Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie

Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie

Powrót

OGŁOSZENIE

Data publikacji: 2020-12-14

Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino w sprawie konsultacji społecznych dotyczących projektu Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2021.

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino zaprasza wszystkich zainteresowanych do włączenia się w proces wypracowania ostatecznej wersji dokumentu poprzez zgłaszanie uwag.

Termin konsultacji: 14.12.2020 r – 14.01.2021 r.

Forma konsultacji: Pisemne uwagi i propozycje do projektu można składać w Urzędzie Miasta i Gminy w Gryfinie – w skrzynce podawczej, wejście od ul. Parkowej, lub w Ośrodku Pomocy Społecznej w Gryfinie – w skrzynce podawczej, wejście A lub przesłać na adres e-mail e-mail: sekretariat@ops.gryfino.pl

Projekt Programu zamieszczony został na stronie internetowej -na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie www.gryfino.pl, w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.gryfino.pl, na stronie internetowej Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie www.ops.gryfino.pl, w Biuletynie Informacji Publicznej Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie www.bip.ops.gryfino.pl oraz jest dostępny w Urzędzie Miasta i Gminy w Gryfinie –wejście od ul. Parkowej oraz w Ośrodku Pomocy Społecznej w Gryfinie –wejście A, w godzinach urzędowania. Za przeprowadzenie konsultacji odpowiedzialny jest Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie.

Załączniki:

  1. Ogłoszenie - konsultacje (plik pdf 290KB)
  2. Zarządzenie nr 0050.168.2020 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 14 grudnia 2020 r. (plik pdf 176KB)
  3. Uzasadnienie do Zarządzenia (plik pdf 53KB)
  4. GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCHNA ROK 2021 (plik pdf 756KB)

Zobacz także: archiwum "Aktualności" (archiwum)...
Link do Europejskie Programy RegionalneLink do Fundusze Europejskie Wiedza Edukacja RozwójLink do Biuletynu Informacji Publicznej