Internetowy serwis informacyjny Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie 2014-11-28
 
 
         Menu Główne

  

Aktualności

  

Terminy wypłat świadczeń

  

Świadczenia

  

Druki

  

Wymagane dokumenty

  

Prawo

  

Europejski Fundusz Społeczny

  

Telefony zaufania

  

Ważne adresy

  

Polecane strony

  

Przeciwdziałanie przemocy. Zespół Interdyscyplinarny

  

Profilaktyka uzależnień

  

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

  

Wspieranie Rodziny

  

Karta Dużej Rodziny

  

Przetargi i zapytania ofertowe

  

Nabory na stanowiska

  

Wolontariat

  

Centrum Aktywności Lokalnej

  

Kontakt
 
Listopad 2014Licznik odwiedzin:
169179
    Aktualności

  Informacja o wynikach naboru

  2014-11-20

  Podinspektor w Sekcji Finansowo - Księgowej

 • więcej ...
   Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko została wybrana pani Edyta Chalkias zamieszkała w miejscowości Gryfino

 • Dołączone pliki:


  1) Informacja o wynikach naboru  Zaproszenie do złożenia oferty

  2014-11-17

  Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie zaprasza do złożenia oferty polegającego na organizacji i przeprowadzeniu warsztatów kompetencji życiowych i umiejętności społeczno- zawodowych tj. warsztat umiejętności rodzicielskich /dwudniowy – jeden nocleg/ dla uczestników projektu systemowego „Minimalizacja wykluczenia społecznego w powiecie gryfińskim” finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

  Dołączone pliki:


  1) Zaproszenie do złożenia oferty
  2) formularz ofertowy  Relacja z otwarcia Centrum Aktywności Lokalnej przy Ośrodku Pomocy Społecznej w Gryfinie

  2014-11-17

  W piątek 7 listopada 2014 r. Pani Bożena Górak Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie, Pan Henryk Piłat Burmistrz Miasta i Gminy oraz Pan Mieczysław Sawaryn Przewodniczący Rady Miejskiej uroczyście otworzyli przecinając wstęgę Centrum Aktywności Lokalnej przy Ośrodku Pomocy Społecznej w Gryfinie. Centrum Aktywności Lokalnej powstało przy ulicy Sprzymierzonych 8, w pomieszczeniach po restauracji funkcjonującego przed wielu laty, hotelu „Pod Platanem”.

  Dołączone pliki:


  1) Relacja z otwarcia Centrum Aktywności Lokalnej przy Ośrodku Pomocy Społecznej w Gryfinie  Oszacowanie wartości usługi

  2014-11-06

  Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie, zwraca się z prośbą o oszacowanie wartości zamówienia realizacji zadania polegającego na organizacji i przeprowadzeniu wyjazdowych warsztatów umiejętności rodzicielskich w ramach projektu systemowego „Minimalizacja wykluczenia społecznego w powiecie gryfińskim” finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VII, Działanie 7.1. Rozwój i upowszechnianie powszechnej integracji, Poddziałanie 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie powszechnej integracji przez powiatowe centra pomocy społecznej.  Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze

  2014-10-29

  Stanowisko pracy: podinspektor w Sekcji Finansowo-Księgowej

 • więcej ...
   Szczegóły w załączniku

 • Dołączone pliki:


  1) Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze  Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie informuje, że dzień 03.11.2014 jest dniem wolnym od pracy ( za dzień 01.11.2014 )

  2014-10-29

  Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie informuje, że dzień 03.11.2014 jest dniem wolnym od pracy ( za dzień 01.11.2014 )  Zaproszenie do złożenia oferty

  2014-10-21

  Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie zaprasza do złożenia oferty na organizację i przeprowadzenie warsztatów praktycznych umiejętności „ABC Komputera – warsztat z podstaw obsługi komputera” dla uczestników projektu systemowego „Minimalizacja wykluczenia społecznego w powiecie gryfińskim” finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

  Dołączone pliki:


  1) Zaproszenie do złożenia oferty
  2) formularz ofertowy  Teatr Bomba Bomba

  2014-10-21

  Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie realizuje projekt systemowy "Minimalizacja wykluczenia społecznego w powiecie gryfińskim". W roku 2014 do uczestnictwa w projekcie zaprosiliśmy także osoby niepełnosprawne, które objęte są wsparciem w formie warsztatów arteterapeutycznych. Efektem warsztatów jest m.in spektakl pt. "Tajemnicza walizka... nie ma się czego bać!". Nasi aktorzy odwiedzili już kilka ciekawych miejsc, jak również scena gryfińska nie jest im obca...Dla zainteresowanych poniżej zamieszczamy krótką notkę dotyczącą osiągnieć Teatru BOMBA BOMBA, jak również niewielką fotorelację..

  Dołączone pliki:


  1) osiągnięcia Teatru Bomba Bomba

  Dołączona galeria:

  Zobacz pełną galerię (7 fot.)
  Uzyskanie prawa do świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych na okres 2014

  2014-10-17

  W celu uzyskania prawa do świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych na okres 2014/2015
  Sekcja Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych przypomina o złożeniu wniosków.
  Fundusz Alimentacyjny :
  1. Wnioski o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy są przyjmowane od dnia 1 sierpnia 2014r.
  2. W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia z funduszu alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek wraz z dokumentami do dnia 31 sierpnia 2014r., ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc październik następuje do dnia 31 października.
  3. W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek wraz
  z dokumentami w okresie od dnia 1 września do dnia 31 października, ustalenie prawa do świadczeń
  z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc październik następuje do dnia
  30 listopada 2014r.
  Zasiłek Rodzinny z dodatkami oraz Specjalny Zasiłek Opiekuńczy :
  1. Wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczeń rodzinnych na nowy okres zasiłkowy są przyjmowane od dnia 1 września 2014r.
  2. W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z dokumentami do dnia 30 września 2014, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc listopad następuje do dnia 30 listopada 2014.
  3. W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z dokumentami w okresie od dnia 1 października do dnia 30 listopada, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc listopad następuje do dnia 31 grudnia 2014r.

  Dołączone pliki:


  1) Uzyskanie prawa do świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych na okres 2014  Uprzejmie informujemy, iż dzień 16 października 2014r jest MIĘDZYNARODOWYM DNIEM MEDIACJI.

  2014-10-17

  W ramach Tygodnia Mediacji w dniach 13-18 października 2014r odbywać się będą dyżury mediatorów:
  13 października 2014r. o godzinie 16.00-18.00 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie , ul. Łużycka 91, pok.1
  16 października 2014r. o godzinie 13.00-15.00, Sąd Rejonowy w Gryfinie, ul. Grunwaldzka 2
  17 października 2014r. o godzinie 16.00-18.00, Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie, ul. Łużycka 12, wejście B

  Nie wszystkie sprawy muszą kończyć się w sądzie.
  Spróbuj mediacji!  Przemoc - gdzie szukać pomocy?

  2014-10-17

  1. Punkt Informacyjno – Konsultacyjny Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
  Gryfino ul. Łużycka 12; tel. 404-55-10


  DYŻURY

  PRAWNIK wtorek od 16.00-18.00
  SPECJALISTA DS. PRZEMOCY każda druga i czwarta środa
  miesiąca 16.30-18.30
  PSYCHOLOG czwartek od 16.00-18.00
  TERAPEUTA UZALEŻNIENIA pierwsza i trzecia środa miesiąca
  OD NARKOTYKÓW 16.30-18.30
  TERAPEUTA RODZINNY druga i czwarta środa miesiąca 16.30-18.30  Wynik rekrutacji na stanowisko - Referent w sekcji Administracyjno - Gospodarczej

  2014-10-03

  Dokument w załączniku

  Dołączone pliki:


  1) Wynik rekrutacji na stanowisko - Referent w sekcji Administracyjno - Gospodarczej  Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie zaprasza do złożenia oferty na organizację i przeprowadzenie warsztatów praktycznych umiejętności – Magazynier

  2014-09-22

  Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie zaprasza do złożenia oferty na organizację i przeprowadzenie warsztatów praktycznych umiejętności – Magazynier z obsługą wózków widłowych dla uczestników projektu systemowego „Minimalizacja wykluczenia społecznego w powiecie gryfińskim” finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

  Dołączone pliki:


  1) zaproszenie_do_zlozenia_oferty
  2) formularz_ofertowy  ABC Komputera

  2014-09-17

  Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie, zwraca się z prośbą o
  oszacowanie wartości zamówienia na organizację i przeprowadzenie warsztatów
  praktycznych umiejętności „ABC Komputera – warsztat z podstaw obsługi
  komputera” w ramach projektu systemowego „Minimalizacja wykluczenia
  społecznego w powiecie gryfińskim” współfinansowanego ze środków
  Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał
  Ludzki dla uczestników projektu Priorytet VII, Działanie 7.1. Rozwój i
  upowszechnianie powszechnej integracji, Poddziałanie 7.1.2 Rozwój i
  upowszechnianie powszechnej integracji przez powiatowe centra pomocy
  społecznej.

  Dołączone pliki:


  1) ABC Komputera  Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze

  2014-09-04

  1. Stanowisko pracy: referent w Sekcji Administracyjno - Gospodarczej

 • więcej ...
   2. Wymagania niezbędne:

   1) obywatelstwo polskie, z zastrzeżeniem art. 11 ust. 2 i 3 ustawy o pracownikach samorządowych,
   2) pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,
   3) brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub za umyślne przestępstwo skarbowe,
   4) nieposzlakowana opinia,
   5) wykształcenie wyższe,
   6) znajomość podstawowych wiadomości z zakresu przepisów: ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o pracownikach samorządowych, kodeksu pracy, rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie „Zasad techniki prawodawczej”, standardów kontroli zarządczej (Dz.Urz.MF Nr 15, poz.85 z 2009r.),
   7) umiejętność obsługi sprzętu technicznego (komputer, kserokopiarka, telefon, fax).
   3. Wymagania dodatkowe:
   1) dokładność, odpowiedzialność, systematyczność, umiejętność interpretacji przepisów prawa,
   2) komunikatywność, umiejętność dobrej organizacji pracy i pracy w zespole,
   3) mile widziane doświadczenie w pracy na stanowisku związanym z kontrolą zarządczą
   oraz sporządzaniem projektów wewnętrznych aktów prawnych.

   4. Zadania wykonywane na stanowisku:
   1) opracowywanie projektów wewnętrznych aktów prawnych, monitorowanie ich aktualności i zgodności z przepisami prawa zewnętrznego, przygotowywanie projektów ich aktualizacji, ewidencjonowanie wydanych wewnętrznych aktów prawnych i zapoznawanie z nimi pracowników Ośrodka,
   2) opracowywanie projektów uchwał Rady Miejskiej dotyczących działalności Ośrodka,
   3) przygotowywanie projektów upoważnień Dyrektora Ośrodka lub projektów upoważnień Burmistrza Miasta i Gminy dotyczących działalności Ośrodka, rejestracja upoważnień
   i monitorowanie ich ważności,
   4) opracowywanie projektów procedur kontroli zarządczej, rejestrowanie i zapoznawanie z nimi pracowników Ośrodka,
   5) monitorowanie, aktualizacja i współudział w ocenie realizacji zadań wyznaczających cele i zadania Ośrodka,
   6) współudział w prowadzeniu samooceny systemu kontroli zarządczej,
   7) współpraca z innymi stanowiskami pracy w zakresie identyfikacji ryzyka w odniesieniu do celów i zadań Ośrodka, ustalanie potencjalnych zagrożeń i współudział w zarządzaniu ryzykiem,
   8) opracowywanie opisów stanowisk pracy,
   9) przygotowywanie dokumentów dotyczących delegowania uprawnień i wyznaczenia dpowiedzialności na poszczególnych stanowiskach pracy,
   10) prowadzenie centralnej ewidencji umów cywilno – prawnych zawieranych przez Ośrodek,
   11) okresowe zastępstwa na stanowisku pracy ds. kadrowych w zakresie przygotowywania i prowadzenia dokumentacji dotyczącej:
   a) zatrudniania, zmian w zatrudnieniu, wynagradzania, zwalniania z pracy,
   b) prowadzenia ewidencji czasu pracy,
   c) udzielania urlopów wypoczynkowych i innych zwolnień od pracy.

   5. Warunki pracy na stanowisku pracy:

   1) Praca umysłowa, przy komputerze, wymagająca przemieszczania się między budynkami
   i po schodach.


   6. Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych:
   W miesiącu sierpniu 2014 r. wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Gryfinie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej
   oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych jest wyższy niż 6%.

   7. Wymagane dokumenty:

   1) list motywacyjny,
   2) kwestionariusz osobowy w wersji dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
   3) życiorys (CV) z dokładnym opisem dotychczasowej kariery zawodowej,
   4) kopie świadectw pracy z dotychczasowych miejsc pracy, zaświadczeń o odbytych stażach, oświadczenie o pozostawaniu w zatrudnieniu w przypadku trwającego stosunku pracy (potwierdzone za zgodność z oryginałem przez właściciela dokumentu),
   5) kopie dokumentów poświadczających wykształcenie oraz ewentualnie poświadczających posiadanie dodatkowych kwalifikacji lub umiejętności (potwierdzone za zgodność z oryginałem przez właściciela dokumentu),
   6) oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego
   lub umyślne przestępstwa skarbowe,
   7) oświadczenie o posiadaniu zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,
   8) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r.
   Nr 101, poz. 926) oraz ustawą z dn. 21.11.2008r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458 ze zm.),
   9) kserokopia dokumentu potwierdzającego obywatelstwo polskie lub dokumentów potwierdzających znajomość języka polskiego w przypadku kandydata nie będącego obywatelem polskim,
   10) kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność, w przypadku gdy kandydat chciałby
   skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art.13 a ust. 2 ustawy o pracownikach samorządowych.

   8. Informacje dodatkowe:


   1) O zatrudnienie na stanowisku pracy objętym naborem mogą ubiegać się obywatele Unii Europejskiej oraz Obywatele innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, posiadający znajomość języka polskiego potwierdzoną dokumentem określonym w przepisach o służbie cywilnej,
   2) Kandydat wyłoniony w trybie naboru przed podjęciem zatrudnienia zobowiązany będzie
   do przedłożenia zaświadczenia o niekaralności, zaświadczenia lekarskiego o zdolności
   do wykonywania pracy na stanowisku urzędniczym objętym naborem oraz oryginałów (do wglądu) dokumentów mających związek z zatrudnieniem,
   3) Z osobą podejmującą po raz pierwszy pracę na stanowisku urzędniczym umowę o pracę zawiera
   się na czas określony nie dłuższy niż 6 miesięcy z możliwością wcześniejszego rozwiązania stosunku pracy za dwutygodniowym wypowiedzeniem. Osoba ta zobowiązana jest do odbycia służby
   przygotowawczej trwającej nie dłużej niż trzy miesiące i uzyskania pozytywnego wyniku egzaminu
   kończącego służbę przygotowawczą.

   9. Miejsce i termin złożenia dokumentów.

   Ofertę i wszystkie wymagane dokumenty należy złożyć osobiście lub przesłać na adres OPS
   w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Nabór na stanowisko referenta w Sekcji Administracyjno
   - Gospodarczej ” do dnia 16 września 2014r. (decyduje data faktycznego wpływu do OPS). Aplikacje, które wpłyną do OPS po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Kandydaci spełniający wymogi formalne zostaną powiadomieni o terminie przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczana na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej /www.bip.ops.gryfino.pl/ oraz na tablicy informacyjnej Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie, przy ul. Łużyckiej 12. List motywacyjny powinien być opatrzony klauzulą:
   „W przypadku niezakwalifikowania mnie do dalszego etapu rekrutacji dokumenty aplikacyjne proszę: odesłać/ odbiorę osobiście”.

 • Dołączone pliki:


  1) Ogłoszenie  Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie zaprasza do złożenia oferty na organizację warsztatów praktycznych umiejętności – kurs prawa jazdy kat. B

  2014-08-26

  Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie zaprasza do złożenia oferty na organizację warsztatów praktycznych umiejętności – kurs prawa jazdy kat. B dla 7 uczestników projektu pn. ,,Minimalizacja wykluczenia społecznego w powiecie gryfińskim” finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

  Dołączone pliki:


  1) zaproszenie_do_zlozenia_oferty
  2) formularz_ofertowy  Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie zaprasza do złożenia oferty na realizację zadania polegającego na udzieleniu korepetycji dla dzieci

  2014-08-26

  Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie zaprasza do złożenia oferty na
  realizację zadania polegającego na udzieleniu korepetycji dla dzieci
  uczestników projektu systemowego „Minimalizacja wykluczenia społecznego w powiecie gryfińskim” finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

  Dołączone pliki:


  1) formularz_ofertowy
  2) Zapraszamy do złożenia oferty  INFORMACJA NA TEMAT STYPENDIUM I ZASIŁKU SZKOLNEGO O CHARAKTERZE SOCJALNYM

  2014-08-25

  Od dnia 1 września 2014 r. można składać wnioski wraz z odpowiednimi załącznikami o przyznanie stypendium szkolnego o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkujących na terenie Gminy Gryfino na rok szkolny 2014/2015. Wnioski należy składać do dnia 15 września 2014 r. w Ośrodku Pomocy Społecznej w Gryfinie
  ul. Łużycka 12 w następujących godzinach:
  - poniedziałek 800 - 1600,
  - wtorek - piątek 730 - 1530

 • więcej ...
   Zgodnie z art. 90b ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty
   pomoc materialna przysługuje:
   1) uczniom szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych młodzieży i dla dorosłych oraz słuchaczom publicznych kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych - do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia,
   2) wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków umożliwiających dzieciom
   i młodzieży, o których mowa w art. 16 ust. 7 ustawy o systemie oświaty, a także dzieciom i młodzieży upośledzonym umysłowo z niepełnosprawnościami sprzężonymi realizację odpowiednio obowiązku szkolnego i obowiązku nauki - do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki,
   3) uczniom szkół niepublicznych nieposiadających uprawnień szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych - do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki,
   4) słuchaczom niepublicznych kolegiów nauczycielskich i nauczycielskich kolegiów języków obcych - do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia.
   Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie.
   Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być większa niż kwota, o której mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy społecznej – uprawniającej również do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej. Obecnie jest to kwota 456,00 zł.
   Miesięczna wysokość dochodu jest ustalana na zasadach określonych w art. 8 ust 3-13 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej oraz § 6 Uchwały Nr LIII/652/06 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 29 czerwca 2006 r. w sprawie ustalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Gryfino.
   Za dochód uważa się sumę miesięcznych przychodów z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku lub w przypadku utraty dochodu z miesiąca, w którym wniosek został złożony, bez względu na tytuł źródła ich uzyskania, pomniejszoną o:
   1) miesięczne obciążenie podatkiem dochodowym od osób fizycznych
   2) składki na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne
   3) kwotę alimentów świadczonych na rzecz innych osób.
   Do tak obliczonego dochodu nie wlicza się:
   - świadczeń pomocy materialnej dla uczniów, zarówno o charakterze socjalnym jak
   i motywacyjnym;
   - jednorazowych pieniężnych świadczeń socjalnych;
   - wartości świadczeń w naturze;
   - świadczeń na rzecz osób bezrobotnych z tytułu wykonywania prac społecznie użytecznych;
   - zasiłków celowych;
   - dochodu z powierzchni użytkowych rolnych poniżej 1 ha przeliczeniowego.
   Ponadto zgodnie z § 7 ww. Uchwały kwota stypendium szkolnego dla uczniów wynosi:
   1) 106,00 zł jeżeli dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 200,00 zł tj. 100% kwoty, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r.
   o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1456 z późn. zm.)
   2) 84,80 zł jeżeli dochód na osobę w rodzinie wynosi powyżej 200,00 zł i nie przekracza kwoty określonej w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy społecznej -
   (456,00 zł) tj. 80 % kwoty, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia
   28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2013 r., poz. 1456
   z późn. zm.)
   Świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym są przyznawane na wniosek rodziców albo pełnoletniego ucznia, na okres nie krótszy niż miesiąc i nie dłuższy niż 10 miesięcy w danym roku szkolnym.
   Stypendium szkolne przyznawane jest w formie świadczenia pieniężnego, jednak zgodnie z § 9 pkt 3 i 4 ww. Uchwały stypendium szkolne może być udzielone w jednej lub kilku formach jednocześnie, ponieważ stypendium dla uczniów:
   - wobec których zostało wszczęte postępowanie egzekucyjne z powodu uchylania się od obowiązku szkolnego
   - dla których o stypendium wnioskują rodzice, którzy nie podjęli prac społecznie użytecznych, o których mowa w odrębnych przepisach
   - uczniów wskazanych przez Ośrodek Pomocy Społecznej - jest przyznawane w formie wskazanej w decyzji, innej niż świadczenie pieniężne.
   Po przeprowadzeniu weryfikacji wniosków zostają wydane decyzję, w których zawarte są informacje na temat wysokości przyznanych świadczeń oraz sposobu
   i miejsca ich wypłat.

   Drugim ze świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym jest zasiłek szkolny, który może być przyznany uczniowi znajdującemu się w trudnej sytuacji materialnej
   z powodu zdarzenia losowego.
   Zasiłek szkolny może być przyznany w formie świadczenia pieniężnego na pokrycie wydatków związanych z procesem edukacyjnym lub w formie pomocy rzeczowej
   o charakterze edukacyjnym.
   Zasiłek szkolny jest pomocą nadzwyczajną, związaną z zaistniałym zdarzeniem losowym, natomiast stypendium szkolne jest właściwą pomocą mającą na celu zmniejszanie różnic w dostępie do edukacji.
   Zdarzenie losowe to zaistniałe, niespodziewane zdarzenie, niezależne od woli ucznia czy jego rodziców (opiekunów), które spowodowało, iż ten uczeń przejściowo znalazł się
   w trudnej sytuacji materialnej. Takim zdarzeniem będzie między innymi choroba ucznia czy też członka jego najbliższej rodziny (pozostającego we wspólnym gospodarstwie domowym).
   O zasiłek szkolny można ubiegać się w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od wystąpienia zdarzenia uzasadniającego przyznanie tego zasiłku.
   Wysokość zasiłku szkolnego nie może przekroczyć jednorazowo kwoty stanowiącej pięciokrotność kwoty, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych tj. kwoty 530 zł. Może być przyznany raz lub kilka razy
   w roku, niezależnie od otrzymywanego stypendium szkolnego.

 • Dołączone pliki:


  1) INFORMACJA NA TEMAT STYPENDIUM I ZASIŁKU SZKOLNEGO O CHARAKTERZE SOCJALNYM  Dostarczenie cateringu oraz obsługę spotkania integracyjnego dla uczestników projektu systemowego „Minimalizacja wykluczenia społecznego w powiecie gryfińskim

  2014-08-11

  Dostarczenie cateringu oraz obsługę spotkania integracyjnego dla uczestników projektu systemowego „Minimalizacja wykluczenia społecznego w powiecie gryfińskim” finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

  Dołączone pliki:


  1) Dostarczenie cateringu oraz obsługę spotkania integracyjnego dla uczestników projektu systemowego „Minimalizacja wykluczenia społecznego w powiecie gryfińskim  Oszacowanie wartości zamówienia

  2014-08-11

  Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie, zwraca się z prośbą o oszacowanie wartości zamówienia usługi organizacji i przeprowadzenia warsztatów praktycznych umiejętności - „magazynier z obsługa wózków widłowych” i „brukarz” w ramach projektu systemowego „Minimalizacja wykluczenia społecznego w powiecie gryfińskim” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki dla uczestników projektu Priorytet VII, Działanie 7.1. Rozwój i upowszechnianie powszechnej integracji, Poddziałanie 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie powszechnej integracji przez powiatowe centra pomocy społecznej.

  Dołączone pliki:


  1) Oszacowanie wartości zamówienia  Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania części parteru budynku mieszkalnego wileorodzinnego na świetlicę.

  2014-08-06

  Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania części parteru budynku mieszkalnego wielorodzinnego na świetlicę przy OPS w Gryfinie położonego przy ul. Sprzymierzonych 8 w Gryfinie.

  Dołączone pliki:


  1) Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania części parteru budynku mieszkalnego wileorodzinnego na świetlicę.  Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej

  2014-07-31

  Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania części parteru budynku mieszkalnego wielorodzinnego na świetlicę przy OPS w Gryfinie położonego przy ul. Sprzymierzonych 8 w Gryfinie.

  Dołączone pliki:


  1) Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej
     Zobacz także: Aktualności - archiwum (23-93 z 93)


         Świadczenia

  

Pomoc Społeczna

  

Świadczenia rodzinne i zasiłki dla opiekunów

  

Fundusz alimentacyjny

  

Dodatki mieszkaniowe

  

Stypendia
 
         Druki

  

Świadczenia rodzinne i zasiłki dla opiekunów

  

Fundusz alimentacyjny

  

Dodatki mieszkaniowe
i dodatek energetyczny

  

Stypendia

  

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
 
         Wymagane dokumenty

  

Pomoc Społeczna

  

Świadczenia rodzinne i zasiłki dla opiekunów

  

Fundusz alimentacyjny

  

Dodatki mieszkaniowe

  

Stypendia
 


Get Adobe Flash player


 
 


 

 
Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie. ul. Łużycka 12, 74-100 Gryfino, tel. (91)416-25-27,(91)416-25-08, faks: (91)416-25-27

 
Korzystając z serwisu akceptujesz zasady wykorzystania plików cookies. więcej informacji