Menu główne

link do BIP

Licznik odwiedzin

1001708

Nabory na stanowiska


wsteczWstecz

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

2020-01-19

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie informuje, że w toku przeprowadzonego postępowania w trybie zapytania ofertowego dotyczącego świadczenia usług z zakresu terapii rodzinnej w celu rozwiązania kryzysów rodzinnych i zapobieganiu sytuacjom umieszczenia dzieci w pieczy zastępczej, a także z rodzinami objętymi procedurą ,,Niebieskie Karty” i indywidulanymi osobami będącymi w kryzysie dokonano wyboru oferty złożonej przez firmę:

PRACOWNIA PSYCHOTERAPII I PROFILAKTYKI

Uzasadnienie:
Przy wyborze oferty Zamawiający kierował się kryterium: cena

Kandydat spełnił wszystkie wymagania określone w zaproszeniu do składania ofert, był jedynym oferentem. Cena za świadczenie usług jest korzystna i do przyjęcia mając na uwadze plan budżetowy Ośrodka.


wsteczWstecz

przejdź do góry...

Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie. ul. Łużycka 12, 74-100 Gryfino, tel. (91)416-25-27,(91)416-25-08, faks: (91)416-25-27

Korzystając z serwisu akceptujesz zasady wykorzystania plików cookies. więcej informacji