Menu główne

link do BIP

Licznik odwiedzin

1001213

Przetargi i zapytania ofertowe


wsteczWstecz

Rozeznanie rynku na usługę psychologiczną

2012-04-10

Rozeznanie rynku na usługę psychologiczną dla uczestników projektu systemowego „Minimalizacja wykluczenia społecznego w powiecie gryfińskim” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie zaprasza do złożenia oferty w celu rozeznania rynku na wykonanie usługi psychologicznej dla minimalnie 24 uczestników projektu pn. „Minimalizacja wykluczenia społecznego w powiecie gryfińskim” oraz osób z otoczenia.

Celem usługi będzie przeprowadzenie dla uczestników projektu i osób z otoczenia:

1. Indywidualnych konsultacji psychologicznych
2. Warsztatów rozwoju osobistego lub szkoleń psychoedukacyjnych
3. Treningów metodą EEG biofeedback

Usługa ma zostać wykonana w okresie od kwietnia do 30 lipca 2012 r. w łącznej ilości co najmniej 160 godzin zegarowych w miejscowości Gryfino.

Do wykonania usługi Wykonawca powinien zapewnić personel o następujących kwalifikacjach:

1. Wykształcenie psychologiczne, najlepiej o specjalizacji psychologii klinicznej lub pokrewnych
2. Certyfikat do prowadzenia terapii metodą EEG biofeedback

Mile widziane:

1. Doświadczenie zawodowe z osobami wykluczonymi społecznie lub zagrożone wykluczeniem społecznym
2. Dysponowanie własnym lokalem do przeprowadzenia konsultacji
3. Prowadzenie działalności gospodarczej

Wymagane dokumenty:

1. dokumenty poświadczające wykształcenie, uprawnienia
2. inne dokumenty poświadczające doświadczenie zawodowe, ukończone kursy czy szkolenia,
3. oświadczenie zawierające zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r nr 101, poz. 926 z późn. zm.) na potrzeby związane z rekrutacją.
4. oferta cenowa wykonawcy zawierająca proponowane wynagrodzenie za wykonanie zadania (oferta powinna zawierać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia konieczne do poniesienia).

Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem "Usługi psychologiczne dla uczestników projektu Minimalizacja wykluczenia społecznego w powiecie gryfińskim" do dnia 20.04.2012 r. do godz. 15.00 na adres:

Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie Ul. Łużycka 12 sekretariat


wsteczWstecz

przejdź do góry...

Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie. ul. Łużycka 12, 74-100 Gryfino, tel. (91)416-25-27,(91)416-25-08, faks: (91)416-25-27

Korzystając z serwisu akceptujesz zasady wykorzystania plików cookies. więcej informacji