Menu główne

Licznik odwiedzin

449069

Aktualności


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

2017-04-06

na "Przebudowę lokalu mieszkalnego komunalnego wraz z budową instalacji c.o. i gazowej, położonego przy ul. Szczecińskiej 2/1 w Gryfinie

Dołączone pliki:


Zaproszenie do złożenia oferty na przebudowę lokalu mieszkalnego komunalnego wraz z budową instalacji c.o. i gazowej, położonego przy ul. Szczecińskiej 2/1 w Gryfinie

2017-03-17

Zaproszenie do złożenia oferty

czytaj całość publikacji "Zaproszenie do złożenia oferty na przebudowę lokalu mieszkalnego komunalnego wraz z budową instalacji c.o. i gazowej, położonego przy ul. Szczecińskiej 2/1 w Gryfinie"

Dołączone pliki:


SEKCJA ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH I ALIMENTACYJNYCH W OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W GRYFINIE INFORMUJE

2017-03-17

UWAGA
SEKCJA ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH I ALIMENTACYJNYCH
W OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W GRYFINIE
INFORMUJE IŻ, OD DNIA 01-04-2017R. ULEGAJĄ ZMIANIE GODZINY PRZYJMOWANIA INTERESANTÓW.

GODZINY PRZYJMOWANIA INTERESANTÓW:
PONIEDZIAŁEK – PIĄTEK
OD 8:00 DO 14:00


W SYTUACJACH WYJĄTKOWYCH PO GODZINIE 14:00 NALEŻY ZGŁASZAĆ SIĘ BEZPOŚREDNIO DO PRACOWNIKA MERYTORYCZNEGO


Wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego (500+)

2017-03-17

UWAGA

czytaj całość publikacji "Wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego (500+)"


Projekt „ Kwalifikacje kluczem do sukcesu”

2017-03-13

Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie informuje, że Stowarzyszenie „Synergia” oraz Stowarzyszenie „Educare” realizuje projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020. Projekt skierowany jest do osób w wieku 18+ zamieszkujących na terenie Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego tj. na obszarze gmin: Szczecin, Stare Czarnowo, Dobra, Kołbaskowo, Nowe Warpno, Police, Świnoujście, Gryfino, Goleniów, Stepnica, Stargard oraz Kobylanka.

W ramach projektu osoby, które posiadają niepotwierdzone kwalifikacje zawodowe np. doświadczenie w zawodzie, jednakże bez ukończonej szkoły itp. mogą uzyskać bezpłatnie tytuł czeladnika i mistrza w jednym z wielu zawodów gastronomicznych, mechanicznych, budowlanych, elektromechanicznych, kamieniarskich, stolarskich oraz rękodzielniczych np. jubiler, złotnik, krawiec, fryzjer itp.

Uczestnicy projektu otrzymują bezpłatne wsparcie w postaci doradztwa edukacyjno- zawodowego oraz egzaminów zawodowych, a także bezpłatne materiały szkoleniowe, a w razie konieczności dojazdu zwrot kosztów.

Każda osoba zainteresowana proszona jest o bezpośredni kontakt:

Stowarzyszenie „Synergia”
ul. Reduty Ordona 58/8, 71- 202 Szczecin
Tel.91 307 07 22
biuro@synergiaszczecin.pl
www.synergiszczecin.pl


Pomoc Żywnościowa

2017-03-12

Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie prowadzi nieodpłatną dystrybucję żywności w ramach realizacji Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.

czytaj całość publikacji "Pomoc Żywnościowa"

Dołączone pliki:


Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2017

2017-03-01

Uchwałą NR XXXIII/308/17 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 23 lutego 2017 r. przyjęty został Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2017

Dołączone pliki:


Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2017-2021

2017-03-01

Uchwałą NR XXXIII/309/17 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 23 lutego 2017 r. został przyjęty Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2017-2021

Dołączone pliki:


Kolejny etap projektu

2017-03-01


Szanowni Państwo,
W związku z realizacją projektu pn. „Wdrożenie usprawnień organizacyjnych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Gryfinie” informujemy, że z dniem 01 marca 2017r.
zmianie ulega sposób załatwiania spraw z zakresu pomocy społecznej.
Wnioski o pomoc społeczną należy składać w Punkcie Pierwszego Kontaktu.
Pracownik socjalny dyżurujący w Punkcie udzieli Państwu wszystkich niezbędnych informacji dotyczących uzyskania pomocy społecznej oraz odpowie na inne Państwa pytania.
Po złożeniu wniosku pracownik socjalny z danego rejonu skontaktuje się z Państwem w celu przeprowadzenia wywiadu środowiskowego w miejscu zamieszkania, niezbędnego do przyznania pomocy społecznej.
Sposób załatwiania pozostałych spraw nie ulega zmianie.

Wnioski i uwagi dotyczące nowego sposobu pracy Ośrodka prosimy zgłaszać w sekretariacie.

Punkt Pierwszego Kontaktu znajduje się na parterze budynku.
Dnia 1 marca br. dyżur pełni starszy pracownik socjalny Mirosława Bauer.

Dołączona galeria:

nazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlana

pelna galeriaZobacz pełną galerię (6 fot.)...


  Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020

  2017-02-22

  Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie nadal prowadzi nieodpłatną dystrybucję żywności w ramach realizacji Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.

  czytaj całość publikacji "Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 "

  Dołączone pliki:


  Wdrożenie usprawnień organizacyjnych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Gryfinie

  2017-02-16


  Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie realizuje projekt ogłoszony przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej w ramach Działania: 2.5 Skuteczna pomoc społeczna „Wdrożenie usprawnień organizacyjnych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Gryfinie” do 30.09.2018 r.

  Poziom dofinansowania projektu wynosi 100%. Ośrodek otrzyma dotację w wysokości 353 140,91 zł. Celem głównym projektu jest poprawa skuteczności oraz efektywności pomocy społecznej na terenie gminy Gryfino poprzez wdrożenie nowego modelu organizacyjnego polegającego na rozdzieleniu zadań administracyjnych Ośrodka od pracy socjalnej oraz świadczenia usług socjalnych. Zakładamy, że nastąpi poprawa obsługi osób zgłaszających się do ośrodka pomocy społecznej, obejmująca wprowadzenie rozwiązań optymalizujących wykorzystanie kompetencji zatrudnionych w nim pracowników socjalnych. Zmiana struktury organizacyjnej opierać się będzie na wyodrębnieniu co najmniej 4 zespołów pracy i przypisaniu im ramowych zadań.

  czytaj całość publikacji "Wdrożenie usprawnień organizacyjnych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Gryfinie"

  Dołączona galeria:

  nazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlana

  pelna galeriaZobacz pełną galerię (7 fot.)...


   Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie ogłasza nabór na stanowisko asystenta rodziny.

   2017-02-06

   I. Forma zatrudnienia:
   1) umowa o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy, w systemie zadaniowego czasu pracy.
   2) zatrudnienie na czas określony: luty 2017 r. – grudzień 2017 r.

   czytaj całość publikacji "Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie ogłasza nabór na stanowisko asystenta rodziny."

   Dołączone pliki:


   Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie ogłasza nabór na świadczenie usług terapeuty rodzinnego do prowadzenia terapii w środowisku rodzinnym.

   2017-02-02

   Forma zatrudnienia: Umowa o świadczenie usług

   czytaj całość publikacji "Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie ogłasza nabór na świadczenie usług terapeuty rodzinnego do prowadzenia terapii w środowisku rodzinnym."

   Dołączone pliki:


   Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na przygotowanie szczegółowej diagnozy problemów i zjawisk społecznych, w Mieście i Gminie Gryfino prezentującej zarówno stan obecny problemów i potrzeb, jak i rekomendacji w zakresie dalszej profilaktyki

   2017-01-20

   I. Zamawiający:
   Gmina Gryfino - Ośrodek Pomocy Społecznej
   ul. Łużycka 12
   74-100 Gryfino

   czytaj całość publikacji "Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na przygotowanie szczegółowej diagnozy problemów i zjawisk społecznych, w Mieście i Gminie Gryfino prezentującej zarówno stan obecny problemów i potrzeb, jak i rekomendacji w zakresie dalszej profilaktyki"

   Dołączone pliki:


   Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie ogłasza nabór na świadczenie usług psychologicznych na rzecz osób fizycznych

   2017-01-12

   I. Zamawiający:
   Ośrodek Pomocy Społecznej
   ul. Łużycka 12
   74-100 Gryfino

   II. Liczba miejsc: 1

   III. Forma zatrudnienia: umowa zlecenie

   IV. Cel i zakres wykonywania zadań:
   1. Prowadzenie usług psychologicznych w formie indywidualnych konsultacji i porad
   2. Prowadzenie psychoterapii indywidualnej bądź rodzinnej w sytuacjach skrajnie urazowych (katastrofa, nagła śmierć, żałoba, gwałt, przemoc w rodzinie, próby samobójcze, klęski żywiołowe, itp.)

   czytaj całość publikacji "Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie ogłasza nabór na świadczenie usług psychologicznych na rzecz osób fizycznych"

   Dołączone pliki:


   Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie ogłasza nabór na świadczenie usług psychiatrycznych dla osób uzależnionych od alkoholu

   2017-01-12

   I. Zamawiający:
   Ośrodek Pomocy Społecznej
   ul. Łużycka 12
   74-100 Gryfino

   II. Forma zatrudnienia: umowa zlecenie

   III. Cel i zakres wykonywania zadań:
   Indywidualne konsultacje psychiatryczne dla osób uzależnionych od alkoholu -
   wtorek w godz. 12.00- 14.00, czwartek w godz. 12.00-14.00 w miejscu zapewnionym przez Oferenta.

   czytaj całość publikacji "Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie ogłasza nabór na świadczenie usług psychiatrycznych dla osób uzależnionych od alkoholu"

   Dołączone pliki:


   Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie ogłasza nabór na stanowisko asystenta rodziny.

   2017-01-03

   I. Forma zatrudnienia:
   1) umowa o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy, w systemie zadaniowego czasu pracy.
   2) zatrudnienie na czas określony: styczeń 2017 r. – grudzień 2017 r.

   czytaj całość publikacji "Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie ogłasza nabór na stanowisko asystenta rodziny."

   Dołączone pliki:


   Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie od 20 grudnia 2016 r. rozpoczął nieodpłatną dystrybucję żywności w ramach realizacji Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym

   2016-12-20

   Podprogram 2016.
   Żywność przekazywana jest z CARITASU Archidiecezji Szczecińsko – Kamieńskiej w Szczecinie, który w Podprogramie 2016 pełni funkcje organizacji partnera regionalnego.

   czytaj całość publikacji "Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie od 20 grudnia 2016 r. rozpoczął nieodpłatną dystrybucję żywności w ramach realizacji Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym"

   Dołączona galeria:

   nazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlana

   pelna galeriaZobacz pełną galerię (7 fot.)...


    Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie ogłasza nabór na świadczenie usług prawnych na rzecz osób fizycznych

    2016-12-19

    I. Zamawiający:
    Ośrodek Pomocy Społecznej
    ul. Łużycka 12
    74-100 Gryfino

    czytaj całość publikacji "Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie ogłasza nabór na świadczenie usług prawnych na rzecz osób fizycznych"

    Dołączone pliki:


    Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie ogłasza nabór na świadczenie usług psychiatrycznych dla osób uzależnionych od alkoholu

    2016-12-19

    I. Zamawiający:
    Ośrodek Pomocy Społecznej
    ul. Łużycka 12
    74-100 Gryfino

    czytaj całość publikacji "Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie ogłasza nabór na świadczenie usług psychiatrycznych dla osób uzależnionych od alkoholu"

    Dołączone pliki:


    Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie ogłasza nabór na świadczenie usług terapeutycznych w zakresie pomocy psychologicznej i psychoterapii dla osób z syndromem Dorosłych Dzieci Alkoholików

    2016-12-19

    I. Zamawiający:
    Ośrodek Pomocy Społecznej
    ul. Łużycka 12
    74-100 Gryfino

    czytaj całość publikacji "Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie ogłasza nabór na świadczenie usług terapeutycznych w zakresie pomocy psychologicznej i psychoterapii dla osób z syndromem Dorosłych Dzieci Alkoholików"

    Dołączone pliki:


    Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie ogłasza nabór na świadczenie usług terapeutycznych w zakresie uzależnienia od alkoholu prowadzonych w Domu Pomocy Społecznej w Dębcach

    2016-12-19

    I. Zamawiający:
    Ośrodek Pomocy Społecznej
    ul. Łużycka 12
    74-100 Gryfino

    czytaj całość publikacji "Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie ogłasza nabór na świadczenie usług terapeutycznych w zakresie uzależnienia od alkoholu prowadzonych w Domu Pomocy Społecznej w Dębcach"

    Dołączone pliki:


    Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie ogłasza nabór na świadczenie usług terapeutycznych w zakresie uzależnienia od alkoholu

    2016-12-19

    I. Zamawiający:
    Ośrodek Pomocy Społecznej
    ul. Łużycka 12
    74-100 Gryfino

    czytaj całość publikacji "Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie ogłasza nabór na świadczenie usług terapeutycznych w zakresie uzależnienia od alkoholu"

    Dołączone pliki:


    Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie ogłasza nabór na świadczenie usług terapeutycznych w zakresie współuzależnienia od alkoholu

    2016-12-19

    I. Zamawiający:
    Ośrodek Pomocy Społecznej
    ul. Łużycka 12
    74-100 Gryfino

    czytaj całość publikacji "Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie ogłasza nabór na świadczenie usług terapeutycznych w zakresie współuzależnienia od alkoholu"

    Dołączone pliki:


    Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie ogłasza nabór na świadczenie usług specjalisty przeciwdziałania przemocy w rodzinie

    2016-12-19

    I. Zamawiający:
    Ośrodek Pomocy Społecznej
    ul. Łużycka 12
    74-100 Gryfino

    czytaj całość publikacji "Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie ogłasza nabór na świadczenie usług specjalisty przeciwdziałania przemocy w rodzinie"

    Dołączone pliki:


    Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie ogłasza nabór na świadczenie usług terapeuty rodzinnego

    2016-12-19

    I. Zamawiający:
    Ośrodek Pomocy Społecznej
    ul. Łużycka 12
    74-100 Gryfino

    czytaj całość publikacji "Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie ogłasza nabór na świadczenie usług terapeuty rodzinnego"

    Dołączone pliki:


    Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie ogłasza nabór na świadczenie usług specjalisty terapii uzależnień

    2016-12-19

    Gryfino, dn. 16.12.2016 r.
    Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie ogłasza nabór na świadczenie usług
    specjalisty terapii uzależnień

    czytaj całość publikacji "Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie ogłasza nabór na świadczenie usług specjalisty terapii uzależnień"

    Dołączone pliki:
    Zobacz także: archiwum"Aktualności" (archiwum)...

    przejdź do góry...

    Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie. ul. Łużycka 12, 74-100 Gryfino, tel. (91)416-25-27,(91)416-25-08, faks: (91)416-25-27

    Korzystając z serwisu akceptujesz zasady wykorzystania plików cookies. więcej informacji