Menu główne

link do BIP

Licznik odwiedzin

1003499

Europejski Fundusz Społeczny


wsteczWstecz

Minimalizacja wykluczenia społecznego w Powiecie Gryfińskim

2009-06-18

Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie bierze udział w projekcie systemowym „Minimalizacja wykluczenia społecznego w Powiecie Gryfińskim” 01.01.2008r-31.12.2013r. Projekt finansowany jest z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Poza naszym Ośrodkiem w projekcie uczestniczą następujące instytucje z Powiatu Gryfińskiego: PCPR w Gryfinie – Lider projektu, GOPS w Baniach, GOPS w Trzcińsko-Zdrój, GOPS w Widuchowej, GOPS w Mieszkowicach, GOPS w Moryniu.

Projekt realizowany w roku 2009 ma za zadanie poprawić funkcjonowanie rodzin między innymi dzięki:

- zdobytej wiedzy na tematy opiekuńczo-wychowawcze,
- dostępowi do usług profilaktyczno-wspierających,
- zwiększeniu motywacji do działania i wiary we własne siły.

Ponadto w projekcie podjęto szereg działań wspierających rodziny we wzmacnianiu i odzyskiwaniu zdolności do prawidłowego funkcjonowania głównie poprzez: wzmożoną pracę socjalną z rodziną, zatrudnienie terapeuty rodziny, zatrudnienie asystentów rodziny.

Wstępna rekrutacja rodzin do projektu miała miejsce już pod koniec ubiegłego roku. Pracownicy socjalni rozmawiali z klientami tut. Ośrodka, znajdując rodziny chętne do współpracy z pracownikiem socjalnym w rozwiązywaniu trudnej sytuacji bytowej. Następujący pracownicy socjalni tut. Ośrodka - Izabela Firląg, Elżbieta Jarosz, Aleksandra Krzewska, Dorota Pajączkowska oraz Małgorzata Szymkiewicz wytypowali 9 rodzin z terenu naszej gminy, które zostały beneficjentami ostatecznymi projektu. Funkcję koordynatora regionalnego projektu pełni pracownik tut. Ośrodka Izabela Firląg.

Zgodnie z założeniami projektu, beneficjenci uczestniczą w warsztatach psychologiczno-terapeutycznych; pomoc terapeutyczna skierowana jest do całych rodzin – w warsztatach uczestniczą zarówno rodzice jak i dzieci. W dniach 23-24.VI.20096r. odbyły się warsztaty wyjazdowe – w ramach projektu sfinansowany był wyjazd rodzin nad morze, gdzie wspólny wypoczynek połączony był z udziałem w zajęciach terapeutycznych.

Sporządziła: Izabela Firląg
Gryfino 18.VI.2009r.


wsteczWstecz

przejdź do góry...

Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie. ul. Łużycka 12, 74-100 Gryfino, tel. (91)416-25-27,(91)416-25-08, faks: (91)416-25-27

Korzystając z serwisu akceptujesz zasady wykorzystania plików cookies. więcej informacji