Menu główne

Licznik odwiedzin

418705

Aktualności


Wdrożenie usprawnień organizacyjnych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Gryfinie

2017-02-16


Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie realizuje projekt ogłoszony przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej w ramach Działania: 2.5 Skuteczna pomoc społeczna „Wdrożenie usprawnień organizacyjnych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Gryfinie” do 30.09.2018 r.

Poziom dofinansowania projektu wynosi 100%. Ośrodek otrzyma dotację w wysokości 353 140,91 zł. Celem głównym projektu jest poprawa skuteczności oraz efektywności pomocy społecznej na terenie gminy Gryfino poprzez wdrożenie nowego modelu organizacyjnego polegającego na rozdzieleniu zadań administracyjnych Ośrodka od pracy socjalnej oraz świadczenia usług socjalnych. Zakładamy, że nastąpi poprawa obsługi osób zgłaszających się do ośrodka pomocy społecznej, obejmująca wprowadzenie rozwiązań optymalizujących wykorzystanie kompetencji zatrudnionych w nim pracowników socjalnych. Zmiana struktury organizacyjnej opierać się będzie na wyodrębnieniu co najmniej 4 zespołów pracy i przypisaniu im ramowych zadań.

czytaj całość publikacji "Wdrożenie usprawnień organizacyjnych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Gryfinie"

Dołączona galeria:

nazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlana

pelna galeriaZobacz pełną galerię (7 fot.)...


  Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie ogłasza nabór na stanowisko asystenta rodziny.

  2017-02-06

  I. Forma zatrudnienia:
  1) umowa o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy, w systemie zadaniowego czasu pracy.
  2) zatrudnienie na czas określony: luty 2017 r. – grudzień 2017 r.

  czytaj całość publikacji "Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie ogłasza nabór na stanowisko asystenta rodziny."

  Dołączone pliki:


  Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie ogłasza nabór na świadczenie usług terapeuty rodzinnego do prowadzenia terapii w środowisku rodzinnym.

  2017-02-02

  Forma zatrudnienia: Umowa o świadczenie usług

  czytaj całość publikacji "Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie ogłasza nabór na świadczenie usług terapeuty rodzinnego do prowadzenia terapii w środowisku rodzinnym."

  Dołączone pliki:


  Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na przygotowanie szczegółowej diagnozy problemów i zjawisk społecznych, w Mieście i Gminie Gryfino prezentującej zarówno stan obecny problemów i potrzeb, jak i rekomendacji w zakresie dalszej profilaktyki

  2017-01-20

  I. Zamawiający:
  Gmina Gryfino - Ośrodek Pomocy Społecznej
  ul. Łużycka 12
  74-100 Gryfino

  czytaj całość publikacji "Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na przygotowanie szczegółowej diagnozy problemów i zjawisk społecznych, w Mieście i Gminie Gryfino prezentującej zarówno stan obecny problemów i potrzeb, jak i rekomendacji w zakresie dalszej profilaktyki"

  Dołączone pliki:


  Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie ogłasza nabór na świadczenie usług psychologicznych na rzecz osób fizycznych

  2017-01-12

  I. Zamawiający:
  Ośrodek Pomocy Społecznej
  ul. Łużycka 12
  74-100 Gryfino

  II. Liczba miejsc: 1

  III. Forma zatrudnienia: umowa zlecenie

  IV. Cel i zakres wykonywania zadań:
  1. Prowadzenie usług psychologicznych w formie indywidualnych konsultacji i porad
  2. Prowadzenie psychoterapii indywidualnej bądź rodzinnej w sytuacjach skrajnie urazowych (katastrofa, nagła śmierć, żałoba, gwałt, przemoc w rodzinie, próby samobójcze, klęski żywiołowe, itp.)

  czytaj całość publikacji "Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie ogłasza nabór na świadczenie usług psychologicznych na rzecz osób fizycznych"

  Dołączone pliki:


  Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie ogłasza nabór na świadczenie usług psychiatrycznych dla osób uzależnionych od alkoholu

  2017-01-12

  I. Zamawiający:
  Ośrodek Pomocy Społecznej
  ul. Łużycka 12
  74-100 Gryfino

  II. Forma zatrudnienia: umowa zlecenie

  III. Cel i zakres wykonywania zadań:
  Indywidualne konsultacje psychiatryczne dla osób uzależnionych od alkoholu -
  wtorek w godz. 12.00- 14.00, czwartek w godz. 12.00-14.00 w miejscu zapewnionym przez Oferenta.

  czytaj całość publikacji "Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie ogłasza nabór na świadczenie usług psychiatrycznych dla osób uzależnionych od alkoholu"

  Dołączone pliki:


  Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie ogłasza nabór na stanowisko asystenta rodziny.

  2017-01-03

  I. Forma zatrudnienia:
  1) umowa o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy, w systemie zadaniowego czasu pracy.
  2) zatrudnienie na czas określony: styczeń 2017 r. – grudzień 2017 r.

  czytaj całość publikacji "Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie ogłasza nabór na stanowisko asystenta rodziny."

  Dołączone pliki:


  Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie od 20 grudnia 2016 r. rozpoczął nieodpłatną dystrybucję żywności w ramach realizacji Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym

  2016-12-20

  Podprogram 2016.
  Żywność przekazywana jest z CARITASU Archidiecezji Szczecińsko – Kamieńskiej w Szczecinie, który w Podprogramie 2016 pełni funkcje organizacji partnera regionalnego.

  czytaj całość publikacji "Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie od 20 grudnia 2016 r. rozpoczął nieodpłatną dystrybucję żywności w ramach realizacji Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym"

  Dołączona galeria:

  nazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlana

  pelna galeriaZobacz pełną galerię (7 fot.)...


   Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie ogłasza nabór na świadczenie usług prawnych na rzecz osób fizycznych

   2016-12-19

   I. Zamawiający:
   Ośrodek Pomocy Społecznej
   ul. Łużycka 12
   74-100 Gryfino

   czytaj całość publikacji "Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie ogłasza nabór na świadczenie usług prawnych na rzecz osób fizycznych"

   Dołączone pliki:


   Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie ogłasza nabór na świadczenie usług psychiatrycznych dla osób uzależnionych od alkoholu

   2016-12-19

   I. Zamawiający:
   Ośrodek Pomocy Społecznej
   ul. Łużycka 12
   74-100 Gryfino

   czytaj całość publikacji "Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie ogłasza nabór na świadczenie usług psychiatrycznych dla osób uzależnionych od alkoholu"

   Dołączone pliki:


   Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie ogłasza nabór na świadczenie usług terapeutycznych w zakresie pomocy psychologicznej i psychoterapii dla osób z syndromem Dorosłych Dzieci Alkoholików

   2016-12-19

   I. Zamawiający:
   Ośrodek Pomocy Społecznej
   ul. Łużycka 12
   74-100 Gryfino

   czytaj całość publikacji "Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie ogłasza nabór na świadczenie usług terapeutycznych w zakresie pomocy psychologicznej i psychoterapii dla osób z syndromem Dorosłych Dzieci Alkoholików"

   Dołączone pliki:


   Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie ogłasza nabór na świadczenie usług terapeutycznych w zakresie uzależnienia od alkoholu prowadzonych w Domu Pomocy Społecznej w Dębcach

   2016-12-19

   I. Zamawiający:
   Ośrodek Pomocy Społecznej
   ul. Łużycka 12
   74-100 Gryfino

   czytaj całość publikacji "Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie ogłasza nabór na świadczenie usług terapeutycznych w zakresie uzależnienia od alkoholu prowadzonych w Domu Pomocy Społecznej w Dębcach"

   Dołączone pliki:


   Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie ogłasza nabór na świadczenie usług terapeutycznych w zakresie uzależnienia od alkoholu

   2016-12-19

   I. Zamawiający:
   Ośrodek Pomocy Społecznej
   ul. Łużycka 12
   74-100 Gryfino

   czytaj całość publikacji "Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie ogłasza nabór na świadczenie usług terapeutycznych w zakresie uzależnienia od alkoholu"

   Dołączone pliki:


   Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie ogłasza nabór na świadczenie usług terapeutycznych w zakresie współuzależnienia od alkoholu

   2016-12-19

   I. Zamawiający:
   Ośrodek Pomocy Społecznej
   ul. Łużycka 12
   74-100 Gryfino

   czytaj całość publikacji "Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie ogłasza nabór na świadczenie usług terapeutycznych w zakresie współuzależnienia od alkoholu"

   Dołączone pliki:


   Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie ogłasza nabór na świadczenie usług specjalisty przeciwdziałania przemocy w rodzinie

   2016-12-19

   I. Zamawiający:
   Ośrodek Pomocy Społecznej
   ul. Łużycka 12
   74-100 Gryfino

   czytaj całość publikacji "Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie ogłasza nabór na świadczenie usług specjalisty przeciwdziałania przemocy w rodzinie"

   Dołączone pliki:


   Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie ogłasza nabór na świadczenie usług terapeuty rodzinnego

   2016-12-19

   I. Zamawiający:
   Ośrodek Pomocy Społecznej
   ul. Łużycka 12
   74-100 Gryfino

   czytaj całość publikacji "Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie ogłasza nabór na świadczenie usług terapeuty rodzinnego"

   Dołączone pliki:


   Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie ogłasza nabór na świadczenie usług specjalisty terapii uzależnień

   2016-12-19

   Gryfino, dn. 16.12.2016 r.
   Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie ogłasza nabór na świadczenie usług
   specjalisty terapii uzależnień

   czytaj całość publikacji "Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie ogłasza nabór na świadczenie usług specjalisty terapii uzależnień"

   Dołączone pliki:


   Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie zaprasza do złożenia oferty

   2016-10-12

   na organizację 2 szkoleń miękkich na potrzeby zadania realizowanego w ramach Projektu Współfinansowanego z Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój pn.: „Wdrożenie usprawnień organizacyjnych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Gryfinie”

   Dołączone pliki:
   Zobacz także: archiwum"Aktualności" (archiwum)...

   przejdź do góry...

   Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie. ul. Łużycka 12, 74-100 Gryfino, tel. (91)416-25-27,(91)416-25-08, faks: (91)416-25-27

   Korzystając z serwisu akceptujesz zasady wykorzystania plików cookies. więcej informacji