Menu główne

Licznik odwiedzin

884308

Aktualności


Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie informuje o prowadzonej rekrutacji do otrzymania wsparcia w mieszkaniach chronionych.

2020-02-13

Serdecznie zapraszamy osoby z terenu Gminy Gryfino do składania wniosków
o skierowanie do mieszkań chronionych.
Ze wsparcia w mieszkaniach chronionych będzie mogło skorzystać łącznie 6 niepełnosprawnych osób (posiadających orzeczenie o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności), które potrzebują wsparcia w funkcjonowaniu w codziennym życiu, ale nie wymagają usług w zakresie świadczonym przez jednostkę całodobowej opieki.

czytaj całość publikacji "Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie informuje o prowadzonej rekrutacji do otrzymania wsparcia w mieszkaniach chronionych."

Dołączona galeria:

nazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlana

pelna galeriaZobacz pełną galerię (7 fot.)...


  Uprzejmie informujemy, iż dnia 11 lutego 2020 roku konsultacje prawnika nie odbędą się.

  2020-02-11

  Zapraszamy na kolejny dyżur 18.02.2020 roku w godzinach od 16.00 do 18.00


  INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

  2020-02-06

  Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie informuje, iż w wyniku zakończenia procedury naboru na świadczenie usług biegłego psychiatry w zakresie przeprowadzania badań i wydawania opinii w przedmiocie uzależnienia
  od alkoholu dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty:

  czytaj całość publikacji "INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY"

  Dołączone pliki:


  INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

  2020-01-31

  Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie informuje, iż w wyniku zakończenia procedury naboru na świadczenie usług biegłego psychologa w zakresie przeprowadzania badań i wydawania opinii w przedmiocie uzależnienia
  od alkoholu dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty:

  czytaj całość publikacji "INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY"

  Dołączone pliki:


  Rozpoczynamy wydawanie paczek żywnościowych

  2020-01-28

  Zapraszamy wszystkie osoby zakwalifikowane do Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020, Podprogramu 2019 w dniach od 3 lutego do 7 lutego 2020 roku w godzinach 8.00 - 13.00 do Ośrodka Pomocy Społecznej po odbiór artykułów żywnościowych.
  Serdecznie zapraszamy.


  Informacja o wynikach naboru

  2020-01-22

  Informacja o wynikach naboru na stanowisko - Podinspektor w Sekcji Organizacyjnej.

  Dołączone pliki:


  ZAPYTANIE OFERTOWE DOTYCZĄCE ZORGANIZOWANIA I PRZEPROWADZENIA DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNO - EDUKACYJNYCH W FORMIE SPEKTAKLI PROFILAKTYCZNYCH NIE POWTARZAJĄCYCH SIĘ TEMATYCZNIE SKIEROWANYCH DO DZIECI W WIEKU 6-9 LAT ORAZ ICH RODZICÓW ZAMIESZKAŁYCH NA TERENIE MIASTA I GMINY GRYFINO.

  2020-01-21

  Gryfino, 21 stycznia 2020 r.

  ZAPYTANIE OFERTOWE

  o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro.
  Zgodnie z art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
  (Dz.U. 2019 poz. 1843 ze zmianami).


  ZAMAWIAJĄCY:
  Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie
  ul. Łużycka 12
  74-100 Gryfino

  czytaj całość publikacji "ZAPYTANIE OFERTOWE DOTYCZĄCE ZORGANIZOWANIA I PRZEPROWADZENIA DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNO - EDUKACYJNYCH W FORMIE SPEKTAKLI PROFILAKTYCZNYCH NIE POWTARZAJĄCYCH SIĘ TEMATYCZNIE SKIEROWANYCH DO DZIECI W WIEKU 6-9 LAT ORAZ ICH RODZICÓW ZAMIESZKAŁYCH NA TERENIE MIASTA I GMINY GRYFINO."

  Dołączone pliki:


  Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

  2020-01-19

  Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie informuje, że w toku przeprowadzonego postępowania w trybie zapytania ofertowego dotyczącego świadczenia usług z zakresu terapii rodzinnej w celu rozwiązania kryzysów rodzinnych i zapobieganiu sytuacjom umieszczenia dzieci w pieczy zastępczej, a także z rodzinami objętymi procedurą ,,Niebieskie Karty” i indywidulanymi osobami będącymi w kryzysie dokonano wyboru oferty złożonej przez firmę:

  czytaj całość publikacji "Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty"


  Nabór - opiekun

  2020-01-16

  Gryfino, 16.01.2020 r.

  Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie informuje, że poszukuje osób do pracy na stanowisku opiekuna w mieszkaniu chronionym.

  czytaj całość publikacji "Nabór - opiekun"

  Dołączone pliki:


  Nabór - asystent osoby niepełnosprawnej

  2020-01-15

  Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie informuje, że poszukuje osób do pracy na stanowisku asystenta osoby niepełnosprawnej w mieszkaniu chronionym.

  Dołączone pliki:


  INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

  2020-01-15

  Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie informuje, iż w wyniku zakończenia procedury naboru na świadczenie usług psychologicznych dla dzieci, młodzieży i ich rodzin z terenu gminy Gryfino dokonano wyboru oferty:

  czytaj całość publikacji "INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY"

  Dołączone pliki:


  Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie ogłasza nabór na świadczenie usługi biegłego psychologa w zakresie przeprowadzania badań i wydawania opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu.

  2020-01-10

  I. Zamawiający:
  Ośrodek Pomocy Społecznej
  ul. Łużycka 12
  74-100 Gryfino

  czytaj całość publikacji "Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie ogłasza nabór na świadczenie usługi biegłego psychologa w zakresie przeprowadzania badań i wydawania opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu."

  Dołączone pliki:


  INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

  2020-01-10

  Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie informuje, iż w wyniku zakończenia procedury naboru na świadczenie usług terapeutycznych w zakresie uzależnienia od alkoholu prowadzonych w Domu Pomocy Społecznej w Dębcach dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty:

  czytaj całość publikacji "INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY"

  Dołączone pliki:


  Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie ogłasza nabór na świadczenie usługi biegłego psychiatry w zakresie przeprowadzania badań i wydawania opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu.

  2020-01-10

  I. Zamawiający:
  Ośrodek Pomocy Społecznej
  ul. Łużycka 12
  74-100 Gryfino

  czytaj całość publikacji "Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie ogłasza nabór na świadczenie usługi biegłego psychiatry w zakresie przeprowadzania badań i wydawania opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu."

  Dołączone pliki:


  INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

  2020-01-10

  Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie informuje, iż w wyniku zakończenia procedury naboru na świadczenie usług terapeutycznych w zakresie współuzależnienia od alkoholu dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty:

  czytaj całość publikacji "INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY"

  Dołączone pliki:


  INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

  2020-01-10

  Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie informuje, iż w wyniku zakończenia procedury naboru na świadczenie usług terapeutycznych w zakresie pomocy psychologicznej i psychoterapii dla osób z syndromem Dorosłych Dzieci Alkoholików dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty:

  czytaj całość publikacji "INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY"

  Dołączone pliki:


  INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

  2020-01-10

  Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie informuje, iż w wyniku zakończenia procedury naboru na świadczenie usług terapeuty rodzinnego dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty:

  czytaj całość publikacji "INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY"

  Dołączone pliki:


  INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

  2020-01-10

  Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie informuje, iż w wyniku zakończenia procedury naboru na świadczenie usług terapeuty ds. uzależnień dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty:

  czytaj całość publikacji "INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY"

  Dołączone pliki:


  INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

  2020-01-10

  Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie informuje, iż w wyniku zakończenia procedury naboru na świadczenie usług terapeutycznych w zakresie uzależnienia od alkoholu dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty:

  czytaj całość publikacji "INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY"

  Dołączone pliki:


  INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

  2020-01-10

  Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie informuje, iż w wyniku zakończenia procedury naboru na świadczenie usług prawnych na rzecz osób fizycznych dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty:

  czytaj całość publikacji "INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY"

  Dołączone pliki:


  INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

  2020-01-10

  Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie informuje, iż w wyniku zakończenia procedury naboru na świadczenie usług specjalisty ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty:

  czytaj całość publikacji "INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY"

  Dołączone pliki:


  Ogłoszenie o naborze

  2019-12-30

  Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie ul. Łużycka 12, 74 – 100 Gryfino ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze- podinspektor w Sekcji Organizacyjnej.

  czytaj całość publikacji "Ogłoszenie o naborze"

  Dołączone pliki:


  Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania

  2019-12-30

  Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie unieważnia postępowanie dotyczące naboru na świadczenie usługi biegłych w zakresie przeprowadzania badań i wydawania opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu, opublikowane
  na stronie Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie w dniu 22.11.2019 r.

  Uzasadnienie:
  Postępowanie zostało unieważnione, gdyż do Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie nie wpłynęła żadna oferta.

  Dołączone pliki:


  Zapytanie ofertowe dotyczące prowadzenia terapii rodzinnej w miejscu zamieszkania

  2019-12-23

  I. ZAMAWIAJĄCY

  Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie, ul. Łużycka 12, 74-100 Gryfino

  czytaj całość publikacji "Zapytanie ofertowe dotyczące prowadzenia terapii rodzinnej w miejscu zamieszkania "

  Dołączone pliki:


  Życzenia świąteczne

  2019-12-20

  logo


  Informacja o wyborze oferty

  2019-12-18

  Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie informuje, że w wyniku zakończenia procedury w trybie zapytania ofertowego na świadczenie usług – schronienia dla osób bezdomnych (kobiet i mężczyzn) z terenu Gminy Gryfino dokonano wyboru następujących ofert:

  czytaj całość publikacji "Informacja o wyborze oferty"

  Dołączone pliki:


  Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie ogłasza nabór na świadczenie usług psychologicznych

  2019-12-13

  I. Zamawiający:

  Ośrodek Pomocy Społecznej
  ul. Łużycka 12
  74-100 Gryfino

  czytaj całość publikacji "Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie ogłasza nabór na świadczenie usług psychologicznych"

  Dołączone pliki:


  OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

  2019-12-13

  Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie unieważnia postępowanie dotyczące naboru na świadczenie usług psychologicznych, opublikowane
  na stronie Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie w dniu 25.11.2019 r.

  czytaj całość publikacji "OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA"

  Dołączone pliki:


  OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

  2019-12-10

  Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie unieważnia postępowanie w trybie zapytania ofertowego

  Dołączone pliki:


  ZAPYTANIE OFERTOWE

  2019-11-27

  Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie zaprasza do składania ofert na zorganizowanie, przeprowadzenie i obsługę szkolenia dla członków Grup Roboczych oraz Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Gryfinie.

  czytaj całość publikacji "ZAPYTANIE OFERTOWE"

  Dołączone pliki:


  Zapytanie ofertowe na świadczenie usług – schronienia dla osób bezdomnych (kobiet i mężczyzn) z terenu Gminy Gryfino

  2019-11-27

  Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie zaprasza do złożenia oferty na zadanie świadczenia usług schronienia dla osób bezdomnych – kobiet i mężczyzn z terenu Gminy Gryfino.

  czytaj całość publikacji "Zapytanie ofertowe na świadczenie usług – schronienia dla osób bezdomnych (kobiet i mężczyzn) z terenu Gminy Gryfino"

  Dołączone pliki:


  Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie ogłasza nabór na świadczenie usług psychologicznych

  2019-11-25

  Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie ogłasza nabór na świadczenie
  usług psychologicznych

  czytaj całość publikacji "Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie ogłasza nabór na świadczenie usług psychologicznych"

  Dołączone pliki:


  Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie ogłasza nabór na świadczenie usługi biegłych w zakresie przeprowadzania badań i wydawania opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu.

  2019-11-22

  I. Zamawiający:
  Ośrodek Pomocy Społecznej
  ul. Łużycka 12
  74-100 Gryfino

  czytaj całość publikacji "Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie ogłasza nabór na świadczenie usługi biegłych w zakresie przeprowadzania badań i wydawania opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu."

  Dołączone pliki:


  Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie ogłasza nabór na świadczenie usług specjalisty ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie

  2019-11-22

  I. Zamawiający:
  Ośrodek Pomocy Społecznej
  ul. Łużycka 12
  74-100 Gryfino

  czytaj całość publikacji "Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie ogłasza nabór na świadczenie usług specjalisty ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie"

  Dołączone pliki:


  Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie ogłasza nabór na świadczenie

  2019-11-22

  usług terapeutycznych w zakresie pomocy psychologicznej i psychoterapii dla osób z syndromem Dorosłych Dzieci Alkoholików

  czytaj całość publikacji "Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie ogłasza nabór na świadczenie"

  Dołączone pliki:


  Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie ogłasza nabór na świadczenie usług terapeuty rodzinnego

  2019-11-22

  I. Zamawiający:
  Ośrodek Pomocy Społecznej
  ul. Łużycka 12
  74-100 Gryfino

  czytaj całość publikacji "Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie ogłasza nabór na świadczenie usług terapeuty rodzinnego"

  Dołączone pliki:


  Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie ogłasza nabór na świadczenie usług terapeutycznych w zakresie współuzależnienia od alkoholu

  2019-11-22

  I. Zamawiający:
  Ośrodek Pomocy Społecznej
  ul. Łużycka 12
  74-100 Gryfino

  czytaj całość publikacji "Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie ogłasza nabór na świadczenie usług terapeutycznych w zakresie współuzależnienia od alkoholu"

  Dołączone pliki:


  Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie ogłasza nabór na świadczenie usług terapeutycznych w zakresie uzależnienia od alkoholu

  2019-11-22

  I. Zamawiający:
  Ośrodek Pomocy Społecznej
  ul. Łużycka 12
  74-100 Gryfino

  czytaj całość publikacji "Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie ogłasza nabór na świadczenie usług terapeutycznych w zakresie uzależnienia od alkoholu "

  Dołączone pliki:


  Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie ogłasza nabór

  2019-11-22

  na świadczenie usług terapeutycznych w zakresie uzależnienia od alkoholu prowadzonych w Domu Pomocy Społecznej w Dębcach

  czytaj całość publikacji " Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie ogłasza nabór"

  Dołączone pliki:


  Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie ogłasza nabór na świadczenie usług specjalisty terapii uzależnień.

  2019-11-22

  I. Zamawiający:
  Ośrodek Pomocy Społecznej
  ul. Łużycka 12
  74-100 Gryfino

  II. Liczba miejsc: 1

  III. Forma zatrudnienia: umowa zlecenie

  czytaj całość publikacji "Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie ogłasza nabór na świadczenie usług specjalisty terapii uzależnień."

  Dołączone pliki:


  Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie ogłasza nabór na świadczenie usług prawnych na rzecz osób fizycznych

  2019-11-22

  I. Zamawiający:
  Ośrodek Pomocy Społecznej
  ul. Łużycka 12
  74-100 Gryfino

  II. Liczba miejsc: 1

  III. Forma zatrudnienia: umowa zlecenie

  czytaj całość publikacji "Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie ogłasza nabór na świadczenie usług prawnych na rzecz osób fizycznych"

  Dołączone pliki:


  Życzenia

  2019-11-21

  logo


  Dziś ważne święto dla Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie.

  21 listopada jest świętem pracowników służb społecznych,

  a przede wszystkim pracowników socjalnych,

  stąd pragniemy przekazać Państwu serdeczne podziękowania za codzienną,

  wymagającą ogromnego zaangażowania i wielkiej wytrwałości pracę

  na rzecz wszystkich potrzebujących.


  Z wyrazami szacunku
  życzy dyrekcja Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie.


  INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

  2019-11-04

  Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie informuje, iż w wyniku zakończenia procedury naboru na świadczenie usług psychologicznych dla dzieci, młodzieży i ich rodzin z terenu gminy Gryfino dokonano wyboru oferty:

  czytaj całość publikacji "INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY"

  Dołączone pliki:


  OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

  2019-10-23

  Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie unieważnia postepowanie w trybie zapytania ofertowego opublikowane na stronie Ośrodka Pomocy Społecznej
  w Gryfinie w dniu 28.09.2019 r. dotyczące zorganizowania, przeprowadzenia
  i obsługi szkolenia wyjazdowego dla członków Zespołu Interdyscyplinarnego
  ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Gryfinie.

  czytaj całość publikacji "OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA"

  Dołączone pliki:


  OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

  2019-10-18

  Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie unieważnia postepowanie dotyczące naboru na świadczenie usług psychologicznych, opublikowane na stronie Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie w dniu 28.09.2019 r.

  czytaj całość publikacji "OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA"

  Dołączone pliki:


  Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie ogłasza nabór

  2019-10-18

  na świadczenie usług psychologicznych

  czytaj całość publikacji "Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie ogłasza nabór "

  Dołączone pliki:


  Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

  2019-10-18

  Dyrektor Ośrodka Pomocy w Gryfinie informuje, że w wyniku zakończenia procedury konkursowej w trybie zapytania ofertowego dotyczącego organizacji i przeprowadzenia kursu zawodowego „Pomoc kuchenna – przygotowywanie posiłków w żywieniu zbiorowym” dla 4 uczestników projektu w ramach realizacji projektu „Skuteczna pomoc – kompleksowe wsparcie”, dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty:

  czytaj całość publikacji "Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty "

  Dołączone pliki:


  Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

  2019-10-17

  Dyrektor Ośrodka Pomocy w Gryfinie informuje, że w wyniku zakończenia procedury konkursowej w trybie zapytania ofertowego dotyczącego przeprowadzenia usługi zlecenia organizacji i przeprowadzenia kursu zawodowego „kurs stylizacji paznokci” dla uczestników projektu w ramach realizacji projektu „Skuteczna pomoc – kompleksowe wsparcie”, dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty:

  czytaj całość publikacji "Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty "

  Dołączone pliki:


  Konsultacje specjalisty ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie z dnia 10 października 2019r. zostają przeniesione na dzień 17 października 2019r.

  2019-10-08

  link do strony www.efs.gov.pl

  .


  Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

  2019-10-03

  Dyrektor Ośrodka Pomocy w Gryfinie informuje, że w wyniku zakończenia procedury konkursowej w trybie zapytania ofertowego dotyczącego przeprowadzenia usługi zlecenia opieki nad osobami zależnymi, dziećmi uczestników projektu w ramach realizacji projektu „Skuteczna pomoc – kompleksowe wsparcie”, dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty:

  czytaj całość publikacji "Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty "

  Dołączone pliki:


  INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

  2019-10-01

  Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie informuje, iż w wyniku zakończenia procedury naboru na świadczenie usług terapeutycznych w zakresie uzależnienia od alkoholu prowadzonych w Domu Pomocy Społecznej w Dębcach

  czytaj całość publikacji "INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY"

  Dołączone pliki:


  Ośrodek Pomocy Społecznej informuje, iż dnia 8 października 2019 r. konsultacje prawnika nie odbędą się.

  2019-09-30

  Dodatkowy termin porad wyznaczony jest na dzień 29 października 2019 r; w godzinach od 16:00 do 18:00.


  ZAPYTANIE OFERTOWE

  2019-09-28

  Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie zaprasza do składania ofert na zorganizowanie, przeprowadzenie i obsługę szkolenia wyjazdowego dla członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Gryfinie.

  czytaj całość publikacji "ZAPYTANIE OFERTOWE"

  Dołączone pliki:


  Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie ogłasza nabór na świadczenie usług psychologicznych

  2019-09-28

  I. Zamawiający:

  Ośrodek Pomocy Społecznej
  ul. Łużycka 12
  74-100 Gryfino

  II. Liczba miejsc: 1

  III. Forma zatrudnienia: umowa cywilno-prawna/ umowa o świadczenie usług w przypadku firm

  IV. Cel i zakres wykonywania zadań:
  Świadczenie usług psychologicznych dla dzieci, młodzieży i ich rodzin z terenu gminy Gryfino, w zakresie:
  • prowadzenia interwencji psychologicznej dla ofiar przemocy,
  • prowadzenia konsultacji psychologicznych o charakterze terapeutycznym dla: ofiar
  i sprawców przemocy, osób zagrożonych alkoholizmem i narkomanią,
  • prowadzenia diagnozy psychologicznej środowiska rodziny zagrożonej lub dotkniętej przemocą, alkoholizmem i narkomanią.

  czytaj całość publikacji "Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie ogłasza nabór na świadczenie usług psychologicznych"

  Dołączone pliki:


  Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

  2019-09-26

  Dyrektor Ośrodka Pomocy w Gryfinie informuje, że w wyniku zakończenia procedury konkursowej w trybie zapytania ofertowego dotyczącego przeprowadzenia usługi cateringu dla 15 uczestników projektu w ramach realizacji projektu „Skuteczna pomoc – kompleksowe wsparcie”, dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty:

  czytaj całość publikacji "Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty "

  Dołączone pliki:


  Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

  2019-09-26

  Dyrektor Ośrodka Pomocy w Gryfinie informuje, że w wyniku zakończenia procedury konkursowej w trybie zapytania ofertowego dotyczącego organizacji przeprowadzenia usługi transportu dla 5 uczestników projektu w ramach realizacji projektu „Skuteczna pomoc – kompleksowe wsparcie”, dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty:

  czytaj całość publikacji "Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty "

  Dołączone pliki:
  Zobacz także: archiwum"Aktualności" (archiwum)...

  przejdź do góry...

  Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie. ul. Łużycka 12, 74-100 Gryfino, tel. (91)416-25-27,(91)416-25-08, faks: (91)416-25-27

  Korzystając z serwisu akceptujesz zasady wykorzystania plików cookies. więcej informacji