Menu główne

link do BIP

Licznik odwiedzin

1017083

Nabory na stanowiska


INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

2020-09-14

na stanowisko Podinspektora w Sekcji Organizacyjnej

czytaj całość publikacji "INFORMACJA O WYNIKACH NABORU "

Dołączone pliki:


Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie ul. Łużycka 12, 74 – 100 Gryfino ogłasza nabór

2020-08-19

na wolne stanowisko urzędnicze- podinspektor w Sekcji Organizacyjnej.

czytaj całość publikacji "Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie ul. Łużycka 12, 74 – 100 Gryfino ogłasza nabór"

Dołączone pliki:


INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

2020-08-19

na stanowisko Podinspektora w Sekcji Organizacyjnej

czytaj całość publikacji "INFORMACJA O WYNIKACH NABORU "

Dołączone pliki:


Ogłoszenie o naborze

2020-07-31

Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie ul. Łużycka 12, 74 – 100 Gryfino ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze- podinspektor w Sekcji Organizacyjnej.

czytaj całość publikacji "Ogłoszenie o naborze"

Dołączone pliki:


INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

2020-07-31

na stanowisko Podinspektora w Sekcji Finansowo-Księgowej

Dołączone pliki:


Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie ul. Łużycka 12, 74 – 100 Gryfino ogłasza nabór

2020-07-28

na wolne stanowisko pracownika socjalnego.

czytaj całość publikacji "Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie ul. Łużycka 12, 74 – 100 Gryfino ogłasza nabór"

Dołączone pliki:


Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie ul. Łużycka 12, 74 – 100 Gryfino ogłasza nabór

2020-07-06

na wolne stanowisko urzędnicze- podinspektor w Sekcji Finansowo-Księgowej

czytaj całość publikacji "Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie ul. Łużycka 12, 74 – 100 Gryfino ogłasza nabór"

Dołączone pliki:


Zapytanie ofertowe dotyczące prowadzenia usług psychologicznych w zakresie rozwiązywania problemów emocjonalnych dzieci i młodzieży.

2020-05-15

I. ZAMAWIAJĄCY

Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie, ul. Łużycka 12, 74-100 Gryfino

czytaj całość publikacji "Zapytanie ofertowe dotyczące prowadzenia usług psychologicznych w zakresie rozwiązywania problemów emocjonalnych dzieci i młodzieży. "

Dołączone pliki:


INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

2020-02-06

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie informuje, iż w wyniku zakończenia procedury naboru na świadczenie usług biegłego psychiatry w zakresie przeprowadzania badań i wydawania opinii w przedmiocie uzależnienia
od alkoholu dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty:

czytaj całość publikacji "INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY"

Dołączone pliki:


Informacja o wynikach naboru

2020-01-22

Informacja o wynikach naboru na stanowisko - Podinspektor w Sekcji Organizacyjnej.

Dołączone pliki:


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

2020-01-19

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie informuje, że w toku przeprowadzonego postępowania w trybie zapytania ofertowego dotyczącego świadczenia usług z zakresu terapii rodzinnej w celu rozwiązania kryzysów rodzinnych i zapobieganiu sytuacjom umieszczenia dzieci w pieczy zastępczej, a także z rodzinami objętymi procedurą ,,Niebieskie Karty” i indywidulanymi osobami będącymi w kryzysie dokonano wyboru oferty złożonej przez firmę:

czytaj całość publikacji "Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty"


Ogłoszenie o naborze

2019-12-30

Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie ul. Łużycka 12, 74 – 100 Gryfino ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze- podinspektor w Sekcji Organizacyjnej.

czytaj całość publikacji "Ogłoszenie o naborze"

Dołączone pliki:


Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania

2019-12-30

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie unieważnia postępowanie dotyczące naboru na świadczenie usługi biegłych w zakresie przeprowadzania badań i wydawania opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu, opublikowane
na stronie Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie w dniu 22.11.2019 r.

Uzasadnienie:
Postępowanie zostało unieważnione, gdyż do Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie nie wpłynęła żadna oferta.

Dołączone pliki:


Zapytanie ofertowe dotyczące prowadzenia terapii rodzinnej w miejscu zamieszkania

2019-12-23

I. ZAMAWIAJĄCY

Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie, ul. Łużycka 12, 74-100 Gryfino

czytaj całość publikacji "Zapytanie ofertowe dotyczące prowadzenia terapii rodzinnej w miejscu zamieszkania "

Dołączone pliki:


Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie ogłasza nabór na świadczenie usług psychologicznych

2019-12-13

I. Zamawiający:

Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Łużycka 12
74-100 Gryfino

czytaj całość publikacji "Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie ogłasza nabór na świadczenie usług psychologicznych"

Dołączone pliki:


Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie ogłasza nabór na świadczenie usług psychologicznych

2019-11-25

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie ogłasza nabór na świadczenie
usług psychologicznych

czytaj całość publikacji "Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie ogłasza nabór na świadczenie usług psychologicznych"

Dołączone pliki:


Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie ogłasza nabór na świadczenie usługi biegłych w zakresie przeprowadzania badań i wydawania opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu.

2019-11-22

I. Zamawiający:
Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Łużycka 12
74-100 Gryfino

czytaj całość publikacji "Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie ogłasza nabór na świadczenie usługi biegłych w zakresie przeprowadzania badań i wydawania opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu."

Dołączone pliki:


Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie ogłasza nabór na świadczenie usług specjalisty ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie

2019-11-22

I. Zamawiający:
Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Łużycka 12
74-100 Gryfino

czytaj całość publikacji "Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie ogłasza nabór na świadczenie usług specjalisty ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie"

Dołączone pliki:


Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie ogłasza nabór na świadczenie

2019-11-22

usług terapeutycznych w zakresie pomocy psychologicznej i psychoterapii dla osób z syndromem Dorosłych Dzieci Alkoholików

czytaj całość publikacji "Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie ogłasza nabór na świadczenie"

Dołączone pliki:


Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie ogłasza nabór na świadczenie usług terapeuty rodzinnego

2019-11-22

I. Zamawiający:
Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Łużycka 12
74-100 Gryfino

czytaj całość publikacji "Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie ogłasza nabór na świadczenie usług terapeuty rodzinnego"

Dołączone pliki:


Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie ogłasza nabór na świadczenie usług terapeutycznych w zakresie współuzależnienia od alkoholu

2019-11-22

I. Zamawiający:
Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Łużycka 12
74-100 Gryfino

czytaj całość publikacji "Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie ogłasza nabór na świadczenie usług terapeutycznych w zakresie współuzależnienia od alkoholu"

Dołączone pliki:


Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie ogłasza nabór na świadczenie usług terapeutycznych w zakresie uzależnienia od alkoholu

2019-11-22

I. Zamawiający:
Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Łużycka 12
74-100 Gryfino

czytaj całość publikacji "Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie ogłasza nabór na świadczenie usług terapeutycznych w zakresie uzależnienia od alkoholu "

Dołączone pliki:


Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie ogłasza nabór

2019-11-22

na świadczenie usług terapeutycznych w zakresie uzależnienia od alkoholu prowadzonych w Domu Pomocy Społecznej w Dębcach

czytaj całość publikacji " Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie ogłasza nabór"

Dołączone pliki:


Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie ogłasza nabór na świadczenie usług specjalisty terapii uzależnień.

2019-11-22

I. Zamawiający:
Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Łużycka 12
74-100 Gryfino

II. Liczba miejsc: 1

III. Forma zatrudnienia: umowa zlecenie

czytaj całość publikacji "Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie ogłasza nabór na świadczenie usług specjalisty terapii uzależnień."

Dołączone pliki:


Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie ogłasza nabór na świadczenie usług prawnych na rzecz osób fizycznych

2019-11-22

I. Zamawiający:
Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Łużycka 12
74-100 Gryfino

II. Liczba miejsc: 1

III. Forma zatrudnienia: umowa zlecenie

czytaj całość publikacji "Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie ogłasza nabór na świadczenie usług prawnych na rzecz osób fizycznych"

Dołączone pliki:


INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

2019-11-04

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie informuje, iż w wyniku zakończenia procedury naboru na świadczenie usług psychologicznych dla dzieci, młodzieży i ich rodzin z terenu gminy Gryfino dokonano wyboru oferty:

czytaj całość publikacji "INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY"

Dołączone pliki:


OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

2019-10-18

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie unieważnia postepowanie dotyczące naboru na świadczenie usług psychologicznych, opublikowane na stronie Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie w dniu 28.09.2019 r.

czytaj całość publikacji "OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA"

Dołączone pliki:


Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie ogłasza nabór

2019-10-18

na świadczenie usług psychologicznych

czytaj całość publikacji "Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie ogłasza nabór "

Dołączone pliki:


Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie ogłasza nabór

2019-09-17

na świadczenie usług streetworkera

czytaj całość publikacji "Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie ogłasza nabór"

Dołączone pliki:


Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie ul. Łużycka 12, 74 – 100 Gryfino ogłasza nabór

2019-09-10

na wolne stanowisko asystenta rodziny .

czytaj całość publikacji "Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie ul. Łużycka 12, 74 – 100 Gryfino ogłasza nabór"

Dołączone pliki:


Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie ul. Łużycka 12, 74 – 100 Gryfino ogłasza nabór

2019-09-10

na wolne stanowisko pracownika socjalnego.

czytaj całość publikacji "Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie ul. Łużycka 12, 74 – 100 Gryfino ogłasza nabór"

Dołączone pliki:


Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie ul. Łużycka 12, 74 – 100 Gryfino ogłasza nabór

2019-08-20

na wolne stanowisko asystenta rodziny .

czytaj całość publikacji "Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie ul. Łużycka 12, 74 – 100 Gryfino ogłasza nabór"

Dołączone pliki:


INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

2019-08-08

Podinspektor w Sekcji Organizacyjnej

czytaj całość publikacji "INFORMACJA O WYNIKACH NABORU "

Dołączone pliki:


Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie ogłasza nabór

2019-07-30

"Opieka wytchnieniowa”

czytaj całość publikacji "Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie ogłasza nabór"


Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie ogłasza nabór na świadczenie usług doradcy zawodowego

2019-07-24

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie ogłasza nabór na świadczenie usług doradcy zawodowego

czytaj całość publikacji "Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie ogłasza nabór na świadczenie usług doradcy zawodowego"

Dołączone pliki:


Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie ogłasza nabór

2019-07-19

na świadczenie usług psychologicznych

czytaj całość publikacji "Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie ogłasza nabór "

Dołączone pliki:


Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie ul. Łużycka 12, 74 – 100 Gryfino ogłasza nabór

2019-07-16

na wolne stanowisko urzędnicze- podinspektor w Sekcji Organizacyjnej.

czytaj całość publikacji "Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie ul. Łużycka 12, 74 – 100 Gryfino ogłasza nabór "

Dołączone pliki:


Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie ogłasza nabór na świadczenie usług terapeutycznych w zakresie uzależnienia od alkoholu prowadzonych w Domu Pomocy Społecznej w Dębcach

2019-06-21

I. Zamawiający:
Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Łużycka 12
74-100 Gryfino

czytaj całość publikacji "Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie ogłasza nabór na świadczenie usług terapeutycznych w zakresie uzależnienia od alkoholu prowadzonych w Domu Pomocy Społecznej w Dębcach"

Dołączone pliki:


INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

2019-05-23

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie informuje, iż w wyniku zakończenia procedury naboru na świadczenie usług terapeuty środowiskowego dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty:
Fundacja Horyzont, Radziszewo .

czytaj całość publikacji "INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY"

Dołączone pliki:


UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA

2019-05-21

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie unieważnia postępowanie dotyczące naboru na świadczenie usług streetworkera z dnia 02 maja 2019r.

czytaj całość publikacji "UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA"

Dołączone pliki:


Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie ogłasza nabór na świadczenie usług streetworkera

2019-05-02

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie
ogłasza nabór na świadczenie usług streetworkera

czytaj całość publikacji "Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie ogłasza nabór na świadczenie usług streetworkera"

Dołączone pliki:


UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA

2019-05-02

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie unieważnia postępowanie dotyczące naboru na świadczenie usług streetworkera z dnia 18 kwietnia 2019r.

czytaj całość publikacji "UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA"

Dołączone pliki:


INFORMACJA O PRZEDŁUŻENIU TERMINU NABORU NA ŚWIADCZENIE DORADCY ZAWODOWEGO

2019-05-02

W związku z kończącym się terminem naboru na świadzcenie usług doradcy zawodowego Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie informuje, iż termin składania dokumentów dotyczących naboru został przedłużony do dnia 13 maja 2019r.


Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie ogłasza nabór na świadczenie usług doradcy zawodowego

2019-04-24

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie
ogłasza nabór na świadczenie usług doradcy zawodowego

czytaj całość publikacji "Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie ogłasza nabór na świadczenie usług doradcy zawodowego"

Dołączone pliki:


Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie ogłasza nabór na świadczenie usług streetworkera

2019-04-18

II. Forma zatrudnienia: umowa zlecenie/ usługa

czytaj całość publikacji "Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie ogłasza nabór na świadczenie usług streetworkera"

Dołączone pliki:


UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA

2019-04-16

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie unieważnia postępowanie dotyczące naboru na świadczenie usług doradcy zawodowego z dnia 04 kwietnia 2019r.

czytaj całość publikacji "UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA"

Dołączone pliki:


UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA

2019-04-16

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie unieważnia postępowanie dotyczące naboru na świadczenie usług streetworkera z dnia 04 kwietnia 2019r.

czytaj całość publikacji "UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA"

Dołączone pliki:


INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

2019-04-05

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie informuje, iż w wyniku zakończenia procedury naboru na świadczenie usług bopiekuna w mieszkaniu treningowym dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty:

czytaj całość publikacji "INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY"

Dołączone pliki:


Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie ogłasza nabór na świadczenie usług terapeutycznych w zakresie uzależnienia od alkoholu prowadzonych w Domu Pomocy Społecznej w Dębcach

2019-04-04

Umowa - zlecenie

czytaj całość publikacji "Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie ogłasza nabór na świadczenie usług terapeutycznych w zakresie uzależnienia od alkoholu prowadzonych w Domu Pomocy Społecznej w Dębcach"

Dołączone pliki:


Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie ogłasza nabór na świadczenie usług doradcy zawodowego

2019-04-04

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie ogłasza nabór na świadczenie usług doradcy zawodowego

czytaj całość publikacji "Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie ogłasza nabór na świadczenie usług doradcy zawodowego"

Dołączone pliki:


Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie ogłasza nabór na świadczenie usług streetworkera

2019-04-04

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie ogłasza nabór na świadczenie usług streetworkera

czytaj całość publikacji "Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie ogłasza nabór na świadczenie usług streetworkera"

Dołączone pliki:


Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie ogłasza nabór na świadczenie usług terapeuty środowiskowego

2019-04-04

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie ogłasza nabór na świadczenie usług terapeuty środowiskowego

czytaj całość publikacji "Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie ogłasza nabór na świadczenie usług terapeuty środowiskowego"

Dołączone pliki:


UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA TERAPEUTY ŚRODOWISKOWEGO

2019-04-04

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie unieważnia postępowanie dotyczące naboru na świadczenie usług terapeuty środowiskowego z dnia 19 marca 2019r.

czytaj całość publikacji "UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA TERAPEUTY ŚRODOWISKOWEGO"

Dołączone pliki:


UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA STREETWORKERA

2019-04-04

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie unieważnia postępowanie dotyczące naboru na świadczenie usług streetworkera z dnia 21 marca 2019r.

czytaj całość publikacji "UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA STREETWORKERA"

Dołączone pliki:


UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA DORADCY ZAWODOWEGO

2019-04-04

UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA


Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie unieważnia postępowanie dotyczące naboru na świadczenie usług doradcy zawodowego z dnia 21 marca 2019r.

czytaj całość publikacji "UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA DORADCY ZAWODOWEGO"

Dołączone pliki:


Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie ogłasza nabór na świadczenie usług opiekuna w mieszkaniu treningowym

2019-03-26

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie
ogłasza nabór na świadczenie usług opiekuna w mieszkaniu treningowym

czytaj całość publikacji "Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie ogłasza nabór na świadczenie usług opiekuna w mieszkaniu treningowym"

Dołączone pliki:


INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

2019-03-25

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

czytaj całość publikacji "INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY"

Dołączone pliki:


Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie ogłasza nabór na świadczenie usług streetworkera

2019-03-21

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie ogłasza nabór na świadczenie usług streetworkera

czytaj całość publikacji "Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie ogłasza nabór na świadczenie usług streetworkera"

Dołączone pliki:


Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie ogłasza nabór na świadczenie usług doradcy zawodowego

2019-03-21

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie ogłasza nabór na świadczenie usług doradcy zawodowego

czytaj całość publikacji "Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie ogłasza nabór na świadczenie usług doradcy zawodowego"

Dołączone pliki:


Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie ogłasza nabór na świadczenie usług terapeuty środowiskowego

2019-03-19

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie
ogłasza nabór na świadczenie usług terapeuty środowiskowego

czytaj całość publikacji "Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie ogłasza nabór na świadczenie usług terapeuty środowiskowego"

Dołączone pliki:


Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej informuje o naborze na świadczenie usług biegłego psychologa lub specjalisty psychoterapii uzależnień w zakresie przeprowadzania badań i wydawania opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu

2019-03-01

umowa zlecenie

czytaj całość publikacji "Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej informuje o naborze na świadczenie usług biegłego psychologa lub specjalisty psychoterapii uzależnień w zakresie przeprowadzania badań i wydawania opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu "

Dołączone pliki:


Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie ul. Łużycka 12, 74 – 100 Gryfino ogłasza nabór

2019-02-22

na wolne stanowisko pracownika socjalnego.

czytaj całość publikacji "Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie ul. Łużycka 12, 74 – 100 Gryfino ogłasza nabór "

Dołączone pliki:


Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania

2019-02-20

dot. naboru z dn.01.02.2019 roku na świadczenie usług terapeutycznych w zakresie uzależnienia od alkoholu prowadzonych w Domu Pomocy Społecznej
w Dębcach.

Dołączone pliki:


Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie ogłasza nabór na świadczenie usługi biegłych w zakresie przeprowadzania badań i wydawania opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu.

2019-02-06

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie ogłasza nabór na świadczenie
usługi biegłych w zakresie przeprowadzania badań i wydawania opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu.

czytaj całość publikacji "Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie ogłasza nabór na świadczenie usługi biegłych w zakresie przeprowadzania badań i wydawania opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu."

Dołączone pliki:


Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania

2019-02-05

dot. naboru z dnia 17 grudnia 2018 roku na świadczenie usług biegłych w zakresie przeprowadzania badań i wydawania opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu.

Dołączone pliki:


Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie ogłasza nabór na świadczenie usług terapeutycznych w zakresie uzależnienia od alkoholu prowadzonych w Domu Pomocy Społecznej w Dębcach

2019-02-01

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie ogłasza nabór na świadczenie usług terapeutycznych w zakresie uzależnienia od alkoholu prowadzonych w Domu Pomocy Społecznej w Dębcach

czytaj całość publikacji "Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie ogłasza nabór na świadczenie usług terapeutycznych w zakresie uzależnienia od alkoholu prowadzonych w Domu Pomocy Społecznej w Dębcach"

Dołączone pliki:


Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie ogłasza nabór na świadczenie usług terapeutycznych w zakresie uzależnienia od alkoholu

2019-02-01

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie ogłasza nabór na świadczenie usług terapeutycznych w zakresie uzależnienia od alkoholu.

czytaj całość publikacji "Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie ogłasza nabór na świadczenie usług terapeutycznych w zakresie uzależnienia od alkoholu "

Dołączone pliki:


Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania

2019-02-01

dot. naboru z dnia 18 grudnia 2018 r. na świadczenie usług terapeutycznych w zakresie uzależnienia od alkoholu.

Dołączone pliki:


Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania

2019-02-01

dot. naboru z dnia 18 grudnia 2018 r. na świadczenie usług terapeutycznych w zakresie uzależnienia od alkoholu prowadzonych w Domu Pomocy Społecznej w Dębcach.

Dołączone pliki:


Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie ul. Łużycka 12, 74 – 100 Gryfino ogłasza nabór na wolne stanowisko pracownika socjalnego.

2019-01-15

Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie
ul. Łużycka 12, 74 – 100 Gryfino
ogłasza nabór
na wolne stanowisko pracownika socjalnego.

czytaj całość publikacji "Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie ul. Łużycka 12, 74 – 100 Gryfino ogłasza nabór na wolne stanowisko pracownika socjalnego."

Dołączone pliki:


Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie ogłasza nabór na świadczenie usług terapeutycznych w zakresie współuzależnienia od alkoholu

2018-12-18

świadczenie usług terapeutycznych w zakresie współuzależnienia od alkoholu

czytaj całość publikacji "Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie ogłasza nabór na świadczenie usług terapeutycznych w zakresie współuzależnienia od alkoholu "

Dołączone pliki:


Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie ogłasza nabór na świadczenie usługi biegłych w zakresie przeprowadzania badań i wydawania opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu.

2018-12-18

przeprowadzania badań i wydawania opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu.

czytaj całość publikacji "Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie ogłasza nabór na świadczenie usługi biegłych w zakresie przeprowadzania badań i wydawania opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu."

Dołączone pliki:


Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie ogłasza nabór na świadczenie usług terapeuty rodzinnego

2018-12-18

świadczenie usług terapeuty rodzinnego

czytaj całość publikacji "Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie ogłasza nabór na świadczenie usług terapeuty rodzinnego"

Dołączone pliki:


Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie ogłasza nabór na świadczenie usług prawnych na rzecz osób fizycznych

2018-12-18

na świadczenie usług prawnych

czytaj całość publikacji "Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie ogłasza nabór na świadczenie usług prawnych na rzecz osób fizycznych"

Dołączone pliki:


Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie ogłasza nabór na świadczenie usług specjalisty ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie

2018-12-18

świadczenie usług specjalisty

czytaj całość publikacji "Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie ogłasza nabór na świadczenie usług specjalisty ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie"

Dołączone pliki:


Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie ogłasza nabór na świadczenie usług terapeutycznych w zakresie uzależnienia od alkoholu

2018-12-18

na świadczenie usług terapeutycznych

czytaj całość publikacji "Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie ogłasza nabór na świadczenie usług terapeutycznych w zakresie uzależnienia od alkoholu "

Dołączone pliki:


Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie ogłasza nabór na świadczenie usług specjalisty terapii uzależnień.

2018-12-18

świadczenie usług specjalisty terapii uzależnień.

czytaj całość publikacji "Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie ogłasza nabór na świadczenie usług specjalisty terapii uzależnień."

Dołączone pliki:


Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie ogłasza nabór na świadczenie usług terapeutycznych w zakresie uzależnienia od alkoholu prowadzonych w Domu Pomocy Społecznej w Dębcach

2018-12-18

świadczenie usług terapeutycznych

czytaj całość publikacji "Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie ogłasza nabór na świadczenie usług terapeutycznych w zakresie uzależnienia od alkoholu prowadzonych w Domu Pomocy Społecznej w Dębcach"

Dołączone pliki:


Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie ogłasza nabór na świadczenie usług terapeutycznych w zakresie pomocy psychologicznej i psychoterapii dla osób z syndromem Dorosłych Dzieci Alkoholików

2018-12-18

świadczenie usług terapeutycznych

czytaj całość publikacji "Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie ogłasza nabór na świadczenie usług terapeutycznych w zakresie pomocy psychologicznej i psychoterapii dla osób z syndromem Dorosłych Dzieci Alkoholików"

Dołączone pliki:


Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie ul. Łużycka 12, 74 – 100 Gryfino ogłasza nabór

2018-11-29

na wolne stanowisko urzędnicze Podinspektor w Dziale Pomocy Społecznej w Sekcji Usług Społecznych w Zespole do Spraw Organizacji Usług Społecznych

czytaj całość publikacji "Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie ul. Łużycka 12, 74 – 100 Gryfino ogłasza nabór"

Dołączone pliki:


Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie ul. Łużycka 12, 74 – 100 Gryfino ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze Podinspektor w Sekcji Organizacyjnej.

2018-10-11

Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie
ul. Łużycka 12, 74 – 100 Gryfino
ogłasza nabór
na wolne stanowisko urzędnicze Podinspektor w Sekcji Organizacyjnej.

czytaj całość publikacji "Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie ul. Łużycka 12, 74 – 100 Gryfino ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze Podinspektor w Sekcji Organizacyjnej."

Dołączone pliki:


INFORMACJA O WYNIKACH NABORU Podinspektor w Sekcji Finansowo - Księgowej

2018-10-03

OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W GRYFINIE

informuje, że w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko
została wybrana Pani Katarzyna Iwaniuk zamieszkała w miejscowości Gryfino.

czytaj całość publikacji "INFORMACJA O WYNIKACH NABORU Podinspektor w Sekcji Finansowo - Księgowej"

Dołączone pliki:


Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie ul. Łużycka 12, 74 – 100 Gryfino ogłasza nabór

2018-09-11

na wolne stanowisko urzędnicze Podinspektor w Sekcji Finansowo – Księgowej.

czytaj całość publikacji "Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie ul. Łużycka 12, 74 – 100 Gryfino ogłasza nabór "

Dołączone pliki:


OGŁOSZENIE

2018-07-19

Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie informuje, że poszukuje osób do pracy na stanowisku opiekunki.

czytaj całość publikacji " OGŁOSZENIE"

Dołączone pliki:


Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie ogłasza konkurs na stanowisko asystenta rodziny.

2018-05-29

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie ogłasza konkurs
na stanowisko asystenta rodziny.

czytaj całość publikacji "Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie ogłasza konkurs na stanowisko asystenta rodziny."

Dołączone pliki:


Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie 74 100 Gryfino ul. Łużycka 12 OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE W DZIALE ADMINISTRACJI W SEKCJI ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH I ALIMENTACYJNYCH

2018-05-18

Stanowisko pracy: Podinspektor w sekcji świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych

czytaj całość publikacji "Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie 74 100 Gryfino ul. Łużycka 12 OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE W DZIALE ADMINISTRACJI W SEKCJI ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH I ALIMENTACYJNYCH"

Dołączone pliki:


Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie 74 - 100 Gryfino ul. Łużycka 12 OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE W DZIALE POMOCY SPOŁECZNEJ W SEKCJI USŁUG SPOŁECZNYCH DO ZESPOŁU PROFILAKTYKI UZALEŻNIEŃ I PRZECIWDZIAŁANIU PRZEMOCY

2018-05-11

Stanowisko pracy: Podinspektor w zespole profilaktyki uzależnień i przeciwdziałaniu przemocy.

czytaj całość publikacji "Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie 74 - 100 Gryfino ul. Łużycka 12 OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE W DZIALE POMOCY SPOŁECZNEJ W SEKCJI USŁUG SPOŁECZNYCH DO ZESPOŁU PROFILAKTYKI UZALEŻNIEŃ I PRZECIWDZIAŁANIU PRZEMOCY "

Dołączone pliki:


INFORMACJA O WYNIKACH dotycząca naboru na dwa wolne stanowiska urzędnicze: Podinspektor w Sekcji Usług Społecznych

2018-05-11

OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W GRYFINIE


informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowiska
na jedno stanowisko została wybrana Pani Agnieszka Kraśniak zamieszkała
w miejscowości Gryfino.

czytaj całość publikacji "INFORMACJA O WYNIKACH dotycząca naboru na dwa wolne stanowiska urzędnicze: Podinspektor w Sekcji Usług Społecznych"

Dołączone pliki:


Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie 74 - 100 Gryfino ul. Łużycka 12 OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE W DZIALE POMOCY SPOŁECZNEJ W SEKCJI USŁUG SPOŁECZNYCH DO ZESPOŁU PROFILAKTYKI UZALEŻNIEŃ I PRZECIWDZIAŁANIU PRZEMOCY Stanowisko pracy: Podinspektor w zespole profilaktyki uzależnień i przeciwdziałaniu przemocy.

2018-04-19

Stanowisko pracy: Podinspektor w zespole profilaktyki uzależnień i przeciwdziałaniu przemocy.

czytaj całość publikacji "Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie 74 - 100 Gryfino ul. Łużycka 12 OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE W DZIALE POMOCY SPOŁECZNEJ W SEKCJI USŁUG SPOŁECZNYCH DO ZESPOŁU PROFILAKTYKI UZALEŻNIEŃ I PRZECIWDZIAŁANIU PRZEMOCY Stanowisko pracy: Podinspektor w zespole profilaktyki uzależnień i przeciwdziałaniu przemocy."

Dołączone pliki:


Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie 74 - 100 Gryfino ul. Łużycka 12 OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE W DZIALE POMOCY SPOŁECZNEJ W SEKCJI USŁUG SPOŁECZNYCH DO ZESPOŁU PROFILAKTYKI UZALEŻNIEŃ I PRZECIWDZIAŁANIU PRZEMOCY Stanowisko pracy: Podinspektor w zespole profilaktyki uzależnień i przeciwdziałaniu przemocy.

2018-04-19

Stanowisko pracy: Podinspektor w zespole profilaktyki uzależnień i przeciwdziałaniu przemocy.

czytaj całość publikacji "Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie 74 - 100 Gryfino ul. Łużycka 12 OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE W DZIALE POMOCY SPOŁECZNEJ W SEKCJI USŁUG SPOŁECZNYCH DO ZESPOŁU PROFILAKTYKI UZALEŻNIEŃ I PRZECIWDZIAŁANIU PRZEMOCY Stanowisko pracy: Podinspektor w zespole profilaktyki uzależnień i przeciwdziałaniu przemocy."

Dołączone pliki:


OGŁOSZENIE O WYNIKACH NABORU

2018-03-09

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie, informuje, że w wyniku zakończenia procedury konkursowej na zapytanie ofertowe dotyczące świadczenia usług koordynatora KIS, nie wpłynęła żadna oferta.

czytaj całość publikacji "OGŁOSZENIE O WYNIKACH NABORU"

Dołączone pliki:


INFORMACJA O WYNIKACH NABORU Podinspektor w Sekcji Świadczeń

2018-03-09

OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W GRYFINIE


informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko
została wybrana Pani Milena Szewczuk zamieszkała w miejscowości Gryfino

czytaj całość publikacji "INFORMACJA O WYNIKACH NABORU Podinspektor w Sekcji Świadczeń"

Dołączone pliki:


Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie 74 - 100 Gryfino ul. Łużycka 12

2018-02-06

OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE W DZIALE ADMINISTRACJI W SEKCJI ŚWIADCZEŃ

czytaj całość publikacji "Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie 74 - 100 Gryfino ul. Łużycka 12"

Dołączone pliki:


Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie ogłasza nabór na świadczenie usług psychiatrycznych dla osób uzależnionych od alkoholu

2018-02-02

Gryfino, dn. 02.02.2018

I. Zamawiający:
Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Łużycka 12
74-100 Gryfino

II. Forma zatrudnienia: umowa zlecenie

III. Cel i zakres wykonywania zadań:

Indywidualne konsultacje psychiatryczne dla osób uzależnionych od alkoholu -
wtorek w godz. 12.00- 14.00, czwartek w godz. 12.00-14.00 w miejscu zapewnionym przez Oferenta.

czytaj całość publikacji "Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie ogłasza nabór na świadczenie usług psychiatrycznych dla osób uzależnionych od alkoholu"

Dołączone pliki:


Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie ogłasza nabór na świadczenie usług prawnych na rzecz osób fizycznych

2017-12-29

Gryfino, dn. 29.12.2017r.

I. Zamawiający:
Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Łużycka 12
74-100 Gryfino

II. Liczba miejsc: 1

III. Forma zatrudnienia: umowa zlecenie

czytaj całość publikacji "Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie ogłasza nabór na świadczenie usług prawnych na rzecz osób fizycznych"

Dołączone pliki:


Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie ogłasza nabór na świadczenie usług psychiatrycznych dla osób uzależnionych od alkoholu

2017-12-29

Gryfino, dn. 29.12.2017r.

I. Zamawiający:
Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Łużycka 12
74-100 Gryfino

II. Forma zatrudnienia: umowa zlecenie

czytaj całość publikacji "Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie ogłasza nabór na świadczenie usług psychiatrycznych dla osób uzależnionych od alkoholu"

Dołączone pliki:


Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie ogłasza nabór na świadczenie usług specjalisty przeciwdziałania przemocy w rodzinie

2017-12-29

Gryfino, dn. 29.12.2017r.

I. Zamawiający:
Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Łużycka 12
74-100 Gryfino

II. Liczba miejsc: 1

III. Forma zatrudnienia: umowa zlecenie

czytaj całość publikacji "Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie ogłasza nabór na świadczenie usług specjalisty przeciwdziałania przemocy w rodzinie"

Dołączone pliki:


Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie ogłasza nabór na świadczenie usług terapeutycznych w zakresie pomocy psychologicznej i psychoterapii dla osób z syndromem Dorosłych Dzieci Alkoholików

2017-12-29

Gryfino, dn. 29.12.2017r.

I. Zamawiający:
Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Łużycka 12
74-100 Gryfino

II. Forma zatrudnienia: umowa zlecenie

czytaj całość publikacji "Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie ogłasza nabór na świadczenie usług terapeutycznych w zakresie pomocy psychologicznej i psychoterapii dla osób z syndromem Dorosłych Dzieci Alkoholików"

Dołączone pliki:


Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie ogłasza nabór na świadczenie usług terapeutycznych w zakresie uzależnienia od alkoholu prowadzonych w Domu Pomocy Społecznej w Dębcach

2017-12-29

Gryfino, dn. 29.12.2017r.

I. Zamawiający:
Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Łużycka 12
74-100 Gryfino

II. Forma zatrudnienia: umowa zlecenie

czytaj całość publikacji "Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie ogłasza nabór na świadczenie usług terapeutycznych w zakresie uzależnienia od alkoholu prowadzonych w Domu Pomocy Społecznej w Dębcach"

Dołączone pliki:


Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie ogłasza nabór na świadczenie usług specjalisty terapii uzależnień

2017-12-29

Gryfino, dn. 29.12.2017

I. Zamawiający:
Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Łużycka 12
74-100 Gryfino

II. Forma zatrudnienia: umowa zlecenie

czytaj całość publikacji "Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie ogłasza nabór na świadczenie usług specjalisty terapii uzależnień"

Dołączone pliki:


Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie ogłasza nabór na świadczenie usług terapeutycznych w zakresie uzależnienia od alkoholu

2017-12-29

Gryfino, dn. 29.12.2017r.

I. Zamawiający:
Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Łużycka 12
74-100 Gryfino

II. Forma zatrudnienia: umowa zlecenie

III. Cel i zakres wykonywania zadań:
Prowadzenie psychoterapii indywidualnej dla osób uzależnionych od alkoholu w miejscu wskazanym przez Zamawiającego wg niżej określonego harmonogramu:
Poniedziałek w godz. 8.00 – 10.00 – terapia grupowa
Poniedziałek w godz. 10.00 – 12.00 – terapia indywidualna
Wtorek w godz. 16.00 – 20.00 – terapia grupowa
Środa w godz. 8.00 – 10.00 – terapia indywidualna
Środa w godz. 10.00 – 12.00 – terapia grupowa
Czwartek w godz. 16.00 – 20.00 – terapia grupowa

czytaj całość publikacji "Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie ogłasza nabór na świadczenie usług terapeutycznych w zakresie uzależnienia od alkoholu"

Dołączone pliki:


Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie ogłasza nabór na świadczenie usług terapeutycznych w zakresie współuzależnienia od alkoholu

2017-12-29

Gryfino, dn. 29.12.2017r.

I. Zamawiający:
Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Łużycka 12
74-100 Gryfino

II. Forma zatrudnienia: umowa zlecenie

III. Cel i zakres wykonywania zadań:
Prowadzenie psychoterapii indywidualnej i grupowej dla osób współuzależnionych w drugi i czwarty wtorek miesiąca w godz. 8.00 – 14.00 w miejscu wskazanym przez Zamawiającego.

czytaj całość publikacji "Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie ogłasza nabór na świadczenie usług terapeutycznych w zakresie współuzależnienia od alkoholu"

Dołączone pliki:


Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie ogłasza nabór na świadczenie usług terapeuty rodzinnego

2017-12-29

Gryfino, dn. 29.12.2017r.

I. Zamawiający:
Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Łużycka 12
74-100 Gryfino

II. Liczba miejsc: 1

III. Forma zatrudnienia: umowa zlecenie

IV. Cel i zakres wykonywania zadań:
Prowadzenie konsultacji z zakresu terapii rodzinnej w celu rozwiązania kryzysów rodzinnych, zapobiegania przemocy w rodzinie, zapobiegania rozpadowi rodziny z przeznaczeniem dla mieszkańców Gminy Gryfino szczególnie zagrożonych zjawiskiem przemocy oraz alkoholizmem. Konsultacje będą prowadzone w 4 razy w miesiącu po dwie godziny w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie w pierwsze cztery środy miesiąca lub w inny dzień w związku z zaistniałą potrzebą po wcześniejszym uzgodnieniu z osobą koordynującą zadania.

czytaj całość publikacji "Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie ogłasza nabór na świadczenie usług terapeuty rodzinnego"

Dołączone pliki:


Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie ogłasza konkurs na stanowisko pracownika socjalnego w sekcji usług społecznych.

2017-12-20

I. Forma zatrudnienia:
1. Umowa o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy.

czytaj całość publikacji "Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie ogłasza konkurs na stanowisko pracownika socjalnego w sekcji usług społecznych."

Dołączone pliki:


INFORMACJA O WYNIKACH NABORU Podinspektor w Sekcji Finansowo - Księgowej

2017-12-08

Podinspektor w Sekcji Finansowo - Księgowej

czytaj całość publikacji "INFORMACJA O WYNIKACH NABORU Podinspektor w Sekcji Finansowo - Księgowej"

Dołączone pliki:


Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie ul. Łużycka 12 ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze

2017-11-17

Stanowisko pracy: podinspektor w Sekcji Finansowo – Księgowej

czytaj całość publikacji "Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie ul. Łużycka 12 ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze"

Dołączone pliki:


INFORMACJA O WYNIKACH NABORU Podinspektor w Sekcji Świadczeń

2017-10-31

OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W GRYFINIE


Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w. stanowisko
została wybrana Pani Anna Waszczyk zamieszkała w miejscowości Gryfino

czytaj całość publikacji "INFORMACJA O WYNIKACH NABORU Podinspektor w Sekcji Świadczeń"

Dołączone pliki:


Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie 74 100 Gryfino ul. Łużycka 12 OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE W DZIALE ADMINISTRACJI W SEKCJI ŚWIADCZEŃ

2017-10-03

Stanowisko pracy: Podinspektor w sekcji świadczeń

czytaj całość publikacji "Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie 74 100 Gryfino ul. Łużycka 12 OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE W DZIALE ADMINISTRACJI W SEKCJI ŚWIADCZEŃ"

Dołączone pliki:


Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie informuje, że w wyniku zakończenia procedury konkursowej oraz przeprowadzonych rozmów kwalifikacyjnych na stanowisko pracownika socjalnego

2017-10-02

w sekcji usług społecznych spośród złożonych aplikacji do konkursu nie została wybrana żadna oferta.

czytaj całość publikacji "Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie informuje, że w wyniku zakończenia procedury konkursowej oraz przeprowadzonych rozmów kwalifikacyjnych na stanowisko pracownika socjalnego"

Dołączone pliki:


Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie ogłasza konkurs na stanowisko pracownika socjalnego w sekcji usług społecznych.

2017-08-18

I. Forma zatrudnienia:
1. Umowa o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy.

czytaj całość publikacji "Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie ogłasza konkurs na stanowisko pracownika socjalnego w sekcji usług społecznych."

Dołączone pliki:


Ogłoszenie o wynikach naboru

2017-08-17

Ogłoszenie w załączniku.

Dołączone pliki:


Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie ogłasza konkurs na stanowisko pracownika socjalnego w sekcji usług społecznych.

2017-07-24

I. Forma zatrudnienia:
1. Umowa o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy.

czytaj całość publikacji "Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie ogłasza konkurs na stanowisko pracownika socjalnego w sekcji usług społecznych."

Dołączone pliki:


Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie ogłasza nabór na stanowisko asystenta rodziny.

2017-02-06

I. Forma zatrudnienia:
1) umowa o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy, w systemie zadaniowego czasu pracy.
2) zatrudnienie na czas określony: luty 2017 r. – grudzień 2017 r.

czytaj całość publikacji "Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie ogłasza nabór na stanowisko asystenta rodziny."

Dołączone pliki:


Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie ogłasza nabór na świadczenie usług terapeuty rodzinnego do prowadzenia terapii w środowisku rodzinnym.

2017-02-02

Forma zatrudnienia: Umowa o świadczenie usług

czytaj całość publikacji "Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie ogłasza nabór na świadczenie usług terapeuty rodzinnego do prowadzenia terapii w środowisku rodzinnym."

Dołączone pliki:


Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie ogłasza nabór na świadczenie usług psychologicznych na rzecz osób fizycznych

2017-01-12

I. Zamawiający:
Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Łużycka 12
74-100 Gryfino

II. Liczba miejsc: 1

III. Forma zatrudnienia: umowa zlecenie

IV. Cel i zakres wykonywania zadań:
1. Prowadzenie usług psychologicznych w formie indywidualnych konsultacji i porad
2. Prowadzenie psychoterapii indywidualnej bądź rodzinnej w sytuacjach skrajnie urazowych (katastrofa, nagła śmierć, żałoba, gwałt, przemoc w rodzinie, próby samobójcze, klęski żywiołowe, itp.)

czytaj całość publikacji "Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie ogłasza nabór na świadczenie usług psychologicznych na rzecz osób fizycznych"

Dołączone pliki:


Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie ogłasza nabór na świadczenie usług psychiatrycznych dla osób uzależnionych od alkoholu

2017-01-12

I. Zamawiający:
Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Łużycka 12
74-100 Gryfino

II. Forma zatrudnienia: umowa zlecenie

III. Cel i zakres wykonywania zadań:
Indywidualne konsultacje psychiatryczne dla osób uzależnionych od alkoholu -
wtorek w godz. 12.00- 14.00, czwartek w godz. 12.00-14.00 w miejscu zapewnionym przez Oferenta.

czytaj całość publikacji "Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie ogłasza nabór na świadczenie usług psychiatrycznych dla osób uzależnionych od alkoholu"

Dołączone pliki:


Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie ogłasza nabór na stanowisko asystenta rodziny.

2017-01-03

I. Forma zatrudnienia:
1) umowa o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy, w systemie zadaniowego czasu pracy.
2) zatrudnienie na czas określony: styczeń 2017 r. – grudzień 2017 r.

czytaj całość publikacji "Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie ogłasza nabór na stanowisko asystenta rodziny."

Dołączone pliki:


Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie ogłasza nabór na świadczenie usług prawnych na rzecz osób fizycznych

2016-12-19

I. Zamawiający:
Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Łużycka 12
74-100 Gryfino

czytaj całość publikacji "Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie ogłasza nabór na świadczenie usług prawnych na rzecz osób fizycznych"

Dołączone pliki:


Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie ogłasza nabór na świadczenie usług psychiatrycznych dla osób uzależnionych od alkoholu

2016-12-19

I. Zamawiający:
Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Łużycka 12
74-100 Gryfino

czytaj całość publikacji "Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie ogłasza nabór na świadczenie usług psychiatrycznych dla osób uzależnionych od alkoholu"

Dołączone pliki:


Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie ogłasza nabór na świadczenie usług terapeutycznych w zakresie pomocy psychologicznej i psychoterapii dla osób z syndromem Dorosłych Dzieci Alkoholików

2016-12-19

I. Zamawiający:
Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Łużycka 12
74-100 Gryfino

czytaj całość publikacji "Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie ogłasza nabór na świadczenie usług terapeutycznych w zakresie pomocy psychologicznej i psychoterapii dla osób z syndromem Dorosłych Dzieci Alkoholików"

Dołączone pliki:


Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie ogłasza nabór na świadczenie usług terapeutycznych w zakresie uzależnienia od alkoholu prowadzonych w Domu Pomocy Społecznej w Dębcach

2016-12-19

I. Zamawiający:
Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Łużycka 12
74-100 Gryfino

czytaj całość publikacji "Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie ogłasza nabór na świadczenie usług terapeutycznych w zakresie uzależnienia od alkoholu prowadzonych w Domu Pomocy Społecznej w Dębcach"

Dołączone pliki:


Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie ogłasza nabór na świadczenie usług terapeutycznych w zakresie uzależnienia od alkoholu

2016-12-19

I. Zamawiający:
Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Łużycka 12
74-100 Gryfino

czytaj całość publikacji "Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie ogłasza nabór na świadczenie usług terapeutycznych w zakresie uzależnienia od alkoholu"

Dołączone pliki:


Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie ogłasza nabór na świadczenie usług terapeutycznych w zakresie współuzależnienia od alkoholu

2016-12-19

I. Zamawiający:
Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Łużycka 12
74-100 Gryfino

czytaj całość publikacji "Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie ogłasza nabór na świadczenie usług terapeutycznych w zakresie współuzależnienia od alkoholu"

Dołączone pliki:


Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie ogłasza nabór na świadczenie usług specjalisty przeciwdziałania przemocy w rodzinie

2016-12-19

I. Zamawiający:
Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Łużycka 12
74-100 Gryfino

czytaj całość publikacji "Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie ogłasza nabór na świadczenie usług specjalisty przeciwdziałania przemocy w rodzinie"

Dołączone pliki:


Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie ogłasza nabór na świadczenie usług terapeuty rodzinnego

2016-12-19

I. Zamawiający:
Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Łużycka 12
74-100 Gryfino

czytaj całość publikacji "Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie ogłasza nabór na świadczenie usług terapeuty rodzinnego"

Dołączone pliki:


Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie ogłasza nabór na świadczenie usług specjalisty terapii uzależnień

2016-12-19

Gryfino, dn. 16.12.2016 r.
Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie ogłasza nabór na świadczenie usług
specjalisty terapii uzależnień

czytaj całość publikacji "Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie ogłasza nabór na świadczenie usług specjalisty terapii uzależnień"

Dołączone pliki:


INFORMACJA O WYNIKACH NABORU na stanowisku podinspektora w Sekcji Organizowania Społeczności Lokalnej

2016-08-30

OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W GRYFINIE


informuje, że w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko, nie została zatrudniona żadna osoba z pośród zakwalifikowanych kandydatów.


Uzasadnienie nierozstrzygnięcia naboru:
W trakcie prowadzonego postępowania rekrutacyjnego stwierdzono, iż poziom posiadanej wiedzy kandydatów jest niewystarczający i nie gwarantuje skutecznego wykonywania obowiązków na powyższym stanowisku, za wyjątkiem jednej osoby, która z kolei nie akceptowała proponowanych warunków zatrudnienia.

Dołączone pliki:


OGŁOSZENIE O NABORZE

2016-07-25

Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie ul. Łużycka 12 ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze.

Stanowisko pracy: podinspektor w Sekcji Organizowania Społeczności Lokalnej

Dołączone pliki:


Ogłoszenie o naborze

2016-06-13

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie ogłasza nabór na świadczenie usług trenera podwórkowego.

Dołączone pliki:


INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

2016-06-03

Kasjer w Sekcji Finansowo - Księgowej

czytaj całość publikacji "INFORMACJA O WYNIKACH NABORU "

Dołączone pliki:


Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie ul. Łużycka 12 ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze

2016-05-12

Stanowisko pracy: kasjer w Sekcji Finansowo - Księgowej

czytaj całość publikacji "Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie ul. Łużycka 12 ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze"

Dołączone pliki:


Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie ogłasza nabór na świadczenie usług terapeuty rodzinnego do prowadzenia terapii w środowisku rodzinnym.

2016-04-13

Forma zatrudnienia: Umowa o świadczenie usług

czytaj całość publikacji "Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie ogłasza nabór na świadczenie usług terapeuty rodzinnego do prowadzenia terapii w środowisku rodzinnym."

Dołączone pliki:


INFORMACJA 0 WYNIKACH NABORU na stanowisku referenta w Sekcji Administracyjno - Gospodarczej

2016-04-01

OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W GRYFINIE

czytaj całość publikacji "INFORMACJA 0 WYNIKACH NABORU na stanowisku referenta w Sekcji Administracyjno - Gospodarczej"

Dołączone pliki:


Informacja o wynikach naboru Inspektor w Sekcji Świadczeń Rodzinnych i Alimentayjnych

2016-03-17

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko została wybrana Pani Marta Szymczuk zamieszkała w miejscowości Choszczno.

Dołączone pliki:


Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie 74 - 100 Gryfino ul. Łużycka 12 ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze

2016-02-25

1. Stanowisko pracy: Inspektor w Sekcji Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych

czytaj całość publikacji "Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie 74 - 100 Gryfino ul. Łużycka 12 ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze"

Dołączone pliki:


Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie 74 - 100 Gryfino ul. Łużycka 12 ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze

2016-02-22

Stanowisko pracy: referent w Sekcji Administracyjno - Gospodarczej

czytaj całość publikacji "Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie 74 - 100 Gryfino ul. Łużycka 12 ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze"

Dołączone pliki:


Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie ogłasza nabór na świadczenie usług psychiatrycznych dla osób uzależnionych od alkoholu

2016-02-03

I. Zamawiający:
Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Łużycka 12
74-100 Gryfino

czytaj całość publikacji "Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie ogłasza nabór na świadczenie usług psychiatrycznych dla osób uzależnionych od alkoholu"

Dołączone pliki:


Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie ogłasza nabór na świadczenie pracy asystenta rodziny.

2015-12-17

I. Zamawiający:
Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Łużycka 12
74-100 Gryfino
II. Forma zatrudnienia:
Umowa o świadczenie usług

czytaj całość publikacji "Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie ogłasza nabór na świadczenie pracy asystenta rodziny."

Dołączone pliki:


Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie ogłasza nabór na świadczenie usług psychiatrycznych dla osób uzależnionych od alkoholu

2015-12-10

I. Zamawiający:
Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Łużycka 12
74-100 Gryfino

czytaj całość publikacji "Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie ogłasza nabór na świadczenie usług psychiatrycznych dla osób uzależnionych od alkoholu"

Dołączone pliki:


Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie ogłasza nabór na świadczenie usług terapeutycznych w zakresie uzależnienia od alkoholu

2015-12-10

I. Zamawiający:
Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Łużycka 12
74-100 Gryfino

czytaj całość publikacji "Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie ogłasza nabór na świadczenie usług terapeutycznych w zakresie uzależnienia od alkoholu"

Dołączone pliki:


Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie ogłasza nabór na świadczenie usług terapeutycznych w zakresie uzależnienia od alkoholu prowadzonych w Domu Pomocy Społecznej w Dębcach

2015-12-10

I. Zamawiający:
Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Łużycka 12
74-100 Gryfino

czytaj całość publikacji "Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie ogłasza nabór na świadczenie usług terapeutycznych w zakresie uzależnienia od alkoholu prowadzonych w Domu Pomocy Społecznej w Dębcach"

Dołączone pliki:


Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie ogłasza nabór na świadczenie usług terapeutycznych w zakresie pomocy psychologicznej i psychoterapii dla osób z syndromem Dorosłych Dzieci Alkoholików

2015-12-10

I. Zamawiający:
Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Łużycka 12
74-100 Gryfino

czytaj całość publikacji "Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie ogłasza nabór na świadczenie usług terapeutycznych w zakresie pomocy psychologicznej i psychoterapii dla osób z syndromem Dorosłych Dzieci Alkoholików"

Dołączone pliki:


Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie ogłasza nabór na świadczenie usług terapeutycznych w zakresie współuzależnienia od alkoholu

2015-12-10

I. Zamawiający:
Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Łużycka 12
74-100 Gryfino

czytaj całość publikacji "Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie ogłasza nabór na świadczenie usług terapeutycznych w zakresie współuzależnienia od alkoholu"

Dołączone pliki:


Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie ogłasza nabór na świadczenie usług psychologicznych na rzecz osób fizycznych

2015-12-10

I. Zamawiający:
Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Łużycka 12
74-100 Gryfino

czytaj całość publikacji "Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie ogłasza nabór na świadczenie usług psychologicznych na rzecz osób fizycznych"

Dołączone pliki:


Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie ogłasza nabór na świadczenie usług prawnych na rzecz osób fizycznych

2015-12-10

I. Zamawiający:
Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Łużycka 12
74-100 Gryfino

czytaj całość publikacji "Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie ogłasza nabór na świadczenie usług prawnych na rzecz osób fizycznych"

Dołączone pliki:


Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie ogłasza nabór na świadczenie usług specjalisty terapii uzależnień

2015-12-08

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie ogłasza nabór na świadczenie usług specjalisty terapii uzależnień

czytaj całość publikacji "Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie ogłasza nabór na świadczenie usług specjalisty terapii uzależnień"

Dołączone pliki:


Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie ogłasza nabór na świadczenie usług terapeuty rodzinnego

2015-12-08

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie ogłasza nabór na świadczenie usług terapeuty rodzinnego

czytaj całość publikacji "Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie ogłasza nabór na świadczenie usług terapeuty rodzinnego"

Dołączone pliki:


Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie ogłasza nabór na świadczenie usług specjalisty przeciwdziałania przemocy w rodzinie

2015-12-08

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie ogłasza nabór na świadczenie usług specjalisty przeciwdziałania przemocy w rodzinie

czytaj całość publikacji "Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie ogłasza nabór na świadczenie usług specjalisty przeciwdziałania przemocy w rodzinie"

Dołączone pliki:


Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie ogłasza nabór na świadczenie usług mediatora

2015-12-08

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie ogłasza nabór na świadczenie usług mediatora

czytaj całość publikacji "Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie ogłasza nabór na świadczenie usług mediatora"

Dołączone pliki:


Informacja o wynikach naboru na stanowisko Kasjer w sekcji Finansowo - Księgowej

2015-11-25

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko została wybrana Pani Joanna Smulska zamieszkała w miejscowości Gryfino.

Dołączone pliki:


Informacja o wynikach naboru na stanowisko Pomoc administracyjna w sekcji Informatyki i Bezpieczeństwa Informacji

2015-11-24

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko został wybrany Pan Kamil Sokołek zamieszkały w miejscowości Widuchowa.

Dołączone pliki:


Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy

2015-10-28

1. Stanowisko pracy: Pomoc administracyjna w Sekcji Informatyki i Bezpieczeństwa Informacji

czytaj całość publikacji "Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy"

Dołączone pliki:


Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze

2015-10-27

Stanowisko pracy: Kasjer w Sekcji Finansowo - Ksiegowej

Dołączone pliki:


Informacja o wynikach naboru na stanowisko Referenta w Sekcji Pomocy Społecznej

2015-10-26

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w. stanowisko została wybrana Pani Barbara Kaszycka zamieszkała w miejscowości Żabnica

Dołączone pliki:


Informacja o wynikach naboru na stanowisko referenta w sekcji Informatyki i Bezpieczeństwa Informacji

2015-09-30

Informacja znajduje się w załączniku

Dołączone pliki:


Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze

2015-09-29

Referent w Sekcji Pomocy Społecznej

Dołączone pliki:


Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze

2015-09-15

Stanowisko pracy: referent w Sekcji Informatyki i Bezpieczeństwa Informacji

czytaj całość publikacji "Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze"

Dołączone pliki:


Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie poszukuje kandydata do pełnienia funkcji opiekuna prawnego dla osoby całkowicie ubezwłasnowolnionej - 76 letniego mężczyzny mieszkającego na terenie Gminy Gryfino.

2015-06-29

Ośrodek - prowadzi też stały nabór kandydatów do bazy opiekunów prawnych.
Gdy zaistnieją okoliczności, w których wymagane będzie ustanowienie opieki dla osoby zamieszkałej na terenie miasta lub gminy Gryfino, pracownik Ośrodka po przeprowadzeniu rozmowy z kandydatami z bazy, wskażę sądowi kandydatów na opiekuna prawnego. Ustanowienie opiekuna następuje postanowieniem sądu opiekuńczego.

czytaj całość publikacji "Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie poszukuje kandydata do pełnienia funkcji opiekuna prawnego dla osoby całkowicie ubezwłasnowolnionej - 76 letniego mężczyzny mieszkającego na terenie Gminy Gryfino."

Dołączone pliki:


Ogłoszenie o naborze na świadczenie usług trenera podwórkowego

2015-06-22

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie ogłasza nabór na świadczenie usług trenera podwórkowego.

czytaj całość publikacji "Ogłoszenie o naborze na świadczenie usług trenera podwórkowego"

Dołączone pliki:


Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie ogłasza nabór na świadczenie usług pedagoga rodziny.

2015-04-17

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie ogłasza nabór na świadczenie usług
pedagoga rodziny.

czytaj całość publikacji "Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie ogłasza nabór na świadczenie usług pedagoga rodziny."

Dołączone pliki:


Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie unieważnia nabór na świadczenie usług pedagoga rodziny, który został ogłoszony w dniu 12.03.2015 r.

2015-03-31

Przyczyną unieważnienia naboru na w/w stanowisko są braki formalne w złożonych ofertach lub brak doświadczenia zawodowego w pracy z rodzinami niewydolnymi wychowawczo w ich miejscu zamieszkania. Żadna ze złożonych ofert nie kwalifikuje się do dalszego etapu rekrutacji.


Ogłaszenie o naborze na świadczenie usług terapeutycznych w zakresie uzależnienia od alkoholu

2015-03-20

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie ogłasza nabór
na świadczenie usług terapeutycznych w zakresie uzależnienia od alkoholu

czytaj całość publikacji "Ogłaszenie o naborze na świadczenie usług terapeutycznych w zakresie uzależnienia od alkoholu"

Dołączone pliki:


OGŁOSZENIE O NABORZE NA ŚWIADCZENIE USŁUG TERAPEUTY RODZINNEGO

2015-03-12

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie ogłasza nabór na świadczenie usług terapeuty rodzinnego do prowadzenia terapii w środowisku rodzinnym.

czytaj całość publikacji "OGŁOSZENIE O NABORZE NA ŚWIADCZENIE USŁUG TERAPEUTY RODZINNEGO"

Dołączone pliki:


OGŁOSZENIE O NABORZE NA ŚWIADCZENIE USŁUG PEDAGOGA RODZINY

2015-03-12

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie ogłasza nabór na świadczenie usług
pedagoga rodziny.

czytaj całość publikacji "OGŁOSZENIE O NABORZE NA ŚWIADCZENIE USŁUG PEDAGOGA RODZINY"

Dołączone pliki:


Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie ogłasza

2015-02-10

nabór na świadczenie usług prawnych na rzecz osób fizycznych

czytaj całość publikacji "Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie ogłasza "

Dołączone pliki:


Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie ogłasza nabór na świadczenie usług prawnych na rzecz osób fizycznych

2015-01-21

I. Zamawiający:
Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Łużycka 12
74-100 Gryfino

czytaj całość publikacji "Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie ogłasza nabór na świadczenie usług prawnych na rzecz osób fizycznych"

Dołączone pliki:


Informacja o wynikach naboru

2014-11-20

Podinspektor w Sekcji Finansowo - Księgowej

czytaj całość publikacji "Informacja o wynikach naboru"

Dołączone pliki:


Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze

2014-10-29

Stanowisko pracy: podinspektor w Sekcji Finansowo-Księgowej

czytaj całość publikacji "Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze"

Dołączone pliki:


Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze

2014-09-04

1. Stanowisko pracy: referent w Sekcji Administracyjno - Gospodarczej

czytaj całość publikacji "Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze "

Dołączone pliki:


Nabór na świadczenie usług terapeuty rodzinnego

2014-07-01

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie ogłasza nabór na świadczenie usług terapeuty rodzinnego

Dołączone pliki:


Nabór na świadczenie usług pedagoga rodziny

2014-07-01

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie ogłasza nabór na świadczenie usług pedagoga rodziny

Dołączone pliki:


Zapytanie ofertowe na świadczenie usług asystenta rodziny

2014-02-11

Zapytanie ofertowe na świadczenie usług asystenta rodziny

czytaj całość publikacji "Zapytanie ofertowe na świadczenie usług asystenta rodziny"

Dołączone pliki:


Unieważnienie naboru na stanowisko asystent rodziny

2014-02-11

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie unieważnia nabór na stanowisko „Asystent rodziny”, który został ogłoszony w dniu 18.12.2013 r. Przyczyną unieważnienia naboru na w/w stanowisko jest błąd w ogłoszeniu o naborze.

Dołączone pliki:


Nabory na stanowiska Terapeuta rodziny i Pedagog

2013-12-18

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie ogłasza nabór na stanowiska: 1. Terapeuta rodzinny. 2. Pedagog.
do realizacji zadań w ramach ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej
Forma zatrudnienia: umowa zlecenie

Okres realizacji: styczeń-grudzień 2014r.

czytaj całość publikacji "Nabory na stanowiska Terapeuta rodziny i Pedagog"

Dołączone pliki:


Nabór na stanowisko „Asystent Rodziny”

2013-12-18

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie Ogłasza nabór na stanowisko „Asystent Rodziny” do realizacji zadań w ramach ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej na okres od stycznia do grudnia 2014r.

czytaj całość publikacji "Nabór na stanowisko „Asystent Rodziny”"

Dołączone pliki:


Poszukujemy kandydatów do udzielania korepetycji

2013-09-09

Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie w związku z realizacją projektu: ,,Minimalizacja wykluczenia społecznego w powiecie gryfińskim” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VII: Promocja integracji społecznej Działanie: 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji Poddziałanie: 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy społecznej

poszukuje kandydatów do udzielenia korepetycji

Forma zatrudnienia: umowa zlecenia
Okres realizacji: wrzesień-grudzień 2013 r.

Dołączone pliki:


Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie ogłasza nabór na stanowisko: Asystent Rodziny

2013-04-25

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie ogłasza nabór na stanowisko:
Asystent Rodziny
do realizacji zadań projektu systemowego „Minimalizacja wykluczenia społecznego w powiece gryfińskim” finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
Priorytetu VII – Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 – Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.2. - Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie.
Forma zatrudnienia: umowa o pracę – 1 etat

Okres realizacji: maj – grudzień 2013 r.

Dołączone pliki:


Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie ogłasza nabór na stanowisko korepetytor

2013-04-24

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie poszukuje kandydata do udzielenia korepetycji, w związku
z realizowaniem zadań w ramach ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.
Forma zatrudnienia: umowa zlecenie

Okres realizacji: maj-czerwiec 2013r
Miejsce świadczenia usługi: miejsce zamieszkania ucznia - teren gminy Gryfino.

Dołączone pliki:


Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie ogłasza nabór na stanowiska: Terapeuta rodzinny i Pedagog

2013-04-24

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie ogłasza nabór na stanowiska: Terapeuta rodzinny i Pedagog

2013-04-23
Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie ogłasza nabór na stanowiska:
1. Terapeuta rodzinny.
2. Pedagog.
do realizacji zadań w ramach ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej
Forma zatrudnienia: umowa zlecenie

Okres realizacji: maj – wrzesień 2013r
• więcej ....
OPIS REALIZACJI ZADANIA:

1. Prowadzenie indywidualnej pracy z niewydolnymi opiekuńczo i wychowawczo rodzinami głównie w ich miejscu zamieszkania:
- prowadzenie interwencji psychologicznej i pedagogicznej mającej na celu pomoc rodzinom we wzmacnianiu lub odzyskiwaniu zdolności do funkcjonowania w społeczeństwie i zapobieganiu sytuacjom zagrożenia umieszczenia dzieci w pieczy zastępczej,
- dokonywanie analizy i oceny zjawisk, które powodują zapotrzebowanie na świadczenia z pomocy społecznej,
- udzielanie wskazówek i pomocy w zakresie rozwiązywania spraw życiowych,
- współpraca z pracownikami socjalnymi w zakresie planowania i realizacji pracy z rodziną.
2. Gromadzenie i analiza dokumentacji niezbędnej do opracowania diagnoz: pedagogicznej i psychologicznej (wstępnej i końcowej) dla wskazanych rodzin z ukierunkowaniem dalszej pracy z rodzinami.
NIEZBĘDNE WYMAGANIA:

- wykształcenie wyższe,
- posiadanie kwalifikacji zawodowych, doświadczenia umożliwiającego realizację zadań jw.,
- fachowa wiedza z zakresu psychoterapii rodzin i uzależnień, promocji zdrowia, pedagogiki pracy socjalnej,
- rzetelne prowadzenie wymaganej dokumentacji,
- umiejętność pracy samodzielnej jak i w zespole,
- podstawowa znajomość ustawy o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej.


WYMAGANE DOKUMENTY:

- Podanie wraz z życiorysem.
- Kserokopie dyplomów lub innych dodatkowych dokumentów potwierdzających kwalifikacje i uprawnienia.
– Ewentualne rekomendacje i referencje.
- Oferta cenowa (koszt jednej godziny: cena brutto z uwzględnieniem konieczności ponoszenia kosztów dojazdu do Klienta przez Zleceniobiorcę).

Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Wspieranie rodziny i piecza zastępcza” do 02.05.2013r do godz.12.00, na adres: Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie ul. Łużycka 12 (w sekretariacie).

Dołączone pliki:


Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie ogłasza nabór na stanowisko korepetytor

2012-10-01

Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie w związku z realizacją projektu: ,,Minimalizacja wykluczenia społecznego w powiecie gryfińskim” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VII: Promocja integracji społecznej Działanie: 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji Poddziałanie: 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy społecznej poszukuje kandydatów do udzielenia korepetycji.

Forma zatrudnienia: umowa zlecenia

Okres realizacji: październik-grudzień 2012 r

czytaj całość publikacji "Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie ogłasza nabór na stanowisko korepetytor"

Dołączone pliki:


Nabór na stanowisko „Asystent Rodziny”

2012-06-08

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie Ogłasza nabór na stanowisko „Asystent Rodziny”
do realizacji zadań w ramach ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej na okres od czerwca do grudnia 2012 r.

czytaj całość publikacji "Nabór na stanowisko „Asystent Rodziny”"


Nabór na stanowisko „Asystent Rodziny”

2012-03-15

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie ogłasza nabór na stanowisko „Asystent Rodziny” do realizacji zadań projektu systemowego „Minimalizacja wykluczenia społecznego w powiecie gryfińskim” finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

czytaj całość publikacji "Nabór na stanowisko „Asystent Rodziny”"


przejdź do góry...

Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie. ul. Łużycka 12, 74-100 Gryfino, tel. (91)416-25-27,(91)416-25-08, faks: (91)416-25-27

Korzystając z serwisu akceptujesz zasady wykorzystania plików cookies. więcej informacji