Menu główne

link do BIP

Licznik odwiedzin

1001638

Przetargi i zapytania ofertowe


wsteczWstecz

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

2018-11-02

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

DAG.3301-14/2018
Uczestnicy postępowania

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
Informuję, że w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o szacunkowej wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro na zadanie:” Wymiana instalacji LAN elektrycznej
i oświetleniowej na I i II piętrze oraz piwnicy w budynku administracyjnym przy
ul. Łużyckiej 12 w Gryfinie” dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty.
1.W postępowaniu brało udział 3 Wykonawców:
1) ELTEC Sp. z o. o.
ul. Gdańska 3C, 70-660 Szczecin
Cena oferowana brutto: 92250,00 zł
2)INFART Piotr Krajewski
ul. Zbożowa 7/9, 09-410 Płock
Cena oferowana brutto: 107 965,71 zł
3)PHU „EL-SERWIS” Mirosław Czechowski
ul. Lipowa 5, 74-320 Barlinek
Cena oferowana brutto: 153 750,00 zł
2.Najkorzystniejszą ofertę złożył następujący Wykonawca:
ELTEC Sp. z o. o.
ul. Gdańska 3C, 70-660 Szczecin
Uzasadnienie:
Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający kierował się kryterium „cena”- 100%.
W/w Wykonawca spełnił wszystkie wymagania określone w zaproszeniu do składania ofert i złożył najkorzystniejszą ofertę.

Dołączone pliki:


wsteczWstecz

przejdź do góry...

Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie. ul. Łużycka 12, 74-100 Gryfino, tel. (91)416-25-27,(91)416-25-08, faks: (91)416-25-27

Korzystając z serwisu akceptujesz zasady wykorzystania plików cookies. więcej informacji