanci będą obsługiwani telefonicznie lub przez internet.
  W sprawach wyjątkowo pilnych interesant uzyska niezbędną pomoc, w tym celu zostały wydzielone specjalne punkty bezpośredniego kontaktu z pracownikiem.
  Poniżej podajemy punkty:
  OPS ul. Łużycka 12 - wejście C (w podwórku)
  OPS ul. Sprzymierzonych 8 - główne wejście.
  Skontaktuj się z nami:
  Tel. 91-416-25-27 lub 91-416-25-08
  Tel. 91-416-93-50
  mail: sekretariat@ops.gryfino.pl

  Dołączone pliki:


  KOMUNIKAT

  2020-03-12

  W związku z komunikatem Przewodniczącego Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego
  z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie działań mających na celu zminimalizowanie ryzyka ewentualnego rozprzestrzeniania się koronawirusa
  Zwracamy się z prośbą do Mieszkańców Gminy Gryfino, by wizyty w Ośrodku Pomocy Społecznej ograniczyć do niezbędnego minimum, korzystając
  z alternatywnych form kontaktu – telefonicznego lub drogą elektroniczną.
  Zobacz także: archiwum"Aktualności" (archiwum)...

  przejdź do góry...

  Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie. ul. Łużycka 12, 74-100 Gryfino, tel. (91)416-25-27,(91)416-25-08, faks: (91)416-25-27

  Korzystając z serwisu akceptujesz zasady wykorzystania plików cookies. więcej informacji