Menu główne

link do BIP

Licznik odwiedzin

1001694

Przetargi i zapytania ofertowe


wsteczWstecz

Rozpoznanie rynku na organizację zajęć rehabilitacyjnych

2013-07-11

Rozpoznanie rynku na organizację zajęć rehabilitacyjnych dla 2 uczestników projektu systemowego ,,Minimalizacja wykluczenia społecznego w powiecie gryfińskim” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Rozpoznanie rynku na organizację zajęć rehabilitacyjnych dla 2 uczestników projektu systemowego ,,Minimalizacja wykluczenia społecznego w powiecie gryfińskim” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie zaprasza do złożenia oferty w celu rozeznania rynku na organizację zajęć rehabilitacyjnych dla 2 uczestników projektu pn. ,,Minimalizacja wykluczenia społecznego w powiecie gryfińskim”.
Celem usługi będzie prowadzenie zajęć rehabilitacyjnych dla 2 osób zgodnie z ich problemami zdrowotnymi:
- stwardnienie rozsiane oraz
- niedowład czterokończynowy z powodu porażenia mózgowego, skolioza kręgosłupa.

Do wykonania usługi Wykonawca zobowiązany jest zapewnić personel o następujących kwalifikacjach:
- wykształcenie fizykoterapeutyczne
- doświadczenie w prowadzeniu zajęć ruchowych.
Wymagania dodatkowe: prowadzenie działalności gospodarczej.

Usługa powinna zostać wykonana w miesiącach lipiec –grudzień 2013 r. w miejscowości Gryfino w miejscu wskazanym przez Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie.
Łączna liczba planowanych godzin przeprowadzenia zajęć rehabilitacyjnych - ok. 150.

Rozpoznanie rynku nie jest zapytaniem o cenę w rozumieniu ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych /t.jedn.Dz.U. z 2010 r. Nr 113 poz.729 z późn.zm./. Postępowanie prowadzone będzie w oparciu o art. 4 pkt. 8 Ustawy Prawo zamówień publicznych – zamówienie nie przekracza 14 000 euro.
Ofertę należy przesłać e mail, pocztą lub dostarczyć osobiście w zamkniętej kopercie z dopiskiem ,,organizacja zajęć rehabilitacyjnych dla uczestników projektu Minimalizacja wykluczenia społecznego w powiecie gryfińskim” do dnia 19.07.2012 r. do godz. 15.00 na adres:
Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie ul. Łużycka 12 (w sekretariacie), 74-100
Adres email: izabela.firlag@ops.gryfino.pl

Dołączone pliki:


wsteczWstecz

przejdź do góry...

Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie. ul. Łużycka 12, 74-100 Gryfino, tel. (91)416-25-27,(91)416-25-08, faks: (91)416-25-27

Korzystając z serwisu akceptujesz zasady wykorzystania plików cookies. więcej informacji