Menu główne

link do BIP

Licznik odwiedzin

1016081

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych


Zadania Gminnej Komisji

2013-07-18


Głównym zadaniem Gminnej Komisji jest podejmowanie czynności zmierzających do orzeczenia o zastosowaniu wobec osoby uzależnionej od alkoholu obowiązku poddania się leczeniu odwykowemu. W ramach działań wynikających z instytucji prawnej zobowiązania do leczenia Gminna Komisja:
• przyjmuje zgłoszenia o przypadku wystąpienia nadużywania alkoholu,
• wzywa na rozmowę osobę, co do której wpłynęło zgłoszenie,
• kieruje taką osoby na badanie przez biegłych w celu wydania opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu i wskazania rodzaju zakładu leczniczego,
• przygotowuje dokumentację związaną z postępowaniem sądowym wraz z opinią wydaną przez biegłego,
• składa wniosek o wszczęcie postępowania do sądu rejonowego.

czytaj całość publikacji "Zadania Gminnej Komisji"

Dołączone pliki:


Wniosek o dofinansowanie działań profilaktycznych

2019-03-14

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie uprzejmie informuje o możliwości składania wniosków do Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gryfinie o dofinansowanie działań profilaktycznych na rok 2019 ze środków pochodzących z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

Dołączone pliki:


Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

2019-02-07

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych działa na podstawie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Utworzona jest przez zespół ludzi, których zadaniem jest realizacja zadań określonych w w/w ustawie oraz w ustawie o przeciwdziałaniu narkomanii.
Podstawowym zadaniem komisji jest prowadzenie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz integracji społecznej osób uzależnionych od alkoholu, a w szczególności zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla takich osób.

Dołączone pliki:


Wniosek do Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych skierowanie na leczenie odwykowe

2015-05-11

.

Dołączone pliki:


przejdź do góry...

Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie. ul. Łużycka 12, 74-100 Gryfino, tel. (91)416-25-27,(91)416-25-08, faks: (91)416-25-27

Korzystając z serwisu akceptujesz zasady wykorzystania plików cookies. więcej informacji