Menu główne

link do BIP

Licznik odwiedzin

1003516

Europejski Fundusz Społeczny


wsteczWstecz

ZARZĄDZENIE NR 0003-44/2018 DYREKTORA OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W GRYFINIE z dnia 03 grudnia 2018 r.

2018-12-03

w sprawie ustalenia dnia 24 grudnia 2018 r. dniem wolnym od pracy dla pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie

Na podstawie art. 130 Kodeksu pracy z dnia 26 czerwca 1974 r. (Dz. U. z 2018 r., poz. 917 ze zmianami) i § 13 pkt.1 Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie nadanego uchwałą Rady Miejskiej Nr XXIV/334/04 z dnia 29 lipca 2004 r. ze zmianami zarządzam, co następuje:
§ 1. Ustalam dla pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie następujące zmiany w rozkładzie czasu pracy:
1. dzień 24 grudnia 2018 r. (poniedziałek) wyznacza się dniem wolnym od pracy,
2. dzień 8 grudnia 2018 r. (sobota) wyznacza się dniem pracy.
§ 2. W dniu wyznaczonym do odpracowania czas pracy Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie ustala się w godzinach od 7.30 do 15.30.
§ 3. Informacja o ustalonym dniu wolnym od pracy zostanie przekazana interesantom i pracownikom w sposób zwyczajowo przyjęty w Ośrodku Pomocy Społecznej w Gryfinie.
§ 4. Wykonanie zarządzenia powierzam Sekcji Organizacyjnej.
§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Uzasadnienie:
W związku z wyznaczeniem 24 grudnia 2018r. dniem wolnym od pracy dla pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie należało dokonać zmiany w obowiązującym rozkładzie czasu pracy i wskazać 8 grudnia br. do odpracowania ustalonego dnia wolnego.
Sporządziła:
Marzena Bielak

Dołączone pliki:


wsteczWstecz

przejdź do góry...

Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie. ul. Łużycka 12, 74-100 Gryfino, tel. (91)416-25-27,(91)416-25-08, faks: (91)416-25-27

Korzystając z serwisu akceptujesz zasady wykorzystania plików cookies. więcej informacji